Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FRANSIZ İ HT İ LAL İ. KONUYA GİRİŞ FRANSIZ İHTİLALİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ’NİN NEDENLERİ FRANSIZ İHTİLALİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ’NİN SONUÇLARI KAVRAM HARİTASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FRANSIZ İ HT İ LAL İ. KONUYA GİRİŞ FRANSIZ İHTİLALİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ’NİN NEDENLERİ FRANSIZ İHTİLALİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ’NİN SONUÇLARI KAVRAM HARİTASI."— Sunum transkripti:

1 FRANSIZ İ HT İ LAL İ

2 KONUYA GİRİŞ FRANSIZ İHTİLALİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ’NİN NEDENLERİ FRANSIZ İHTİLALİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ’NİN SONUÇLARI KAVRAM HARİTASI KAVRAM HARİTASI

3 FRANSIZ İHTİLALİ’NİN NEDENLERİ 1 / 2 2 Krallık Yönetimi ** O gün kü devlet yönetiminin, Krallık Yönetimi olmasından dolayı, halkın özgür bir biçimde yaşayama- ması, ** Kralın,istek ve emirlerinin kanun kuvvetinde (Güçler Birliği) olması, ** Krallar,lüks ve zenginlik içinde yaşarken, halkın ; fakirlik ve sefalet içinde yaşaması, ** O dönemde basına ağır sansürler (Yasaklar) uygulanarak,devlet yönetimine yönelik eleştirilere engel olunması, ** O dönemde yüksek makam sahibi olanların,bulundukları makamları oğullarına devredebilmeleri

4 ** Toplumda değişik halk sınıfları arasında eşitsizliğin egemen olması (O dönemde Soylular, Papazlar, Burjuvalar ve Köylüler olmak üzere dört önemli sınıf vardı. Özellikle,Soylular ile Papazlara veri- len haklar,dokunulmaz nitelikteki hak- lardı ve ayrıca her türlü vergiden muaf tutuluyorlardı. Ancak,bu haklar,burjuvalarla köylüle- re tanınmamıştı.) ** Aydınlanma Çağı’nda düşünce alanında eserler ortaya koyan Jan Jok Roussooe, Montesko, Voltaire ve Didero ’nun etkisi ** ** İngiltere ve Amerika’nın etkisi ** ** Avrupa’da Yedi Yıl Savaşları’na giren Fransa’nın,bu savaşlardan ağır yenilgiyle çıkarak,ülke ekonomisinin bozulması ve ülkede ekonomi dengesizliğin baş göstermesi FRANSIZ İHTİLALİ’NİN NEDENLERİ 1 / 2 1

5 Krallık Rejimi ** Krallık Rejimi ’nin, Ülke Yönetimi- ne uygun bir rejim olmadığı sonucu ortaya çıktı. ** Milliyetçilik Akımı, ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştır.Bundan da Çok Uluslu Devletler zarar görmüştür. ** İnsan Hakları Beyannamesi yayınlanarak, Eşitlik, Özgürlük gibi kavramlar,İnsan Hayatına girmiştir. ** Toplumsal düzen ve hukukta Laikleşme sağlandı. FRANSIZ İHTİLALİ’NİN SONUÇLARI Fransız İhtilali ‘nden en olumsuz yönde etkilenen devletler, Çok Uluslu Devlet Özelliği ’ne sahip Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ’dur. FRANSIZ İHTİLALİ ‘NİN EN ÖNEMLİ SONUCU MİLLİYETÇİLİK AKIMI ’NIN ORTAYA ÇIKMASI VE EŞİTLİK İLKESİ ‘NİN YAYILMASI ‘DIR. FRANSIZ İHTİLALİ MİLLİYETÇİLİK AKIMIÇOK ULUSLU DEVLETLERAZINLIKLAR FRANSIZ İHTİLALİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN MİLLİYETÇİLİK AKIMI ’NIN SONUCUNDA ÇOK ULUSLU DEVLETLER ’DE AZINLIKLAR, KENDİ DEVLETLERİ’Nİ KURMAK İÇİN BAĞLI BULUNDUKLARI DEVLETE KARŞI AYAKLANMIŞLARDIR.


"FRANSIZ İ HT İ LAL İ. KONUYA GİRİŞ FRANSIZ İHTİLALİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ’NİN NEDENLERİ FRANSIZ İHTİLALİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ’NİN SONUÇLARI KAVRAM HARİTASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları