Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Ticaret Anlaşmaları ve TTIP Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Ticaret Anlaşmaları ve TTIP Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016."— Sunum transkripti:

1 EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Ticaret Anlaşmaları ve TTIP Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016

2 2 Dünya Ticaret Düzeninde STA’lara Yönelme Çok taraflı ticaret düzeninin, ülkelerin yeni pazar açılımı konusunda yetersiz kalması; DTÖ düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması; DTÖ’ün ilk müzakere turlarında yakaladığı liberalleşme düzeyini geliştirememesi; Ülkeleri ikili ve bölgesel STA yapmaya yöneltmiştir. Halihazırda, DTÖ’ye bildirimi yapılan 600’den fazla STA vardır.

3 3 Neden STA? Hukuki Dayanaklar  Türkiye-AB arasındaki 1/95 sayılı OKK (16. ve 54. Maddeler)  DTÖ’nün GATT ve GATS Anlaşmaları Ticaret Politikası  Pazar açılım imkanları sağlanması  Karşılıklı yatırımların artırılması  Ucuz ve kaliteli girdi temini  Ticarete konu olan ürünlerin çeşitlendirilmesi  Tarife dışı engellerin azaltılması  Rekabette Avrupalı işletmelerin gerisinde kalınmaması  Ticari ilişkilere hukuki çerçeve kazandırılması Tamamlayıcı Ekonomik ve Siyasi Nedenler  Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejisi  Latin Amerika Stratejisi  Afrika Stratejisi

4 4 AB’nin STA Politikası  DTÖ: Doha müzakerelerinde tıkanma  STA ağının genişletilmesi ihtiyacı rekabet artışı, teknolojik gelişmeler  Küresel Ekonomik Kriz ekonomik büyüme için ticaret önemli  Gündemdeki STA’ların GSYİH’i 2% artıracağı beklentisi Sonuç: - Küresel Avrupa Stratejisi - STA’lara verilen önemin artması

5 5 Türkiye’nin STA’ları AVRUPAORTA DOĞUAFRİKAUZAKDOĞULATİN AMERİKA KUZEY AMERİKA EFTA (1992)İsrail (1997)Tunus (2005)G. Kore (2013)Şili (2011) Makedonya (2000)Filistin (2005)Fas (2006)Malezya (2015)Meksika Bosna Hersek (2003)Suriye (2007)Mısır (2007) Singapur (iç onay) PeruABD Arnavutluk (2008)Ürdün (2011)Morityus (2013)EkvatorKanada Gürcistan (2008)Lübnan (iç onay)Gana (paraf)JaponyaKolombiya Sırbistan (2010)Dem. KongoHindistan MERCOSUR Karadağ (2010) KamerunEndonezya Orta Amerika Kosova (iç onay) Seyşeller Vietnam Moldova (iç onay) Libya Tayland İmzalanan STA:23 Yürürlükteki STA’lar: 18 Paraf: 1 Devam/Girişim: 22 STA’larda Dünyadaki Yerimiz: 6 Faroe Adaları (iç onay) Cezayir Körfez İşb. Kon. Güney Afrika UkraynaAKP Ülkeleri TAMAMLANANMÜZAKERELERİ DEVAM EDEN MÜZAKERE İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULAN ÜLKELER

6 6 Dış Ticaretimizde STAlar  2015 yılındaki ihracatımızın %58,6’sı, ithalatımızın %46,2’si tercihli rejimler kapsamında gerçekleşmiştir. İHRACATIMIZDA ÜLKE GRUPLARININ PAYI (2015) İTHALATIMIZDA ÜLKE GRUPLARININ PAYI (2015)

7 7 ABD Afrika- Karayip -Pasifik Tayland Mercosur Malezya Ukrayna Moldova Orta Amerika Topluluğu CARIFORUM Meksika Güney Afrika Cezayir Lübnan Kolombiya Peru Ekvator Kanada Vietnam Hindistan Japonya AB-Türkiye STA Farkları AB: 33 STA Türkiye: 17+1 STA Hedeflenen STA’lar 3 milyar nüfus 35 trilyon GSYİH 6 trilyon ithalat *Türkiye’nin Geride Kaldığı Diğer Ülkeler: Kamerun, Madagaskar, Zimbabve, Seyşeller, Papua Yeni Gine, Fiji

8 8 Yeni Nesil STA’lar I. Mal Ticareti o Pazara Giriş Sanayi Ürünlerinde Tam Serbestleşme Tarım Ürünlerinde Kapsamlı Serbestleşme o Ticarette Teknik Engeller o Sağlık ve Bitki Sağlığı o Ticaret Politikası Önlemleri o Gümrük ve Ticaretin Kolaylaştırılması o Menşe Kuralları o Kurumsal Hükümler II. Hizmetler III. Kamu Alımları IV. Yatırımlar Diğer: Rekabet Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmazlıkların Halli

9 9  Dünyanın iki büyük ekonomisi Dünya gelirlerinin %50si, ticaretin ise %30’u 3,7 trilyon dolar seviyesinde karşılıklı yatırımlar Günlük 2 milyar dolarlık ticaret Yıllık yaklaşık 650 milyar dolar düzeyinde mal ticareti  21. yüzyılın anlaşması Küresel ticareti düzenleyen yeni kurallar iddiası Yükselen yeni ekonomilerle birlikte rekabet etme hedefi Tıkanan Doha sürecini TTIP ile aşma öngörüsü  Süreç İlki 8-12 Temmuz 2013’te sonuncusu 22-26 Şubat 2016 toplam 12 tur Nihai hedef: 2016 yılı içerisinde tamamlanması Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)

10 10 Kapsam Mal ticareti ve gümrük vergileri Hizmetler Kamu Alımları Menşe Kuralları Pazara Giriş Düzenleyici alanlarda yakınlaşma/uyum Ticarette Teknik Engeller Sağlık ve Bitki Sağlığı Düzenleyici alanda işbirliği (Yatay konular / sektörel konular) Sürdürülebilir Kalkınma, Enerji, Ticaretin Kolaylaştırılması, KOBİler, Yatırımların Korunması, Anlaşmazlıkların Halli, Rekabet Politikası, Fikri Mülkiyet Hakları Kurallar

11 11 Mart 2013: Başbakanımızın ABD Başkanı Obama’ya muhatap mektubu Mayıs 2013: Ekonomi Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği başkanlığında (USTR)Yüksek Düzeyli Komite’nin kuruluşu Amaç: TTIP’in ülkemiz ekonomisindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak; taraflar arasında ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve ticaretin serbestleştirilmesi Eylül 2013 ve Mayıs 2014: Bakanlar düzeyinde YDK toplantısı; çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, alt çalışma gruplarının oluşturulması Türkiye: YDK çalışmalarıyla STA müzakerelerine başlanması yönünde adımlar atılması ABD: YDK, yapıcı bir diyalogun temelini oluşturmakta; ancak YDK’dan bir STA sonucu çıkması beklenmemeli ABD Nezdindeki Girişimlerimiz

12 12 Türkiye-ABD STA/Girişimler ve Çalışmalar AB: Ortaklık ilişkisi,Gümrük Birliği, adaylık süreci ABD: Stratejik ortak, NATO müttefiki, Model Ortaklık -AB pazarında ülkemiz payının azalması -ABD pazarında eşit koşullarda rekabet edilememesi -ABD ürünlerinin AB üzerinden ülkemize girişi -STA’nın getireceği diğer faydalardan yoksun kalınması TTIP Neden Önemli?

13 13 ARZ OLUNUR AB GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Ticaret Anlaşmaları ve TTIP Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları