Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE

2 Çevre Kirliliği Çevre kirliliği. Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle "ekosistem" olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına "çevre kirliliği" adı verilmektedir. Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği rahatlık yanında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Yaşamı daha mükemmel hale getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bu gelişmelerin, gerek kırsal, gerek kentsel alanlarda olsun, doğal kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği son yıllarda inkar edilemez bir gerçek haline dönüşmüştür.

3 Hava Kirliliği Atmosferde toz, duman ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, “Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından yönetmeliklerle belirlenir. Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de değişir. Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik santral, konutlar, taşıt araçları) çok çeşitlidir. Bu önlemler başta eğitim alınmak üzere teknik, hukuksal önlemler olmak üzere başlıca 3 grupta toplanabilir. Bir çok ülkenin hava kirliliğinin sınırı vardır fakat gelişmiş ülkeler bu sınırı aşmaktadır.

4 Su Kirliliği Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir. Suların kirlenmesine karşı alınabilecek önlemler iki grupta toplanabilir: Su kullanımında tasarruf sağlayacak önlemler (ev idaresi, tarımsal sulama, sanayide su kullanımı vb.). Suları temizleyen teknik önlemler. Birinci gruba giren önlemler, atık kirli su miktarını azaltmayı öngörmektedir.Teknik önlemler ise, suyun kirlenmesini ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlarlar.

5 Toprak Kirliliği Toprağın verim gücünü düşürecek toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları “asit yağışları” halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç kökenlerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik geliştirilmektedir.

6 Radyoaktif Kirlenme Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar, radyoaktif madde artıkları radyoaktif kirlenme yaratan başlıca kaynaklardır. Radyoaktif maddeler yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu) hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Bunun sonucunda bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak, organları zedelemek gibi tedavisi olanak dışı olan hastalıklar meydana gelir.

7 Işık Kirliliği Işık kirliğinin sebepleri:lazerler ve gereksiz aydınlatmalardır.Işık kirliliği bu sebeplerin gece havada aşırı aydınlık oluşturmasıdır.Bu aşırı aydınlık canlılara zarar vermektedir.Örneğin: • Deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıklarında denizin üzerindeki ay yansımasını ararlar ama aşırı aydınlatmalardan dolayı bir kısmı ayın yansıması ayırt edemez ve bu nedenden dolayı açlıktan veya avlanmaktan dolayı ölmektedir. • Kuşlar uçarken aya göre yön bulurlar.Ama aşırı aydınlatmalardan dolayı hangisinin ay olduğunu bilemezler ve göç edemeyip ölürler. Ve ayrıca gereksiz aydınlatmalar şunlara da sebep olur: • Yeryüzündeki teleskoplar gök cisimlerini gözlemleyemez. • Karbon ayak izini büyütür. Aydınlatmalar bilinçli kullanıldığında bunlardan hiç biri olmaz.Lazerler gökyüzündeki cisimlerin görüntüsünü azalttığı için ışık kirliliğine yol açmaktadır.

8 ÇEVRE SORUNLARI ve DOĞAL AFETLER
1. Çevre Sorunları Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. İnsanlar kendilerine daha iyi yaşama koşulları sağlamak için çevreye zarar verirler. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. Fabrikalardan ve evlerden çevreye atılan bazı maddeler (poşet gibi) toprak kirliliğine neden olur. Özellikle sanayi bölgelerinin yakınındaki kentlerin kanalizasyonları akarsular, deniz ve göllerin kirletilmesine neden olmaktadır. Ayrıca gemilerden boşaltılan bazı maddeler ve deniz kazaları bu kirlenmeyi artırmaktadır. Su ve toprak kirliliğine neden olan maddelerin bir kısmıda katı atıklardır. Katı atıklar; plâstik maddeler, cam ürünleri, metalik maddeler (konserve ve meşrubat) ve ağaç ürünleri (kağıt, karton gibi). Özellikle büyük kentlerde arabaların motor ve klakson gürültüleri ile bazı eğlence yerleri ve bazı iş yerleri de gürültü kirliliğine neden olmaktadır.

9 2. Doğal Afetler ve Korunma Yolları
Doğal afetler, insanları olumsuz etkileyen doğal olaylardır. Büyük oranda can ve mal kaybına neden olurlar. İnsanlara ve ülkelere büyük zarar verirler. Doğal afetlerin kontrol altına alınıp durdurulması da mümkün değildir. Bazı doğal afetleri şöyle sıralayabiliriz; a. Depremler Yer kabuğunda meydana gelen ani sarsıntılara deprem denir. Yeryüzünün belirli yerlerinde sıklıkla görülür. Buralara deprem kuşakları denir. Bunların en önemlisi Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı’dır. Bu kuşak Saros körfezinden başlayarak Marmara denizinin kuzeyinden İzmit körfezi ve Karadeniz Bölgesi’ndeki sıradağların arasındaki çukurluklardan Van gölünün kuzeyine kadar ulaşır.

10

11

12

13

14 1. Uzunlukları ölçmek için aşağıdaki birimlerden hangisi kullanılır. A
1. Uzunlukları ölçmek için aşağıdaki birimlerden hangisi kullanılır? A. litre B. gram C. metre

15 2. Metre kısaca hangi simgeyle gösterilir? A. kg B. m C. Gr

16 3. Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi daha büyüktür. A. 1 cm B
3. Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi daha büyüktür? A. 1 cm B. 1 m C. 40 cm

17 4. Bir terzinin 4 m kumaşı vardı. 1 m 85 cm’si ile elbise dikti
4. Bir terzinin 4 m kumaşı vardı. 1 m 85 cm’si ile elbise dikti. Terzinin ne kadar kumaşı kalmıştır? A. 2 m 15 cm B. 3 m 45 cm C. 1 m 15 cm

18 5. Berke’nin babasının boyu 1 m 70 cm, annesinin boyu ise 1 m 57 cm’dir. Annesinin boyu babasının boyundan ne kadar eksiktir? A. 23 cm B. 33 cm C. 13 cm

19 6. Sınıfımızın duvarının uzunluğu 6 m’dir
6. Sınıfımızın duvarının uzunluğu 6 m’dir. 2 m 80 cm’sini boyadığımıza göre boyanmayan ne kadar duvar kalmıştır? A. 2 m 40 cm B. 3 m 20 cm C. 4 m

20 7. Annem aldığı 3 m 50 cm’lik kumaştan 3 tane yarım metrelik parça keserek sehpa örtüsü dikti. Kumaştan ne kadar kumaş artmıştır? A. 1 m B. 2 m C. 3 m

21 8. Ezgi’nin atlamak için 2 m 60 cm ipi vardı
8. Ezgi’nin atlamak için 2 m 60 cm ipi vardı. Rahat atlamaları için annesi de 2 m 40 cm daha ip verdi. Ezgi iki ipi uc uca eklediğinde ne kadar ipi olur? A. 6 m B. 5 m C. 4 m

22 9. Halımızın boyu 3 m, eni ise 2 m 45 cm’dir
9. Halımızın boyu 3 m, eni ise 2 m 45 cm’dir. Boyu eninden ne kadar fazladır? A. 55 cm B. 65 cm C. 75 cm

23 11. 7 metrelik kumaşın 4 yarım metrelik kısmı kullanılmıştır
11. 7 metrelik kumaşın 4 yarım metrelik kısmı kullanılmıştır. Geriye kaç cm’lik kısmı kalmıştır? A. 400 cm B. 500 cm D. 600 cm

24 12. Beyza 2 m’lik kumaşın 3 çeyrek metrelik kısmıyla bir gömlek dikmiştir. Bu kumaştan ne kadar artmıştır? A. 1 m 75 cm B. 75 cm C. 1 m 25 cm

25 13. Ezgi’nin bir karışı 12 cm gelmektedir
13. Ezgi’nin bir karışı 12 cm gelmektedir. Ezgi bilgisayar masasının boyunu ölçtüğünde 10 karış geldiğini gördü. Masanın boyu aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz? A. 1 m 20 cm B. 120 cm C. 12 m

26 Doğuya doğru gidiyorum ve bir caddede sola döndüm
Doğuya doğru gidiyorum ve bir caddede sola döndüm.Şimdi ben hangi yöne gidiyorum? a) kuzey b) güney c) doğu

27 Başım güneye olmak üzere yatağa sırt üstü uzanıyorum
Başım güneye olmak üzere yatağa sırt üstü uzanıyorum.sağ tarafımda odanın hangi duvarı vardır? a) kuzey duvarı b) doğu duvarı c) güney duvarı

28 Bir çocuk kumsalda ayakta dururken batmakta olan güneşe doğru yönelmiştir.Daha sorna çocuk sağ tarafa dönerse hangi yönde olmu olur? a) kuzey b) doğu c) güney

29 Atatürk'ün annesinin adı nedir
Atatürk'ün annesinin adı nedir? a) Zübeyde Hanım b) Makbule Hanım c) Ayşe Hanım

30 Atatürk kaç yılında ölmüştür? a) 1993 b) 1930 c) 1938

31 Ülkemizde şimdiki devletimizden önce hangi devlet vardı
Ülkemizde şimdiki devletimizden önce hangi devlet vardı? a) Yunanistan b) Osmanlı Devleti c) Türkiye Cumhuriyeti Devleti

32 Osmanlı Devletini kuranlar hangi uluslandır
Osmanlı Devletini kuranlar hangi uluslandır? a) türk b) ingiliz c) alman


"ÇEVRE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları