Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci"— Sunum transkripti:

1 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci
Adana Sanayi Odası 26 Şubat 2016

2 Türkiye-AB Ortaklık İlişkileri
Ankara Anlaşması (1963): Hedef, Türkiye’nin AB üyeliği Gümrük Birliği’nin tesis edilmesi Gümrük Birliği (1995): Tam üyelik öncesi nihai aşama Asimetrik yapının kabullenilmesi Katılım Müzakereleri: Yeterli ilerleme sağlanamamıştır Tam üyelik beklenen sürede gerçekleşmemiştir.

3 Gümrük Birliği ile Ülkemiz Kazanımları
İhracatımızın %44,5’i (64 milyar $) İthalatımızın %38,1’i (78,9 milyar $) AB ile gerçekleşmektedir AB’ye ihracatta yüksek teknolojili sektörlerin payı artmıştır (Otomotiv: %2,8 -> %20,6 Makine: %3,2 -> %9,6) Doğrudan yabancı sermaye yatırımları artmıştır ( yabancı yatırımların yaklaşık %70’i AB kaynaklıdır) Rekabet gücü, Verimlilik, Kalite altyapısı, AB değer zincirlerine entegrasyon güçlenmiştir

4 Gümrük Birliği Kapsamında Karşılaşılan Sorunlar
Danışma ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım Serbest Ticaret Anlaşmaları’na Uyum Karayolu Kotaları Vize

5 AB Tarafından Gündeme Getirilen Sorunlar
İlave Gümrük Vergisi İthalatta Gözetim Önlemleri Kullanılmış ve yenileştirilmiş eşya ithalatındaki kısıtlamalar Hurda bakır, alüminyum ihracatındaki kısıtlamalar Tarım ürünlerinde tarife kontenjanlarının kullandırılmaması Eczacılık ürünlerinde pazara giriş sorunları Alkollü içkilerde pazara giriş sorunları Devlet yardımları Canlı Hayvan ve et ithalatındaki kısıtlamalar İşleyen bir anlaşmazlıkların halli mekanizması bulunmamaktadır.

6 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Sürecinin Başlangıcı

7 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi- Neden?
Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin zaruret kazanması: - Ortaklık Anlaşması’nda öngörülen entegrasyon düzeyine ulaşılamaması Gümrük Birliği kapsamındaki asimetriler Dünya ticaret sistemindeki değişiklikler Küresel Avrupa Stratejisi ile hız kazanan yeni nesil STA’lar Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) sürecine katılım hedefimiz 7

8 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi
Dünya Bankası Gümrük Birliği’nin Değerlendirilmesi Raporu, Nisan 2014 Gümrük Birliği Türkiye ekonomisine pek çok fayda sağlamıştır. AB ile ticari ilişkilerin potansiyelinden tam anlamı ile yararlanılması için öneriler: Gümrük Birliği kapsamındaki asimetrilerin giderilmesini, Gümrük Birliği’nin tarım, hizmetler ve kamu alımları gibi yeni alanlara genişletilmesini, İşleyen bir anlaşmazlıkların halli mekanizması tesis edilmesini önermektedir. 8

9 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi
SÜRECİN KRONOLOJİSİ: Ocak 2014 Sn. Başbakanımızın Brüksel ziyareti vesilesi ile AB Ticaret Komiseri ile yapılan görüşme - Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin diyalogun başlatılması Nisan 2014 Bakanlar Kuruluna sunum yapılarak Sn. Başbakanımız ve kabinenin olurlarının alınması Nisan 2014-Nisan 2015 Yüksek Düzeyli Memurlar Çalışma Grubu (YDMÇG) düzeyinde teknik görüşmeler 12 Mayıs 2015 YDMÇG Raporu’nun onaylanması

10 Müzakerelerin Kapsamı
GB Kapsamındaki Asimetrilerin Giderilmesi AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı STA’lardan eşzamanlı yararlanmasını sağlayan yasal bağlayıcılığı olan bir hüküm geliştirilmesi Gümrük Birliği kapsamında AB’nin karar alma/danışma süreçlerine etkin katılımının sağlanması Karayolu kotalarının kaldırılması AB İle Ticari İlişkilerin Yeni Alanlara Genişletilmesi Tarım ürünlerinde tavizlerin geliştirilmesi Hizmetler ticareti Kamu alımları alanlarında karşılıklı açılım GB’nin Modernize Edilmesi Gümrüklerde işbirliği Fikri mülkiyet hakları Ticarette Teknik Engeller Ticari Korunma araçları Ticari sorunlara çözüm bulunması Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması tesis edilmesi İşleyen bir anlaşmazlıkların halli mekanizması oluşturulması

11 YDMÇG Raporunun Kabulü Kurumlar ve STK’lar ile iç danışma süreci
Müzakereye Giden Yol YDMÇG Raporunun Kabulü Etki Analizi Kurumlar ve STK’lar ile iç danışma süreci Etki analizi AB Konsey’den yetki alınması Müzakereler BK ve/veya EKK’ya sunum ve yetki TR

12 Müzakere Hazırlık Çalışmaları
Kurumların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bilgilendirilmesi Görüş Toplama Çalışması (Anket+ Konu Bazlı Toplantılar) Etki Analizi Çalışması Başlıklar İtibariyle Taslak Müzakere Raporlarının Hazırlanması Avrupa Komisyonu ile Gayri-Resmi Görüşmeler

13 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci
TTIP ve GB’nin Güncellenmesi Süreci Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci TTIP Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi ve Rıhtımlama (Docking/Open Platform) Tarım (yüksek koruma, SPS), Hizmetler ve Kamu Alımlarında (offset, fiyat avantajı) reform niteliğinde açılımlar Ticari sorunlara bulunacak çözümler (İGV, kullanılmış eşya, GMP, FMH…)

14 TEŞEKKÜR EDERİM Ministry of Economy


"Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları