Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Ölçme Bilgisi. ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Ölçme Bilgisi. ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Ölçme Bilgisi

2 ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ

3 Ölçme Bilgisi Dersi 2016 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTAKONU UYGULAMAHoca 1.Hafta (15-19 Şubat 2016) Ölçme Bilgisi tanım ve kapsamı, Düzlem ve Geodezik Ölçme Jalonlarla yapılan işlemler, Uzunluk hata sınırı, Grupların dağılması FKS 2.Hafta (22-26 Şubat 2016) Ölçme Bilgisinde kullanılan birimler ve Ölçek Dik inme, dik çıkma, alan ölçmeFKS 3.Hafta (29 Şub-04 Mart 2016) Uzunluk ölçme ve Dik inme-dik çıkma araçları Dik inme, dik çıkma, alan ölçmeMFS 4.Hafta (07-11 Mart 2016)Alanların ölçülmesi Nivelman aleti tanıtımıMFS 5.Hafta (14-18 Mart 2016) Çizilmiş planlar üzerinde alanların ölçülmesi, Planimetre Küresel yer belirleme sistemi (GPS) Nivelman aleti tanıtımıBÇ 6.Hafta (21-25 Mart 2016) Düşey mesafelerin ölçülmesi, Nivelman aleti Nokta nivelmanıFKS 7.Hafta (28 Mart-01 Nisan 2016) Nokta nivelmanı FKS 8.Hafta (02 - 10 Nisan 2016) ARA SINAVI ARA SINAV

4 Ölçme Bilgisi Dersi 2016 Bahar Dönemi Ders Programı 9.Hafta (11-15 Nisan 2016)Profil nivelmanı MFS 10.Hafta (18-22 Nisan 2016)Profil çizimi, kazı dolgu hesapları Profil nivelmanıMFS 11.Hafta (25-29 Nisan 2016) Yüzey nivelmanı FKS 12.Hafta (02 -06 Mayıs 2016) Eşyükselti eğrilerinin çizimi Yüzey nivelmanıBÇ 13.Hafta (09-13 Mayıs 2016)Tesviye hesapları GPS, planimetreBÇ 14.Hafta (16-20 Mayıs 2016)Harita bilgisi GPS, planimetreHA 19.5 15.Hafta (23-27 Mayıs 2016) Genel değerlendirme Uygulama sınavıHA

5 Ölçme bilgisi, yeryüzünün küçük veya büyük parçalarının şekil ve büyüklüğünün ölçülmesinden ve elde edilen ölçme sonuçlarının bir ölçekle küçültülüp plan veya harita halinde çizilmesinden bahseden bilim dalıdır. Geodezi olarak da adlandırılmaktadır. Kısaca yeryüzünün biçim ve boyutları gibi özelliklerini tanımlamayı sağlayan verilerin araştırılması ve incelenmesiyle uğraşan bilim dalı olarak da tanımlanabilir. Genel anlamda, yeryüzü üzerindeki şekillerin tayini ve ölçülmesi ile ilgili olarak uygulamalı matematiğin bir dalıdır.

6 Ayrıca yeryüzü üzerinde yatay mesafelerin, yüksekliklerin, yönlerin, açıların, noktaların, alan ve hacimlerin tayin edilme sanatı olarak da bilinmektedir. Ölçmeler genel olarak arazi sınırlarının tesisi ve tespiti ile mühendislik çalışmalarının uygulanmasında gerekli bilginin temin edilmesi ve ulaştırma, maden, inşaat ve genel kullanma için arazi ve su şekillerinin çıkarılması amaçları için yapılırlar.

7 Düzlem ölçme ve Geodezik ölçme’dir. Ölçme bilgisinde ölçmeler genellikle iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar;

8 Yeryüzünün küreselliği göz önüne alınmaksızın nispeten küçük arazi parçaları üzerinde yapılan ölçmelere Düzlem Ölçmesi denir. Bu ölçme şeklinde yatay izdüşüm düzlemi kullanılır. Arazi yüzeyi üzerindeki noktalardan yatay izdüşüm düzlemine inilen dikler birbirine paraleldir.

9 Yeryüzündeki noktaların yatay ve düşey durumlarının saptanması için yapılan ölçmelerde mutlaka bir izdüşüm düzleminin bulunması gerekmektedir. İzdüşüm düzlemi ise karalar altında uzatıldığı varsayılan denizlerin durgun yüzeyleri olarak tanımlanmaktadır. Buna, başlangıç düzlemi, sıfır düzlemi veya kıyas düzlemi denilmektedir. Düzlem ölçmelerinde yatay izdüşüm düzlemi, Geodezik ölçmelerde ise küresel izdüşüm düzlemi kullanılır.

10

11 Yeryüzünün küreselliği göz önüne alınarak büyük arazi parçaları üzerinde yapılan ölçmelere Geodezik Ölçme denir. Bu ölçmede yeryüzünün gerçek şekli göz önüne alınır, küreselliği ihmal edilmez. Yerküre tam bir küre olmadığı gibi tam bir elipsoit de değildir. Kutuplardan basık özel bir elipsoit şeklindedir. Bu nedenle yerküre Geoit olarak da adlandırılmaktadır.

12

13

14 Geodezik ölçmede küresel izdüşümü düzlemi kullanılır. Arazi yüzeyi üzerindeki noktalardan küresel izdüşüm düzlemine inilen dikler birbirine paralel değildir, yerküre merkezinde kesişir. Dünya ve ülke haritalarının çıkarılmasında ve ölçülmesinde kullanılan bir ölçme şeklidir.

15 Arazi ölçmesi Topoğrafik ölçme Yol ölçmesi Hidrografik ölçme Maden ölçmesi Kadastral ölçme Şehir ölçmesi Fotogrametrik ölçme

16 Arazinin parsellere ayrılması, Eski veya silinmiş arazi sınırlarının yeniden tesisi, Alanların hesaplanması, Arazi haritalarının çıkarılması.

17 Yeryüzünün girinti ve çıkıntılarını gösteren haritaların elde edilmesi için gerekli bilgilerin toplanması, Doğal ve suni engellerin bulunduğu yerleri gösteren haritaların elde edilmesi için gerekli bilgilerin toplanması.

18 Arazi mülkiyet sınırlarının tespiti amacıyla yapılan ölçmedir. Karayolu, demiryolu, kanal veya boru hatlarının proje güzergahı boyunca yeryüzü engellerinin yerlerini tespit etmek, Proje hattını geçirmek; kazı ve dolgu hacmini hesaplamakla ilgili çalışmaları kapsar.

19 Ulaştırma, su temini veya su yapılarının inşaatı amaçlarıyla su kütlesinin ölçülmesidir. Suyun seviye değişimleri ve akarsu debilerini ölçme işlemlerini kapsar. Maden yataklarının ve yeraltı çalışmalarının yerlerinin tespit edilmesi. Jeolojik formasyonların tayin edilmesi ve taşınacak hacmin hesaplanması.

20 Şehir sınırları içinde bulunan alanların haritalarının çıkarılması, Yeni sokak ve caddelerin geçirilmesi, Caddelerin inşası, kanalizasyon ve diğer yapıların, binaların yerlerinin tespiti ile ilgili ölçmelerdir. Uçaklardan özel kameralarla çekilen fotoğraflar yardımıyla yeryüzü şekillerinin ölçülmesidir. Ulaşılması ve ölçülmesi zor alanlar için kullanılabilir.

21 ARAZİ ÇALIŞMALARI Ölçmelerde verilerin temini amacıyla arazide yapılan çalışmaların tümüne “arazi çalışması” denir. Arazi çalışmaları; Aletlerin ayarlanması ve bakımı, Yatay, düşey mesafelerin ve açıların ölçülmesi, Arazi kayıt defterine ölçme sonuçların kaydedilmesi konularını içermektedir.

22 BÜRO ÇALIŞMALARI Arazide ölçmeler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve çizimi çalışmalarına “büro çalışmaları” denir. Büro çalışmaları; Hesaplamalar ve Çizimler konularını kapsamaktadır.

23 BASİT ÖLÇME ALETLERİ Bunlar arazide ölçme işlemleri sırasında kullanılan jalonlar, çekül, mimari gönye, prizma, çelik şerit metre gibi aletlerdir. Birbirine çok uzak ya da birbirini görmeyen iki noktanın arasındaki uzaklık ölçüleceği zaman, bu iki noktanın ara noktalarının da bulunması gerekir. Bazen de doğruların uzatılması gerekebilir. Doğruların ara noktasının bulunması ya da uzatılmasına doğrunun araziye aplikasyonu ya da doğrunun çakılması denir.

24 Jalon Çekül Saplı şerit metre Şerit metre Prizma Cep şeridi BASİT ÖLÇME ALETLERİ

25 Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Teşekkürler


"Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Ölçme Bilgisi. ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları