Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE KONULARI KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE KONULARI KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş."— Sunum transkripti:

1

2 PROJE KONULARI KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş

3 DESTEK MİKTARI VE ORANI Bütçe:55 Milyon TL Destek Miktarı:150 Bin TL Destek Oranı:% 60

4 BAŞVURU TARİHLERİ: Başlama Tarihi:19 Ekim 2015 SON Başvuru Tarihi:30 Kasım 2015

5 DESTEK SÜRESİ: En Az :6 Ay En Fazla:24 Ay

6 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

7 PROJE GİDERLERİ DESTEK ORANI Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine- teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını

8 BAŞVURU SÜRECİ Kobi beyanı Online Başvuru Çıktıların KOSGEB Müd. teslimi

9 BAŞVURU KTRİTERLERİ Gerçek Ve Tüzel İşletmeler Başvurabilir Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren işletmelerin yanı sıra gerçek usulde gelir vergisine tabi, bilanço esasına göre defter tutan şahıs işletmeleri de başvuru yapabilecektir. 2012-2013-2014 yıllarında faaliyette olmayan, yeni kurulan, yalnızca 2013-2014 yılı verileri ve/veya 2014 yılı verisi olan işletmelerde proje başvurusu yapabilecektir

10 ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1. Ölçek, 2. Bölge, 3. Sektör, 4. Teknoloji Düzeyi, 5. İşletmenin hukuki statüsü, 6. Mali Bilanço Toplamı (3 yıllık Ortalama), 7.Net Satış Hasılatı (3 yıllık Ortalama), 8. İşletmenin ihracat durumu (3 yıllık Ortalama),

11 ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 9. Sahip olunan belgeler, 10. Tanıtım araçları, 11. İşletmenin kuruluş yılı-süresi, 12. İşletme Faaliyet Kârı (3 yıllık Ortalama), 13. Çalışan başına ortalama net satış hasılatı (3 yıllık Ortalama), 14. İşletme içinde kullanılan yazılım,

12 ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 15. İhracatın Satışlara Oranı (3 yıllık Ortalama), 16. Net İşletme Sermayesi (3 yıllık Ortalama), 17. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (3 yıllık Ortalama), 18. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (3 yıllık Ortalama)

13 SÜREÇ ZAMAN PLANI Başvuru: Ekim - Kasım 2015 Düzeltme, Kontrol, Onay ve Ön Değerlendirme İşlemleri: Aralık 2015 Kurul Değerlendirmesi (İki Aşamalı: Puanlama ve Bütçe-Maliyet Uygunluğu Toplantıları): Ocak- Şubat 2016 Sonuçların bildirilmesi ve Taahhütnamelerin Alınması: Mart 201

14 TEŞEKÜRLER


"PROJE KONULARI KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları