Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ. Dersin öğrenim hedefleri: zArteryel kan basıncının indirekt yöntemle ölçüm temelini açıklayabilme zÖlçüm basamaklarını sayabilme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ. Dersin öğrenim hedefleri: zArteryel kan basıncının indirekt yöntemle ölçüm temelini açıklayabilme zÖlçüm basamaklarını sayabilme."— Sunum transkripti:

1 ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

2 Dersin öğrenim hedefleri: zArteryel kan basıncının indirekt yöntemle ölçüm temelini açıklayabilme zÖlçüm basamaklarını sayabilme zİnsanda kan basıncını ölçebilme

3 KAN BASINCI NEDİR? zArteriyel kan basıncı kalbin kasılma anında atardamarlarda oluşan basınçtır. zCiva sütununu yükseltebilme gücü olarak ölçülür (mmHg)

4 ARTERYEL KAN BASINCININ DOLAYLI (İNDİREKT) ÖLÇÜMÜ Arterlerdeki en yüksek basınç sistolik; en düşük basınç diyastolik basınçtır. - Dijital tansiyon aletleri senede bir cıvalı aletlerle kalibre edilmeli. - El bileğine takılanlar çok güvenilir değil.

5

6 GEREKLİ MALZEMELER zTANSİYON ALETİ zSTETOSKOP zCıvalı zAneroid zDijital zArter içi prob

7 NELERE DİKKAT EDİLMELİ? zManşon genişliği zManşon boyu zDirsek mesafesi zİşaretli kısım içe

8 ATARDAMARLAR (ARTERLER)

9

10 KAN BASINCI NASIL ÖLÇÜLÜR?

11

12

13 DİKKAT !! zDar kıyafet zYorgun hasta zRahat Pozisyon zKol Serbest zHeyecanlı hasta

14 DİKKAT !! zHASTANIN POZİSYONUNU NOT EDİN yAyakta yOturur yYatar zÖLÇÜM YERİNİ NOT EDİN ySağ kol ySol kol yUyluk yAyak...

15 Eller yıkanır. Eldiven giyilir. Malzemeler tepsi ile hastanın yanına getirilir. İşlem hastaya anlatılır. Hasta gergin ise rahatlaması beklenir. Hasta ölçümün yapılacağı pozisyonunda en az 5 dakika kalmış olmalıdır. !!! Yemek, kaygı, sıcaklık, fiziksel aktivite kan basıncını etkiler. En az yarım saat öncesinde egzersiz, yemek ø. Ortam sıcaklığı ılık olmalıdır. “Beyaz önlük hipertansiyonu”na ve “maske hipertansiyona” dikkat edilmelidir. Ölçüm öncesi dikkat edilecek noktalar

16 Hastanın pozisyonu önemlidir. Yatarak ya da sırtı desteklenerek oturtulmalıdır. Hasta bacak bacak üstüne atmamalıdır. Ölçüm sırasında hastaya konuşmaması söylenmelidir.

17 Kolun duruşu: - Kol yatay düzlemde durmalı ve sternumun orta seviyesine gelecek şekilde desteklenmelidir. Kol kalp seviyesinde olmalıdır. -Kolun kalp seviyesinin altında veya üstünde olması sistolik ve diyastolik kan basıncını  10mmHg sırasıyla  ve . Manometrenin duruşu: Dik durmalı ve göz seviyesinde olmalı.

18 HANGİ KOLDAN ÖLÇÜM YAPILMALIDIR? İlk muayenede her iki koldan da ölçüm yapılmalıdır. Hangi kol daha yüksek sonuç veriyorsa ölçüme o koldan devam edilmelidir. Bundan sonraki ölçümler (takipler) hep o koldan yapılmalıdır. Mastektomili hastalarda mastektomisiz kol tercih edilir.

19 Her iki kol arasında 5-10mmHg basınç fark olabilir. Bu farkın 10mmHg üzerinde olması damar hastalığı düşündürür.

20 Ölçüme hazırlık Manşonun yerleştirilmesi: * Kolun üst bölümüne (Ön kol içinden 2-3cm yukarı ) yerleştirilmelidir. * Ölçüm sırasında sıkı ve engelleyici giysiler olmamalıdır. * Manşon çok sıkı ya da çok gevşek sarılmamalıdır. * Manşonun boruları kolun iç yüzünde bulunmalı. * Manşonun alt kenarı, brakial nabzın en iyi alındığı noktanın (antekübital fossanın hemen yukarısı) 2-3cm yukarısında olmalı. * Borular manşonun alt ucundan çıkmalı.

21

22

23 Sistolik basıncın palpasyonla tahmin edilmesi - Radiyal veya brakiyal nabız palpe edilirken manşon şişirilir. - Nabzın kaybolduğu nokta sistolik basınca karşılık gelir.

24 Ölçüm ** Stetoskop brakiyal nabzın en iyi alındığı noktaya yerleştirilir (çok bastırılmamalı, manşona değmemeli). ** Manşon şişirilmeye başlanır. Radyal nabız hissedilmeyince 30 mmHg daha şişirilir. ** (Manşondaki hava boşaltılmaya başlanır. (Basınç saniyede 2-3 mmHg azalacak şekilde (her vuruşta 2 mmHg  ). ** Vurucu seslerin ilk duyulduğu nokta sistolik; tekrarlayan seslerin kaybolduğu nokta diyastolik basınca karşılık gelir. İlk duyulan ses: sistolik kan basıncı (Büyük tansiyon) Sesin kaybolduğu nokta: diastolik kan basıncı (Küçük tansiyon)

25 Sistolik120 mmHg  120-140 mmHg 140 ve  Diyastolik 80 mmHg  80-90 mmHg 90 ve  Normal HT öncesi durum Hipertansiyon *** Diyabet, koroner kalp hastalığı vb. olanlarda kan basıncının HT öncesi durum değerlerinde olması hipertansiyon olarak kabul edilir.

26 *** Kan basıncı bir dakika ara ile en az iki defa ölçülmeli. *** Bir veya iki hafta içinde tekrarlayan ölçümlerde sistolik veya diyastolik kan basıncının yüksek çıkması ile hipertansiyon tanısı konur. *** İlk ölçümde sistolik basıncın 180 mmHg veya diyastolik basıncın 110 mmHg çıkması hipertansiyon tanısı için yeterlidir. *** İlk değerlendirmede her iki koldan da ölçüm yapılmalı, takip yüksek çıkan koldan yapılmalı.

27 DİĞER HUSUSLAR zÖlçümünüzü hemen kaydedin zÖrnek: 120/65 mmHg zÜst Sınırlar: Sistolik: 135, Diastolik: 85 zÖLÇÜM SONUÇLARI NORMAL DEĞERLERİN DIŞINDA İSE DİĞER SAĞLIK PROFESYONELLERİNE SONUÇ BİLDİRİLİR.

28 zManşet ve stetoskop çıkartılır. Malzemeler, tekrar kullanıma hazır hale getirilerek yerlerine yerleştirilir. zHasta rahat edebileceği bir pozisyon verilir. zÖlçüm sonrası eldiven çıkartılır. Eller yıkanır.

29 DEĞERLENDİRME SORULARI

30 1. Ventrikülllerden artere atılan kanın, arter duvarına yaptığı basınca ne denir? zA) Diastolik kan basıncı zB) Sistolik kan basıncı zC) Arterial kan basıncı zD) Nabız zE) Ortostatik basınç

31 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? zA) Sistolik kan basıncı büyük tansiyon olarak da ifade edilir. zB) Kan basıncı ifade edilirken önce diastolik kan basıncı sonra sistolik kan basıncı zsöylenir ve yazılır. zC) Sistolik basınç ile diastolik basınç arasındaki farka nabız basıncı denir. zD) Diastolik kan basıncı küçük tansiyon olarak da ifade edilir. zE) Kan basıncının uluslararası standartlardaki ölçü birimi milimetre civadır.

32 3. Aşağıdakilerden hangisi tansiyon aletinin parçalarından değildir? zA) Manometre zB) Manşet zC) Manşon zD) Stetoskop zE) Puvar

33 4. Tansiyon ölçümü açısından en güvenilir araç hangisidir? zA) Elektronik tansiyon aleti zB) Anaroid tansiyon aleti zC) Otomatik tansiyon aleti zD) Civalı tansiyon aleti zE) Hepsi

34 5. Ayla Hanım, üç kat aşağıdaki komşusu Naciye Hanım’a çok sinirlenmişti. Merdivenleri hızlı hızlı çıkarak eve geldi. Sağlık Meslek Lisesinde okuyan kızı Fatma, annesini bu halde görünce hemen kan basıncını ölçtü ve sonucu çok yüksek buldu. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? zA) Fatma, annesinin hemen kan basıncını ölçmek ile doğru bir uygulama yapmıştır. zB) Annesi hipertansiyon hastasıdır. zC) Fatma, annesini dinlendirmeden ve sakinleştirmeden kan basıncını ölçtüğü için zhata yapmıştır. zD) Fatma, annesinin kan basıncını iki dakika sonra tekrar ölçmüş ve yine yüksek zbulmuştur. zE) Annesi, kan basıncını evde bulunan elektronik tansiyon aleti ile ölçmesini ve bunun zelektronik olduğu için daha doğru sonuç vereceğini söylemiştir

35 6. Manşonun havası boşalırken ilk duyulan seste manometrenin ibresinin kaçı gösterdiği belirlenir. Bu değer aşağıdaki terimlerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? zA) Diastolik kan basıncı zB) Kan basıncı zC) Tansiyon zD) Sistolik kan basıncı zE) Nabız basıncı

36 7. Çiğdem’in kan basıncını ölçerken yapmış olduğu aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır? zA) Ölçüm yapacağı kolu alttan desteklemiştir. zB) Hasta veya yaralıya uygun manşet seçmiştir. zC) Brakial arterin yerini tespit etmiştir. zD) Sıkan giysileri çıkarmaya gerek görmemiş yukarı sıyırmıştır. zE) Manşetini, brakial arterin iki buçuk üç santimetre yukarısından bağlamıştır

37 8. Gül, kan basıncını ölçerken manşonun şişirileceği basınç değerini belirlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmaktadır? zA) Radial arterden, nabız atımlarını hissetmeyene kadar puvar pompalanır, zmanometredeki değer belirlenir ve şişirme işlemine son verilir. zB) Radial arterden, nabız atımlarını hissetmeyene kadar puvar pompalanır, zmanometredeki değer belirlenir ve bu değere 10 mmHg eklenerek şişirilir. zC) Radial arterden, nabız atımlarını hissetmeyene kadar puvar pompalanır, zmanometredeki değer belirlenir ve bu değere 30 mmHg eklenerek şişirilir. zD) Yetişkinlerde 180 mmHg; çocuklarda 130 mmHg kadar şişirme işlemi devam eder. zE) Yetişkinlerde 200 mmHg; çocuklarda 160 mmHg kadar şişirme işlemi devam eder.

38 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? zA) Kan basıncı tam olarak duyulmamış ise manşonun havası boşaltılmadan tekrar beklemeden ölçüm yapılmalıdır. zB) Her iki kolun kan basıncı değerleri arasında 5-10 mmHg fark vardır. zC) Ölçüm bacaktan yapılacak ise stetoskop popliteal arter üzerine yerleştirilmelidir. zD) Ölçüm bacaktan yapılacak ise hasta veya yaralıya yüzükoyun pozisyon verilmelidir. zE) Palpasyon yöntemi ile kan basıncı ölçerken stetoskoba gerek yoktur.

39 KAYNAKLAR zMEB, Modül zYrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk, Arteryel Kan Basıncı Ölçümü  Dr. Müge Devrim-Üçok, Arteryel Kan Basıncının Ölçülmesi & Düzenlenmesi


"ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ. Dersin öğrenim hedefleri: zArteryel kan basıncının indirekt yöntemle ölçüm temelini açıklayabilme zÖlçüm basamaklarını sayabilme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları