Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM Doç.Dr.Bilgin CÖMERT Acil Tıp AD Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM Doç.Dr.Bilgin CÖMERT Acil Tıp AD Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM Doç.Dr.Bilgin CÖMERT Acil Tıp AD Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 GİS Kanamaları; n Mortalitesi yüksek, n Tanı ve tedavi maliyeti yüksek, n Sıklıkla hospitalizasyon ve yoğun bakım gerektiren, n Nadir olmayarak tanı ve ayırıcı tanıda zorlukları olan, n Multidisipliner çalışma geretirebilen klinik bir problemdir.

3 GİS Kanaması İnsidansMortalite Üst GİS 40-150/100.000% 6-10 Varisiyel % 30 Nonvarisiyel % 2,8 Alt GİS20-27/100.000% 4-10

4 Üst GİS Kanaması Erkek/Kadın2/1 Erkek/Kadın2/1 Ortalama Yaş57-59 Ortalama Yaş57-59 Hastaların %45’i 60 yaş üzerinde Hastaların %45’i 60 yaş üzerinde Hastaların %80’inde 1 kanama atağı Hastaların %80’inde 1 kanama atağı %50 ile %75’inde transfüzyon %50 ile %75’inde transfüzyon %3 ile %15’inde cerrahi girişim %3 ile %15’inde cerrahi girişim %13 ile %50’sinde endoterapi %13 ile %50’sinde endoterapi

5 Üst GİS Kanamalarının Nedenleri* Duodenal ülser% 24,3 Duodenal ülser% 24,3 Gastrik erozyon% 23,4 Gastrik erozyon% 23,4 Mide ülseri% 21,3 Mide ülseri% 21,3 Varis% 10,3 Varis% 10,3 Mallory-Weiss% 7,2 Mallory-Weiss% 7,2 Özofajit% 6,3 Özofajit% 6,3 Eroziv duodenit% 5,8 Eroziv duodenit% 5,8 Malignite% 2,9 Malignite% 2,9 Stomal ülser% 1,8 Stomal ülser% 1,8 Özofageal ülser% 1,7 Özofageal ülser% 1,7 Diğer% 6,8 Diğer% 6,8 * American Society of Gastrointestinal Endoscopy

6 Üst GİS Kanamasında Semptomlar  Hematemez% 40-55  Melana% 70-80  Hematoçezya% 15-20  Senkop% 14,4  Presenkop% 43,2

7 Masif Kanama  Hemodinamik instabilite  Pozitif Tilt testi  Senkop hikayesi  Klinik şok bulguları  Devam eden açık kırmızı hematemez veya hematoçezya  İlk 24-48 saat içinde transfüzyon ihtiyacı

8 Hikaye ve Fizik Muayene YaşMortalite >60% 12-15 <60% 1-10

9 Hikaye ve Fizik Muayene SKBMortalite >100 mmHg% 8 80-99 mmHg% 17 <80 mmHg% 30 <

10 Hikaye ve Fizik Muayene Tilt TestiMortalite Poziitif% 13,6 Negatif% 8,7

11 Hikaye ve Fizik Muayene DışkıMortalite Melana% 9,4 Hematoçezya% 13,6

12 Hikaye ve Fizik Muayene *Eşlik Eden Hastalıklar: Kardiyak, SSS, GİS, Hepatik, Pulmoner, Renal, Fizyolojik stres 0% 2,6 4% 27 1% 6,55% 44,1 2% 9,96% 66,7 3% 14,6 * American Society of Gastrointestinal Endoscopy

13 Volüm kaybının tahmini: n  %20 istirahat veya ortostatik taşikardi n %20-25 ortostatik hipotansiyon n %25-35 istirahatte hipotansiyon n  %35 derin hipotansiyon, kardiyovasküler kollaps

14 Laboratuvar HemoglobinMortaliteTekrar Kanama < 10 g/dl% 18,9% 23,3 > 10 g/dl% 10,8% 11,7

15 Üst GİS Kanamasında Tanısal İşlemler  Nazogastrik aspirasyon ve lavaj (NGAL) –NGAL  temiz  Mortalite % 6 –NGAL  kırmızı kan  Mortalite % 17,9 American Society of Gastrointestinal Endoscopy

16 Üst GİS Kanamasında Tanısal İşlemler  Özofagogastroduodenoskopi –Endoskopi yapılanlarda mortalite % 5,2 –Endoskopi yapılmayanlarda mortalite % 11,1 Am J Gastroenterol 1995;90:568 Am J Gastroenterol 1995;90:568

17 Endoskopik Risk Faktörleri Endoskopik Bulgu Kanamaya devam eden veya tekrar kanayan hastalar (%)  Arteryel kanama90  Visible vessel40-50  Ülser üzerinde yapışık pıhtı10-25  Sızıntı şeklinde kanama< 20  Siyah renkte pıhtı< 10  Temiz ülser tabanı< 5  Posteroinferior bulbusta ülser  Küçük kurvatürde ülser

18

19 Tedavi (Nonvarisiyel)  Tıbbi tedavi –H2RA –Proton pompa inhibitörleri

20 Tedavi (Nonvarisiyel)  Tıbbi tedavi –H2RA –Proton pompa inhibitörleri  Endoterapi –Termal tedavi n Heater prob n Elektrokoagulasyon n Lazer

21 Tedavi (Nonvarisiyel)  Tıbbi tedavi –H2RA –Proton pompa inhibitörleri  Endoterapi –Termal tedavi n Heater prob n Elektrokoagulasyon n Lazer –Enjeksiyon n Epinefrin n Hipertonik salin n Sklerozan ajan –Mekanik n Klips

22 Tedavi (Varis)  Tıbbi tedavi –Somatostatin ve analogları –Vazopressin  Mekanik tedavi –Sengstaken Blakemore tübü  Endoterapi –Skleroterapi

23 Tedavi (Varis)  Tıbbi tedavi –Somatostatin ve analogları –Vazopressin  Mekanik tedavi –Sengstaken Blakemore tübü  Endoterapi –Skleroterapi –Band ligasyon

24 Tedavi (Varis)  Tıbbi tedavi –Somatostatin ve analogları –Vazopressin  Mekanik tedavi –Sengstaken Blakemore tübü  Endoterapi –Skleroterapi –Band ligasyon

25 Hematemez, Kahve telvesi kusma, melena veya üst GİS kaynaklı kanama şüphesi Ortostatik ve lab. Testleri ile klinik değerlendirme. klinik değerlendirme. Eğer anstabil ise resüsitasyon Varis şüphesi Nonvarisiyel Vazoaktif ilaçlar Sengtaken- Blakemore tüpü (entübasyon) Acil endoskopi, skleroterapi, band ligasyon Nazogastrik aspirasyon ve lavaj (NGAL) NGAL ile kırmızı renkte kanın devam etmesi veya masif hemato-çezyanın nedeni üst GİS olarak düşünülüyorsa Acil endoskopi, endoterapi Başarısız endoskopik tedavi  Cerrahi Temiz, kahve telvesi veya lavaj ile temizlenen kırmızı kan NGAL ile temiz ve resüsitasyon ile stabil ise Rutin endoskopi Yoğun bakım ünitesi veya normal kliniklere kabul ya da ayaktan takip ve endoskopi için risk skorlaması Hemodinamik olarak stabil Hemodinamik olarak anstabil

26 Klinik risk skorlaması*  Devam eden kanama  Sistolik kan basıncının düşük olması  Protrombin zamanının uzun olması  Mental durum bozukluğu  Stabil olmayan eşlik eden hastalık varlığı *Crit Care Med 1995;23:1048 Crit Care Med 1997;25:1997 Crit Care Med 1997;25:1997

27 Alt GİS Kanaması Semptom ve Bulgular  Hematoçezya% 90  Melena% 19  Abdominal ağrı% 12  Senkop% 10  Halsizlik% 14  Ortostatik Hipotansiyon% 30

28 Alt GİS Kanamalarının Nedenleri  Divertikülozis

29 Alt GİS Kanamalarının Nedenleri  Divertikülozis  Anjiodisplazi

30 Alt GİS Kanamalarının Nedenleri  Divertikülozis  Anjiodisplazi  Maligniteler

31 Alt GİS Kanamalarının Nedenleri  Divertikülozis  Anjiodisplazi  Maligniteler  İnflamatuvar barsak hastalıkları

32 Alt GİS Kanamasında Tanısal İşlemler  Kolonoskopi  Anoskopi/Sigmoidoskopi  Radyonüklid kanama çalışması  Mezenter Arteriografi

33 Hematoçezya veya alt GİS kaynaklı kanama şüphesi Klinik değerlendirme  Anstabil  Resüsitasyon Nazogastrik aspirat Anoskopi veya sigmooidoskopi Kolonoskopi Kanama çalışması veya Anjiografi Anjiograf i Üst Endoskopi (+) (- ) Endoterapi (+) (-) (-) Endoterapi Kontrol edilemeyen masif kanama Cerrahi Kanama çalışması (+) Kanama çalışması (-) Kanama devam ediyor ise Acil cerrahi girişim gerektirmeyen masif kanama (+)

34 Stres Ülseri Sendromu “Stres ülseri” terimi, lezyonların çoğunda bir ülserde bulunması gereken submukozal hasar olmaksızın yüzeyel mukozal erozyon olduğundan kısmen yanlış kullanılan bir terimdir.

35 Stres ülser sendromunun karakteristikleri  Yoğun bakıma kabulden sonra 72 saat içinde endoskopik olarak gastrik mukozal hasar bulgusunun olması.  Proksimal midede lokalize çok sayıda ülser bulunması.  Duodenal ülserler sık değildir, eğer mevcut ise genellikle proksimal gastrik ülserler ile birliktedir.  Yoğun Bakıma kabulden sonraki 14 gün içinde kanamanın başlaması.  Nadir görülen gastroduodenal perforasyon dışında abdominal ağrı mutat değildir.

36 Stres ülseri için klinik risk faktörleri  Major cerrahi  Hemorajik şok  Hipotansiyon  Uzun süreli mekanik ventilasyon  Koagulopati  Travma  Sepsis

37 Stres ülseri profilaksisi  H2RA  Proton pompa inhibitörleri  Sükralfat Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM Doç.Dr.Bilgin CÖMERT Acil Tıp AD Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları