Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

75. YIL MEHMET GÖKER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "75. YIL MEHMET GÖKER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 75. YIL MEHMET GÖKER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2 MESLEKİ VE TEKNİK LİSE NEDİR?
Yüksek öğretime, mesleğe ve hayata hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğretim süresi dört yıl olan okullardır.

3 Neden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi?
Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (YGS ve LYS) katılma hakkına sahiptirler. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları mezunları ayrıca, 4702 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunun 45’inci maddesinde yapılan değişiklik gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.

4 Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.
Öğretim süresi dört yıl olan meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarını bitirenlere 3308 sayılı kanuna göre Ustalık Belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir. KPSS sınavlarında düz lise mezunları için girebilecekleri memur unvanlarına bakarsak, Tren memuru, hizmetli, ambar memuru gibi sınırlı sayıda ve düşük maaşlı yükselemeyecek bölümlerdir. Ama meslek lisesinden mezun olan bir kişi için KPSS başvuru kılavuzuna bakıldığında birçok istihdam yeri, daha fazla eleman sayısıyla beraber işe girme olanakları da yükselmiş oluyor.

5 İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler:
1. İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. 2. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanırlar. 3. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. 4. Eğitimleri, süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır, 5. Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkânına sahip olurlar.

6 6. Meslekî bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar. 7. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler. 8. İşletmelerde branşlarına uygun yerlerde staj yaptıklarında ileride işe girerken bu işletmeleri deneyim veya referans olarak gösterebilirler. Buda öğrenci için bir avantajdır.

7 Bölümlerimiz 1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2. Giyim Üretim Teknolojisi
3. Tekstil Teknolojisi

8 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

9   A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
0-18 yaş çocuklarının gelişim alanlarını (fiziksel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal) ve özelliklerini tanıyıp alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne ve çocuk sağlığı konusunda bilinçli olan, 0-12 yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini, korunma yollarını ve bakımını bilen, ilk yardım konusunda bilgi ve beceri kazanan, erken çocukluk eğitim kurumlarında program hazırlayıp uygulayabilen, bu yaş çocuklarının ilgilerine, yeteneklerine, gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun drama, müzik, sanat ve Türkçe dil etkinlikleri uygulayabilen, eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, kullandığı araç gerecin basit bakım ve onarımını yapabilen, çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, kendi alanındaki mesleki ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresindeki sorunları çözebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan keyifli bir alandır.

10 Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim ) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş, bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

11 B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcılığı Özel Eğitimde Öğretmen Yardımcılığı Bu alan altında ayrıca bakıcı annelik ve yardımcı elamanlık meslekleri de bulunmaktadır.

12 1.ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 
Tanımı: Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında erken çocukluk öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.  2. ÖZEL EĞİTİM  Tanımı: Özel eğitimde öğretmen yardımcısının sahip olduğu, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında, özel eğitimde öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine  sahip meslek elemanları yetiştirmektir.  GİRİŞ KOŞULLARI Öğrencilerin sağlık durumu, çocuk gelişimi ve eğitimim alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

13 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRETMEN YARDIMCISI
Tanımı:Erken çocukluk öğretmen yardımcısı, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir. ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YARDIMCISI Tanımı:Özel eğitimde öğretmen yardımcısı, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

14 Erken çocuklukta ve özel eğitimde öğretmen yardımcısının görevleri;
Plan yapmak, uygulamak, Mesleğiyle ilgili programlama yapmak, Fiziksel ortamın güvenliğini sağlamak, Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak, Öz bakım becerilerini geliştirmek, İnsan ilişkileri ve becerilerini geliştirmek, Sosyal gelişimi desteklemek, Bilişsel gelişimi desteklemek, Psikomotor gelişimi desteklemek, Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlamak, Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak, Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olmak, Animasyon çalışmalarını yapmak ve rehberlik etmek, Organizasyon yapmak, Yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemek, Çocukları tanıma tekniklerini uygulamak, Mesleki eğitimle ilgili etkinlikleri takip etmek, Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaktır.

15 C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Erken çocukluk eğitim kurumlarında öğretmen yardımcısı olmak isteyenlerin; alan bilgisine sahip görme, işitme problemi olmayan, Türkçeyi doğru kullanan, görgü kuralarını bilen ve uygulayan, fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, yaratıcı, araştırıcı, gelişime açık, iletişim becerisine sahip, ekip çalışmasına uygun, hoşgörülü, iş disiplinine sahip, planlı, organizasyon yapabilen, pratik, problem çözme becerisine sahip, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Bu elemanların ayrıca çocuğun kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasında destek olmaları gerekir. D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Erken çocukluk eğitim kurumlarında öğretmen yardımcısı, çalışmalarını kapalı ve açık alanlarda yapabilir. Öğretmen yardımcısı görevini yaparken diğer çalışanlarla iş birliği ve eş güdüm içinde olmalıdır. Çocukları seven, sabırlı ve yaratıcı kişiler bu meslekte mutlu ve başarılı olurlar.

16 E. İŞ BULMA İMKÂNLARI       Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakım evlerinin artmasıyla birlikte çalışma alanı genişleyen bir meslektir. Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, rehabilitasyon merkezleri ve çocuk kulüplerinde öğretmen yardımcısı olarak görev yapabilirler. Özel kreşlerde çalışan çocuk bakıcılarında kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünü bitirmiş olma şartı aranmaktadır.

17 F. EĞİTİM VE KARİYER İMKẬNLARI
Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar,  çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği (açık öğretim) ,işitme engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, zihinsel engelliler öğretmenliği, üstün zekâlılar öğretmenliği,  sosyal hizmetler yüksekokulu bölümlerini tercih edebilirler. Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca, Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, istedikleri takdirde, çocuk gelişimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden mezun olanların, özel okullar ve devlet okullarında okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk kulüplerinde, Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinde çalışma olanağı vardır. Bu bölümden mezun olanlar hastanelerin çocuk oyun odalarında, oyuncak sanayisinde, ana çocuk sağlığı merkezlerinde fiziksel ve ruhsal gelişimin izlenmesinde danışman, televizyon ve radyo çocuk program yapımcısı, çocuk kitapları hazırlamada danışman olarak çalışabilirler.

18 Mesleki eğitim merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk eğitimi merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki eğitim merkezlerinde, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilmektedir. 

19 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

20 KADIN GİYİM MODELİSTİ Tanımı
 Tanımı Kadın giyimine ait elde veya bilgisayarlı sistemde temel ve model uygulamalı kalıp,şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.  Görevleri 􀂾 Modele uygun malzeme tespiti yapmak. 􀂾 Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak. 􀂾 Kalıpları şablonlamak. 􀂾 Kalıpları serilemek. 􀂾 Pastal planı hazırlamak. 􀂾 Numune dikimi yaptırmak.

21 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Giyim üretim teknolojisi alanında çalışmak isteyenlerin; renk körlüğü vb. görme engelinin bulunmaması, el becerisine sahip olması ve el, göz, ayak koordinasyonu gibi  psiko-motor yeteneklere sahip olması gerekmektedir.  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Giyim-hazır giyim üretimi alanında çalışanlar, görevlerini, işletmelerin gerekli ekipmanlarla donatılmış ilgili bölümlerinde yürütürler. İşletmenin bütün bölümlerinde çalışanlar eş güdüm için de görevlerini yerine getirirler. Çalışanların sağlığı ve üretimin verimliliği açısından çalışma ortamının gerektirdiği işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerin alınması gerekir.  İŞ BULMA İMKÂNLARI Giyim üretim teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki hazır giyim üretim işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi atölyelerini de açabilirler. Bu alanda eğitim alan kişiler Türkiye’de yaygın olarak iş bulma imkânına sahiptir.

22  EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Bu alanda meslek eğitimi, meslek liselerinin giyim üretim teknolojisi diploma programında verilmektedir.Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, meslek yüksek okullarının; 􀂾 Tekstil, 􀂾 Deri Konfeksiyon, 􀂾 Kostüm Tasarımı bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. Üniversite giriş sınavında başarılı oldukları takdirde; 􀂾 Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, 􀂾 Giyim Öğretmenliği, 􀂾 Hazır Giyim Öğretmenliği, lisans programlarına devam edebilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; 􀂾 Giyim Endüstri Öğretmenliği, 􀂾 Hazır Giyim Öğretmenliği, 􀂾 Moda Tasarım, 􀂾 Moda Tasarım Öğretmenliği lisans programlarına devam edebilirler.

23 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

24 DOKUMA DESİNATÖRLÜĞÜ DALI
Tanımı: Dokuma sektöründe her türlü dokuma örgülerinin desenlerini çizme, analizini yapma ve numune kumaş dokuma  yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve  öğretim verilen daldır. Amacı: Tekstil  teknolojisi  alanında dokuma  desinatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Görevleri 􀂾 Kumaş analizi ve tasarımı yapmak 􀂾 Atkı ve çözgü ipliğini hazırlamak 􀂾 Çözgü ipliklerini haşıllamak 􀂾 Tahar planı hazırlamak. 􀂾 Armür planı hazırlamak. 􀂾 Çözgü ipliklerini lamel, gücü ve taraktan geçirmek 􀂾 Dokuma makinesini çalıştırmak 􀂾 Kumaş hatalarını kontrol etmek 􀂾 Makinenin temizlik, basit bakım ve onarımını yapmak

25 EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi, meslek liselerinin tekstil alanı diploma programında verilmektedir.Lise öğrenimlerini bu alanlarda tamamlayan öğrenciler meslek yüksek okullarının; 􀂾 Tekstil, 􀂾 Halı-kilim, 􀂾 Halıcılık bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler Üniversite giriş sınavında başarılı oldukları takdirde; 􀂾 Tekstil Öğretmenliği, 􀂾 Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, bölümlerindenisans öğrenimlerine devam edebilirler. Ayrıca ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; 􀂾 Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği alanlarını seçebilirler.

26 Peki Neden 75. Yıl Mehmet Göker’i seçmeliyim?
Okulumuzda 2 tekstil atölyesi, 2 giyim atölyesi ve 1 tane de çocuk gelişim atölyesi bulunmaktadır. 14 derslik mevcuttur. Şu anda 270 öğrencimiz okula devam etmektedir. Sınıflarımızda eğitim öğretim akıllı tahtalar ile gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda 170 kişilik kız öğrenci pansiyonu vardır. Ve 4’er kişilik olmak üzere 45 oda bulunmaktadır. Okulumuzun 2014 YGS’de üniversite kazandırma oranı %60’tır. Geri kalanı da istediği bölüm olmadığı için tercih yapmayanlardır.

27 PANSİYON ODASI

28 SOSYAL FAALİYETLERİMİZ

29 YGS ÖNCESİ MORAL PARTİSİ

30 FUTSAL TAKIMIMIZ İL BİRİNCİSİ

31 18 MART ŞEHİTLERİ ZİYARETİMİZ

32 18 MART ŞEHİTLERİ ZİYARETİMİZ

33 NEVRUZ KUTLAMALARI

34

35 MESLEK YÜKSEK OKULU

36

37

38 Bu okula gelmek için ne yapman gerekiyor?
2015 TEOG sınavında en düşük 240 puan alman yeterli… 


"75. YIL MEHMET GÖKER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları