Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teşvik Kapsamı ve Şartları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teşvik Kapsamı ve Şartları"— Sunum transkripti:

1 Teşvik Kapsamı ve Şartları
Asgari Ücret Teşviki Teşvik Kapsamı ve Şartları & 2016 Yılı Torba Kanunlarla İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Güncel Değişiklikler

2 ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ KAPSAMI
tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de "Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanmıştır. Bu kanunun 17. Maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun’a geçici 68. Madde eklenerek Asgari Ücrette Devlet Katkısına ilişkin düzenleme getirilmiştir. tarihinde SGK tarafından Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi yayınlanarak destek kapsamı ve şartları hakkında düzenlemeler getirilmiştir.

3 ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ KAPSAMI
5510 Sayılı  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,  b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek bu tutarın Hazinece karşılanacağı  düzenlenmektedir.

4 TEŞVİK KAPSAMINA GİREN İŞVERENLER
5510 SK Madde 4 (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyerleri işverenleri, (Genelge Ekinde Yer Alan,1,4,5, 6,13,14,20,24,28,29,30, 31,32,33,34,35,36 ve 37 No’lu belge Türlerinden dolayı destekten yararlanacaklardır.) 5018 sayılı Kamu Maliyeti Yönetim ve Kontrol Kanununa Ekli (1) Sayılı Cetvelde Sayılan Kamu İdarelerine Ait Kadro ve Pozisyonlarda 4 (a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç diğer kamu işyerleri işverenleri, destekten yararlanacaklardır.

5 DEVLET KATKISI VE SÜRESİ
Devlet Katkısı Süresi : 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için uygulanacaktır. Katkı Miktarı               :  Günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Bu tutar işverenlerin Kuruma ödeyecekleri ilgili ayı takip eden sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazinece karşılanacaktır.   Tarihine kadar mahsup edilecek prim borcu olmaması durumunda işverenin tescilli diğer işyerlerinin prim borcu ile idari para cezasına mahsup edilecek, mahsup edilecek borç bulunmaması halinde işverene iade edilecektir. Destekten yararlanmak için başvuru şartı aranmamaktadır.

6 2016 yılı için, 2015 yılının ilgili ayı esas alınacaktır.
TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2016 yılı için, 2015 yılının ilgili ayı esas alınacaktır. 2015 yılı için günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL ve altında bildirilen kadar sigortalılar esas alınacaktır. Ocak 2015 Belge Türü :1 Kazancı 85 TL nin Altında Olan Sigortalı Sayısı : 100 Ocak Prim Gün Sayısı : 100 x30= Gün Ocak 2016 Belge Türü :1 Toplam Sigortalı Sayısı : 110 Ocak Prim Gün Sayısı : 110 x30= Gün Ocak 2016 Destek Miktarı 3.000 x 3,33 = TL

7 01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Devlet Desteğinde Prim Ödeme Gün Sayısı ve Prime Esas Kazanç Tutarı Esasına Göre Belirleme Yapıldığından; 2015 yılına ait prim ve hizmet belgelerinde rapor, mahkeme kararı vb. nedenlerle yapılacak asıl, ek belge vb. bildirimlerin en geç Tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler gün sayısı ve prime esas kazanç tutarında dikkate alınmamaktadır.

8 01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
2015 Yılının Aynı ve Müteakip Aylarında Bildirimde Bulunulmamış Olması veya Bildirimde Bulunulmasına karşın 0 Gün, 0 Kazanç bildirilmesi ya da yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türü dışında yapılmış Olması Halinde Destek Hesabında; Bu ayı takip eden İlk bildirim yapılan APHB deki Bildirimler Esas Alınarak Yapılacaktır. Ocak 2015 : APHB 0 gün 0 kazanç Şubat 2015 :APHB 0 gün 0 kazanç Mart 2015 : 1 sigortalı 30 gün bildirim Nisan 2015: 1 sigortalı 30 gün bildirim Ocak : Mart 2015 Şubat 2016 : Mart 2015 Mart : Mart 2015 Nisan 2016 : Nisan 2015

9 01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
2015 takvim yılı sonuna kadar bildirim yapılmamış ise, bu aylar için 2016 yılında tescil edilmiş işyerlerine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Eylül 2015 : 1 sigortalı 30 gün Ekim 2015 : 1 sigortalı 30 gün Kasım 2015: APHB 0 gün 0 kazanç Aralık 2015 : APHB 0 gün 0 kazanç Eylül : Eylül 2015 Ekim 2016 : Ekim 2015 Kasım 2016 : 30 sigortalı : Tamamı Yararlanır. Aralık 2016 : 50 sigortalı Tamamı Yararlanır

10 01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
2016 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce Kuruma Verilmiş olan APHB için iptal nitelikte belge verilmesi halinde destekten yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.

11 01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
2016 Yılına Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Yasal Süresi İçinde Verilmelidir. Yasal süresinden sonra verilen APHB gün sayısını arttıran mahiyette ise bu sigortalılar yönünden destekten yararlanılamazken, Yasal süresinden sonra verilen APHB gün sayısını azaltacak mahiyette ise (iptal nitelikteki) bu prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak gün sayısında dikkate alınacaktır. 2016 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirildiği veya Hiç Bildirilmediğinin Tespiti Halinde Yararlanılan destek tutarı gecikme zammı ve cezası ile işverenden geri alınacağı gibi kalan sürede de teşvikten yararlanamayacaktır.

12 01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Genelge ile, Kuruma vadesi geçmiş borcun olması (prim borcu, idari para cezası, gecikme zammı, faizi vb.) öncesi tescil edilmiş işyerleri için devlet desteğinden yararlanılmasına ilişkin şart olarak aranmamaktadır yılı için APHB nin yasal süresi içerisinde verilmesi yeterli tutulmuştur ve 2016 da prim borcu olsa da destekten yararlanabilecektir.

13 2016 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerine İlişkin Usul ve Esaslar
HANGİ İŞVERENLER BU KAPSAMDADIR? 2016 Yılında tescil edilmiş/edilecek işyerleri, 2015 yılından önce kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında hiç sigortalı çalıştırmamış işyerleri, 2015 yılının en son bildirim yapılan ayından 2015 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapmayan işyerleri bu kapsamda teşvikten yararlanabilecektir.

14 2016 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerine İlişkin Usul ve Esaslar
Bu teşvik kapsamından yararlanacak işyerleri için günlük prime esas kazanç tutarı sınırlaması bulunmamaktadır. Bu nedenle prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır. Devlet Desteğinde Prim Ödeme Gün Sayısı ve Prime Esas Kazanç Tutarı Esasına Göre Belirleme Yapıldığından; Prim ve hizmet belgelerinde rapor, mahkeme kararı vb. nedenlerle yapılacak asıl, ek belge vb. bildirimlerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Her koşulda Tarihinden sonra yapılan değişiklikler gün sayısı ve prime esas kazanç tutarında dikkate alınmamaktadır.

15 2016 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerine İlişkin Usul ve Esaslar
2016 Yılına Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Yasal Süresi İçinde Verilmelidir. Yasal süresinden sonra verilen APHB gün sayısını arttıran mahiyette ise bu sigortalılar yönünden destekten yararlanılamazken, Yasal süresinden sonra verilen APHB gün sayısını azaltacak mahiyette ise (iptal nitelikteki) bu prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak gün sayısında dikkate alınacaktır. Yasal süresinde verilmeyen aylarda teşvikten yararlanılamayacaktır. Diğer aylarda yasal süresi içinde verilmesi durumunda teşvikten yararlanmaya devam edilecektir. İşverenin Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunduğu sürece teşvikten yararlanamaz. Borcun ödenmesi ya da 6183 SK Uyarınca Taksitlendirilmiş olması durumunda teşvikten yararlanmaya devam edilecektir. Denetim soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararlarına istinaden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, eksik bildiren veya fiilen çalışmayan kişileri sigortalı gösterenler destekten yararlanamaz.

16 “LİNYİT” VE “TAŞKÖMÜRÜ” ÇIKARILAN MADEN İŞYERLERİ:
Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük kazanç miktarı 170 TL olarak uygulanacaktır. 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

17 Sigorta Primlerinin İşveren ve Sigortalı Hisselerinin Tamamının Devlet Tarafından Karşılandığı Durumlar * 5510 SK Ek madde 2 Kapsamında Teşvikten Yararlanan İşverenler * 4447 SK madde 50 f.5 Kapsamında Teşvikten Yararlanan İşverenler Bu kapsamdaki sigortalılar için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının Hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

18 Alt İşverenler Yönünden Devlet Desteği
Tarihleri Arasında Asıl İşverende faaliyete devam ediyor/yeni başlayacak olmaları gerekmektedir. tarihinden önce tescil edilmiş Alt işverenler yönünden Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerine İlişkin Usul ve Esaslar uygulanacaktır. tarihinden sonra tescil edilmiş/edilecek Alt İşverenler Yönünden Tarihinden Sonra Tescil Edilmiş/Edilecek İşyerlerine İlişkin Usul ve esaslar uygulanacaktır. Alt işverenler Yönünden Prim Ödeme Gün Sayısının Hesabında Asıl İşveren ve diğer Alt İşverenlerin Prim Ödeme Gün Sayıları Hesaplamada Dikkate Alınmayacaktır. Alt İşverenin Kuruma borcunun olması veya sigortalısının prime esas kazancını eksik veya hiç bildirmemesi, fiilen çalışmayan kişiyi sigortalı bildirmesi halinde MÜTESELSİL SORUMLULUK GEREĞİ ASIL İŞVEREN DE DESTEKTEN YARARLANAMAYACAKTIR!! (Diğer Alt işverenler yaralanabilir.)

19 Hizmet Alım İhaleleri 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.

20 Ev Hizmetlerinde Çalışan Sigortalılar Yönünden Teşvik Kapsamı
Ev hizmetlerinde ay içinde 10 GÜN VE ÜZERİNDE sigortalı çalıştıran işverenler de asgari ücret devlet desteğinden yararlanacaklardır. Tarihli düzenleme çerçevesinde kuruma bildirge vererek Nisan 2015 ve sonrasında yapılan müracaatlarda bildirilen beyan gün sayısı ve beyan edilen prime esas günlük kazancı 85 TL ve altı olması koşuluyla destekten yararlanacaklardır. Nisan 2015 öncesi bildirilen sigortalılar için ilgili cari ay esas alınarak destek tutarı belirlenecek, Nisan 2015 sonrası bildirimlerde ise 30 gün üzerinden destek sağlanacaktır.

21 Muvazaa Kabul Edilen Haller
Mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad ya da unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçmesi Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi işlemler muvazaalı işlem olarak kabul edilecektir. Muvazaalı işlem yapan işverenler ile sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacağı ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

22 Devir, İntikal Ve Adres Değişiklikleri
İşyerinin devir ve intikal işlemlerinde mevcut işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütüldüğünden işyeri bazında işlemler yapıldığından işveren değişikliği üzerinde durulmamaktadır. Adres değişikliğinde; aynı il içinde başka üniteye ya da farklı bir ile nakledilen işyerlerinde eski koşullara göre devlet desteğinden yararlanılacaktır. İşyeri tescil aşamasında «Adres Değişikliği» seçeneği işaretlenmelidir.

23 Asgari Ücret Desteğinin İptal Edilmesinin Diğer Yararlanılan Teşviklere Etkisi
Asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen işverenlerin yararlandıkları tutarlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir. Bu durumda, ilgili aya ilişkin ödenmesi gereken primler yasal süresi içinde eksik ödenmiş olacağından asgari ücret desteğinin geri alınacağı aylar yönünden; diğer yararlanılan teşvikler yönünden (yasal süresinde primlerin ödenmesi gerektiği şartına bağlı olan teşvikler) de teşvikten yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili aylarda yararlanılan sigorta prim teşvik, destek ve indirim tutarları da işverenlerden gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacağı düzenlenmektedir.

24 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA TORBA YASALAR İLE YAPILAN
YENİ DÜZENLEMELER

25 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

26 Çalışanlar Doğum İzninin Bitiminden İtibaren İsterse Kısmi Zamanlı Çalışmaya Geçebilir
Çocukları mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar ebeveynler için kısmi çalışma olanağı getirilmiştir. Bu hak hem anneye hem de babaya tanınarak sadece kadınların değil, erkeklerin de bu haktan yararlanmasına imkan sağlanmıştır. Doğum sonrası analık izninin bitim tarihinden itibaren çocuğun hayatta olması kaydı ile veya üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen ebeveynler çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan yararlanabileceklerdir. Bu haktan faydalanmak isteyen işçi işverene bunu EN AZ BİR AY ÖNCE YAZILI olarak bildirecek. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

27 Çalışanlar Doğum İzninin Bitiminden İtibaren İsterse Kısmi Zamanlı Çalışmaya Geçebilir
1-Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. 2- Kanun işçinin talebi halinde İŞVERENE BİR TAKDİR HAKKI VERMEMİŞTİR. İşveren bu yöndeki isteği kabul etmek zorundadır. Ayrıca yine Kanuna göre bu talep bir geçerli fesih nedeni sayılmaz. 3-Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. 4-Tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu EN AZ BİR AY ÖNCE YAZILI olarak bildirir. 5- Konunun ayrıntıları bir Yönetmelikle düzenlenecek ve bazı sektörler ya da işler kapsam dışında tutulabilecektir.

28 Analık Halinde Çalışmaya İlişkin İş Kanununda Getirilen Yeni Düzenlemeler
ANALIK İZNİ BAZI DURUMLARDA ERKEK İŞÇİ TARAFINDAN KULLANILABİLECEK Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler(doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık analık iznine ilişkin olan) babaya kullandırılacaktır.

29 Evlat Edinen Çalışanların Analık İzin Hakkı Düzenlemeleri
Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık izni hakkı getirilmiştir. Evlat Edinen İşçiler De Kanunda düzenlenen Doğum Sonrası 6 Aylık Ücretsiz İzinden Yararlanabileceklerdir.

30 Analık İzninden Sonra İsteyen İşçilere
Yarı Zamanlı Ücretsiz İzin Hakkı Tanınmıştır a) Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde; i) Birinci doğumda 60 gün, ii) İkinci doğumda 120 gün, iii) Sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle; Haftalık çalışma süresinin YARISI KADAR ÜCRETSİZ İZİN VERİLİR. b) Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. c) Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır. BU HÜKÜMLERDEN YARARLANILAN SÜRE İÇERİSİNDE SÜT İZNİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANMAZ. Yani işçi hem süt iznini hem de yarım gün çalışma hakkını kullanamaz.

31 Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği
YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI 4857 Sayılı İş Kanunu madde 74 f.2 ile getirilen yeni düzenleme uyarınca aranan şartlara sahip olmak İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması durumunda yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilecektir.

32 Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği
DİĞER ŞARTLAR : Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılacaktır. b.Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez. c.İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecektir.

33 Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği
DİĞER ŞARTLAR : d. Yarım çalışma ödeneği ödenecek sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden; Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile Genel sağlık sigortası primleri olmak üzere toplam %32,5 oranındaki sigorta primleri işçi ve işveren payları, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Yani bu ödenek için işverenin bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. e sayılı Kanun kapsamında, Kurum prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve işveren sayılmadığı ve bu kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmayacağı düzenlenmiştir. f. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. g.Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenecektir.

34 5510 SK 4/B Kapsamında Çalışan Emeklilerin Emekli Aylıklarından Yapılan SGDP Kesintisi Kaldırıldı.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 6. Maddesinde sigortalı sayılmayanlara artık yaşlılık aylığı almakta iken aylıkları kesilmeksizin 4 b kapsamında çalışanlar da eklenmiştir. Bu çerçevede devlet memurları haricinde, 4-a ve 4-b bendine göre emekli olup şahıs firması olan, A.Ş. Yönetim kurulu üyeliği bulunan ya da Ltd. Şti. ortağı olan vb. kişilerin emekli aylıklarındaki SGDP kesintisi de kaldırılmıştır. Bu düzenleme Tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girecektir.

35 Lise Ve Üniversite Mezunları 2 Yıl Süre İle Daha Genel Sağlık Sigortalısı Sayılacaklar
Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar Kapsamı Genişletilmiştir SK madde 60 da ve 67. Maddelerde yapılan düzenleme ile Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan •lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, •Yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl süre ile gelir tespiti yapılmaksızın GSS li sayılacakları düzenlenmektedir.

36 SGK Tarafından Sağlanan 5 Puanlık Prim İndirimi Teşviğinde İlave İndirim Puanı Uygulanmasına İlişkin Düzenlemede 10 Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştırılan İşletmelere Yönelik Sınırlandırma Kaldırılmıştır. 5 puanlık prim indirimi desteğine ilişkin olarak, 5510 SK m. 81 fd.2 de düzenlenen Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puan daha ilave edilerek uygulanan bölgelerde 10 ve üzeri işçi çalıştırma koşulu değiştirilmiştir. Çalışan Sayısı sınırlaması olmaksızın 10 ve altı işçi çalıştıran işverenlerde ilave puan prim indirimi teşviğinden yararlanabileceklerdir. (Bu düzenleme Tarihini takip eden aybaşı itibariyle yürürlüğe girecektir. )

37 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 6/2.maddesi ile kanunlarda yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler hariç, geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamazlar.

38 ÇALIŞMA İZNİ ALMA ZORUNLULUĞU
4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2016 4817/ 18. Maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 440 TL Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 881 TL Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 8.848 TL Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.536 TL

39 GEÇİCİ KORUMA KAYIT TARİHİNDEN ALTI AY SONRA BAŞVURU YAPILMASI
Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için ÇSGB’ye başvuruda bulunabilirler. Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılır. Sağlık meslek mensupları için Sağlık Bakanlığı’ndan, eğitim meslek mensupları için ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ön izin alınması, akabinde çalışma izin başvurusu yapılması gerekmektedir.

40 ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ VE BUNA DAİR İL VE KOTA SINIRLAMASI
Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılır, başvurular valilik tarafından ÇSGB’ye bildirilir. ÇSGB, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlana yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirebilir.

41 ÇALIŞMA İZNİ VERİLEBİLECEK İLLER VE YABANCININ ÜCRETİ
Geçici koruma sağlanan yabancılara çalışma iznine başvuru hakkı verilmesinde, yabancının kalmasına izin verilen iller esas alınır. ÜCRET: Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez!

42 İSTİHDAM KOTASI Geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının %10’unu geçmeyecek şekilde düzenleme yapılarak yabancı istihdamı mümkündür. Toplam çalışan sayısı 10’dan az olan işyerlerinde, en fazla 1 geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir. İşyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunmadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.

43 MESLEKİ EĞİTİM Türkiye İş Kurumu tarafından aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler ile bu kişilerin eğitim süresi sonunda aynı işyerinde çalıştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da başvuruda bulunulabilir.

44 Saygılarımızla Av. Günay KILINÇ


"Teşvik Kapsamı ve Şartları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları