Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zeminlerde Kayma Mukavemeti Zeminlerde Kayma Mukavemeti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zeminlerde Kayma Mukavemeti Zeminlerde Kayma Mukavemeti."— Sunum transkripti:

1

2

3 Zeminlerde Kayma Mukavemeti Zeminlerde Kayma Mukavemeti

4 Kayma Göçmesi Zeminler genel olarak kayma yolu ile göçerler. Şerit temel Dolgu Göçme yüzeyi boyunca oluşan kayma gerilmeleri, göçme anında kayma mukavemeti değerine ulaşır. Göçme yüzeyi kayma direnci

5    Göçme yüzeyi boyunca oluşan kayma gerilmeleri (  ), göçme anında kayma mukavemeti değerine (  f ) ulaşır.

6 Mohr-Coulomb Göçme Kriteri   c  Kırılma zarfı kohezyon Sürtünme açısı  f -  normal gerilmesi altındaki zeminin göçmeden karşı koyabileceği maksimum kayma gerilmesi değeridir. ff 

7 Kayma mukavemeti; kohezyon ve sürtünmeden kaynaklanan direncin bütünü olarak ifade edilir. ff ff    c  f tan  c Kohezyon bileşeni Sürtünme bileşeni

8 c ve  parametreleri kayma mukavemetinin ölçüsüdür. Öyle ki; bu parametrelerin değerleri ne kadar yüksek olursa; Zeminin kayma mukavemeti de o derece yüksek olacaktır.

9 BİR NOKTADA GERİLME DURUMU VE MOHR DAİRESİ Zemin tabakalarının kendi ağırlıklarının ve dış kuvvetlerin zeminlerde yol açtığı gerilme durumunu daha iyi anlayabilmek için, çok sayıda kuvvetin etkidiği bir zemin kütlesi içindeki herhangi bir noktada ortaya çıkan gerilme durumunu incelemek gerekecektir. P1, P2,…, Pn gibi kuvvetlerin etkisi altındaki bir zemin kütlesi gösterilmiştir. Bu yükleme sonucu zemin içindeki O gibi bir noktada ortaya çıkacak gerilme durumunu bu noktadan geçen herhangi bir düzlem üzerinde inceleyebiliriz. Şekilde gösterilen O noktasından sonsuz sayıda düzlem geçirilebilir. Genel olarak bu düzlemlerin her biri üzerinde normal gerilmeler ve kayma gerilmeleri mevcut olacaktır.

10 10 Yalnız bu düzlemler içinde birbirine dik üç tane özel düzlem vardır ki bunlar üzerinde sadece normal gerilmeler etkiler, kayma gerilmeleri sıfır değerini alır. Bu düzlemlere mekanikte asal gerilme düzlemleri adı verilmektedir. Asal gerilme düzlemlerine etkiyen normal gerilmeler ise asal gerilmeler olarak nitelendirilmektedir. Asal gerilmeler şiddetlerine göre, en büyük asal gerilme (σ 1 ), ara asal gerilme (σ 2 ) ve en küçük asal gerilme olarak (σ 3 ) olarak bilinmektedirler. Zemin içinde herhangi bir A noktasından sonsuz sayıda düzlem geçirilebilir.

11  Şekilde gösterilen zemin kütlesinin durumunu incelerken, problemi basitleştirmek için bu kuvvetlerin iki boyutlu (ara asal gerilme düzlemine dik) bir ortamda etkidiğini ve yatay ile düşey düzlemlerin sırası ile en küçük ve en büyük asal gerilme düzlemleri olduğunu kabul edelim.  Bu durumda, O noktasından geçen ve yatayla gibi bir açı yapan bir düzlem üzerinde etkiyen kuvvetlerin bileşkesini, bu düzleme dik ve paralel iki bileşenine ayırabilir.  Eğer AC uzunluğunu birim uzunluk olarak kabul edersek, yatay ve düşey yöndeki denge denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir. BİR NOKTADA GERİLME DURUMU VE MOHR DAİRESİ

12 Yukarıda verilen denge denklemlerinin çözümünden, Bu bağıntıların karesini alıp, ikisini toplarsak Bu denklem, merkezi ve yarıçapı olan bir dairenin denklemini oluşturmaktadır. Bu daire σ – τ düzleminde çizildiği zaman mekanikte Mohr gerilme dairesi olarak bilinen daireyi elde ederiz. Mohr gerilme dairesi, denge durumundaki herhangi bir noktada etkiyen gerilme durumunu grafiksel olarak göstermek için ……… denklemini elde ederiz.

13 Asal gerilmelerin belli olması durumunda (veya birbirine dik bir düzlem takımı üzerinde etkiyen normal gerilmelerin belli olması durumunda) herhangi başka bir düzlem üzerindeki gerilmeleri eşitliklerden (analitik) veya Mohr dairesi çizimlerinden grafiksel olarak bulabiliriz. 13

14 Mohr Daireleri & Göçme Zarfı X Y Farklı bölgelerdeki zemin elemanları X Y X Y ~ göçer ~ dengededir, göçmez.  

15 Y Başlangıçta, Mohr dairesi bir noktadır. cc cc cc   c +   Kırılma zarfının altında kalan gerilme durumlarında zemin elemanı göçmez. GL

16 Y 11 33 33  Zemin yüzeyi Yükleme ilerledikçe, Mohr dairesi de büyüyecektir ….. Ve sonuçta Mohr dairesinin kırılma zarfına teğet olması ile göçme meydana gelecektir.

17 Üç Eksenli Deneyi Boşluk basıncı ya da hacimsel değişim Poroz taş Su geçirmez membran Dairesel lastik şerit Taban kaidesi saydam hücre Hücre basıncı geri basınç su Suya doygun kohezyonlu bir zeminin basınç dayanımının, hücre basıncı belirli bir değerde tutularak ve su muhtevasının değişmesi önlenerek ölçülmesi….

18 Üç eksenli deney aleti Boşluk basıncı ya da hacimsel değişim Poroz taş Su geçirmez membran Deviatorik gerilmeyi uygulayan yükleme pistonu Dairesel lastik şerit Taban kaidesi saydam hücre Hücre basıncı geri basınç su Göçme anındaki zemin örneği Göçme düzlemi

19 Üç eksenli deney türleri Her yönden çevre basıncı  c etkisi altında kayma (yükleme) Drenaj kanalı açık mı? deviatorik gerilme (  ) Evet Hayır Evet Hayır Konsolide edilmiş zemin örneği Konsolide edilmemiş zemin örneği Drenajlı yükleme Drenajsız yükleme

20 Kayma direncinin üç eksenli hücrede (konsolidasyonsuz - drenajsız) boşluk suyu basıncı ölçülmeden bulunması deneyi formu

21 DİREKT KESME DENEYİ DİREKT KESME DENEYİ Bu deney iri ve ince daneli zeminlerin örselenmemiş veya sıkıştırılmış numunelerinde, en büyük, yumuşamış ve kalıntı kayma direnç parametrelerinin, numunelerin önceden belirli yatay bir düzlem boyunca kesilmesi suretiyle ölçümüne dairdir.

22

23

24 A : Numune başlangıçtaki kesit alanı, P :Kaldıraçtan aktarılan kütlelerin toplamı (kg) dır. S: Kesme kuvveti

25 Göçme anında  1 -  3 İlişkisi X Göçme anında zemin elemanı 3333 1111 x 3333 1111


"Zeminlerde Kayma Mukavemeti Zeminlerde Kayma Mukavemeti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları