Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oran Tekniği Oran tekniği, mali tablo kalemleri arasındaki ilişkilerin, yüzdeler veya birbirinin katı şeklinde ortaya konmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oran Tekniği Oran tekniği, mali tablo kalemleri arasındaki ilişkilerin, yüzdeler veya birbirinin katı şeklinde ortaya konmasıdır."— Sunum transkripti:

1 Oran Tekniği Oran tekniği, mali tablo kalemleri arasındaki ilişkilerin, yüzdeler veya birbirinin katı şeklinde ortaya konmasıdır.

2 Mali Analizde Kullanılan Oranlar
Likidite Oranları Faaliyet Oranları Mali Oranlar Karlılık Oranları

3 Likidite Oranları İşletmenin vadesi gelen (Kısa vadeli) borçlarını ödeyebilme yeteneğini, çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ölçen oranlardır.

4 Likidite Oranları

5 Likidite Oranları 1. Cari Oran
Cari oran, işletmenin genel likidite durumunu yansıtarak, çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar.

6 Likidite Oranları 2. Asit - Test Oranı
Oran, paraya çevrilmesi daha uzun bir süreyi gerektiren dönen varlık kalemlerinin, dönen varlık toplamından çıkarılmasıyla bulunan rakamın, kısa vadeli borçlara bölünmesiyle bulunur.

7 Likidite Oranları 3. Nakit Oranı (1)
Nakit oranı, işletmenin faaliyetlerinin durması (Satış yapamaması), alacaklarını tahsil edememesi durumunda kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü göstermektedir. Diğer bir deyimle acil para durumunu yansıtmaktadır. (1)

8 Likidite Oranları 3. Nakit Oranı (2)
Nakit oranı, işletmenin faaliyetlerinin durması (Satış yapamaması), alacaklarını tahsil edememesi durumunda kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü göstermektedir. Diğer bir deyimle acil para durumunu yansıtmaktadır. (2)

9 Likidite Oranları 4. Diğer Likidite Oranları

10 Faaliyet Oranları Faaliyet oranları, işletmenin çalışma durumunun analizinde, işletme faaliyetlerinde kullanılan varlıkların etkili bir biçimde kullanılıp, kullanılmadığını ölçmede kullanılan oranlardır. ! Genellikle rakip işletmeler ile karşılaştırma yapmak için kullanılır.

11 Faaliyet Oranları

12 1. Alacak Devir Hızı Oranı
Faaliyet Oranları 1. Alacak Devir Hızı Oranı Alacak devir hızı, işletmenin alacaklarını tahsil yeteneğini, alacakların likiditesini gösteren bir orandır.

13 2. Alacakların ortalama tahsil süresi oranı
Faaliyet Oranları 2. Alacakların ortalama tahsil süresi oranı Oran, işletmenin müşterilerinden alacaklarını tahsil olanaklarını gösterir. Diğer bir ifade ile işletmenin alıcılarına tanıdığı vade veya alacaklarının tahsil süresini gün olarak belirtir. (1)

14 2. Alacakların ortalama tahsil süresi oranı
Faaliyet Oranları 2. Alacakların ortalama tahsil süresi oranı Oran, işletmenin müşterilerinden alacaklarını tahsil olanaklarını gösterir. Diğer bir ifade ile işletmenin alıcılarına tanıdığı vade veya alacaklarının tahsil süresini gün olarak belirtir. (2)

15 Faaliyet Oranları 3. Stok Devir Hızı Oranı
Stok devir hızı oranı, işletmenin elindeki stokların ne kadar sürede satış hasılatına dönüştüğünü gösterir. Genel olarak satılan malın maliyetinin ortalama stoka bölünmesi ile bulunur.

16 Faaliyet Oranları 4. Diğer Faaliyet Oranları

17 Mali Oranlar İşletmenin mali yapısının sağlıklı olup olmadığını ölçmede kullanılan oranlardır. İşletmenin öz kaynağının yeterli olup olmadığını, kaynak yapısı içerisinde borçlar ve öz kaynağın dengeli olup olmadığı, öz kaynakların hangi varlık kalemlerine kullanıldığı gibi sorulara yanıt vermeyi hedefleyen oranlardır

18 Mali Oranlar (Finansal yapı, Kaldıraç oranları)

19 1. Borçların Aktif Toplamına Oranı
Mali Oranlar 1. Borçların Aktif Toplamına Oranı Oran aktiflerin yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

20 2. Borçların Öz Kaynaklara Oranı
Mali Oranlar 2. Borçların Öz Kaynaklara Oranı Finansman oranı olarak da adlandırılan oran, işletmenin borçlanma yoluyla sağladığı kaynaklar ile işletme sahiplerinin koyduğu sermaye arasındaki ilişkiyi belirtir. (1) (2)

21 3. M.D.Varlıkların Öz Kaynaklara Oranı
Mali Oranlar 3. M.D.Varlıkların Öz Kaynaklara Oranı Oran, işletmenin öz kaynaklarının ne oranda maddi duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir.

22 Mali Oranlar 4. Diğer Mali Oranlar

23 Karlılık Oranları İşletme yönetiminin etkinliğini gösteren oranlardır.

24 Karlılık Oranları

25 Karlılık Oranları 1. Net Kar Öz Kaynak Oranı
Oran işletme sahiplerinin yatırımlarının kârlılığını gösterir.

26 2. Net Karın Aktif Toplamına Oranı
Karlılık Oranları 2. Net Karın Aktif Toplamına Oranı Oran, işletmenin yapmış olduğu yatırımın kârlılığını, diğer bir deyişle varlıkların (aktif değerlerin) ne ölçüde verimli kullanıldığını gösterir.

27 3. Brüt Satış Karının Net Satışlara Oranı
Karlılık Oranları 3. Brüt Satış Karının Net Satışlara Oranı Oran, satışlar üzerinden kâr yüzdesini gösterir

28 Karlılık Oranları 4. Diğer Karlılık Oranları


"Oran Tekniği Oran tekniği, mali tablo kalemleri arasındaki ilişkilerin, yüzdeler veya birbirinin katı şeklinde ortaya konmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları