Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE Sıfatlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE Sıfatlar."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE Sıfatlar

2 Sıfatlar İsimleri türlü yönlerden belirten niteleyen sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar iki gurupta incelenir A)Niteleme Sıfatları B)Belirtme Sıfatları: dört gurupta incelenir. 1)İşaret Sıfatları 2)Soru Sıfatları 3)Belgisiz Sıfatlar 4)Sayı Sıfatları

3 A)Niteleme Sıfatları:
Kendinden sonra gelen ismin rengini, kokusunu, biçimini gösteren sıfatlara denir. Nasıl sorusunu sorarak buluruz. Büyük adam,  Kötü iş, İyi insan, Derin düşünce, Akıllı çocuk Çocuk, güzel yürü Durum zarfı B)Belirtme Sıfatları:

4 1.İşaret Sıfatları: Nesneleri göstererek belirten sıfatlarlardır.
Bunlar şunlardır: bu, şu, o *Bu araba senin mi? (Sıfat) *Bu benim (Zamir) *Şu adamı tanır mısın? (Sıfat) *Şu bizim sınıfta (Zamir) *O şehri hiç görmedim (Sıfat) *O,yürüyerek geldi (Zamir)

5 2.Soru Sıfatları: İsimleri soru yönünden belirten sıfatlardır.
Hangi okula gidiyorsun? Sınava kaç ay kaldı? Nasıl bir dünya istersin?

6 3.Belgisiz (Belirsizlik) Sıfatlar:
Bir nesneyi ona kesinlik kazandırmadan belirten sıfatlardır. *Bütün insanlar biliyor *Başka gün görüşelim *Bazı kimseler çalışmıyor *Her anne fedakârdır *Kimi öğrenciler okula gelmiyor

7 Bir nesnenin sayısını belirten sıfatlara denir. Sınava üç ay kaldı
4.Sayı Sıfatları: Bir nesnenin sayısını belirten sıfatlara denir. Sınava üç ay kaldı İkinci sınıfa gidiyor. Üçer kişi çağır.

8 Genç insanlar dinamik olur. Gençler dinamik olur.
ADLAŞMIŞ  SIFATLAR:  Niteleme sıfatlarının önündeki isim düşerse adlaşır buna da adlaşmış sıfat denir. Genç insanlar dinamik olur. Gençler dinamik olur. Tembel öğrenciler çalışmaz. Tembeller çalışmaz.

9 PEKİŞTİRME SIFATLARI:
Sıfat olan kelimenin ilk sesli  harfine kadar olan kısım alınır. Bu kısım m,p,r,s seslerinden uygun olanı pekiştirilir. Elde edilen bu kısım sıfatın başına getirilir. Yeşil köy Yemyeşil köy Düz yol Dümdüz yol Temiz oda  Tertemiz oda  Kırmızı elma Kıpkırmızı elma

10 Sorular 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur?
a) Gelişigüzel söylenmiş sözler, insanı amacına ulaştırmaz. b)İki asırlık bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi. c)Bizi birkaç saat sonra arayacaklarını söylediler. d) Bu dönem hiçbir dersten düşük not almamış. CEVAP:A

11  2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
a)Küçük insanların gururu büyük olur. b)Kibir ve gurur ile başkalarını incitme. c)Kırkına kadar sevilmeyen, kırkından sonra hiç sevilmez. d)İhtiyar bir kralda kınanan şey, sıradan bir gençte hoş görülebilir. e)Öfkeli bir adamı susturmak istiyorsanız, önce siz susunuz. CEVAP:E

12 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır?
a)İlk canlılar nerede yaşıyordu? b)Kristaller yeraltından nasıl çıkarılır? c)Yerin güçlü bir biçimde sallanmasına ne denir? d)Dünyanın soğuk bölgelerinde hangi hayvanlar yaşar? e)Ay’da yürüyen ilk insan kimdi? CEVAP:D

13 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmamıştır?
a)Ömrü boyunca alnı açık bir insan olarak yaşadı. b) Çocuğun mamasına bu ilaçtan birkaç damla katınız. c)Kanuni’den sonra yüzlerce yıllık belirsizlik dönemi başlıyordu. d)Konuşmacının çınlayıcı, derin ve etkili ses tonu bizi büyülemişti. e)Üstadın “Siyah Pelerinli Adam” adlı oyunun izlemelisiniz. CEVAP:D

14 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
a)Bu zorluğu en çok edebiyatçılar çekerler. b)Bize kaç lira vereceklermiş? c)Bütün insanlar aynı değildir. d)İki hafta içinde sorunlar çözülmez. e)Uzak ülkeleri dolaşmaya çıktı. CEVAP:E

15 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü farklı türde kullanılmıştır?
a)Bu çocuk bizi oyaladı. b)Bu ses beni bir süre etkiledi. c)Bu durum zaten takdir ediliyordu. d)Bu işleri bir an önce bitirmelisin. e)Bu artık bizi pek anlamıyor. CEVAP:E

16 a)Her koyun kendi bacağından asılır. b)Kaçıncı gün size geleceklerdi?
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? a)Her koyun kendi bacağından asılır. b)Kaçıncı gün size geleceklerdi? c)Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez. d)Bazı insanlar iyilikten anlamazlar. e)Öbür adamlar da gelecekler mi? CEVAP:B 

17 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir?
a)Seninle bir gün karşılaşırız b)Bir tokat atıp, çekip gitti. c)Ona bir ev bırakmıştı. d)Bugün bir kitap satabildim. e)Bir gün bu iş için yeterli zamandı. CEVAP:A

18 9. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısım m,p,r,s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir ön ek olarak sıfatın başına getirilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır? a)Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyorlar. b)Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı. c)Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu. d)Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor. e)Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam dinç bir insandı. CEVAP:E

19 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasında sıfat, isimden türemiş bir sözcüktür?
a)Geçmiş günler, özlemle anılıyor. b)Onun kısacık boyu bana ilginç gelirdi. c)Dalgın adam çukura düşmüştü. d)Burada düzgün konuşması bizi kurtardı. e)O da tatlı söz tutkunudur. CEVAP:D


"TÜRKÇE Sıfatlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları