Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu o ARDEB Araştırma Grupları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu o ARDEB Araştırma Grupları."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu o ARDEB Araştırma Grupları o Bazı Akademik Araştırma Destek Programları Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 – Hızlı Destek Programı 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 3501 – Kariyer Geliştirme Programı o Neden Proje Desteğine Başvurulmalı?

3

4

5

6

7 Temel Bilimler Araştırması Başlangıçta herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı olmayan, öncelikle olayların ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait bilgiler edinmek amacıyla yürütülen teorik veya deneysel olabilen Hipotez, teori veya yasaları formüle ve test etmek amacıyla yapılan Ticari olmaktan ziyade bilimsel ağırlıklı ve genellikle üniversitelerde yapılan akademik niteliğe sahip çalışmalardır.

8 Uygulamalı Araştırma Ana hedefi doğrudan özgün ve pratik bilgi üretmek olan Temel araştırma bulgularının muhtemel kullanımlarını veya önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem ve yollarını belirleme amacı olan Belirlenen sorunları çözmek amacıyla mevcut bilgi ve verilerin değerlendirilmesini kapsayan Araştırma fikirlerine işlevsel biçim kazandıran çalışmalardır.

9 Deneysel Geliştirme Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen veya mevcut bilgilerden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye Yeni süreçler, sistemler ve hizmetler oluşturmaya Halen üretilmiş veya oluşturulmuş süreç,sistem ve hizmetleri iyileştirmeye yönelik çalışmalardır.

10 Ar-Ge Türlerini Ayırt Etme Temel Araştırma: Yeni bir monomerden yeni bir polimer üretilip üretilemeyeceğine yönelik çalışma temel araştırma kapsamına girer. Uygulamalı Araştırma: Temel araştırma başarılı olmuşsa, bu polimerin en iyi üretim koşullarının araştırılması, proses parametrelerinin üretim üzerine etkilerinin incelenmesi, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi, ilave edilebilecek katkı maddeleri ve bu katkı maddelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisinin araştırılması gibi çalışmaları kapsar. Deneysel Geliştirme: Bu polimerden pratik bir ürün oluşturmaya, örneğin kimyasalları ayırmak amacıyla özel bir membran üretilmesine yönelik çalışmalardır.

11 Bilimsel Proje Niçin Yapılır? Yeni bilgiler elde etmek Elde edilen bilgileri kullanmak (ürün, cihaz, sistem vs) Bilimsel yayın, patent vs. Başarmak Altyapı desteği bulmak Laboratuar sarf malzemesi temin etmek Nitelikli öğrenci çekebilmek Kurumsal Zorunluluk Araştırıcı eğitimi Proje öğretisini pekiştirmek Yeni projelere yol açmak Öğrenmek

12

13 PROJE YÖNETİMİ  Proje gurup işidir, birden fazla kişi olmalıdır.  Projede görev yapan herkesin aktif katılımı gereklidir.  İnsan, bütçe ve zaman arasında uyum ve işbirliği gerektirir.  Ekibin bilgi, yetenek ve tecrübelerini etkin bir şekilde kullanması gerekir.  Verimlilik ve işbirliği amaca ulaşabilmenin temel koşuludur.  Belirsizlik içebilir ve bu belirsizlik her zaman giderilemeyebilir.

14

15

16 AKADEMİK Ulusal Destek Programları Bilimsel ve Tekn. Araştırma Projelerini Destekleme Programı (DP) Hızlı DP Öncelikle Alanlar Ar-Ge Projeleri DP (PDP) Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma DP Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme PDP Üniversite-Sanayi İşbirliği DP Teknoloji Transfer Ofisleri DP Patent DP Başlangıç Ar-Ge PDP Kariyer Geliştirme Programı

17 AKADEMİK Uluslararası Destek Programları İkili Proje Destekleri Horizon 2020 COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği- European Cooperation in Science and Technology – COST)

18 SANAYİ Ulusal Destek Programları Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme PDP Sanayi AR-GE PDP Proje Pazarları DP Üniversite-Sanayi İşbirliği DP KOBİ Ar-Ge Başlangıç DP Öncelikle Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik PDP Bireysel Girişimcilik Aşamalı DP Teknoloji Transfer Ofisleri DP Girişim Sermayesini, Destekleme Programı (GİSDEP) Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik DP Patent DP

19 SANAYİ Uluslararası Destek Programları Horizon Uluslararası Sanayi Ar-Ge PDP KAMU Ulusal Destek Programları Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme PDP KAMU Uluslararası Destek Programları Horizon 2020

20

21

22

23

24

25

26

27 Müşteri KurumÇağrı NoÇağrı Başlıkları Çağrı Açılış Tarihi Çağrı Kapanış Tarihi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü TPAO Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı Sağlık Bakanlığı 1007-SB Monoklonal Antikor veya Antikorun Bir Kısmını İhtiva Eden Biyobenzer Ürün Geliştirilmesi ve Üretilmesi Sağlık Bakanlığı 1007-SB Rekombinant Protein İçeren Biyobenzer Ürün Geliştirilmesi ve Üretilmesi Sağlık Bakanlığı 1007-SB İnsulin veya İnsulin Analoglarının Biyobenzer Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi Programı 1. Aşama Çağrı Başvuruları KAMAG ÇAĞRILAR

28 Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir: Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan, müşteri kurum (MK) ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan proje Model/Y ö ntem/Süreç Projesi Çıktısı model, y ö ntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeler Teknoloji Birikim Projesi Teknolojik olarak yerli ü retim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına y ö nelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeler

29 SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu 1007 Programı 2. Aşama (Tek Aşamalı) Çağrı Başvuruları Kızılötesi Dedektör teknolojilerinin geliştirilmesi projesi Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi Projesi Sonar Geliştirme Projesi

30

31

32

33 Dekan, Dekan Yrd., Yüksek Okul Md., Yüksek Okul Md. Yrd., Meslek Yüksek Okul Md., Meslek Yüksek Okul Md. Yrd., Genel Sekr., Enstitü Md., Enstitü Md. Yrd., Bölüm Bşk., Araştırma Enst. Md., Daire Bşk., Merkez Md. Projelerde Görev Alabilme Sınırlamaları

34 Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamazlar, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri ise başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya danışman olarak görev alamazlar Bu kişiler ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler. Projelerde Görev Alabilme Sınırlamaları

35 Burs desteği üst limitleri

36

37 Birkaç pratik öneri

38

39 İletişim tr


"SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu o ARDEB Araştırma Grupları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları