Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biz Türkiye'de bir araya geldik. Neden buradayız? Neyi arıyoruz? Bu tamamen farklı insanların, hayalleri olanların grubu... We met in Turkey. Why are we.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biz Türkiye'de bir araya geldik. Neden buradayız? Neyi arıyoruz? Bu tamamen farklı insanların, hayalleri olanların grubu... We met in Turkey. Why are we."— Sunum transkripti:

1 Biz Türkiye'de bir araya geldik. Neden buradayız? Neyi arıyoruz? Bu tamamen farklı insanların, hayalleri olanların grubu... We met in Turkey. Why are we here? What are we looking for? The group of completely different people and their dreams...

2 "Kuzenim Ankara'ya 15yıl önce geldi. Tıp Fakültesin’de okudu ve bana dedi ki Türkiye'de eğitim çok iyi ve yüksek kalitede. O yüzden okumak için buraya geldim. Ben Arnavutum. Arnavutluk ve Türkiye’nin kültürü birbirine benziyor. Çünkü 500 yıl Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı. Bu yüzden burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra bir büyük şi...rkette çalışmak en büyük hayalim. Bu alanda yeni teknikleri kullanmak istiyorum." (My cousin came to Ankara 15 years ago. He studied medicine and he told me that the education in Turkey is very good, of a high quality. So I came here for studies. I am Albanian. Albania and Turkish culture are very similar. Because it was 500 years under the domination of the Ottoman Empire. Therefore I feel here like at home. After I finish my degree at Food Ingeneering my big dream is to work for a big company and to work with the newest technology in this field.)

3 "Buraya geldiğimde Türk kültürü Endonezya kültürüne benzediğini anladım. Müslüman ve samimî insanlar var ve helâl yemekleri her yerde bulabiliyorum. Bunun için Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Başta, yani beş ay önce hayatım çok zordu. Türkçeyi hiç bilmiyordum ve insanlar İngilizce hiç konuşamıyorlardı. Türkiye'de yaşayarak artık Türkçe’yi öğrendim ve şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Benim en...büyük hayalim Türkçe’yi iyi konuşabilmek. Çünkü Endonezya'da Türkiye'nin kültürü çok ünlü. Pek çok insan Türkçe’yi konuşmak istiyor ama konuşamıyor. Türkiye'ye Türkçe’yi öğrenmek için geldim ve ilerde tercüman olarak çalışmak istiyorum. Şu anda ben C1 sertifikasını ve yüksek lisansı tamamlamayı bekliyorum. Heyecanlanıyorum!" (Before I came here I learnt that Turkish culture and Indonesian culture are very similar. There are Muslims and friendly people and I can easily find halal food. For this reasons I decided for Turkey. At the beginning, five months ago, the things were not easy. I did not know Turkish and people could not speak English. Living here I have already learnt some Turkish and now I feel much better. My dream is to speak Turkish very well. In Indonesia Turkish culture is very popular. Lots of people want to speak Turkish but they do not. I came to Turkey to learn Turkish and I want to work as a translator in the future. At this moment I expect to get my C1 certificate and finish my master. I am very excited.)

4 "Afganistanlıyım ve Türkiye'ye okumak için geldim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum, Türkiye çok güzel bir ülke ve havası da güzel. Türkiye'deki hayatım çok iyi. Okulu bitirip aileme yardımcı olmak benim tek hedefim." (I am Afganistani and I came to Turkey for studies. I feel here very good. Turkey is a nice country and its weather is also nice. My life in Turkey is very good. My goal is to finish school and to help my family.)

5 "Ben Nijerliyim. 2014-2015 yılında liseyi bitirdim. Bütün hırslı öğrenci gibi ben de mezun olduktan sonra hemen internette öğrenim bursları aramaya başladım. Ve sonunda Türkiye'yi tercih ettim, başvurdum ve bursu kazandıktan sonra buraya geldim. Türkiye'ye Hukuk Fakültesi’nde okumak için geldim. Türkiye'yi çok beğeniyorum çünkü rahat bir hayat yaşıyorum. İnsanları çok ilginç ve bana hep iyi davra...ndılar. Bana göre, rüyalarımı gerçekleştirmek için Türkiye çok ideal. İnşallah, çok bilgili ve ünlü bir avukat olacağım ve bu hayatta masum insanları savunacağım." (I come from Niger. In 2014-2015 I finished my high school. As any other ambitious student I also started to search for study scholarships on internet immediately after my gradution. In the end I decided for Turkey, I applied, got the scholarship and I came here. I came to Turkey to study law. I really like Turkey because I live a comfortable life here. People are very interesting and they treat me very well. In my opinion, Turkey is an ideal place to make your dreams come true. Inşallah, I will become a knowledgeable and famous advocate one day fighting for the rights of innocent people.)

6 "Yüksek lisans yapmak ve eski kültürü keşfetmek için Vietnam’dan Türkiye’ye geldim. Bence Türkiye gelişmiş bir ülkedir. Türk insanları ve onların dinleri bizden çok farklı. Bundan dolayı ilk başlarda çok şaşırmıştım. Hatta buraya gelmeden önce bu farlılıkları internette araştırdım. Yüksek lisansı tamamladıktan sonra doktora yapacağım. Ancak nerede olacağını şu anda kişisel nedenlerden dolayı açıkl...amak istemiyorum. İnsanların özgürlüğü ve dünyada ülkelerin sınırlarının kalkması benim en büyük hayalımdir. Uludağ Üniversitesi'nden mezun olmayı bekliyorum. O zaman da en büyük hayalimi gerçekleştirmeye devam edebilirim." (I came from Vietnam to Turkey to do my master and to discover an old culture. In my opinion Turkey is a big and developed country. But Turkish people and their religions are very different from ours. Therefore, at the beginning, I was a bit puzzled. I even made some research about the differences on internet. After I finish my master I want to do a doctorate. But for some private reasons I do not want to say now where I do plan to do so. I want people to live in freedom and without any borders, that is my big dream. I also hope to graduate at Uludağ University. In this way I will be able to continue working on my dream.)

7 "Çocukken çok hayal kurardım. Kosova'dayken yurt dışında okumak benim en büyük hayalimdi. Yurt dışında okuma yeni bir dili öğrenmek için en ideal yoldur. Bu deneyimi olan öğrenci kendi kültürü yanında diğer kültürleri daha rahat bir şekilde anlayabilir ve bu da dolayısıyla onun dünyaya bakış açısını arttırır ve hoşgörülü yapar. Bu yüzden Turkiye'ye geldim ve şimdiye kadar buraya iyi alıştım. İnsan...lar çok samimi, sıcak ve yakınlar. Yabancı bir ülkede okurken, hem yerel kültürün insanlarıyla hem sizin gibi uzak olan ve farklı ülkelerden gelmiş birçok uluslararası yabancı öğrencilerle de tanışabiliriz. Bu şekilde dünyanın her yerinde arkadaşlarım var. Benim hayalim mimar olmak. Gelecekte de bir başarılı mimar olmayı istiyorum." (As a child I was dreaming a lot. While living in Kosovo my biggest dream was to study abroad. Studying abroad is the best way how to learn a new language. Students with this kind of experience can besides their own culture easily understand also the cultures of others this at the same time widens their world perspective and makes them more tolerant. Therefore I came to Turkey and up to now I got used to living here. People are very nice, warm and friendly. While studying abroad you are not meating only local people but you can also meet with international students like you coming from different and remote countries. Thanks to this I have friends all over the world now. My dream is to become a successful architect in the future.)

8 Ben Türkiye'ye kendi isteğimle eğitim almak için geldim. Çünkü buradaki üniversiteler benim eğitim alanımda çeşitli ve iyi programlar sunuyorlar. Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutluyum ve programımı bitirdikten sonra Kamerun’a dönüp iş alanımda çalışmaya devam edeceğim." (I came to Turkey purposely for education. Local universities here offer various very good programs in my field of studies. Regarding the life in Turkey, I am happy here and after I finish my program I will return to Cameroon and continue working in my field.)

9 "Sri Lanka'dan doktora yapmak için Türkiye'ye geldim. Türkiye'de kendimi daha rahat ve mutlu hissediyorum. Özellikle Bursa'da daha çok mutluyum. Türkiye'de bir üniversite iyi bir profesör olmak benim en büyük amacım. Bu hedefi gerçekleşmek istiyorum." (I came from Sri Lanka to do a doctorate in Turkey. I feel in Turkey comfortable and happy. I am very happy especially here in Bursa. To became a professor at one of the universities here in Turkey is my main goal. And I really want to make it happen.)

10 "Malezya'dan Türkiye'ye okumak için geldim. Yabancı dilleri öğrenmek istiyorum. Türkçe hazırlığı bitirdikten sonra Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyacağım. Ayrıca, yeni şeyleri denemek ve macera yaşamak da istiyorum. Şimdi benim için dünyayı tanımak en iyi zaman. Bu yüzden, yurtdışına çıktım. Şimdiye kadar duygularımı karıştırıyordum. Bazen mutlu hissediyordum bazen üzülüyordum. Türkçeyi bu ka...dar geliştirdiğim için mutluyum ama ailemi özlediğim için de üzülüyorum. Her neyse, Türkiye'de güzel bir hayat yaşıyorum. Türkçe öğrendikten sonra, Avustralya'ya gitmek istiyorum. Orada İngilizce kursuna katılıp sertifika alacağım. Bu eğitimlerimden sonra, ülkeme dönüp hem İngilizce hem de Türkçe dil kursları açacağım ve tercüme yapacağım." (I came from Malaysia to Turkey for studies. I want to learn foreign languages. After I finish the Turkish preparation course I will study at the department of Turkish language and literature. Moreover, I want to try new things and to experience some adventure. Now it is the best time for me to get know the world. Therefore I left abroad. Until now I have mixed feelings. Sometimes I feel happy and sometimes I am sad. Improving my Turkish this much makes me happy but missing my family makes me sad. In any case, I live a good life in Turkey. After I learn Turkish I want to go to Australia. There I will join the English class and make a certificate. After I finish my education I will come back to my country, I will start giving English and Turkish classes and do translations.)

11 "Romanyalıyım. Turkiye'ye İlahiyat Fakültesi’nde okumak ve daha iyi bir insan olmak için geldim. Burada kendimi iyi hissediyorum. Türkiye güzel bir ülke ve ben Türk kültürünü çok seviyorum. Bursa'da yaşıyorum ve Bursa da benim kalbimin bir parçası. Ne istiyorum? Bu soruya cevap vermek için biraz daha düşünmem lazım. Hâla bunun için bir cevap arıyorum." (I come from Romania. I came to Turkey to study Theology and to become a better person. I feel good here. Turkey is a nice country and I like Turkish culture. I live in Bursa and Bursa now became part of my heart. What am I looking for? I need to think a bit to answer this question. I guess I am still looking for an answer.)

12 "Filistinliyim. Türkiye'ye Türkiye'yi sevdiğim için geldim, ayrıca yeni tecrübeler kazanmak istiyorum. Türkiye uluslararası ilişkiler açından çok önemli bir ülke ve eminim iyi tecrübeler kazanabilirim. Ama duygularım çok çeşitli. Hem mutluyum burada olmaktan hem de ailemi ve eski hayatımı özlediğim için üzgünüm. Üniversite bittikten sonra ihtisasa devam edeceğim ve nöroloji alanında okuyacağım. İn...şallah iyi bir doktor olacağım." (I am Palestinian. I came to Turkey because I like Turkey and also I want to get a new experience. From the international perspective Turkey is an important country and I am sure I will get a good experience here. But I have mixed feelings. I am happy for being here but at the same time missing my family and my old life makes me sad. After I finish the university I will continue to specialize and I will study neurology. İnşallah I will become a good doctor.)

13 "Türkiye'ye eğitim almak için geldim. Türkiye çok güzel ve turistik bir ülke. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Türkler iyi insanlar ve yabancılara çok iyi davranıyorlar. Ancak Türkiye'deyken ailemi çok özlüyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra Afganistan'a döneceğim ve kendi ülkem için çalışacağım. Ama Türkiye'yi ve iyi insanlarını asla unutmayacağım." (I came to Turkey for an education. Turkey is a nice and touristic country. I feel here very good. Turks are also nice and their treat foreigners very well. However, while Iam here I miss my family a lot. After I finish the university I will come back to Afganistan and will work for my country. But I will never forget Turkey and its good people.)

14 "Yurtdışında okumak istiyordum ve bu benim en büyük hayalimdi. Türkiye'ye gelmeyi de her zaman çok istiyordum ve işte buradayım. Gerçekten hayatımda şimdiye kadar ki en güzel zamanlarımı yaşıyorum ve kendimi burada çok iyi hissediyorum. Ayrıca bütün dünyadan, farklı insanlarla tanıştım. Bence çok şanslıyım. Çünkü buraya Kosovo'dan gelmek çok zor. Ne istiyorum ben? Sadece bunu istiyorum: “Üniversit...eyi bitirip kendi memleketime dönüp kendi hayalerimi devam ettirmek istiyorum." (I wanted to study abroad, it was always one of my biggest dreams. I also always wanted to come to Turkey and look at me, now I am here. Indeed, I am living the best time of my life and I feel very good here. I also met with different people from all over the world. In my opinion I am very fortunate. To come here from Kosovo is not easy. What do I want? Only this: "I want to finish the university and come back to my country and continue living my dreams.")

15 "Türkiye'ye okumak için geldim. İnşallah gelecek yıl İlahiyat Fakültesi’nde okuyacağım. Burada çok mutluyum. Ama ülkemi, yani Gürcistan'ı da çok seviyorum. Benim de hayallerim çok. Bütün dünyayı gezmek ve farklı dilleri öğrenmek istiyorum. Şimdi bile bazen Türkçe’yi anlayamıyorum. Zamanla, inşallah tam öğreneceğim. Okulumu bitirip ülkeme dönünce kendi dinimin insanlarına hakkıyla hizmet etmek ist...iyorum." (I came to Turkey for studies. İnşallah next year I will study the Theology Faculty. I am here very happy. But I like my country Georgia a lot. I have also lots of dreams. I want to travel the world and to learn different languages. Now I still do not understand Turkish sometimes. Eventualy, inşallah I will learn properly. After the school, when I come back to my country I want to duly serve the people of my religion.)

16 "Türkiye büyük, tarihsel olarak zengin bir ülkedir. Ben buraya sadece okumak için gelmedim. Benim için Türk kültürünü ve Osmanlı İmparatorluğu tarihini öğrenmek de çok önemli. Zaten burada çok mutluyum ve çok şaşkınım. Çünkü hayatımda bu kadar güzellikleri hiç bir arada görmemiştim. Binalar, tarihi yerler ve buna benzer şeyler çok var. Ayrıca, insanlar çok iyi ve nazikler. Ben Ganalıyım ve ilerid...e büyük bir İslam alimi ve profesyonel bir öğretmen olmak istiyorum. Afrika’daki Müslümanların hayatlarını değiştirmeye çalışacağım. İnşallah." (Turkey is a big and historically very rich country. I did not come here just for studies. For me it is equally important to learn about Turkish culture and the history of the Ottoman Empire. In any case I am very happy and even surprised. Because I have never seen so much beauty in my life. There are many buildings, historical places and so on. Besides, people are really nice and polite. I am from Ghana and in the future I want to become an important islam scholar and a teacher by profession. I will try to change the life of Muslims in Africa. Inşallah.)

17 "Ben Türkiye'ye Ocak 2015’te geldim. Çünkü Suriye'de savaş var ve ben askere gitmek istemiyordum. Ben burada kendimi iyi hissediyorum. Ayrıca şimdi evliyim ve eşim ile yaşıyorum. Doktorayı bitirdikten sonra Suriye'ye döneceğim. Çünkü şu an Suriye'deki savaşın bitmesini bekliyorum." (I came to Turkey in January 2015. Because there is a war in Syria and I did not want to join the army. I feel good here. Moreover now I am married and I live with my wife. After I finish the doctorate I will come back to Syria. I am waiting for the war there to end.)

18 "Türkiye'ye okumak için geldim. Eskiden burada mutsuzdum ama şimdi her şey yolunda. Çünkü farklı ülkeden gelen yeni arkadaşlarımla tanıştım. Benim amacım okulumu bitirdikten sonra Cibuti'ye dönmek ve oraya hizmet etmek." (I came to Turkey for studies. Firstly I was not happy here but now everything is fine. Because I met my new friends from different countries. My goal now is to come back to Djibouti after I finish my school and to work there.)

19 "Ben Maliliyim, üniversite öğrencisiyim, gezmeyi ve futbol oynamayı severim. Türkiye’ye okumaya geldim. Türklerle yaşamaktan mutluluk duyuyorum, Türkiye’de kendimi son derece iyi hissediyorum. Türkleri ailem kadar çok seviyorum. İlerde büyük bir iş adamı olmayı istiyorum." (I come from Mali, I am an university student, I like traveling and playing football. I came to Turkey for studies. Living with Turks makes me very happy and I feel extremely good here. I like Turkish people as my family. In the future I want to become a big scientist.)

20 "Türkiye'ye ilk defa beş yıl önce İstanbul'daki arkadaşımı ziyaret etmek için ve gezmek için geldim. O andan itibaren sürekli bir şey beni doğuya doğru çekiyordu. Bu arkadaşım Hollanda'dan Türkiye'ye geldikten sonra bana dedi ki: "Bir kızla tanıştığımı herkese söyledim, Slovakya'dan geldiğini ama Avrupalı biri değilmiş gibi." Ben de Türkiye’deyken bazen bana sorulan; "Nerelisin" sorusuna "Slovaky...alıyım ama kalbimde Türk gibiyim" diyerek şaka yapardım. Slovakya'dayken Hukuk bölümünden mezun oldum, ondan sonra farklı ülkelerde okudum ve çalıştım. İlgilerim biraz değişti ve akademik olarak geri dönmeye karar verdim. O zamanda Türkiye benim tercihimdi. Seneye Sosyoloji okuyacağım. Ben göçmenlik, vatandaşlık, aidiyet hissi, kimlik oluşumu ve sosyal değişim ile ilgileniyorum. Umarım bu konularda araştırmaya devam edeceğim ve akademide kalacağım. Yeni bir ülkeye taşınmak ve oranın dilini konuşmak kolay değil ama ben memnunum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum ve benim Türk arkadaşlarımla sadece Türkçe konuşmak ve Türkçe'yle yazan kitabı okuyacağım günü dört gözle bekliyorum." (I came to Turkey first time five years ago to visit my friend in Istanbul and to travel. From that moment on there was always something drawing me back to the East. This friend told me, after he came back to Turkey from the Netherlands:"I told everybody I met with a girl, she told she was from Slovakia but as if she was not from Europe." I also sometimes, while in Turkey, to the question "Where I am from" kept joking: "I am from Slovakia but in my heart as if I was Turkish." In Slovakia I graduated from law, after that I studied and worked in different countries. My interests have changed a bit and I decided to come back to university. At this point Turkey was my clear choice. Next year I will study sociology. My main interests are migration, citizenship, feeling of belonging, formation of personality and social change. I hope to continue researching these topics and stay in academia. It is not easy to move to a new country and to speak its language but I am happy. I am learning new things every day and I can not wait to speak with my Turkish friends only in Turkish and the day I finish reading my first book written in Turkish.)

21 T8 SINIFI ÖĞRENCİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ. HERKESİN BİR ÖYKÜSÜ VAR …


"Biz Türkiye'de bir araya geldik. Neden buradayız? Neyi arıyoruz? Bu tamamen farklı insanların, hayalleri olanların grubu... We met in Turkey. Why are we." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları