Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016."— Sunum transkripti:

1 EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016

2 2  Ankara Anlaşması (1963):  Hedef, Türkiye’nin AB üyeliği  Gümrük Birliği’nin tesis edilmesi  Gümrük Birliği (1995):  Tam üyelik öncesi nihai aşama  Asimetrik yapının kabullenilmesi  Katılım Müzakereleri:  Yeterli ilerleme sağlanamamıştır  Tam üyelik beklenen sürede gerçekleşmemiştir. Türkiye-AB Ortaklık İlişkileri

3 3 Gümrük Birliği ile Ülkemiz Kazanımları İhracatımızın %44,5’i (64 milyar $) İthalatımızın %38,1’i (78,9 milyar $) AB ile gerçekleşmektedir AB’ye ihracatta yüksek teknolojili sektörlerin payı artmıştır (Otomotiv: %2,8 -> %20,6 Makine: %3,2 -> %9,6) Doğrudan yabancı sermaye yatırımları artmıştır (2002-2015 yabancı yatırımların yaklaşık %70’i AB kaynaklıdır) Rekabet gücü, Verimlilik, Kalite altyapısı, AB değer zincirlerine entegrasyon güçlenmiştir GÜMRÜK BİRLİĞİ

4 4 Gümrük Birliği Kapsamında Karşılaşılan Sorunlar Danışma ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım Serbest Ticaret Anlaşmaları’na Uyum Karayolu Kotaları Vize

5 5 İlave Gümrük Vergisiİthalatta Gözetim ÖnlemleriKullanılmış ve yenileştirilmiş eşya ithalatındaki kısıtlamalarHurda bakır, alüminyum ihracatındaki kısıtlamalarTarım ürünlerinde tarife kontenjanlarının kullandırılmamasıEczacılık ürünlerinde pazara giriş sorunlarıAlkollü içkilerde pazara giriş sorunlarıDevlet yardımlarıCanlı Hayvan ve et ithalatındaki kısıtlamalar AB Tarafından Gündeme Getirilen Sorunlar İşleyen bir anlaşmazlıkların halli mekanizması bulunmamaktadır.

6 6 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Sürecinin Başlangıcı

7 Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin zaruret kazanması: - Ortaklık Anlaşması’nda öngörülen entegrasyon düzeyine ulaşılamaması -Gümrük Birliği kapsamındaki asimetriler -Dünya ticaret sistemindeki değişiklikler -Küresel Avrupa Stratejisi ile hız kazanan yeni nesil STA’lar -Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) sürecine katılım hedefimiz 7 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi- Neden?

8 Dünya Bankası Gümrük Birliği’nin Değerlendirilmesi Raporu, Nisan 2014 Gümrük Birliği Türkiye ekonomisine pek çok fayda sağlamıştır. AB ile ticari ilişkilerin potansiyelinden tam anlamı ile yararlanılması için öneriler:  Gümrük Birliği kapsamındaki asimetrilerin giderilmesini,  Gümrük Birliği’nin tarım, hizmetler ve kamu alımları gibi yeni alanlara genişletilmesini,  İşleyen bir anlaşmazlıkların halli mekanizması tesis edilmesini önermektedir. 8 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

9 9 SÜRECİN KRONOLOJİSİ: Ocak 2014 Sn. Başbakanımızın Brüksel ziyareti vesilesi ile AB Ticaret Komiseri ile yapılan görüşme - Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin diyalogun başlatılması Nisan 2014 Bakanlar Kuruluna sunum yapılarak Sn. Başbakanımız ve kabinenin olurlarının alınması Nisan 2014- Nisan 2015 Yüksek Düzeyli Memurlar Çalışma Grubu (YDMÇG) düzeyinde teknik görüşmeler 12 Mayıs 2015 YDMÇG Raporu’nun onaylanması Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

10 10 GB Kapsamındaki Asimetrilerin Giderilmesi AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı STA’lardan eşzamanlı yararlanmasını sağlayan yasal bağlayıcılığı olan bir hüküm geliştirilmesi Gümrük Birliği kapsamında AB’nin karar alma/danışma süreçlerine etkin katılımının sağlanması Karayolu kotalarının kaldırılması AB İle Ticari İlişkilerin Yeni Alanlara Genişletilmesi Tarım ürünlerinde tavizlerin geliştirilmesi Hizmetler ticareti Kamu alımları alanlarında karşılıklı açılım GB’nin Modernize Edilmesi Müzakerelerin Kapsamı İşleyen bir anlaşmazlıkların halli mekanizması oluşturulması Gümrüklerde işbirliği Fikri mülkiyet hakları Ticarette Teknik Engeller Ticari Korunma araçları Ticari sorunlara çözüm bulunması Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması tesis edilmesi

11 11 Müzakereye Giden Yol YDMÇG Raporunun Kabulü Etki Analizi Kurumlar ve STK’lar ile iç danışma süreci Etki analizi AB Konsey’den yetki alınması TR Müzakereler BK ve/veya EKK’ya sunum ve yetki

12 12 Müzakere Hazırlık Çalışmaları Kurumların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bilgilendirilmesi Görüş Toplama Çalışması (Anket+ Konu Bazlı Toplantılar) Etki Analizi Çalışması Başlıklar İtibariyle Taslak Müzakere Raporlarının Hazırlanması Avrupa Komisyonu ile Gayri-Resmi Görüşmeler

13 13 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci TTIP TTIP ve GB’nin Güncellenmesi Süreci Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi ve Rıhtımlama (Docking/Open Platform) Tarım (yüksek koruma, SPS), Hizmetler ve Kamu Alımlarında (offset, fiyat avantajı) reform niteliğinde açılımlar Ticari sorunlara bulunacak çözümler (İGV, kullanılmış eşya, GMP, FMH…)

14 EKONOMİ BAKANLIĞI Ministry of Economy TEŞEKKÜR EDERİM


"EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları