Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİRKET KAPANIŞ İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİRKET KAPANIŞ İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ŞİRKET KAPANIŞ İŞLEMLERİ
ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE

2 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
TASFİYE; Bir şirketin çeşitli sebeplerle faaliyetine son vermesi işlemidir. Şirketlerin Tasfiye Sebepleri; a) Şirketin İflas Etmesi b) Sermayenin 2/3 ünün erimesi c) Ortak sayısının ikinin altına düşmesi d) Ortakların oy birliği ile dağılma kararı alması e) Ortakların Sermaye Taahhütlerini zamanında yerine getirmemesi

3 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
Şirketlerin Tasfiye Sebepleri; f) Şirket kuruluşunun tescil ettirilmemesi g) Ana sözleşmede belirtilen sürenin sona ermesi h) Şirketin kuruluş amacına ulaşması veya ulaşmasının imkansız hale gelmesi i) İki ortaklı şirketlerde ortaklardan birinin ölümü j) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi k) Ana sözleşmede gösterilen dağılma nedenlerinden birinin gerçekleşmesi halinde Şirket TASFİYE sürecine girer.

4 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
TASFİYE KARARI ALAN BİR ŞİRKET; Öncelikle bir Tasfiye Memuru görevlendirir. Tasfiye Memuru, Ortaklardan biri olabileceği gibi dışarıdan biri de olabilir. Tasfiye Memuru öncelikle; Tasfiye Başlangıç Bilançosu düzenler. Tasfiye memuru yeni işe başlayamaz. Öncelikle mevcut iş ve işlem- leri tamamlar. Tasfiye işlemleri sırasında; İşletmenin tüm mal varlığı satılarak paraya çevrilir. İşletmenin senetli ve senetsiz alacakları tahsil edilir. İşletmenin borçları ödenir. Geriye bir değer kalırsa ortaklara sermayeleri oranında ödenir.

5 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
Tasfiye İşlemleri sırasında Genel Kural olarak şirket Kasasında nakit para bulundurulmaz. Kasa mevcudu Banka hesabına yatırılır. Bütün tahsilat ve ödemeler Banka üzerinden gerçekleş-tirilir. Tasfiye Memuru için ödenen ücretler 770 nolu GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Hesabına Borç kaydedilir.

6 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
Tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkan Gelir ve Karlar; 679 nolu DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Hesabına Alacak kayde-dilir. Tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkan Gider ve Zararlar ise; 689 nolu DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR Hesabına Borç kaydedilir.

7 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
ÖRNEK 1: Kasa mevcudu olan TL Banka Hesabına yatırılıyor. MUHASEBE KAYDI: /04/ 102-BANKALAR HESABI ,00.- 100-KASA HESABI ,00.- Kasa Bakiyesinin Banka Hesabına yatırılması …../…./……

8 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
ÖRNEK 2: Müşterilerden olan TL lik Senetsiz Alacak Tasfiye nedeniyle TL olarak Tahsil ediliyor. Muhasebe Kaydı: /04/ BANKALAR HESABI 7.300, DİĞ. OL.DIŞI GİDER ve ZARAR HS 200, ALICILAR HESABI 7.500,00.- Müşterilerden Tahsilat …/…./…

9 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
ÖRNEK 3: Tasfiye işlemleri nedeniyle TL lik Borç Senetleri, erken ödeme nedeniyle TL olarak ödeniyor. MUHASEBE KAYDI: /04/ BORÇ SENETLERİ HESABI , BANKALAR HESABI , DİĞ. OL. DIŞI GEL. Ve KAR 350,00.- Borç Senetlerinin iskontolu ödenmesi …./…./…

10 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
ÖRNEK 4: Kayıtlı Değeri TL olan Ticari Mallar, Tasfiye nede-niyle KDV Hariç TL den satılıyor. /04/ 102-BANKALAR HS ,00.- 600-YURTİÇİ SATIŞ HS ,00.- 391-HESAPLANAN KDV HS ,00.- Ticari Mal satışı /04/ 621-SATILAN TİC. MALLAR MALİYETİ HS ,00.- 153-TİCARİ MALLAR HS ,00.- Satışların Maliyet kaydı …./…./…

11 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
ÖRNEK 5: Duran Varlıkların Satılması; Kayıtlı Değeri TL, Bi-rikmiş Amortismanı TL olan Demirbaşlar Tasfiye nedeniyle KDV Hariç TL den satılıyor. Muhasebe Kaydını yapınız. NET DEFTER DEĞERİ: Kayıtlı Değer – Birikmiş Amortismanlar NET DEFTER DEĞERİ: TL – TL = TL dir. Satış Değeri Net Defter Değerinden Az olduğu için Zarar ortaya çıkar. Net Defter Değerinin Üzerinde Satılsaydı Kar ortaya çıkardı. ZARAR = Net Defter Değeri – Satış Fiyatı = – 5000 ZARAR: TL olarak Ortaya çıkacaktır.

12 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
DEMİRBAŞ SATIŞI MUHASEBE KAYDI: /04/ BANKALAR HESABI 5.900, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS , DİĞ. OL.DIŞI GİD. Ve ZARAR HS , DEMİRBAŞLAR HS , HES. KDV HS. 900,00.- Demirbaşların Satış Kaydı …./…./…

13 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
ÖRNEK 6: Kayıtlı Değeri TL, Birikmiş Amortismanı TL olan Taşıtlar, Tasfiye nedeniyle KDV Hariç TL den satılıyor. NET DEFTER DEĞERİ= TL – TL NET DEFTER DEĞERİ= TL dir. Taşıtlar Net Defter Değerinin üzerinde TL den Satıldığı için TL KÂR ortaya çıkar. KÂR = Satış Fiyatı – Net Defte Değeri KÂR = TL – TL KÂR = TL dir. KDV TUTARI= x %18 = TL dir.

14 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
TAŞIT SATIŞI MUHASEBE KAYDI: /04/ BANKALAR HS , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS , TAŞITLAR HS , HESAPLANAN KDV HS , DİĞ. OL.DIŞI GEL.KAR HS ,00.- Tasfiye nedeniyle Taşıtların Satışı …./…./…

15 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
TASFİYE GİDERİ MUHASEBE KAYDI: ÖRNEK 7: Tasfiye Gideri olarak KDV Hariç TL ödeniyor. MUHASEBE KAYDI: /04/ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS , İNDİRİLECEK KDV HS , BANKALAR HESABI 7.670,00.- Tasfiye Gideri olarak ödenen …./…./…

16 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE

17 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
Sermayenin, %60 ı Engin Soy tarafından, %40 ı ise Zeki Soy tarafından karşılanmıştır. Birikmiş Amortismanların, TL si Taşıtlara, kalan kısmı Demirbaşlara aittir. Şirket 10/03/2015 tarihinde Tasfiye Kararı almış ve yukarıdaki Tasfiye Başlangıç Bilançosu düzenlenmiştir. Tasfiye Memuru olarak dışarıdan SMMM Cemal SARI görevlendirilmiştir. Tasfiye işlemleri sırasında aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor.

18 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
10/03/2015 günü Kasa mevcudu Banka hesabına yatırılıyor. 12/03/2015 günü Müşterilerden TL Tahsil ediliyor. Kalanı zarar kaydediliyor. 14/03/2015 günü Satıcılara olan Senetsiz borcumuz erken ödeme nedeniyle TL olarak ödeniyor. 16/03/2015 günü Alacak Senetleri TL olarak Tahsil ediliyor. 19/03/2015 günü Borç Senetleri vadesinden önce TL olarak Bankadan ödeniyor. 22/03/2015 günü Birikmiş Amortismanı TL olan Taşıt % 18 KDV Hariç olarak TL den satılıyor.

19 ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
25/03/2015 günü Birikmiş Amortismanı TL olan Demirbaşlar, %18 KDV Hariç olarak TL den satılıyor. 28/03/2015 günü Ticari Mallar KDV Hariç olarak TL den satılıyor. Satış ve Maliyet kaydı yapılıyor. 30/03/2015 günü Tasfiye Gideri olarak KDV Hariç TL ödeniyor. 31/03/2015 günü KDV Mahsup kaydı yapılıyor. 31/03/2015 günü KDV ödemesi yapılıyor. 31/03/2015 günü Gider Hesapları Gelir Tablosu Hesaplarına aktarılıyor. 31/03/2015 günü Gelir Hesapları kapatılıyor. 31/03/2015 günü Gider Hesapları kapatılıyor. 01/04/2015 günü Tasfiye Sonu Bilançosu düzenleniyor. Tasfiye işlemini sonuçlandırınız.


"ŞİRKET KAPANIŞ İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları