Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG ve LİSEYE GEÇİŞ Ormanbağı Ortaokulu REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG ve LİSEYE GEÇİŞ Ormanbağı Ortaokulu REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 TEOG ve LİSEYE GEÇİŞ Ormanbağı Ortaokulu REHBERLİK SERVİSİ

2 Teog Sınavı 8. Sınıf öğrencilerine, "Fen ve teknoloji, Matematik,
"Fen ve teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı dil, Din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük“ derslerine yönelik sınav uygulanacak.

3 SINAV SORULARI Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

4 SINAVA GİREMEYENLER Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. 

5 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUAN NASIL HESAPLANACAK
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak.

6 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

7 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?
PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacak; "Tercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı

8 Anadolu Öğretmen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri,
ORTAÖĞRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ SINAVIYLA BELİRLENECEK BAŞARI SIRASIYLA HANGİ OKULLARA GİRİLEBİLİR? Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri

9 FEN LİSELERİ Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı, Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

10 FEN LİSELERİ Eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan karma okullardır.
Fen programlarında laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Yabancı dil İngilizce’dir.

11 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin;
a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

12 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liseleri, 4 yıl öğrenim veren karma okullardır. Bu okullarda sınıf mevcudu her şube için 30 öğrencidir. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca eğitim verilmektedir.

13 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; a)  Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, b)  Öğrencilerine; Öğretmenlik mesleğini sevdirmek, Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

14 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla, ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü orta öğretim kurumlarıdır. Öğretim Programları a) Ortak genel kültür derslerinden, b) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerden, c) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden oluşur. Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, gelişim seviyeleri ve bireysel farklılıkları ile bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak sürekli geliştirilir.

15 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu öğretmen liselerinin tüm sınıflarındaki dersler; “Ortak Dersler” “Alan Dersleri” ve “Seçmeli Dersler” dir. Öğrenciler, 10’uncu sınıftan itibaren; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, *Fen Bilimleri, *Türkçe-Matematik, *Sosyal Bilimler  ve * Yabancı Dil   alanlarından birine yönelerek öğrenimlerini sürdürür. Bu okulların her sınıfında; 3 saati Öğretmenlik Meslek Bilgisi, 1 saati Resim veya Müzik dersleri, diğerleri de Anadolu Liselerinde okutulan derslerdir.

16 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Sosyal bilimler liselerinin amacı; a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar. c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar. d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar. e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.

17 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur. g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar. Birinci yabancı dili İngilizce olan Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim süresi hazırlık+4 yıldır.

18 ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
Anadolu Teknik Liseleri öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu Teknik Liselerinde Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere; Ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, Onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, Çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik, Sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik olarak, teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, yüksek öğretime, mesleğe ve hayata hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, fen bilimleri ağırlıklı programlar uygulanmaktadır.

19 Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

20 ANADOLU TEKNİK LİSESİ BÖLÜMLERİ
AHŞAP TEKNOLOJİSİ AYAKKABI VE SERACİYE TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DENİZCİLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ GAZETECİLİK GEMİ YAPIMI GIDA TEKNOLOJİSİ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SANAT VE TASARIM TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TARIM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE FOTOĞRAF HARİTA-TAPU-KADASTRO HAYVAN SAĞLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İTFAİTECİLİK VE YANGIN GÜVEN ALANI KİMYA TEKNOLOJİSİ KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ MATBAA METAL TEKNOLOJİSİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ MÜZİK ALETLERİ YAPIMI PLASTİK TEKNOLOJİSİ RADYO TELEVİZYON RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TESİSAT VE İKLİMLENDİRME ALANI

21 Bilişim Teknolojileri Alanı
ALANIN TANIMI: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler  doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. DAL PROGRAMLARI 1. WEB PROGRAMCILIĞI Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı:  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek,amaçlanmaktadır. 2. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu,veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının    oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. 3. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu,  arıza giderme ve kontrol sistemleri devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 4. AĞ İŞLETMENLİĞİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları, geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirme yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. İSTİHDAM ALANLARI Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1.   Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, 2.   Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, 3.   Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, 4.   Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

22 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Alanın tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.  Çocuk Gelişimi Bölümü’ nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini  ve özbakım becerilerini değerlendirebilen,  tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir. Çocuk Gelişimi programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk - aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar. Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar Çocuk Gelişimi Lisans Programından mezun olabilmek için programda belirtilen dersler ve mezuniyet tezinden ve stajdan başarılı olunması  ve  152 kredinin alınması zorunludur. Çocuk Gelişimi öğretim programı içerisinde altıncı yarıyılın bitiminde gerçekleştirilmesi planlanan yaz stajı öğrencinin çocuk gelişimi ile ilgili mesleki bilgiyi yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.  Staj; bölüm öğretim üyeleri ve yardımcılarının denetimi altında alanda uygulanır. Üçüncü yılın sonunda öğrencilerden sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda altı hafta süreyle yaz stajı yapmaları istenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin üç yıl boyunca almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkanına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri ve dördüncü yılda alacakları derslerle ilgili olarak yapacakları diğer uygulamalara bir temel oluşturmaları amaçlanmaktadır. Programdan mezun olanlara “Çocuk Gelişimci” unvanı verilmektedir.

23 Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında
Mezunların İstihdam Alanı Çocuk Gelişimciler; çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarının (zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal, özbakım) değerlendirilmesi, gelişimlerinin takip edilmesi, çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programların hazırlanması, ailelere çocuklarının gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hastanelerde gelişim takibinin yapılması, bireysel ve grup çalışmalarına yönelik eğitim hedeflerinin belirlenmesi ve eğitim programlarının hazırlanması çalışmaları ile hizmet içi eğitim çalışmalarında, oyuncak tasarımı ve çocuk kitapları konularında danışmanlık ve denetleme çalışmalarında, çeşitli yayın organlarında çocuklara yönelik programların hazırlanması, danışmanlık ve denetleme çalışmalarında, çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme, danışmanlık ve yapılan projelerin gözden geçirilmesi çalışmalarını da yürütebilmektedir Çocuk Gelişimciler;   Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında,   Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde,   Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında   Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde,   Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda,   Anaokullarında,   Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,   Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,   Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde,   Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,   Eğitsel oyuncak üretiminde,   UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,   Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.

24 El Sanatları Teknolojisi
Tanımı: Geniş kapsamlı el sanatlarımızdan çevre şartları, günün zevk ve ihtiyaçları göz önüne alınarak,ekonomik ve turistik alanlarda geçerli üretim yapabilecek eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.         El Sanatları Teknolojisi alanı programında; 1. El Dokuma, 2. El ve Makine Nakışı, 3. Sanayi Nakışı dalları yer almaktadır. El Dokuma: El Dokumacısının yaptığı; İpleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, dokumaya hazırlık yapma, dokuma yapma ve dokumayı bitirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır El ve Makine Nakışı: El ve Makine nakışçının yaptığı, tekniğe uygun olarak elde ve makinede nakış işleme ve ürünü kullanıma hazır hale getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Sanayi Nakışı: Sanayi nakışçısının yaptığı, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğe uygun işleme yaparak nakış ürün oluşturma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. İŞ BULMA İMKÂNLARI Dokumacı, bu alandan mezun olan öğrencilerimiz, dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilirler. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayinde bu meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. El ve makine nakışçısı, bu alandan mezun olan öğrenciler nakış yapan işletmelerde, moda evlerinde, el nakışı üretimi yapan firmalarda, makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, desen çizimi yapan firmalarda veya kendi işyerinde çalışma imkânları vardır. Sanayi nakışçısı, teknolojik gelişmeler paralelinde, nakışçılık mesleğinde verimliliğin arttığı gözlenmektedir. Özellikle elde kullanılan makinelerin yerini elektronik makinelerin alması, desen çizimlerinde bilgisayardan yararlanılması, aynı anda 20 den fazla motifin yapılması ve bir makinede 15’e kadar iğne kullanılabilmesi, makinelerin işleme alanının genişlemesi vb. teknolojik gelişmeler göze çarpmaktadır. Aplikasyon işlemlerinde lazer teknolojisinin kullanımı ve pek çok rengin bir iğne ile uygulanması gibi yenilikler halen deneme aşamasındadır. Küçük ölçekli atölyelerin kapanması ve işletme boyutlarının büyümesi yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir. Bu alanda ülkemizdeki makine parkı, dünya sıralamasında en önlerde yer almaktadır. Diğer taraftan bu meslekte edinilen temel bilgi ve becerilerin konfeksiyon, mefruşat ve örme alanındaki diğer mesleklerde kullanılabileceği düşünülmektedir.  Nakışcı ve sanayi nakış elemanı. nakışla ilgili imalat yapan bütün işletmelerde, desen üretimi yapan firmalarda, lazerle aplike kesim yapan firmalarda, modaevlerinde, Desen çizimi yapan işyerlerinde, iş bulma imkânı vardır.(Desenci, müşteri temsilcisi, numuneci, makineci, kalite kontrol, ütücü, işletme sorumlusu, vardiya sorumlusu olarak çalışabilirler)

25 Giyim Üretim Teknolojisi
ALANIN TANIMI: Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI: Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER DALLARI 1 Kadın Giyim Modelistliği 2 Erkek Giyim Modelistliği 3 Çocuk Giyim Modelistliği 4 İç Giyim Modelistliği 5 Hazır Giyim Model Makineciliği 6 Deri Giyim 7 Kadın Terziliği 8 Erkek Terziliği 9 Kesimcilik Okulumuzda Kadın Giyim Modelistliği ve Hazır Giyim Model Makineciliği dalları bulunmaktadır. 1. KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ: Kadın giyimine ait elde veya bilgisayarlı sistemde temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir. Görevleri 1 Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak. 2 Kalıpları şablonlamak. 3 Kalıpları serilemek. 4 Modele uygun malzeme tespiti yapmak. 5 Pastal planı hazırlamak. 6 Numune dikimi yaptırmak. 2. HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLIĞI: Modelist tarafından verilen dikim talimatına göre model ve malzeme özelliğine uygun kadın, erkek, çocuk ve iç giyim numune dikimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görevleri 1 Tekniğe uygun numune kesimi yapmak. 2 Tekniğe uygun numune dikimi yapmak. 3 Numune kontrolü yapmak. 4 Tespit edilen hataları düzeltmek. 5 Kullandığı araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapmak. Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında ayrıca; dokuma konfeksiyon makinecisi, örme konfeksiyon makinecisi, iç giyim konfeksiyon makinecisi, deri konfeksiyon makinecisi, makastar, giysi tadilatçısı, ütücü, ayakçı, deri kesimcisi, kalite kontrolcü, depocu, düz dikiş makinecisi, düz deri dikiş makinecisi, overlokçu, tilki overlokçu, reçmeci, ponterizci, ilik-düğmeci, çift iğneci, lok makinecisi, zikzak makinecisi, zincir dikiş makinecisi, lastik makinecisi, katçı meslek elemanları bulunmaktadır.

26 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER Giyim üretim teknolojisi alanında çalışmak isteyenlerin; görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirmesi, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmesi, titiz olması, bedenen ve ruhen sağlıklı olması, göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilmesi ve mesleki eğitim almış olması gerekmektedir. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Giyim üretim teknolojisi alanında çalışanlar, çalışmalarını kapalı mekânlarda (işletmelerde) yürütürler. Bu alanda çalışanlar görevini yaparken diğer çalışanlarla iş birliği içinde bulunmak ve görevini eşgüdüm hâlinde yürütmek durumundadır. İş, elle ve/veya makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Çalışma ortamının kısmen tozlu olmasından dolayı astım ve alerji problemleri olan kimselerin çalışırken gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. İŞ BULMA İMKÂNLARI Giyim üretim teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki tekstil üretim işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi atölyelerini de açabilirler. Bu alanda eğitim alan kişiler Türkiye’de yaygın olarak iş bulma imkânına sahiptir. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI Bu alanda meslek eğitimi, meslek liselerinin giyim üretim teknolojisi diploma programında verilmektedir. Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, meslek yüksek okullarının; 1 Tekstil, 2 Deri Konfeksiyon, 3 Kostüm Tasarımı bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. Üniversite giriş sınavında başarılı oldukları takdirde; 1 Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, 2 Giyim Öğretmenliği, 3 Hazır Giyim Öğretmenliği, lisans programlarına devam edebilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; 1 Giyim Endüstri Öğretmenliği, 2 Giyim Öğretmenliği, 3 Hazır Giyim Öğretmenliği, 4 Moda Tasarım, 5 Moda Tasarım Öğretmenliği lisans programlarına devam edebilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

27 DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI 1. BOBİNAJ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIN TANIMI Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI 1. BOBİNAJ Tanımı : Bobinajcının sahip olması gereken elektrik motorlarının bakımı, onarımı ve transformatörlerin imalatını yapma yeterliklerini kazandırmaya  yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Çeşitli, elektrik motorlarının bakım onarımını yapma ve transformatörlerin imalatını yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek. 2. BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ Tanımı :  Büro makineleri teknik servisi elemanının sahip olması gereken, fotokopi, priport, faks makineleri, nokta vuruşlu yazıcı, yazarkasa, yazıcı, para sayma vb. cihazlar kullanma, elektrik-elektronik, mekanik arızalarını tespit etme ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Büro makinelerinin kullanımını, bakımını ve her türlü arızasını bulup hatasız onarabilme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek. 3. ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ Tanımı :  Elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü meslek elemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek. 4. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSİ Tanımı: Elektrikli ev aletleri teknik servis elemanının sahip olması gereken, ev ve iş yerlerinde; soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik ve kişisel bakım cihazlarının bakım, onarım ve montajını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik ve kişisel bakım cihazlarının bakım, onarım ve montajına yapma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek.

28 5. ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM
Tanımı : Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken, canlı, cansız materyali kapalı ya da açık alanda düşey, yatay veya eğimli olarak taşıyabilen asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol ve vincin emniyetli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe her tür canlı, cansız materyali kapalı ya da açık alanda düşey, yatay veya eğimli olarak taşıyabilen asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol ve vincin emniyetli işlemesini sağlayacak, bakım ve onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek. 6. ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM Tanımı : Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki  elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek. 7. GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ Tanımı: Görüntü ve ses sistemleri teknik servis elemanın sahip olması gereken, Görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Görüntü ve ses sistemleri ile ışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemleri için gerekli mesleki yeterliklere sahip teknik elemanları yetiştirmek. 8. GÜVENLİK SİSTEMLERİ Tanımı : Güvenlik sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, yangın algılama, CCTV (kapalı devre güvenlik sistemleri), soygun alarm, geçiş kontrol sistemleri ile ilgili tüm işlemleri yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Binalara ait yangın algılama, CCTV (kapalı devre güvenlik sistemleri), soygun ihbar, geçiş kontrol sistemleri tesisi, kurulum, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek. 9. HABERLEŞME SİSTEMLERİ Tanımı: Haberleşme sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, mobil iletişim cihazları, telli haberleşme sistemleri, uydu ve yerel anten sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Elektrik-elektronik sektörünün haberleşme sistemleri dalında ihtiyaç duyulan yeterliklere sahip kalifiye teknik elemanlar yetiştirmek.  10. OTOMASYON SİSTEMLERİ Tanımı : Otomasyon sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, otomatik kumanda, hidrolik- pnomatik, PLC , servo motor, robot kolları, mikro denetleyici ve scada sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe, otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerine sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek.

29 11. YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ
Tanımı: Yüksek gerilim sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe yüksek gerilim sistemlerinin güvenli ve emniyetli bir biçimde kurulum, bakım ve onarımını yapabilecek yeterliklere sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek. İSTİHDAM ALANLARI Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Elektrik makineleri bobin sarım atölyelerinde , 2. Büro makineleri teknik servislerinde, 3. Elektrik tesisatçılarında, 4. Elektrik pano kurulum atölyelerinde, 5. Asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerinde, 6. Elektrikli ev aletleri teknik servislerinde, 7. Güvenlik sistemleri teknik servislerinde, 8. Haberleşme ve iletişim cihazları teknik servislerinde, 9. Televizyon ve radyo tamir atölyelerinde, 10. Seslendirme ve ışık sistemleri teknik servisinde, 11. Endüstriyel fabrika ve atölyelerde, 12. Yüksek gerilim proje taahhüt firmalarında, 13. Elektrik tesisatı proje taahhüt firmalarında vb. yerlerde çalışabilirler.

30 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Genel kültür ve sağlık alanıyla ilgili mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan okullardır. Hemşirelik programı ile Sağlık Alanı; Acil Tıp, Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik Protez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Sekreterlik dallarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.

31 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin özel başvuru şartları da bulunmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Tercih edilecek alana öğrencinin sağlığının elverişli olması (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalık ve ruhsal bozukluk okullara alınmaya engel teşkil eder).

32 İMAM HATİP LİSELERİ Resmi kuruluş amacı hatip ve imam yetişmesini sağlamak olan orta öğretim düzeyinde mesleki okullara verilen isimdir. İlköğretimden sonra dört yıl süreli eğitim veren, yatılı ve gündüzlü olarak karma eğitim yapan (kızlar ve erkekler ayrı sınıflarda öğrenim görmektedir) kuruluşlardır. İlkokul 5. sınıftan itibaren öğrenci kabul etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterir.

33 İMAM HATİP LİSELERİ İmam Hatip Liselerinde normal ortaokul ve lise müfredatına ek olarak İslam dinine ilişkin mesleki dersler okutulmaktadır.

34 POLİS OKULLARI Polis Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liselerinin Fen Bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olup Ankara ve Bursa illerimizde bulunmaktadır.

35 Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar. Polis Kolejlerine Yerleştirme İşlemi; Adayların Ankara Polis Kolejinde yapılan sınav sonucu düzenlenen başarı listesindeki sıraları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılır.

36 Müracaat, tarihleri her yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir ve bildirilen tarihler arasında İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilir. 

37 Adayda bulunması gereken özellikler:
SOSYAL DURUM Erkek ve Türk vatandaşı olmak,  Herhangi bir suçtan dolayı hükümlü olmamak (taksirli suçlar hariç)  Siyasi ve ideolojik mahiyetteki bir suç sebebiyle adli ve idari yönden ceza almamış olmak, 

38 SAĞLIK DURUMU Kel, peltek, kekeme ya da yüzde kolayca teşhise imkan sağlayacak şekilde yara, yanık bulunmamak,  Vücut yapısı; 11 yaş grubu için en az 1.34 cm 12 yaş grubu için en az 1.39 cm 13 yaş grubu için en az 1.44 cm 14 yaş grubu için en az 1.51cm 15 yaş grubu için en az 1.56 cm 16 yaş grubu için (hazırlık okuyanlar için) en az 1.60 cm. boyunda olmak,  Kilo yönünden; ağırlık: boy ölçüsünün cm. olarak son iki rakamı ele alınarak bu rakamlardan 5 kg.'a kadar (5 kg. dahil) fazlalığı, 15 kg.'a kadar (15 kg. dahil), noksanlığı bulunanlar kabul edilir. Örneğin 1.51 cm. boyunda olan bir adayın en fazla 56 kg., en az 36 kg. olması gerekir.   

39 YAŞ DURUMU Polis Koleji hazırlık sınıfına müracaat tarihinde 16 yaşından, hazırlık sınıfını okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak.   EĞİTİM DURUMU Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları 3 ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,  Eğitime ara vermemiş olmak,  Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,  Yapılacak giriş sınavlarını kazanmış olmak.  Başvuru için teog sınavından en az 350 puan almak.

40 POLİS GÖREV TÜRLERİ Deniz Polisi Deniz Polisi Liman sahalarında, körfezlerde ve iç sularda görevli polis gücüdür. Denizlerdeki adli ve idari işlerden emniyet adına sorumlu birimdir. Aynı zamanda Polis Kurbağa Adamlarda bu birime bağlıdır. Polis Kurbağa Adamlar denizlerde, göllerde nehirlerdeki arama kurtarma faaliyetlerini yürütür.

41 Motosikletli Polisler İki çeşittir Yunuslar ve Şahinler
Motosikletli Polisler İki çeşittir Yunuslar ve Şahinler. Yunuslar daha çok asayişle ilgili konulara müdahil olmakla birlikte, genelde toplu gezerler ve bir motosiklete iki kişi binerler. Öndeki sürücü, arkada oturan artçı diye adlandırılır. Artçı elinde silah taşır. Kıyafetleri kırmızı siyah ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Armalarında başında kep bulunan bir yunus balığı figürü yer alır. Şahinler ise Yunusların aksine motosiklete genelde tek binerler ve tek motor halinde devriye gezerler. Bölgelerindeki trafik aksamalarına ve yoğunluklarına ayrıca trafik kazalarına bakarlar. Bu görevlerinin yanı sıra normal polislik görevlerini de (asayiş) sağlamakla yükümlüdürler. Şahinler genelde eskort ve yol açma hizmetlerinde kullanılmakla birlikte olaylara hızlı müdahaleleri ve sempatik polis tavırlarıyla insanlara daha yakın görünmektedirler. Şahinlerin kıyafeti fosforlu sarıdan yeşile dönmüş ayrıca lacivert ve beyaz da bulunmaktadır. Armalarında bir pençesinde şimşek gagasında da zeytin dalı bulunan şahin figürü yer almaktadır.

42 Hava Polisi Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevleri asayiş ve kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde yardımcı olmanın dışında, terör örgütlerinin ve bölücülerin yakalanması için özel harekat timlerinin ve malzemelerinin havadan nakli ve bu amaçla da özel hareket timleriyle müşterek eğitim yapılması, ayrıca karayolları üzerinde trafik kontrolü, V.I.P.'nin havadan taşınması, hasta ve yaralıların havadan nakli, belli noktalar arası kurye hizmeti gibi hizmetleri yapmakla birlikte, personelinin uçuş ve bakım konularında eğitimi ve tabii afetlerde de halkımıza havadan yardım malzemesi taşınmasıdır.

43 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçluların sınır aşan suçlar işlemesi, bir ülkede suç işleyip, diğer ülkelere kaçması, bazen de suçun kaynağı başka bir ülke olması durumunda devreye girerler. Suçun uluslararasılaşması polisliğin de uluslararasılaşmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet, kanunlar çerçevesinde yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde düzeni sağlaması, katılımcıları koruması ve gerektiğinde toplumsal olaylara müdahale etmesi amacıyla Emniyet Teşkilatı bünyesinde oluşturulan polis birimidir.

44 Çocuk Polisi Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi ve en önemlisi topluma kazandırma gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir. Özel Harekat Özel Harekat, terorizm ve kaçakçılık gibi yasadışı olayların yerleşkelerine yapılan ani baskın görevlerinde yer alır. Olağanüstü durumlara hazırlıklıdırlar. Üstün eğitim ve teçhizata sahiptirler.

45 LİSE PUANLARI İl / İlçe / Okul Tür Dil A Gurubu Taban Puan
Siirt / Merkez Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce Siirt / Merkez Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Siirt / Merkez Siirt Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Siirt / Merkez 75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Siirt / Kurtalan İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) Siirt / Merkez 14 Eylül Anadolu Lisesi

46 Siirt / Merkez Selami Değer Anadolu Lisesi
İngilizce Siirt / Merkez Siirt Lisesi Siirt / Merkez Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Siirt / Kurtalan Kurtalan Anadolu Lisesi Siirt / Merkez Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Siirt / Kurtalan Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi Siirt / Merkez Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Siirt / Merkez Milli Egemenlik Anadolu Lisesi

47 Siirt / Kurtalan Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi
İngilizce Siirt / Merkez İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Siirt / Baykan Baykan Anadolu Lisesi Siirt / Merkez Abdülhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi Siirt / Pervari Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi Siirt / Pervari Pervari İMKB Anadolu Lisesi Siirt / Eruh Eruh Anadolu İmam Hatip Lisesi Siirt / Kurtalan Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Siirt / Şirvan Şirvan Anadolu Lisesi 16.805

48


"TEOG ve LİSEYE GEÇİŞ Ormanbağı Ortaokulu REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları