Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci : 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci : 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu :"— Sunum transkripti:

1

2 GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci : 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu :

3 GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: BAY X İŞ FİKRİ : Gıda Dağıtımı İŞLETMENİN ADI: Örnek Gıda BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci : Hikmet Bereket 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu : Gıda Dağıtımı

4 1.3 İş kurma sürecinde neler gereklidir ve yapılmalıdır?

5 Şirket kurulumu ve şirket sözleşmesi, Gerekli olan ruhsatların alınması, Yer Temini: TOU Ostim Kampüsü M+1 Ofisi, Tedarikçilerin tespit edilmesi, Kuruluş Sermayesi (70.000), Personel alımı (Bir sekreter, Bir dağıtım elemanı) Gerekli ekipman (Bilgisayar, Yazıcı, 2 adet tablet, Yazılım Programı ve araç alımı). 1.3 İş kurma sürecinde neler gereklidir ve yapılmalıdır?

6 BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE / ORTAKLARINA VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

7 2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri (Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

8 2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu

9 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni? Neden Gıda Dağıtımı?

10  Ankara’da market ihtiyaçlarını gidermede zorlanan (yaşlı, engelli, meşguliyeti olan) insanlara telefon-internet yolu ile alışveriş imkânı sunmak. 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni?

11 2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni Adi şirket, Limited Şirket.

12 2.5 İşletmenin Misyonu?

13 Market ihtiyacını evden karşılamak isteyenlere hızlı ve ucuz hizmet sunmak.

14 2.6. İşletmenin Vizyonu?

15 2025 yılında Türkiye genelinde müşterilerin güvenini kazanarak internet ve telefon yolu ile alışveriş yapanların %50’sine hizmet vermek. 2.6. İşletmenin Vizyonu?

16 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri?

17  İlk yılda Ankara’da internet ve telefon yolu ile alışveriş yapanların gündemine girerek pazarın %5 ine hizmet sunmak. 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri?

18 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri?

19 2025 yılına kadar İç Anadolu ve Türkiye pazarının kademeli olarak %20 %40 ve %50 sine ulaşmak. 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri?

20 Bölüm 3: Pazar Bilgileri ve Pazarlama Planı

21 Hedeflenen Pazar *Ürünü satın alanların demografik ve psikografik nitelikleri, rakipler, bölge ekonomisi ve bölgede satışların izlediği genel doğrultunun belirlenmesiyle ortaya çıkan pazar tanımıdır.

22 ?????????????????? 3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı

23 Yapılan araştırmanın sonucunda; Türkiye genelinde 7 milyon, Ankara genelinde 800 bin aile/kişinin sadece 1/20 nin internet ve telefon üzerinden alışveriş yaptığı tespit edilmiştir. Bu durumda hedeflenen Pazar Türkiye genelinde 6.650.000 aile/kişi, Ankara geneli 760.000 aile/kişi. İlk 3 yıl Ankara pazarının %10 una (76.000 aile/kişi) hizmet sunmak. 3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı

24 3.2 Pazar Profili

25 Türkiye’deki yaşlı-engelli nüfusu, Ankara’daki yaşlı-engelli sayısı (Emek Bahçeli bölgesindeki yaşlı engelli sayısı), Gelir dağılımı, Müşterilerin satın alma alışkanlıkları, Yıllara göre internet üzerinden yapılan gıda alışveriş ücretleri, Eğitimli insanlar, zaman sıkıntısı çeken kişilerin sayısı. 3.2 Pazar Profili

26 Aklınıza ne geliyor? Hangi maddelerden oluşmalıdır? 3.3 Rakip Analizi

27 İnternet üzerinden benzer hizmeti Ankara ve Türkiye genelinde veren firmalar, büyük marketler. (MİGROS, KİPA, vb.) Pazarın büyüklüğü, Rakiplerin pazar payları, Rakiplerin büyüme trendleri, Rakiplerin ciroları (Ulaşılabilirse), Rakiplerin sundukları hizmet çeşitleri, Rakiplerin çalıştığı bölgeler, Rakiplerin müşteri memnuniyet oranları, Rakiplerin çalışan memnuniyet oranları. 3.3 Rakip Analizi

28 3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri?

29 Ankara geneli 760.000 aile/kişi. İlk 3 yıl Ankara pazarının %10 una (76.000 aile/kişi) hizmet sunmak. 2016 yılında aile/kişi başına aylık 100 TL (7.600.000 TL ciro) lik satış yapmak.

30 3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler?

31 Fırsatlar?

32 Hedef pazarın her yıl %15 oranında büyümesi. İnternet kullanım ve eğitim seviyesinin oranının artması. Teknolojik gelişmeler. Fırsatlar

33 İletişimin kolaylaşması, Müşterilerin meşguliyetlerinin sürekli artması sebebi ile alış verişe daha az zaman harcama isteğinin oluşması, Alışverişe ayrılan sürelerin azalması, …………… Fırsatlar

34 Tehditler?

35 Rakiplerin artması, İşin karakter olarak fazla teknik bilgi ve yüksek sermaye gerektirmemesi, Çalışan personelimizi başka firmaların transfer etme riski, Tehditler?

36 Zayıf Yönlerimiz?

37 Piyasada yeni olmamız, Reklam bütçemizin düşük olması, Müşterinin bizi tanımıyor olması nedeni ile güven problemi, Tedarikçilere karşı pazarlık gücümüzün düşük olması, Müşteriyi yeterince tanımamak. Zayıf Yönlerimiz?

38 3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler?

39 Ekonomik kriz dönemlerinde kâr marjının düşürülmesi, Reklam giderlerinin artırılarak yeni pazarlara girilmesi, İnsan kaynağının transfer olabileceği düşüncesi ile alternatif kişiler ile görüşmeler yapılması. ……………… 3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler?

40 3.7 Ürün/Hizmet Tanımı?

41 Temel ev ihtiyaçları. ……………

42 3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu

43 Mesafeye, alışveriş miktarına göre fiyat belirleyecek bir yazılım programı oluşturulması. Masraflar satış kalemlerinin üzerine %20 oranında yansıtılır, 50 TL üzerindeki alışverişlerde %5, 100 TL üzerindeki alışverişlerde %10 indirim yapılır.

44 Ostim Kampüsü 3.9 Yer Seçimi

45 3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları?

46 Telefon, İnternet (Google Adwords), Sosyal paylaşım siteleri, El broşürleri, Ziyaret. 3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları?

47 3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı?

48 Ürün bazında internet sitesinde ve broşürlerde resimli ve fiyatlı çeşitlerinin sunulması. ……………. 3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı?

49 BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI

50 4.1 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları?

51 Siparişin alınması (telefon ya da internet), Siparişin şoföre internet ortamından iletilmesi, Müşteriye tahmin teslim süresinin bildirilmesi, Siparişin temini, Müşteriye iletilmesi, Ödeme işlemi gerçekleştirilmedi ise ücretin alınması. 4.1 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları?

52 4.2 İş Akış Şeması?

53 Temel ev ihtiyaçlarının tedarikçilerden kısmen temin edilmesi. Telefon ve internet üzerinden siparişin alınması. Alınan siparişin internet üzerinden hizmeti sunacak olan araca gönderilmesi. Eksik ürünlerin gün içinde tedarikçilerden temin edilmesi. 4.2 İş Akış Şeması?

54 4.3 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar?

55 Siparişler en geç 3 saat içinde teslim edilir. Teslimat öncesi telefon veya sms ile müşteriye bilgi verilir. Ödeme seçenekleri Online - Kredi Kartı - Nakit olarak alınır. 4.3 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar?

56 4.4 Hukuki Gereksinimler?

57 Vergi levhası. Şirket sözleşmesi. Ticaret odası kaydı. Belediye ruhsatı. İmza sirküleri. Adres. 4.4 Hukuki Gereksinimler?

58 BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI

59 5.1 Organizasyon Şeması FİRMA SORUMLUSU DAĞITIM ELEMANI SEKRETER

60 5.2 Görev ve Sorumluluklar Firma Sorumlusu: Tedarikçilerin bulunması, fiyat araştırmalarının yapılması, yeni müşterilerin bulunması için pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, ürünün teslim alınması ve dağıtım elemanına teslim edilmesi. Şoför: ………… Sekreter: …………

61 5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri Dağıtım elemanı: Ehliyet (en az 3 yıl tecrübe), bilgisayar ve internet kullanımına vâkıf, en az lise mezunu, dış görünüşüne önem veren, prezantabl, sabırlı. Sekreter: Diksiyonu düzgün, ses tonu uygun, sabırlı, müşteri memnuniyetini dikkate alabilecek nitelikte, temel nezaket kurallarına vâkıf, bilgisayar kullanabilen, en az lise mezunu. Müdür:………

62 BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN

63 6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri 1 adet soğutma sistemli kamyonet(15000TL) 1 adet laptop, 2 adet tablet(2500TL) Yazılım programı (1500TL) Broşür ve reklam giderleri(2000TL)

64 6.2 İşletme Giderleri Ofis kirası ve tefrişat (yıllık 4000) Personel maaşları (1000+1500*1,8=4500 yıllık 54.000TL)

65 6.3 Nakit Projeksiyonları

66 6.4 Üretim/Satış Hedefleri

67 1 Araçla Gerçekleştirilmesi Hedeflenen Satış

68 6.5 Kâra Geçiş Noktası ( Başa baş Noktası) KÂRGİDERLERGELİRLERSONUÇ

69 6.6 Özkaynak ve/veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman Kendi finansman kaynağımız ise belirtilecektir. Bankadan kredi alınıyor ise işletmeye aylık faiz oranları gider olarak yansıtılacaktır.


"GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci : 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları