Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAV İ MLER GÖÇÜ (375). 4. yüzyılın ortalarında Hunlar, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAV İ MLER GÖÇÜ (375). 4. yüzyılın ortalarında Hunlar, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır."— Sunum transkripti:

1 KAV İ MLER GÖÇÜ (375)

2 4. yüzyılın ortalarında Hunlar, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır. Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenli ğ inden kurtulmak için MS 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar, Gotların yaşadıkları bu bölgeye girdi. Aral GölüHazar DeniziGotlarAral GölüHazar DeniziGotlar

3 Hunların bu bölgeye yerleşmesiyle daha fazla buralarda yaşayamayan ço ğ unlu ğ u Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gotlar, Gepitler ve Vandallar batıya do ğ ru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdı ğ ı bu kavimler önlerine çıkan di ğ er kavimleri yurtlarından atarak İ spanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü denir. VizigotlarOstrogotlarGotlar GepitlerVandallar İ spanya VizigotlarOstrogotlarGotlar GepitlerVandallar İ spanya

4 Nedenleri Büyük Hun Devleti'nin da ğ ılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada ço ğ alan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya do ğ ru kaymaya başlamaları İ dil (Volga) ırma ğ ının batısına gelen Hunlar ‘ ın ön­lerine gelen kavimleri yurtlarından çıkartmaya başla­maları (375) Hunların baskısıyla Kavimler Göçü bütün Avrupa'yı etkileyerek, de ğ işik zamanlarda yüzyıllarca de­vam etmiştir.

5 Göç Yollar ı  Bu nedenlere ba ğ lı olarak yeni yurt bulma düşüncesiyle Ostrogotlar italya'ya, Vizigotlar ispanya 'ya, Vandallar Kuzey Afrika'ya, Franklar Fransa'ya, Germenler Kuzey Avrupa'ya ilerlediler. Böylece Avru­pa'da hızlı bir sosyal, kültürel, siyasal ve dini de ğ iş­me yaşandı.

6

7 Sonuçlar ı Roma İ mparatorlu ğ u M.S. 395’ te ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 yılında yıkıldı. Krallıklar etkisini kaybetti, feodal rejim (dere­beylikler önem kazandı. Kilise ve papalık güçlendi, skolastik düşünce önem kazandı. Avrupa devletlerinin ( İ ngiltere, Fransa ve İ spanya) temelleri atıldı. Avrupa’da milliyetçilik yayıldı. İ lkça ğ kapandı, Ortaça ğ başladı. Avrupa Hun Devleti kuruldu.

8 Avrupa Hun Devleti

9 Roma İ mparatorlu ğ unun Çökü ş Nedenleri 1) İ mparatorlu ğ un geniş sınırlara ulaşması. 2)Askeri birliklerin (lejyon) kendi komutanlarını imparator ilan etmesi ve imparatorların birbirleri ile mücadeleleri 3) İ ç mücadelelerin devleti yıpratması 4)Germenlerin ve İ ranlıların saldırıları 5)Kavimler Göçü yani Hun akımlarının Roma topraklarına baskısı

10

11 KAYNAKÇA http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/kavimler _g%C3%B6%C3%A7%C3%BC http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/kavimler _g%C3%B6%C3%A7%C3%BC http://tr.wikipedia.org/wiki/Kavimler_G%C3%B6 %C3%A7%C3%BC http://tr.wikipedia.org/wiki/Kavimler_G%C3%B6 %C3%A7%C3%BC http://www.forumlopedi.net/empty- t21212.0.html http://www.forumlopedi.net/empty- t21212.0.html http://www.genbilim.com/content/view/4782/19 0/ http://www.genbilim.com/content/view/4782/19 0/

12 Hazırlayan: ÖZGE YILMAZ


"KAV İ MLER GÖÇÜ (375). 4. yüzyılın ortalarında Hunlar, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları