Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE NEDİR? TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ NELERDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE NEDİR? TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ NELERDİR?"— Sunum transkripti:

1 PROJE NEDİR? TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ NELERDİR?

2 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları
SUNUM AKIŞI Proje Nedir? Problemin Tanımı Niçin Proje Yaparız TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu ARDEB Araştırma Grupları Bazı Akademik Araştırma Destek Programları Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 – Hızlı Destek Programı 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Neden Proje Desteğine Başvurulmalı?

3

4

5

6

7 Temel Bilimler Araştırması
Başlangıçta herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı olmayan, öncelikle olayların ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait bilgiler edinmek amacıyla yürütülen teorik veya deneysel olabilen Hipotez, teori veya yasaları formüle ve test etmek amacıyla yapılan Ticari olmaktan ziyade bilimsel ağırlıklı ve genellikle üniversitelerde yapılan akademik niteliğe sahip çalışmalardır.

8 Uygulamalı Araştırma Ana hedefi doğrudan özgün ve pratik bilgi üretmek olan Temel araştırma bulgularının muhtemel kullanımlarını veya önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem ve yollarını belirleme amacı olan Belirlenen sorunları çözmek amacıyla mevcut bilgi ve verilerin değerlendirilmesini kapsayan Araştırma fikirlerine işlevsel biçim kazandıran çalışmalardır.

9 Deneysel Geliştirme Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen veya mevcut bilgilerden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye Yeni süreçler, sistemler ve hizmetler oluşturmaya Halen üretilmiş veya oluşturulmuş süreç, sistem ve hizmetleri iyileştirmeye yönelik çalışmalardır.

10 Ar-Ge Türlerini Ayırt Etme
Temel Araştırma: Yeni bir monomerden yeni bir polimer üretilip üretilemeyeceğine yönelik çalışma temel araştırma kapsamına girer. Uygulamalı Araştırma: Temel araştırma başarılı olmuşsa, bu polimerin en iyi üretim koşullarının araştırılması, proses parametrelerinin üretim üzerine etkilerinin incelenmesi, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi, ilave edilebilecek katkı maddeleri ve bu katkı maddelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisinin araştırılması gibi çalışmaları kapsar. Deneysel Geliştirme: Bu polimerden pratik bir ürün oluşturmaya, örneğin kimyasalları ayırmak amacıyla özel bir membran üretilmesine yönelik çalışmalardır.

11 Bilimsel Proje Niçin Yapılır?
Başarmak Yeni bilgiler elde etmek Elde edilen bilgileri kullanmak (ürün, cihaz, sistem vs) Bilimsel yayın, patent vs. Kurumsal Zorunluluk Altyapı desteği bulmak Laboratuar sarf malzemesi temin etmek Nitelikli öğrenci çekebilmek Araştırıcı eğitimi Proje öğretisini pekiştirmek Yeni projelere yol açmak Öğrenmek

12

13 PROJE YÖNETİMİ Proje gurup işidir, birden fazla kişi olmalıdır.
Projede görev yapan herkesin aktif katılımı gereklidir. İnsan, bütçe ve zaman arasında uyum ve işbirliği gerektirir. Ekibin bilgi, yetenek ve tecrübelerini etkin bir şekilde kullanması gerekir. Verimlilik ve işbirliği amaca ulaşabilmenin temel koşuludur. Belirsizlik içebilir ve bu belirsizlik her zaman giderilemeyebilir.

14

15

16 AKADEMİK Ulusal Destek Programları
1001- Bilimsel ve Tekn. Araştırma Projelerini Destekleme Programı (DP) 1002- Hızlı DP 1003- Öncelikle Alanlar Ar-Ge Projeleri DP (PDP) 1005- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma DP 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme PDP 1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği DP 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri DP 1602- Patent DP 3001- Başlangıç Ar-Ge PDP 3501- Kariyer Geliştirme Programı

17 Uluslararası Destek Programları
AKADEMİK Uluslararası Destek Programları İkili Proje Destekleri Horizon 2020 COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği- European Cooperation in Science and Technology – COST)

18 SANAYİ Ulusal Destek Programları
1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme PDP 1501- Sanayi AR-GE PDP 1503- Proje Pazarları DP 1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği DP 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç DP 1511- Öncelikle Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik PDP 1512- Bireysel Girişimcilik Aşamalı DP 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri DP 1514- Girişim Sermayesini, Destekleme Programı (GİSDEP) 1601- Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik DP 1602- Patent DP

19 Uluslararası Destek Programları
SANAYİ Uluslararası Destek Programları Horizon 2020 1509- Uluslararası Sanayi Ar-Ge PDP KAMU Ulusal Destek Programları 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme PDP KAMU Uluslararası Destek Programları Horizon 2020

20

21 1001 ‐ Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Amaç: Yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan özgün araştırma projelerini desteklemek. Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite Özel/Kamu Destek Süresi 36 aya kadar Doktora Derecesi Lisans Eğitimi Toplam Destek TL Başvuru Dönemleri Mart-Eylül Proje Teşvik İkramiyesi (PTI) Yürütücü : 1500 TL/ay Araştırmacı: TL/ay Danışman : 1500 TL/yıl Burs 4800 TL/ay Değerlendirme Süresi 4 ay Bilimsel Toplantı Katılımı TL Detaylı Bilgi Bilimsel Toplantı Düzenleme

22 1002 –Hızlı Destek Programı
Amaç: Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek. Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kamu/Özel Destek Süresi 12 aya kadar Dokt. Derecesi Dokt. Öğrencisi (Arşt.) Tıpta Uzmanlık Tıpta Uzm. Öğr. (Arşt.) Lisans (Arşt.) Toplam Destek TL Başvuru Dönemleri Yılın Her Zamanı Proje Teşvik İkramiyesi (PTI) ---- Burs 900 TL/ay Değerlendirme Süresi 3 ay Bilimsel Toplantı Katılımı 500 TL Detaylı Bilgi Bilimsel Toplantı Düzenleme ---

23 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı
Amaç: Öncelikli alanlarda, sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversiteler Kamu/Özel Destek Süresi 24 (Küçük Ölç.) ve 36 (Orta ve Büyük Ölç.) aya kadar Doktora Derecesi Tıpta Uzmanlık Lisans Toplam Destek TL (Küçük Ölç.) TL (Orta Ölç) (Büyük Ölç.) Başvuru Dönemleri Çağrılı-İki Aşamalı Proje Teşvik İkramiyesi (PTI) Yönetici : TL/ay Yürütücü : TL/ay Araştırmacı : TL/ay Danışman : TL/yıl Üniversite-Sanayi İşbirliği Burs Proje bütçesinin % 40 Değerlendirme Süresi -- Bilimsel Toplantı Katılımı TL Detaylı Bilgi Bilimsel Toplantı Düzenleme

24

25 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Amaç: Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak, rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme projelerini desteklemek. Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversiteler Kamu/Özel Destek Süresi 18 aya kadar Lisans Toplam Destek TL Başvuru Dönemleri Mart-Eylül Proje Teşvik İkramiyesi (PTI) Yürütücü : TL/ay Araştırmacı : TL/ay Danışman : TL/yıl Ulusal-çapta özgünlük Burs 3 000 TL/ay Değerlendirme Süresi 4 ay Bilimsel Toplantı Katılımı TL Detaylı Bilgi Bilimsel Toplantı Düzenleme --

26 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
Amaç: Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemek. Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversiteler Kamu/Özel Destek Süresi 48 aya kadar Doktora Derecesi Lisans Derecesi Toplam Destek Çağrıya göre Başvuru Dönemleri Çağrılı Sistem (Prototip/sistem/pilot tesis, model/yöntem/süreç, teknolojik birikim) Proje Teşvik İkramiyesi (PTI) Yönetici : TL/ay Yürütücü : TL/ay Araştırmacı : TL/ay Danışman : TL/ay Üniversite-Sanay i İşbirliği Burs --- Değerlendirme Süresi 2 Aşamalı Bilimsel Toplantı Katılımı TL Detaylı Bilgi Bilimsel Toplantı Düzenleme --

27 1007 Programı 1. Aşama Çağrı Başvuruları KAMAG ÇAĞRILAR
Müşteri Kurum Çağrı No Çağrı Başlıkları  Çağrı Açılış Tarihi Çağrı Kapanış Tarihi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü 1007-TPAO Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı Sağlık Bakanlığı 1007-SB Monoklonal Antikor veya Antikorun Bir Kısmını İhtiva Eden Biyobenzer Ürün Geliştirilmesi ve Üretilmesi 1007-SB Rekombinant Protein İçeren Biyobenzer Ürün Geliştirilmesi ve Üretilmesi 1007-SB İnsulin veya İnsulin Analoglarının Biyobenzer Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi

28 Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir:
Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan,  müşteri kurum (MK) ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan proje Model/Yöntem/Süreç Projesi Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeler Teknoloji Birikim Projesi Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeler

29 SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
1007 Programı 2. Aşama (Tek Aşamalı) Çağrı Başvuruları Kızılötesi Dedektör teknolojilerinin geliştirilmesi projesi Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi Projesi Sonar Geliştirme Projesi

30 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Amaç: Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemek. Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversiteler Kamu/Özel Destek Süresi 24 aya kadar Doktora Derecesi Lisans Derecesi Toplam Destek TL Başvuru Dönemleri Zaman kısıtlaması yok Proje Teşvik İkramiyesi (PTI) Yürütücü : 500 TL/ay Araştırmacı : TL/ay Danışman : 500 TL/yıl Proje Kabul Oranını Arttırma Burs 1 800 TL/ay Değerlendirme Süresi 2 ay Bilimsel Toplantı Katılımı TL Detaylı Bilgi Bilimsel Toplantı Düzenleme --

31 3501 – Kariyer Geliştirme Programı
Amaç: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını desteklemek. Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversiteler/Eğitim ve Arşt. Hast. Destek Süresi 36 aya kadar Doktora derecesi (7 yıl içinde) Doçent ve üstü başvuramaz Farklı kuruluşta çalışmalı Toplam Destek TL Başvuru Dönemleri Mart-Eylül Proje Teşvik İkramiyesi (PTI) Yürütücü : TL/ay Araştırmacı : TL/ay Danışman : TL/yıl Proje Kabul Oranını Arttırma Burs 3 000 TL/ay Değerlendirme Süresi 4 ay Bilimsel Toplantı Katılımı TL Detaylı Bilgi Bilimsel Toplantı Düzenleme --

32

33 Projelerde Görev Alabilme Sınırlamaları
Dekan, Dekan Yrd., Yüksek Okul Md., Yüksek Okul Md. Yrd., Meslek Yüksek Okul Md., Meslek Yüksek Okul Md. Yrd., Genel Sekr., Enstitü Md., Enstitü Md. Yrd., Bölüm Bşk., Araştırma Enst. Md., Daire Bşk., Merkez Md.

34 Projelerde Görev Alabilme Sınırlamaları
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamazlar, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri ise başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya danışman olarak görev alamazlar Bu kişiler ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

35 Burs desteği üst limitleri

36

37 Birkaç pratik öneri

38

39 İletişim


"PROJE NEDİR? TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ NELERDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları