Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADJECTIVES AND ADVERBS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADJECTIVES AND ADVERBS"— Sunum transkripti:

1 ADJECTIVES AND ADVERBS
Yabancı Dil - II

2 örnek verecek olursak;
Adjectives (sıfatlar), ismi tanımlamak, özelliklerini belirtmek, bilgi vermek için kullanılırlar ve önünde kullanıldıkları ismi nitelerler. örnek verecek olursak; short (kısa), long (uzun), high (yüksek), tall (uzun), nice (güzel), ugly (çirkin), lazy (tembel), hard-working (çalışkan) gibi kelimeler sıfattır. -He is a slow player. (O yavaş bir oyuncudur.) -Jack is a short boy. (Jack kısa bir çocuktur.) -She is a lazy student. (O tembel bir öğrenci.) Yabancı Dil - II

3 Sıfatlar be, look, seem gibi fiillerden sonra kullanılır.
Your pencil is long. (Senin kurşunkalemin uzun.) Oya looks tired. (Oya yorgun görünüyor.) His computer is new and expensive. (Onun bilgisayarı yeni ve pahalı.) This bus seems comfortable. (Bu otobüs konforlu görünüyor.) Yabancı Dil - II

4 Quick (hızlı) quickly (hızlıca),
Adverbs (zarflar), fiili niteler, işin nasıl yapıldığını anlatır. Bu bölümde adverbs of manner (durum zarfları)nı öğreneceğiz. Bu tür zarflar, sıfatların sonuna getirilen - ly eki ile türetilir. Quick (hızlı) quickly (hızlıca), careful (dikkatli) carefully (dikkatlice), easy (kolay) easily (kolayca), noisy (gürültülü) noisily (gürültüyle, gürültülü bir şekilde), hungry (aç) hungrily (açlıkla, aç bir şekilde), safe (güvenli) safely (güven içinde, güvenli bir şekilde) gibi örnekler verilebilir. Yabancı Dil - II

5 Mehmet learns English easily. (Mehmet İngilizce’yi kolayca öğrenir.)
You must drive your car carefully. (Arabanı dikkatli kullanmalısın.) Yabancı Dil - II

6 ►happy - happily - She is a happy girl. (O mutlu bir kızdır
►happy - happily  - She is a happy girl. (O mutlu bir kızdır.) - She is dancing happily. (O mutlu bir şekilde dans ediyor.) ► sad - sadly  - My dad is very sad today. (Babam bugün çok üzgün.) - The singer is singing sadly. (Şarkıcı üzgün bir şekilde şarkı söylüyor.) ► quick - quickly  - John is a quick player. (John hızlı bir oyuncudur.) - John plays basketball quickly. (John hızlı bir şekilde basketbol oynar.) ► bad - badly  - Some students are really bad. (Bazı öğrenciler gerçekten çok kötü.) - Some students behave badly in the classroom. (Bazı öğrenciler sınıfta kötü davranıyorlar.) Yabancı Dil - II

7 Bu kurala uymayan irregular adverbs (düzensiz zarflar) da vardır.
Fast, hard, late, early kelimelerinin sıfat ve zarf halleri aynıdır. He is a fast runner. He runs fast. Good ---- well He is a good swimmer. He swims well. Birinci cümlede “good” ismi nitelerken "well" fiili nitelendiriyor. Standart kurala göre good sıfatı zarf olduğunda goodly olması gerekmektedir. Fakat düzensiz olduğu için tüm kurallardan bağımsız olarak değişmektedir. Yabancı Dil - II

8 Genelde -ly ile biten kelimeler adverb ( zarf ) olur
Genelde -ly ile biten kelimeler adverb ( zarf ) olur. Fakat -ly ile biten sıfatlar da vardır. lovely, lively, lonely, lowly, likely, elderly, timely, silly kelimeleri zarf değil sıfattır. She is a lovely girl. He is a lonely man. Jack is a sily boy. Yabancı Dil - II

9 A) Write what the underlined word is; adjective or adverb:
EXERCISES A) Write what the underlined word is; adjective or adverb: 1. Fast runners win races …… adjective ……. 2. Mathematics is difficult ……………………. 3. She’s a good typist ……………………. 4. She behaved rudely to her boss ……………………. 5. You’ve done well in your test ……………………. 6. The clowns are very funny ……………………. 7. She’s a pretty girl ……………………. 8. He runs fast ……………………. 9. Ann is very sad ……………………. 10. She plays the piano beautifully ……………………. 11. Father is very busy in his office …………………… 12. The doctor arrived immediately ……………………. Yabancı Dil - II

10 B) Underline the correct item:
He left the room quiet / quietly. Jane works hard / hardly. He’s a very nice / nicely man. The sun is shining bright / brightly. Smoking is bad / badly for your health. She behaves very good / well. He always dresses smart / smartly. He shouted angry / angrily at me. This chair is comfortable / comfortably. He smiled sad / sadly. You drive very slow / slowly. Yabancı Dil - II

11 C) Complete these sentences: - There was some heavy rain last night.
- There was some heavy rain last night. Yes, it rained very ….. heavily. ………………… - James has a loud voice. Yes, he always talks very ……………………….. - Isn’t the teacher angry! Yes, he’s shouting very …………………………. - Angela’s very happy today! Yes, she’s laughing very ………………………… - The telephone rang in the middle of the night. Nick was very sleepy. He answered it very …………………………….. - Kate likes playing slow music. Yes, she’s playing this piece very ………………. Yabancı Dil - II


"ADJECTIVES AND ADVERBS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları