Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psikolojik Danışma Grubundaki Güven Ait Olma Grup Tarafından Kabul Psikolojik Danışma Grubunun Çekiciliği Danışanın Katılımı Danışanların Sorumluluğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psikolojik Danışma Grubundaki Güven Ait Olma Grup Tarafından Kabul Psikolojik Danışma Grubunun Çekiciliği Danışanın Katılımı Danışanların Sorumluluğu."— Sunum transkripti:

1

2

3 Psikolojik Danışma Grubundaki Güven Ait Olma Grup Tarafından Kabul Psikolojik Danışma Grubunun Çekiciliği Danışanın Katılımı Danışanların Sorumluluğu Kabulü Geri-İletim Psikolojik Danışman Danışanın Hazır Oluşu Danışanın Söz Vermesi Beklentiler Açıklık Terapötik Gerilim Grup Üyeleri

4 PSİKOLOJİK DANIŞMAN Psikolojik danışman, psikolojik danışma grubunda etkili bir terapötik güçtür; çünkü, o gruptaki diğer terapötik güçlerin oluşmasına, danışanların davranışsal amaçlarını saptamalarına, yardım- alıp vermeyi öğrenmelerine katkıda bulunur ve terapötik ortamı sağlar.

5 PSİKOLOJİK DANIŞMAN Grup üyeleri dışında diğer terapötik güçlere bakıldığında, psikolojik danışman somut olan bir güçtür. Her etkili grup lideri, kendi grubu içindeki güçleri anlamaya çalışır.

6 GRUP TARAFINDAN KABUL Ön görüşmede ya da ilk oturumda belirlenen grup kuralları; saygılı olma, içten olma, üyelerin birbirlerini kabul etmesi vb. yapılamayla iletilir.

7 GRUP TARAFINDAN KABUL Ancak oturumlar ilerledikçe üyeler, değerlendirilmediklerini, olumlu, olumsuz yanlarıyla grup içinde kabul gördüklerini hissettikçe kendilerini kabulleri de artar.

8 PSİKOLOJİK DANIŞMA GRUBUNDAKİ GÜVEN Psikolojik danışma içinde, üyeler, kendilerini güvende hissederler, maskelerini çıkarırlar, savunmalarından arınırlar, sorunlarını açıkça ortaya koyabilirler, duygularını açabilirler.

9 PSİKOLOJİK DANIŞMA GRUBUNUN ÇEKİCİLİĞİ Grup üyelerine ne denli çekici gelirse, onların üzerindeki etkisi o denli fazla olur. Gruba girme güçleştikçe, grubun çekiciliği artar. Üyeleri birbirine ne denli benzerse ve üyeleri etkili bir şekilde iletişim kuracak kadar grup küçükse grubun çekiciliği artar

10 BEKLENTİLER Kendilerinden neler beklenildiğini ve kendilerinin diğerlerinden neler beklediklerini anladıklarında, grup üyeleri, o gruptan kazanç sağlarlar.

11 DANIŞANIN HAZIR OLUŞU Danışan kendisinden beklenenleri anladığı oranda, psikolojik danışmaya hazır olabilir. Bu hazır oluş, direnci azaltır, değişmeyi, öğrenmeyi, davranışsal amaçlara ulaşmayı kolaylaştırır.

12 DANIŞANIN HAZIR OLUŞU

13 AİT OLMA Hem değişmesi gerekenler, hem de değişimi etkileyenlerin, gruba ait olma duygusunun güçlü olması gerekmektedir.

14 DANIŞANIN SÖZ VERMESİ Danışanların, grupla psikolojik danışma oturumlarına devam etmeğe, katılmaya söz vermeleri bir başka deyişle, taahhütde bulunmaları gerekmektedir.

15 DANIŞANIN KATILIMI Kendi sorunlarını çözmek, yeni davranışlar öğrenmek için grup üyeleri psikolojik danışmaya anlamlı bir şekilde katılmalıdır (Ohlsen ve ark., 1988).

16 DANIŞANLARIN SORUMLULUĞU KABULÜ Öğrenme modeline dayalı psikolojik danışma gruplarındaki, normal bireylerle yapılan grupla psikolojik danışma grupları, öğrenme modeline dayalı olmalıdır, sorumluluk danışanlarındır.

17 AÇIKLIK Grupla psikolojik danışma oturumlarından kazançlı çıkanlar, problemlerini içtenlikle anlatanlardır.

18 GERİ-İLETİM Etkili bir geri-iletim, dinlemeye, yeni davranışları öğrenmek için doğurguları keşfetmeye, yeni davranışsal amaçları tanımlamaya, iletilenin ne olduğunu açıklamaya ve geri-iletime tepki vermeye danışanı güdüler.

19 TERAPÖTİK GERİLİM İstenilen yeni davranışı öğrenmeleri için danışanların bir doyumsuzluk ve gerilim yaşamaları gerekmektedir.

20 GRUP ÜYELERİ Grup üyeleri de, tıpkı grup lideri, psikolojik danışman gibi diğer terapötik güçlerden farklıdır. Grup üyeleri, grup lideri gibi somut bir terapötik güçtür.

21


"Psikolojik Danışma Grubundaki Güven Ait Olma Grup Tarafından Kabul Psikolojik Danışma Grubunun Çekiciliği Danışanın Katılımı Danışanların Sorumluluğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları