Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INCOTERMS 1. ) CARRIAGE PAID TO (CPT ) a. ) Satıcının Yükümlülükleri b

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INCOTERMS 1. ) CARRIAGE PAID TO (CPT ) a. ) Satıcının Yükümlülükleri b"— Sunum transkripti:

1 INCOTERMS 1. ) CARRIAGE PAID TO (CPT ) a. ) Satıcının Yükümlülükleri b
INCOTERMS 1.) CARRIAGE PAID TO (CPT ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi Öğr.Gör.Neşe Cenkçi

2 CARRIAGE PAID TO (CPT ) ‘‘ Taşıma ödenmiş olarak ’’ terimi, satıcının, malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edeceğini, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için bir taşıma sözleşmesi yapmasının ve gereken taşıma ücretini ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Satıcı, teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir. CPT teriminde, hasarın geçişi ve masrafların devri farklı yerlerde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, taşıma sözleşmesinde malların varma yerinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Eğer, malların belirlenen varış mahalline ulaştırılması için art arda taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle hasar alıcıya geçmiş olur. Tarafların, varma yerindeki noktayı mümkün olduğunca açık belirtmeleri gerekir. Zira, bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır. Satıcı, taşıma sözleşmesi uyarınca varma noktasında malların araçtan boşaltılmasına ilişkin masrafları üstlenme durumunda ise, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, bu masrafların alıcı tarafından ödenmesini talep edemez. CPT terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Ancak, satıcının, malların ithalat için gümrüklemesine, ithalat vergi ve resimlerinin ödenmesine dair bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu terim, seçilen taşıma türü ne olursa olsun, birden çok taşıma türünün söz konusu olması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir.

3 CARRIAGE PAID TO (CPT )

4 CARRIAGE PAID TO (CPT )

5 CARRIAGE PAID TO (CPT ) a.) Satıcının Yükümlülükleri
Satış sözleşmesi uyarınca malları temin etmek, ticari faturayı, taşıma belgesini ve sözleşmenin gerektirdiği diğer belgeleri hazırlamak. Kendi ülkesinde gerekli olan ihracat formalitelerini tamamlamak, malların ihracı için zorunlu gümrükleme masraflarını, ihracat vergi, resim ve harçlarını ödemek, malların transit geçeceği ülkelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek. Malların ambalajsız sevk edilebilme durumu hariç, normal ambalajlamayı yapmak ve ambalajları uygun biçimde işaretlemek, ayrıca gerekli olabilecek kontrol işlemlerinin ( ölçü, tartım, sayım, kalite kontrolü, vb. ) masrafları ile ihraç ülkesi mevzuatı uyarınca yükleme öncesi muayene masraflarını ödemek. Malların belirlenen teslim yerinden belirlenen varma yerine kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi yapmak, alıcının malları teslim alabilmesine olanak veren bir taşıma belgesini alıcıya sağlamak. Malları kararlaştırılan tarihte veya kararlaştırılan süre içerisinde taşıma sözleşmesi yaptığı taşıyıcıya teslim etmek, mallar taşıyıcıya teslim edilinceye kadar mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı üstlenmek. Alıcı tarafından ödeneceği öngörülenler dışında, malların taşıyıcıya teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları, malların yüklenmesi ile taşıma sözleşmesi uyarınca, malların varma yerinde boşaltılmasına ilişkin satıcıya ait olacağı kararlaştırılan masraflar da dahil olmak üzere taşıma ücretini ödemek. Malların taşıyıcıya teslim edildiğini ve alıcının malları alması için normal olarak gerekli önlemleri almasına olanak sağlayacak konuları alıcıya yeteri kadar önceden duyurmalıdır. Satıcı, eğer teamülde mevcut ise veya alıcının istemi üzerine, masrafları kendisine ait olmak üzere alıcıya taşıma için gerekli olağan ‘‘ taşıma belgesi ’’ veya belgelerini sağlamalıdır. Taşıma belgesinin devredilebilir ve birden fazla asıl belge olarak düzenlenmesi durumunda, alıcıya, tam takım asıl belgelerin teslimi gereklidir. Alıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, malların ithali ve en son varma noktasına kadar taşınması için alıcının gerek duyduğu güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi alıcıya zamanında sağlamalı ve bunların temininde alıcıya yardımcı olmalıdır. Gerek duyduğu bilgi ve belgelerin sağlanması veya bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada alıcının yaptığı bütünü masrafları alıcıya ödemelidir.

6 CARRIAGE PAID TO (CPT ) b.) Alıcının Yükümlülükleri
Satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde mal bedelini ödemeli ve satıcı tarafından sağlanan ‘‘ taşıma belgesi ’’ kabul etmelidir. Masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ithal izni veya diğer resmi izni almalı, malların ithali ve başka bir ülkeden transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. İhraç ülkesi mevzuatının öngördüğü zorunlu muayene masrafları hariç, yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Mallar taşıyıcıya teslim edildiğinde teslimi kabul etmeli ve belirlenen varma yerinde malları taşıyıcıdan teslim almalıdır. Mallar, taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren, alıcı; Mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı, Mallar varma yerine ulaşıncaya kadar taşındığı sırada oluşan tüm masrafları ve harçları ve boşaltma masraflarını ( taşıma sözleşmesi uyarınca bu masrafların satıcıya ait olacağının düzenlendiği durum hariç ), İthalat için ödenmesi gereken vergi, resim ve harçları ve malların her hangi bir ülkeden transit geçişine ilişkin masrafları, üstlenmelidir. Malların gönderilme zamanını ve varma yerini veya teslim alınacağı noktayı belirlemek yetkisine sahip olduğu hallerde, bu konuyu yeteri kadar önceden satıcıya bildirmelidir. Aksi takdirde, gerekli ihbarı ve zamanında yapmadığı takdirde ortaya çıkabilecek ek masrafları ödemelidir. Bilgi ve belge temininde satıcının kendisine yardımcı olduğu sırada yaptığı bütün masrafları ve harçları ödemelidir. Ayrıca, malların varma noktasına kadar taşınması için güvenlik de dahil olmak üzere, satıcının gerek duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi ( masrafları satıcıya ait olmak üzere ) zamanında satıcıya sağlamalıdır.

7 CARRIAGE PAID TO (CPT ) c.) Taşıma Sözleşmesi Satıcı malların, alışılmış usullerde ve alışılmış güzergâh üzerinden ismi belirlenen teslim yerinden ( örneğin: Ankara ), belirlenen varma yerine ( örneğin: Brüksel ) kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi yapmak ve gerekli taşıma ücretini ödemekle yükümlüdür. Eğer, belirli bir nokta kararlaştırılmamış ise, satıcı, belirlenen varma yerinde kendisine en uygun noktayı seçebilir.

8 CARRIAGE PAID TO (CPT ) d.) Sigorta Sözleşmesi CPT teriminde, sigorta sözleşmesi yapılması için bir tarafın diğerine karşı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı, teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları sevk yerindeki taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirdiği ve bu andan itibaren hasar ve kayıp riski alıcının üzerine geçtiği için, alıcının bu riskleri güvence altına almak amacıyla gerekli sigortayı yaptırarak kendi çıkarını koruması yerinde olacaktır. Satıcı, alıcının istemi üzerine hasarı ve masrafı ( eğer varsa ) alıcıya ait olmak üzere alıcının sigorta yaptırabilmesini temin etmesi zorunlu bilgileri alıcıya sağlamalıdır.


"INCOTERMS 1. ) CARRIAGE PAID TO (CPT ) a. ) Satıcının Yükümlülükleri b" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları