Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ:.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ:."— Sunum transkripti:

1 COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ:

2 TÜRKİYEDEKİ GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

3 İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi ve doğal nedenlerden dolayı yer değiştirmesine göç denir. Göçlerin önemli bir kısmı ekonomik kökenlidir. Göçler iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır; A)İÇ GÖÇLER: Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir. İç göçler sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır.

4 SÜREKLİ GÖÇLER: Göç eden nüfusun gittiği yerde sürekli kaldığı göçlerdir. Bu göçler genellikle kırdan kente doğrudur. Bu göçlerde ekonomik faktörler sosyal ve siyasi olaylar ve doğal afetler etkilidir. İç göçlerin 1950 lerden sonra fazla olmasında, kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı, toprakların yetersiz olması ve şehirdeki sanayileşmeyle birlikte artan iş imkanları etkili olmuştur.

5 GEÇİCİ GÖÇLER:  Mevsimlik veya yıllık olarak bazı sebeplerden dolayı şehrini terk ederek başka bir şehre gidilmesidir. İşlerin bitmesi ile tekrar göç ettiği yere geri dönmesidir. Bunlara örnek olarak mevsimlik çalışan işçiler verilebilir. Yazın İstanbul’a gelerek inşaatlarda çalışan işçilerdir.

6 İÇ GÖÇÜN NEDENLERİ: –    Kırsal kesimde hızlı nüfus artışıyla toprakların bölünmesi ve ailelerin geçimini karşılayamaması. –    Toprağın erozyonla verimsizleşmesi. –    Makineli tarımın gelişmesi ve kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması.

7 –    Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması –    Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının ve gelir kaynaklarının fazla olması –    Kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması –    Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin meydana gelmesi iç göçler daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden, özellikle sanayileşmiş İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Konya, Gaziantep, Adana gibi merkezlere olmaktadır. Ayrıca göç eden nüfus genelde erkek ve genç nüfustur. Daha çok tarım dışı sektörlerde çalışırlar.

8 İÇ GÖÇÜN SONUÇLARI: –    Ülke nüfusunun dengesiz dağılması. –    Yatırımların dengesiz dağılması. –    Düzensiz kentleşme sonucunda sanayi tesislerinin kent içinde kalması ve altyapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik, haberleşme) yetersizlikler görülmesi. –    Kentlerde işsizliğin artması ve aşırı nüfuslanmanın meydana gelmesi. –    Dışardan göç alan yerlerde (İstanbul, Ankara, izmir, Bursa vb.) erkek nüfus artarken, dışarıya göç veren yerlerde (Çorum, Kastamonu, Sinop) ise kadın nüfusunun artması. –    Göç veren yerlerde tarım alanlarının boş kalması ve hayvancılığın gerilemesi.

9 B)DIŞ GÖÇLER: Bir ülkeden başka bir ülkeye olan göçlere dış göç denir. Dış göçlerin en önemli nedenleri savaş, baskı, zulüm ve ekonomik sebeplerdir. Bunun dışında anlaşmalarla karşılıklı nüfus değişimleri (mübadele) ve eğitim maksadıyla dış göçler olmaktadır. Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan sonra başta Avrupa ülkelerine olmak üzere ekonomik nedenlerden dolayı dış göçler meydana gelmiştir.

10 Dış ülkelere olan bir diğer göç ise beyin göçüdür, iyi eğitim görmüş nitelikli bireylerin yurt dışına göç etmesidir. Dış göçlerle bir ülkenin nüfusunda artma veya azalma meydana gelebilir. ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin 20. yüzyılın başındaki nüfusları ile 2000’li yıllardaki nüfuslarının çok farklı olmasının nedeni bu ülkelere dışarıdan gelen göçlerdir.

11 DIŞ GÖÇÜN NEDENLERİ: -Savaşlar, baskı, zulüm, tehdit  -Doğal afetler {Depremler, salgın hastalıklar, kıtlık gibi) -Geçim sıkıntısı (işsizlik) -Sınırların değişmesi -Uluslararası antlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi

12 DIŞ GÖÇÜN SONUÇLARI: -Ülkeler arası ekonomik ilişkiler gelişir. -Kültür alışverişi olur. -Turizmin gelişmesine katkı sağlar. -Döviz girdisi artar. -İşsizlik kısmen azalır. -Aileler bölünür. -Göç alan ülkede nüfus artar. 

13 RESİMLER:

14

15

16

17 HAZIRLAYAN: ADI: ŞEYDA SOYADI: YILMAZ SINIFI: 11/B NO: 32


"COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ:." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları