Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B E T O N A R M E Y A P I E L E M A N L A R I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B E T O N A R M E Y A P I E L E M A N L A R I"— Sunum transkripti:

1 B E T O N A R M E Y A P I E L E M A N L A R I
ADİL ALTUNDAL öğrenciye ilan edildi B E T O N A R M E Y A P I E L E M A N L A R I H U R D İ D Ö Ş E M E L E R Prof. Yük. Müh. Adil ALTUNDAL Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Sakarya

2 TEK DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DÖŞEMELER (HURDİLER)
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R TEK DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DÖŞEMELER (HURDİLER)

3 qd (t/m2) D1 döşemesinin toplam yükü,
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R qd (t/m2) D1 döşemesinin toplam yükü, qk (t/m) Kısa doğrultuda taşınan yük. qu (t/m) Uzun doğrultuda taşınan yük. Hurdi döşemelerde yükün tamamının kısa doğrultuda taşındığı kabul edildiğinde: qk = qd (t/m) alınabilir. Bu durumda qu= 0 olur.

4 Bu oran 2 olduğunda yükün %94 ü kısa doğrultuda taşınmaktadır.
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Uzun kenarının kısa kenarına oranı (m = lu /lk) 2 den büyük olan döşemelerde yükün tamamının kısa doğrultuda taşındığı kabul edilir. Bu oran 2 olduğunda yükün %94 ü kısa doğrultuda taşınmaktadır. Bu döşemelerde esas donatı kısa doğrultuya paralel olarak yerleştirilmeli bu donatılar kesitin altında, bir düz ve bir pilye olarak düzenlenmelidir. Uzun doğrultuda yük olmadığından moment de olmayacaktır. Uzun doğrultuya sadece dağıtma donatısı yerleştirilmelidir. Dağıtma donatısı sadece düz olarak gene kesitin altına fakat alttaki esas donatının üstüne gelecek şekilde düzenlenmelidir.

5 KULLANILAN TARİF VE TANIMLAR:
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R KULLANILAN TARİF VE TANIMLAR: Serbest Açıklık: Döşemelerin kiriş iç yüzleri arası (ln) Hesap Açıklığı: Döşemenin oturduğu Kiriş eksenleri arası (l) lkn : Kısa doğrultudaki serbest açıklıktır. lun : Uzun doğrultudaki serbest açıklıktır. lk : Kısa doğrultudaki hesap açıklığıdır. lu : Uzun doğrultudaki hesap açıklığıdır.

6 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Hesap Açıklığı: İki ucundan serbestçe veya ankastre oturan tek açıklıklı hurdi döşemelerde ve Duvarlara şerbetçe oturan sürekli döşemelerde hesap açıklığı; Serbest açıklığa, açıklık ortasındaki döşeme kalınlığının ilavesiyle bulunur. Ancak bu değer mesnet eksenleri arasındaki hesap açıklığından fazla ve serbest açıklığın 1,05 katından az olamaz. İki ucu serbest mesnetlenmiş İki ucu ankastre mesnetlenmiş

7 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Hesap Açıklığı: Duvarlara serbestçe oturan sürekli döşemelerde hesap açıklığı, serbest açıklığa, açıklık ortasındaki döşeme kalınlığının ilavesiyle bulunur. Ancak bu değer mesnet eksenleri arasındaki hesap açıklığından fazla ve serbest açıklığın 1,05 katından az olamaz. Duvarlara serbestçe oturan sürekli döşeme

8 D Ö Ş E M E L E R Hesap Açıklığı:
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Hesap Açıklığı: Kirişlere oturan sürekli döşemelerde eksenler arasındaki mesafe hesap açıklığıdır. Bundan sonra hesap açıklığı sadece ( l ) ile gösterilecektir.

9 Kiriş gövde genişliğinin 30 cm. olması halinde;
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Kiriş gövde genişliğinin 30 cm. olması halinde; D1 Döşemesinin hesap açıklıkları lk=5,3m lu=6,3m serbest açıklıkları lkn=5 m lun=6 m D2 Döşemesinin hesap açıklıkları lk=4,3m lu=6,3m serbest açıklıkları lkn=4 m lun=6 m

10 Minimum Kalınlık: Döşemelerde en az kalınlık 8cm. dir.
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Minimum Kalınlık: Döşemelerde en az kalınlık 8cm. dir. Tavan döşemeleri, bir mahallin örtülmesine yarayan döşemelerde, yalnızca onarım ve temizlik için üzerinde yürünen döşemelerde kalınlık 6cm. olabilir. Üzerinden taşıt geçen pasajlarda ve mahzen tavanlarında en az kalınlık 12cm. olmalıdır. Faydalı yükseklik (d): Döşemede, çekme donatısının ağırlık merkezinden, en dıştaki beton basınç lifi arasındaki uzaklıktır. Hesaplarda (d) ile gösterilecektir. Net beton örtü kalınlığı (cc): Çekme donatısını örten beton tabakasının net kalınlığıdır. Döşemelerde en az 1,5 cm. olmalıdır. (Şubat 2000 e kadar cc=1 cm idi.)

11 Döşemede kullanılan donatının çapı yaklaşık olarak
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Döşemede kullanılan donatının çapı yaklaşık olarak Ø = 10 mm olarak kabul edildiğinde; Faydalı yükseklik d = h–( 1,5+ Ø / 2 ) d = hf –2 cm olarak bulunur.

12 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Döşeme kalınlığı : a) TS500 de Hurdi döşeme kalınlıklarının en az değerleri: Tek Hurdi Döşemeler: Hurdi döşemenin kısa doğrultusundan kesit alındığında statik sistem yandaki gibi olması halinde olan hurdi döşemelerin en az kalınlıkları: Basit mesnetli tek açıklıklı hurdi döşemelerde Döşeme kalınlığı hf  l k n / 25

13 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Sürekli hurdi döşemeler: Kenar ve iç açıklıklarda aynı Döşeme kalınlığı istendiğinden En büyük serbest açıklık Kullanılmalıdır. hf  lkn / 30 Hurdi döşemelerde, TS500 e göre kalınlık Tayininde serbest açıklık Kullanılır.

14 Konsol hurdi döşemeler: Balkonlarda karşılaşılır.
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Konsol hurdi döşemeler: Balkonlarda karşılaşılır. Balkon hf  l kn / 12 Balkon kalınlığı hesabında da balkonun Serbest açıklığı ele alınmalıdır.

15 Basit mesnetli tek açıklıklı Döşemelerde h  l k / 20
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R b) Sehim Şartı: Ayrıca TS500 de Sehim kontrolü gerektirmeyen yükseklik olarak aşağıdaki değerler verilmektedir. Bu değerden daha küçük bir yükseklik kullanıldığı takdirde sehim hesabı yapılarak, meydana gelen sehimin TS500 deki sınır değerleri aşmadığı gösterilmelidir. Basit mesnetli tek açıklıklı Döşemelerde h  l k / 20 Sürekli hurdi döşemelerin kenar açıklıklarında h  l k / 25 Sürekli hurdi döşemelerin iç açıklıklarında h  l k / 30 Konsol hurdi döşemelerde h  l k / 10 Hurdi döşemenin kalınlık hesabında kısa doğrultudaki hesap açıklığı kullanılmaktadır.

16 Hurdi Döşeme Kalınlıkları
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Hurdi Döşeme Kalınlıkları

17 S420 ve S500 için min = 0,002 olarak verilmiştir.
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Minimum Donatı Oran olarak: Tek doğrultuda çalışan döşemelerde, kısa doğrultuda bulunması gereken en az asal donatı Yüzdesi TS500 de S220 için min = 0,003 S420 ve S500 için min = 0,002 olarak verilmiştir. Döşemeler basit eğilme tesirindeki elemanlar olduğundan 1m lik şerit için minimum donatı alanı As min = min*b*hf Bütün döşeme hesaplarında b=100cm birim boy, (hf) ise döşeme kalınlığı cm olarak alınmalıdır.

18 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Aralık olarak: Kısa ve Uzun doğrultuda farklı maksimum aralıklar vardır. Kısa doğrultu: Kısa açıklıkta demir aralığı en fazla (t) olabilir. t  1,5*hf , t  20cm. şartlarını sağlamalıdır. Esas demirler kısa açıklık doğrultusuna paralel olarak bir düz ve bir pilye şeklinde konulur. Açıklık demirlerinin; tek açıklıklı döşemelerde en fazla 1/2 si, sürekli döşemelerde en fazla 2/3 pilye yapılabilir. Geri kalanı düz devam etmelidir.

19 Hurdi döşemenin kısa doğrultu açıklık demirleri:
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Hurdi döşemenin kısa doğrultu açıklık demirleri: Demir aralığı en fazla (t)

20 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Uzun Doğrultu: Uzun doğrultuda konulacak olan donatı: Alan olarak, esas doğrultudaki donatının en az 1/5 i Aralık olarak ise en fazla 30 cm olmalıdır. t≤30cm Esas demirler kesitin neresinde ise dağıtma demirleri de kesitte aynı yere konulmalıdır. Açıklıkta dağıtma demiri kesitin Altında ve kısa doğrultu demirinin Üstünde bulunmalıdır. Balkonlarda … Demir aralığı en fazla (t)

21 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Mesnet Üstü ilavesi: Mesnet üzerindeki gereken donatının mevcut donatıdan az olması halinde mesnet üzerine ilave demir (şapo ) konulmalıdır. Gerektiğinde mesnet üstüne konulması gereken ilave donatının aralığı en fazla 33 cm olmalıdır. 1m şeritte en az 3 demir Bulunmalıdır. En az Şapo Ø8/33 Demir aralığı en fazla (t)

22 Açıklıktaki kullanılan düz demirler gerektiğinde 6mm çapında olabilir.
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Demir çapı: Açıklıktaki pilyeler ile mesnet ilave demirleri en az 8mm olmalıdır. Açıklıktaki kullanılan düz demirler gerektiğinde 6mm çapında olabilir. Tavsiye edilen açıklıkta düz ve pilye demirinin en az 8 mm çapında olmasıdır. Momentler: Momentlerin hesabı açısından tek hurdiler sürekli hurdiler olarak iki ana başlıkta incelenir.

23 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R TEK HURDİ DÖŞEMELER: Kısa açıklık doğrultusunda sadece bir döşemenin bulunması Bu döşemeler; kısa açıklık doğrultusunda; iki kenarından serbest oturan döşemelerdir. Kısa açıklık Doğrultusunun Solunda veya sağında Başka Döşeme olmaması halidir. qd (t/m2)

24 Açıklık Momenti M= (9/128) (qd l2) Mesnet Momenti X= (qd l2) / 8
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Kısa açıklık doğrultusunda bir kenarı serbest diğer kenarından ankastre oturan döşemeler: Açıklık Momenti M= (9/128) (qd l2) Mesnet Momenti X= (qd l2) / 8

25 Açıklık Momenti M= (qd l2) /24 Mesnet Momenti X= (qd l2) /12
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Kısa açıklık doğrultusunda; iki kenarından ankastre oturan döşemeler: İki perde arasında olan Hurdi döşemelerdir. Açıklık Momenti M= (qd l2) /24 Mesnet Momenti X= (qd l2) /12

26 SÜREKLİ HURDİ DÖŞEMELER :
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R SÜREKLİ HURDİ DÖŞEMELER : Kısa açıklık doğrultusunda en az iki döşemenin bulunması halidir. İki ayrı hesap şekli vardır. Kısa Hesap Yolu: Kısa Yolun uygulanabilmesi için iki şart sağlanmalıdır. 1 ) Açıklık şartı; Hurdi döşemenin kısa doğrultudaki açıklıklarının birbirine eşit veya yakın olmalıdır. Yakınlığın ölçüsü 0,80 dir. Komşu iki açıklıktan küçük olanını büyük olanına oranı 0,80 e eşit veya büyük olmalıdır. 2 ) Yük şartı; Döşemenin hareketli yükü , döşemenin sabit yüküne göre daha az olmalıdır. Hareketli yük, sabit yükün iki katına eşit veya daha küçük olmalıdır.    

27 qD, Döşemenin dizayn yükü, lk kısa doğrultuda hesap
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Bu iki şartın beraber sağlanması halinde Hurdi döşemelerin açıklık ve Mesnet momentleri (m) sayıları yardımıyla aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. Moment = qD*lk2 /m qD, Döşemenin dizayn yükü, lk kısa doğrultuda hesap açıklığı olarak alınmalıdır.    

28 Hurdi döşemelerde açıklık ve mesnet momentleri (m) sayıları:
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Hurdi döşemelerde açıklık ve mesnet momentleri (m) sayıları: Mesnetteki m sayılarının kullanılması: -8 : Bir mesnetin iki tarafındaki mesnetlerin serbestçe dönmesi engellenmemiş ise -9: Bir mesnetin bir tarafındaki mesnetlerin serbestçe dönmesi engellenmiş, diğer tarafındaki mesnetin dönmesi engellenmemiş ise -10: Bir mesnetin iki tarafındaki mesnetin serbestçe dönmesi engellenmiş ise Açıklıktaki m sayılarının kullanılması:…

29 İsimlendirme: X doğrultusu açıklık
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R İsimlendirme: X doğrultusu açıklık Momenti M1x ,M2x mesnet momenti X1,2 Y doğrultusundaki açıklık momenti M3y mesnet momentleri Y1,3 , Y2,3 olarak isimlendirilmelidir. Hurdi döşemelerde aynı mesnet üzerinde tek moment vardır. X1,2=X2,1 Y3,1=Y3,2

30 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Açıklık Momentleri hesabı: Hangi Döşemenin açıklık Momenti hesaplanacak ise o açıklığa ait dizayn yükü, o döşemenin kısa doğrultudaki hesap açıklığı ve o açıklıktaki (m) sayısı kullanılmalıdır. M1x= (q1d lk12) / m M2x= (q2d lk22) / m

31 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Mesnet Momentleri hesabı: Hangi mesnet momenti hesaplanacak ise, o mesnedin iki tarafındaki açıklık ve yüklerin farklı olması halinde bu değerlerin aritmetik ortalaması alınmalıdır. (m) sayısı olarak o mesnet için verilen değer alınmalıdır.

32 Yukarda verilen iki şartlardan en az birinin sağlanamaması
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Statik Çözüm: Yukarda verilen iki şartlardan en az birinin sağlanamaması halinde (m) sayıları kullanılarak kısa yoldan momentler hesaplanamaz. Bu durumda kısa doğrultudan kesit alınarak yükün tamamının kısa doğrultuda taşındığı düşünülerek statik hesap ile elverişsiz yüklemeler yardımıyla açıklık ve mesnet momentleri hesaplanmalıdır.

33 Elverişsiz yüklemeler yapabilmek için;
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Döşemenin t/m2 olan yükün tamamı 1m lik şeritte t/m olarak dikkate alınacaktır. Elverişsiz yüklemeler yapabilmek için; Önce yükün sabit kısmı (1,4gk) kirişe yüklenecek, Bu yüke ilave olarak hangi açıklık veya mesnet momentinin maksimumu aranıyor ise ona göre hareketli yük (1,6pk) kiriş üzerine yüklenerek Cross yöntemi ile Moment bulunacaktır. Yapılan statik hesaplar sonucu bulunan açıklık momenti ankastrelik momentinden küçükse, kesit hesabında ankastrelik momenti (ql2/24) esas alınmalıdır. Elverişsiz yüklemeler yapılarak döşeme momentlerinin bulunması halinde aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır.

34 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Negatif Açıklık Momenti : Sürekli hurdi döşemelerin hesabı yukarda anlatılan statik yol ile yapıldığı takdirde, betonarme kirişler arasında uzanan sürekli döşemelerde hareketli yükten doğabilecek negatif açıklık momenti, kirişlerin burulma rijitliklerinden dolayı azaltılabilir.(1984 TS 500 de yarı yarıya azaltılabileceğini ifade edilmektedir.) Pozitif Açıklık Momenti : Sürekli hurdi döşemelerde yukarda anlatılan şekilde hesap sonucunda bulunan pozitif açıklık momentleri, hurdi döşemenin iki ucunun ankastre kabul edilmesi durumunda (serbest açıklık göz önünde bulundurularak ) bulunacak ankastrelik momentinden küçük olmamalıdır. Bu durumda ankastrelik momenti (ql2/24) esas alınmalıdır.

35 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Kenar Mesnet Momenti : Sürekli döşemelerin kısa kenar doğrultusunda kenar mesnetlerinde yapım düzeni nedeni ile serbestçe dönme engellendiğinden bu mesnet kısmi ankastre kabul edilecektir. Bu kenar mesnetlerde meydana gelebilecek çekme gerilmeleri için kesitin üstüne donatı konulmalıdır. Bu maksatla açıklık donatısının en az yarısı pilye olarak mesnetin üzerinde bulunduğu takdirde kısmi ankastrelikten oluşan çekme gerilmelerinin karşılandığı kabul edilecektir.

36 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Kenar açıklık momenti m=11 Alınarak bulunur. Bu moment İçin bulunan donatının yarısı Kenar mesnet üzerine gönderilir. Bu durumda kenar mesnette m=22 ile bulunacak momentin Demirini sağlayacaktır. Bundan dolayı kenar Mesnetlerde m=24 için betonarme hesap Yapmaya gerek yoktur.

37 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R MESNET MOMENTİ DÜZELTİLMESİ Açıklık ve mesnet momentleri hesaplanırken eksenden eksene olan hesap açıklıkları kullanıldığı için bulunan mesnet momentleri, teorik olarak bıçak sırtı gibi kabul edilen kiriş mesnedindeki değerdir.

38 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Xk momenti, kiriş mesnedinin ortasına tesir etmektedir. Tesir ettiği kesit yüksekliği kirişin yüksekliğidir. Döşemeye tesir eden en büyük moment ise mesnet iç yüzündeki Xd momentidir. Moment eğrilerinin mesnetlerde parabol olarak yuvarlatıldığı kabul edilirse Xd momenti aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

39 M = Vn*(a/2) yazılabilir.
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R İki kesit arasındaki moment farkı, O iki kesit arasındaki kesme kuvvet diyagramındaki alana eşit olacağından Yaklaşık olarak M = Vn*(a/2) yazılabilir. Kirişin, basit kiriş gibi düşünülmesi halinde; Vn= q*lkn / 2 mesnet yüzündeki kesme kuvvetidir. Açıklık ve yüklerin aritmetik ortalamasının alınacağı unutulmamalıdır. a; Kiriş genişliğidir.(bw)

40 M = Vn*(a/3) alınmalıdır.
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R (V) kesme kuvveti, basit kiriş gibi düşünülerek hesap edildiğinden ve Vn*(a/2) alanının, gerçek trapez alanından küçük olduğundan M gerçek değerinden farklı olabilir. M küçük olarak alındığında düzeltilmiş moment daha da büyüyeceğinden düzeltme terimi olarak: M = Vn*(a/3) alınmalıdır. Düzeltilmiş Momentinin değeri : Xd = Xk - M Duvara oturan döşemeler, Mesnetlere serbestçe oturan döşemeler olarak kabul edilebileceğinden mesnet momentlerinde azaltma yapılamaz. Statik hesap sonucunda bulunan momentlerle betonarme hesap yapılmalıdır.

41 (Vn) kesme kuvveti, mesnet iç yüzündeki kesme kuvveti,
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R M = Vn*(a/3) M terimindeki (Vn) kesme kuvveti, mesnet iç yüzündeki kesme kuvveti, a , döşemenin oturduğu kirişin genişliğidir. Bu genişlik en fazla açıklığın 0,175 katı olabilir.( a  0,175*l ) Bu duruma genel olarak basık kirişlerde rastlanır. Düzeltilmiş mesnet momenti ise qD*l2 / den az olmamalıdır.

42 Kiriş boyutları 70X40, Kısa açıklık 3,5 m ise
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Kiriş boyutları 70X40, Kısa açıklık 3,5 m ise a= 70cm 0,175.Lk = 0, =61 cm Mesnet momenti düzeltmesi yapılırken mesnet genişliği a=61 cm alınmalıdır.

43 Hurdilerde uzun doğrultudaki ara mesnet donatıları:
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Hurdilerde uzun doğrultudaki ara mesnet donatıları: Kısa kenar yönünde var olan kirişler üstünde, asal donatıya dik, boyuna mesnet donatısı bulundurulmalıdır. Bu kirişlerden kenarda olanların serbestçe dönmesi engellenmediğinden donatıya gerek yoktur. Ancak aradaki mesnetlerin dönmesi engellendiğinden bu mesnetler üzerinde donatı bulunmalıdır.

44 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Tali Doğrultu ara mesnet Donatısının minimum değerleri: Ara mesnet üstündeki bu donatı; Alan olarak; en az ; Komşu Açıklıktaki büyük asal donatının %60 Aralık olarak; en fazla ; S220 için 8/20, S420 için 8/30, Uzunluk olarak; her iki tarafta kısa açıklığın en az ¼ ü Kısa doğrultu kenar mesnet Kısa doğrultu ara mesnet Uzun doğrultu kenar mesnet Uzun doğrultu ara mesnet

45 DÖŞEMELERDE KESİT HESABI
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R DÖŞEMELERDE KESİT HESABI Döşemelerde Yük ve Moment hesaplarının 1 m. lik şeritler için yapıldığı daha önce belirtilmişti. Bulunan momentler 1 m. lik şerit için olduğundan bu moment için gereken donatıda hesabında da 1 m. lik şerit kullanılmalı ve donatılar bu şeride yerleştirilmelidir.

46 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R A) Açıklıklarda Betonarme Hesap: Açıklıklarda betonarme hesaba başlamadan önce, verilen malzemeye, döşemenin cinsine ve kalınlığına bağlı olarak oran ve aralık açısından minimum donatılar hesabedilmelidir. Hurdilerde aralık açısından konulması gereken donatının, As,min değerinden küçük olması halinde kısa doğrultuda bulunan aralıklar azaltılarak As,min değeri sağlanmalıdır.

47 Pilyeler mesnet üstünden geçen donatılardır.
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Bulunan donatı oranının kiriş hesaplarındaki basit eğilme için verilen minimum donatı oranı ile karşılaştırılması doğru değildir. Aralık ve Oran açısından minimum şartlar çözümüm başında ifade edilmiştir. Açıklıkta bulunan donatılar 100 cm. genişlik için seçilmeli ve genel olarak bir düz ve bir pilye olarak yerleştirilmelidir. Pilyeler mesnet üstünden geçen donatılardır. Mesnet üstünden geçen Pilyelerin alanı artırılarak mesnet ilave demiri azaltılmak istenirse, aralıklar aynı kalmak üzere pilye demirlerinin çapı artırılmalıdır.

48 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R B) Mesnetlerde Betonarme Hesap: Mesnette tesir eden dizayn momenti, kesit yüksekliği ve genişliği bellidir. Faydalı yükseklik hesabında, döşeme kalınlığından 2,0 cm. çıkarmak daha uygun olacaktır. Dikdörtgen kesitlerin betonarme hesabına göre gereken donatı alanı bulunduktan sonra hemen donatı seçimine geçmemelidir. Mesnedin bir tarafındaki veya varsa iki tarafındaki açıklıklardaki pilyelerden gelen ve mesnedin üzerinden geçen donatılar toplanarak bulunmalı ve gereken donatı ile karşılaştırılmalıdır.

49 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Konulması gereken donatı alanının 1,51 cm2 den az olması halinde minimum ilave demir olan 8/33 demir konulmalı gereken alanın daha fazla olması halinde önce aralıklar azaltılmalı, daha sonra ise çap artırılarak gereken donatı kadar alan sağlanmalıdır. İlave demirlerin aralığı 33 cm.den fazla, çapları ise 8 mm den az olmamalıdır.

50 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R TEK DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DÖŞEMELERDE DÖŞEME KALIP VE DEMİR RESMİ Döşeme kalıp planı ve demir resmi çizilirken kiriş genişliklerine dikkat edilerek düz ve pilye demirleri çizilmeli, kısmi ve toplam boyları verilmelidir. Kiriş eksenleri şematik olarak tek çizgi halinde de gösterilerek demir resmi çizmek mümkündür. Bu sadece demir resmidir.

51 DÖŞEME KALIP VE DEMİR RESMİ
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R DÖŞEME KALIP VE DEMİR RESMİ

52 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R HURDİ DÖŞEMELERDE BALKON: Kalınlık tayininde Balkon: Hurdi ve Dal döşemelerin kalınlık tayininde balkon yok kabul edilerek kalınlık belirlenmelidir. Moment hesaplarında Balkon: Kısa doğrultuda balkon: Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda balkon olması halinde, balkonun kısa veya uzun olması halinde iki ayrı durum meydana gelir.

53 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Balkon kısa ise (lb<lk/4) yok hükmündedir. Son döşemeden kenar kirişe momentin gitmediği varsayılarak yönetmelik gereği ql2/24 ankastre kenar momenti alınır. Balkondan kirişe ise konsol momentinin geldiği varsayılacaktır. Balkon uzun ise (lb≥lk/4) , balkonun oturduğu kirişin dönmesini engellediği varsayılacaktır. Bu durumda döşemeden kenar kirişe ql2/9 değerinde moment gelecektir. Balkondan kirişe ise gene konsol momenti gelecektir.

54 Hurdi döşemelerde uzun doğrultuda balkon olması halinde;
ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Hurdi döşemelerde uzun doğrultuda balkon olması halinde;

55 ADİL ALTUNDAL D Ö Ş E M E L E R Balkon kısa ise (lb<lk/4) yok hükmündedir. Balkonun oturduğu kirişte dönme engellenmemiştir. Hurdi döşeme için bu mesnet uzun doğrultudaki kenar mesnet olarak değerlendirilmelidir. Kirişe sadece balkondan konsol momenti gelecektir. Balkon uzun ise (lb≥lk/4) , balkonun oturduğu kirişin dönmesini engellediği varsayılacaktır. Bu durumda döşeme için bu mesnet hurdilerde uzun doğrultudaki ara mesnet olarak değerlendirilmelidir. D2-D3 Mesnedi için; D2 döşemesinin tali ara mesnedi olarak düşünülerek donatı hesabı yapılmalı, ayrıca D3 için konsol momenti bulunarak donatı hesabı yapılmalı büyük donatı konulmalıdır.


"B E T O N A R M E Y A P I E L E M A N L A R I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları