Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER."— Sunum transkripti:

1 SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dr.Yusuf GÜLER

2 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983

3 K.T.K Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

4 2918 sayılı K.T.K 41. maddesi Sürücü ve sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 29/12/2015 tarihinde bu maddeyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmıştır (29577 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.) Yürürlülük tarihi 01/01/2016 dır.

5

6 Neler değişti ??? Sürücü belgesi sınıfları yeniden düzenlendi. (9 dan 17 ye çıktı) 1. grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları, 2.grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları. 41. madde “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte”değişiklik yapıldı. Ehliyetler değişti.

7 SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARINA GÖRE SÜRME YETKİSİ VERİLEN MOTORLU ARAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ
BİRİNCİ GURUP M (Motorlu Bisiklet-Mopet) A1 (125cc kadar Motosiklet) A2 (35KW kadar Motosiklet) A ( 35 KW üz . Motosiklet) B1 (4 tekerlekli Motosiklet) B (Otomobil ve Kamyonet) BE (Oto ve Kamyonet- römrk F (Traktör) İKİNCİ GURUP C1 (7500 kg kadar Kamyon ve Çekici ) C1E ( kg kadar Kamyon ve Çekici- römorklu) C (Kamyon ve Çekici) CE (Kamyon ve Çekici-römorklu) D1 (16+1 kişilik Minibüs) D1E (16+1 kişilik Minibüs-römrk) D (Otobüs) DE (Otobüs-römorklu) G (İş Makinesi )

8

9

10 Sağlık raporu ; Sağlık Bakanlığına ve Üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve bakanlıkça ruhsat verilmiş olan özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip ve uzman tabipler tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve düzenlenir.

11

12 Sağlık raporu; Tabiplerce verilen sağlık raporlarında kaşe
Ve imza olmalıdır. Verilen raporların gerçeğe uygun olmadığının tesbiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü sağlık raporu veremez.

13

14 Sağlık raporu; 1.kısım: Adayın kimlik bilgilerinin old.kısım.
2.kısım: sağlık tesisleri.ASM ler ve özel sağlık kuruluşlarındaki pratisyen tabip-aile hekimi tarafından doldurulacak kısım. 3.kısım:sağlık kuruluşlarındaki uzman tabipler tarafından doldurulacak kısım. 4.kısım:özel tertibatlı araç kull.gerekenler için,sağlık md bünyesinde kurulan komisyon tarafından doldurulacak kısım.

15 Sürücü veya sürücü adayının muayenesinde dikkat edilmesi gerekenler;
a) İşitme kaybı, b) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi, baş dönmesi nedeni olabilecek bir hastalık, c) Uyku bozukluğu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu, gündüz aşırı uyuklama hali), ç) Malign tümör hikâyesi, d) Eklem hareketlerinde kısıtlama, e) Ekstremite noksanlığı, f) Kas, tendon ve bağ lezyonları,

16 g) Hipoglisemiye yol açabilecek ilaç kullanılan diabetes mellitus hastalığı,
ğ) Kalp-damar hastalığı (anjinal yakınma, akut koroner sendrom tanısı, angioplasti, kalp yetmezliği, hipertansiyon, bilinç bozukluğuna yol açabilecek ritim bozukluğu, kalıcı pil implantasyonu), h) Organ yetmezliği (organ nakli geçirilmiş olması, kronik böbrek yetmezliği ve diğer hayati önemi haiz organlarda dekompanse yetmezlik),

17 ı) Santral sinir sistemi hastalıkları,
i) Periferik sinir sistemi hastalıkları, j) Epilepsi, k) Kas hastalıkları (myopati, progresif muskuler distrofi) l) Ruh hastalığı (ağır akıl, hastalığı  zeka geriliği, demans, kişilik bozukluğu, ağır davranış bozukluğu), m) Alkol bağımlılığı, n) Psikotrop madde bağımlılığı,

18 o) Görme derecelerinin uygun,
ö) Görme alanının uygun, p) Renk körlüğü (Herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler.), r) Gece körlüğü (tavuk karası), gün içinde yapılan yolculuklar ile sınırlı (gün doğumundan bir saat sonra, gün batımından bir saat önce),

19 s) Derinlik duyusunun normal,
ş) Pitozis-hemipitozis, t) Diplopi ve şaşılığı, u) Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastalığı,         ü) Monoküler görme olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır.

20 Algoritma; Pratisyen tabip tarafından,sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönünde ilk muayenesi yapılır. Bu Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafından 2.kısım doldurularak uygun rapor verilir. Yapılan muayene sonucunda, sürücülüğe engel hali tespit edilen veya ikinci fıkrada tanımlanan durumlardan bir veya birkaçının olması veya hakkında karar verilemeyen sürücü adayının muayene bulguları ve sevke neden olan uzmanlık muayenesi hariç sürücü belgesi alabileceği sağlık raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilir.

21  İlgili uzman tabip/tabipler tarafından sürücü adayının muayenesi yapılıp 3.kısım doldurularak sağlık raporu verilir. Bu durumda, ilk muayene sonucunu gösteren sağlık raporu ve uzman tabip/tabipler tarafından düzenlenecek sağlık raporu birlikte geçerlidir. Ancak kişinin özel tertibatlı araç kullanması gerektiği durumlarda ilgili uzman tabip/tabipler tarafından sekizinci fıkraya göre işlem yapılır. Sağlık Md.tarafından oluşturulan komisyona gönderilir.(ilgili uzman,makine/elektronik müh.)

22 Sürücü adayı veya sürücünün sağlık şartları nedeniyle araç kullanması belirli şartlara bağlanmış ise bu şart,ve varsa kısıtlamalar kod numarası ile birlikte sağlık raporuna yazılır. Pratisyen tabip/aile hekimi tarafından yalnızca gözlük (01.01),gözlük veya kontak lensle (01.06) kodu kullanılabilir.

23 Kişinin, adına düzenlenen rapora itiraz hakkı vardır
Kişinin, adına düzenlenen rapora itiraz hakkı vardır. itiraz, raporun verildiği ilin il sağlık müdürlüğüne yapılır. İl sağlık müdürlüğü raporun olumsuz olmasına neden olan tanıya göre kişiyi, ilgili branş/branşlarda üçer uzmanın bulunduğu hastaneye sevk eder. Kurul tarafından düzenlenen raporda belirtilen karara göre işlem yapılır. Kişinin bu rapora da itirazının olması durumunda; Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir kurul tarafından muayene ve değerlendirmesi yapılır ve karar verilir. Verilen karar kesin olup itiraz hakkı yoktur.

24 Bütün branşlarda yapılacak muayene açısından sürücü belgesi sınıfları aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba ayrılır: a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları, b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.

25 Kısa Algoritma; 1. Sürücü adayı beyan formunu doldurup imzalayarak hekime başvuracak.(formun saklanması???) 2.Hekim, AHBS kayıtlarından, Sağlık-Net ve SGK-Medulla sisteminden sürücü adayının sağlık verilerini kontrol ederek hastalık bilgilerini kontrol edecek.(medulaya veri gönd.!!!) 3. Hekim " Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre sürücü adayını muayene ederek uygunsa; rapor formatının ilgili yerlerini doldurarak sürücü olur kararı verecek. 4.Uzman hekim muayenesi veya görüşü gereken durumlarda sürücü adayını ilgili uzman hekim veya uzman hekimlere sevk edecek. Sevk edilen sürücü adayının ilk değerlendirmeyi yapan hekimle işi bitecek, tekrar ilk değerlendirmeyi yapan hekime geri dönmeyecektir.

26 5. Uzman hekimler kendisine sevk edilen sürücü adaylarını ilgili yönetmeliğin kendilerini ilgilendiren hükümlerine göre muayenelerini yaparak ya sürücü olur kararı yada sürücü olamaz kararı verecek veya özel tertibatlı araç kullanması gerektiğini düşünüyorsa İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı komisyona sürücü adayını sevk edecektir. 6. Özel tertibatlı araç kullanması gereken sürücü adayları İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı komisyondan olur raporu alarak ancak özel tertibatlı araç kullanma raporu alabilir. 7. Verilen raporların geçerlilik süresi iki yıldır.!!!!!! 8. Sevk edilen sürücü adayının hangi tip sürücü ehliyeti alacağına uzman hekim veya uzman hekimler karar verecektir. 9. Sevk edilen sürücü adayları için, sevk cümlesi şu şekilde olmalıdır. "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre yapılan muayane sonucunda; Göz, KBB, Psikiyatri, , , uzmanının/uzmanlarının sürücü olur raporuyla ehliyet almasında bir sakınca yoktur. " 

27 Sürücü adayı muayenesinin ayrıntıları; GÖZ (görme derecesi)
Sürücü adayının motorlu bir aracı kullanmak için gerekli olan yeterli görme keskinliğine sahip olduğundan emin olunması için uygun değerlendirilme yapılır. Kişilerin görme keskinliğinin yetersiz olduğuna ve/veya göze ait bir hastalığa dair bir şüphe söz konusu olduğunda, uzman tabip tarafından muayene edilir.

28 Görme derecesi; Görme derecesi snellen eşeli ile ölçülmelidir.
Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 0,1 den aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 1,0 (tam) olmalıdır.

29 İkinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak az gören gözün görmesi 0,6 ve iyi gören gözün görmesi 0,8 den aşağı olmamalı veya sağ göz 0,7 ve sol göz 0,7 olmalıdır.  Monoküler sürücülerde görme gücü gören gözde 1,0 (tam) olmalıdır.

30 Görme düzeltmesi; Gözlükle veya kontakt lensle düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü veya lensini takmak zorundadır. Kısıtlama kodları mutlaka yazılmalıdır

31 Görme alanı; Her iki gözde santral skotom olanlar, hiçbir sınıf sürücü belgesi alamaz.  Periferik görme alanı; yatay düzlemde her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az olamaz. Santral 20 dereceye kadar olan alanda küme şeklinde veya tek nokta tarzında kayıp olmamalıdır

32 Konfrantasyon testi; Konfrantasyon testi basit bir görme alanı testidir. Hasta bir kol mesafesi uzaklıkta karşınıza oturur,burnunuza odaklanır ve aynı taraftaki gözler kapatılır. Elinizdeki ışık kaynağı farklı açılarda yakılarak görme alanı değerlendirilir.

33 Derinlik duyusu; İki gözü olanlarda derinlik duyusu olmalıdır.
 Monoküler olanlarda;olayın üzerinden en az bir yıl geçmiş olmalıdır.

34 Derinlik duyusu testi;
Kayması olmayan gözlerde füzyon nedeniyle her bir gözün algıladığı görüntüler üst üste gelerek birleşir, tek ve derinde görünürler. Kaymada derinlik hissi bozulur En basit test Lang’ın iki kalem testidir.

35 Gece körlüğü ve renk körlüğü;
 Gece körlüğü olanlar gün doğ. bir saat sonrasından itibaren gün bat. bir saat öncesine kadar araç kullanabilirler. Renk körlüğü olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilir.

36 Pitozis-Hemipitozis;
Görme derecesi ne olursa olsun iki gözünde tam pitozisi olanlara sürücü belgesi verilmez. Tek taraflı pitozisi olup pupili kapalı kişiler monoküler gibi işlem görür.

37 Diplopi-şaşılık;  Diplopi (monokülerler dahil)  ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez.  Diplopi tanısı konulduğu anda sürücünün sürücü belgesine el konulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir.  Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri ikinci fıkradaki şartlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir.

38 Blefarospazm; Hafif ve orta derece Blefarospazm sürücü belgesi alabilir. Ciddi (1 dakikada 10’dan fazla oluşan) blefarospazmda sürücü belgesi verilmez.

39 Katarakt;  Katarakt hastalığında,göz uzmanının tıbbi görüşü doğrultusunda ve tıbbi kanaatte öngörülen aralıkta muayene ve kontrolleri yapılmak şartıyla sürücü belgesi verilir.

40 Afaki;(lensin yokluğu)
Tek veya iki taraflı afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez. Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki görme şartlarına sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir. Psödofaklar; görme dereceleri bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uygun ise sürücü belgesi alabilir.

41 Progresif hastalıklar;
Görmeyi zamanla azaltabilecek hast. (katarakt, makula dejenerasyonu, retino-patiler gibi) görme durumu ikinci fıkradaki şartlara uysa dahi, bu sürücülerin muayeneleri yılda 1 kez tekrarlanır.

42 Makula dejenerasyonu(sarı nokta)-(amsler kartı testi)

43 Monoküler kişiler, Şahsın tek gözü var, diğer gözü yok ise veya sadece bir gözünü kullanabiliyor ise Görme gücü kriteri, gören gözün en az 1.0 (tam)görme keskinliği olmalıdır. Görme alanı, şahsın yatay görüş alanı  120 dereceden daha az olmamalıdır.

44 Monoküler kişiler; Birinci grup sürücü belgesi sınıflarından alabilir.
Ambulans, resmi veya ticari araç kullanamaz. Sürücü belgelerine monoküler kodu yazılır. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz tabibinden sağlık raporu almaları zorunludur.

45

46 İç hast-DM; Ağır diabetes mellitus vakalarında; kişinin araç kullanmasını olumsuz etkileyecek ölçüde kronik komplikasyonları olanlar. (ağır retinopati,  nefropati, nöropati gibi) insülin ve/veya oral antidiyabetik kullanmak zorunda olup sık hipoglisemiler nedeni ile kan şekeri regulasyonu sağlanamayan labil kan şekerine sahip olanlara, kalıcı hipoglisemi duyarsızlığı olanlara ve durumu sağlık raporu ile tespit edilenlere sürücü belgesi verilmez.

47 Tam bir hipoglisemi bilincine ve risk anlayışına sahip, ancak (a) bendi dışında kalan diyabetlilere, 1. grup sürücüler için en fazla beş yıl, 2. grup sürücüler için en fazla üç yıl aralıklarla muayene ve tetkik edilmek suretiyle sürücü belgesi verilebilir.

48 Duyarsız hipogliseminin tespit edilmesi halinde; tespiti yapan tabip/kuruluş tarafından bildirimde bulunulur. Diyabet tanısı konulmuş kişiler ilk muayenede ve kontrollerde diyabetli olduklarını bildirmekle yükümlüdür.

49 Kalp-Damar Hastalıkları;
Anjinal yakınması olanlara; akut koroner sendrom  tanısı almış olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi uygulanan sürücü adaylarına gerekli medikal tedavi veya invaziv girişimleri tamamlandıktan 6 hafta sonra yapılacak olan uzman tabip kanaatine göre sürücü belgesi verilir. Anjiyoplasti işlemi uygulanmış ikinci grup sürücü/sürücü adaylarına işlemden 6 hafta sonra yapılacak olan uzman tabip kanaatine göre sürücü belgesi verilir.

50 Kalp atım sayısı çok düşük (dak
Kalp atım sayısı çok düşük (dak.40’ın altı), atrioventriküler bloklu ve hasta sinüs send. olanlardan kalıcı kalp pili takılmamış olanlara kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir. Kalıcı pil implantasyonu ve başarılı kateter ablasyonu yapılan ikinci grup sürücü adaylarına işlemden 6 hafta sonra kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

51 Hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye rağmen istirahat
Hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye rağmen istirahat. TA: 200/120 mmHg nin üzerinde olan sürücü adaylarına 2. grup sürücü belgesi verilmez. Hipertrofik kardiyomiyopati ve dilate kardiyomiyopati tanısı konmuş semptomatik olan sürücü/sürücü adaylarına kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

52 Kalp yetersizliği ve kapak hastalığı tanısı konan sürücü adaylarına kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir. Konjenital kalp hastalığı tanısı konmuş olanlardan kompleks veya ciddi kardiyak problemi olanlara sürücü belgesi verilmez. Diğer konjenital hastalığı olanlar ve başarılı cerrahi onarım yapılmış olanlara belirli aralıklarla kontrolden geçmek kaydıyla kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

53 Organ yetmezliği; Hayati önemi haiz organlarında dekompanse yetmezliği olanlara sürücü belgesi verilmez. Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi görenlere, ilgili uzmanın görüşü alınmak suretiyle sürücü belgesi verilir. Sürücü adaylarında yapılacak laboratuvar testleri tabibin takdirine bağlıdır.”

54 KBB-İşitme; İşitme ile ilgili olarak; tabip tarafından, işitmenin normal kabul edilmesi için kişinin gürültüsüz ortamda dudak okumasına imkan vermeyecek şekilde normal konuşma sesi veya güçlü fısıltı ile değerlendirmesi yapılır. İşitme kaybı şüphesi olması durumunda kişi uzman tabibe yönlendirilir.

55 Birinci grup sürücü belgeleri için;
En az bir kulakta işitme cihazsız veya cihazlı saf ses ortalaması 35 dB veya daha iyi ise yeterli kabul edilir. İkinci grup sürücü belgeleri için; her iki kulakta işitme cihazsız veya işitme cihazı ile saf ses ortalaması 35 dBveya daha iyi ise yeterli kabul edilir. Bu kriteri işitme cihazı ile sağlayanların sürücü belgelerine işitme cihazı kullanma kodu belirtilir.

56 İleri derecede ses kısıklığı, solunum bozukluğu ve ileri derecede konuşma bozukluğu olanlar ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar, bu kişilere 2. grup sürücü belgesi sınıfları verilemez. Kalıcı trakeostoması olanlara ambulans, resmi veya ticari amaçlı yolcu taşıyan araçları kullanmamak kaydıyla her iki gruptaki sürücü belgesi sınıfları verilebilir.

57 Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi ile ilgili;
Tedavi edilemeyen veya kontrol edilemeyen baş dönmesi rahatsızlığı olan kişilere sürücü belgesi verilmez. Sürücü adaylarında baş dönmesine neden olabilecek hastalıklardan herhangi birinin teşhis edilmesi durumunda, sürücü belgesi alması için gereken medikal ve/veya cerrahi müdahalelerden en erken 2 ay sonra sağ. Kur. raporu düzenlenir. Bu raporda 2. grup sürücü belgesi sınıflarından alıp alamayacağı ile ambulans, resmi veya ticari araç kullanıp kullanamayacağı belirtilir.

58 Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu;
Ağır derecede apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler tedavi görmeden sürücü belgesi alamazlar. Uyku apnesinin kontrol altına alındığı  veya tedavi edildiği; en az bir uyku sertifikalı doktor (göğüs hast, psikiyatri, nöroloji, KBB uzmanı) ve bir KBB uzmanı olan üçlü heyet tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebilir.

59 Şişmanlara ehliyet yok!!!!

60 Vücut kitle endeksi (VKE) 33 ve üzerinde olan kişilerden şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir.

61  Malign tümörler ; Malign hastalığı ve santral sinir sistemi metastazı olanlar ile malign hastalığın kontrol dışına çıkması nedeniyle genel durum bozukluğu ve düşkünlüğü olan kişilere sürücü belgesi verilmez.”

62 Kas iskelet sistemi; Eklem hareketlerinden;
 Vertebra (boyun ve bel) hareketleri, kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını %50’den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi hastalıklarında sürücü belgesi verilmez. Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini %75’den fazla engelleyen durumlarda da sürücü belgesi verilmez. Diğer eklem hareketleri, her iki omuz veya dirsek artrodezinde veya fonksiyonel olmayan ankilozlarında sürücü belgesi verilmez.

63 El eklemleri, her iki elin baş ve işaret parmaklarının hareketlerinin % 75’ten fazla kaybında ortopedi veya FTR uzmanı raporu ile birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Ancak bu belgelerle iki tekerlekli motorlu araçlar kullanılamaz.

64 Ekstremite noksanlığı;
Bir elin başparmak veya başparmak dışında iki parmak noksanlığı veya noksan sayılacak şekilde fonksiyon kaybı olanlarda, ortopedi uzm. veya FTR  uzmanının görüşleri doğrultusunda birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir.   Her iki el başparmak noksanlığında veya ileri derece fonksiyon kaybı olanlara sadece F sınıfı sürücü belgesi verilebilir.

65 Üst ekstremitenin dışında ekstremite noksanlığının olması halinde ortopedi veya FTR uzmanının raporu uyarınca birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilir. Alt ekstremite dizaltı amputasyonlarında protezle fonksiyon kazananlar ile protezle fonksiyon uyumu iyi olmayanlardan, özel tertibatlı araç kullanabilecek durumda olanlara ortopedi veya FTR uzmanı kanaatine göre birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilir.

66 Kas, tendon ve bağ lezyonlarının kalça, diz ve ayak bileği eklemlerini veya bu eklemleri oluşturan kemik hareketlerini % 50’den az bozduğu durumlarda ortopedi veya FTR uzmanınca birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilir. Sürücü adayının sağlık şartları nedeniyle araç kullanması belirli şartlara (ortez-protez)  bağlanmış ise tanı, gerekli ise kontrolün süresi, sürücü belgesi sınıfı ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod yazılmadan komisyona sevk edilir.”

67 Ruh sağlığı hastalıkları;
Ağır akıl hastalığı olanlar, zeka geriliği olanlar, demans veya yaşlılığa bağlı davranış bozukluğu olanlar, muhakeme, davranış ve uyumu belirgin ölçüde bozacak düzeyde kişilik bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu ve ağır davranış bozukluğu olanlar ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilir.

68 Sürücü belgesi verilemeyecek durumlar şunlardır;
Zekâ geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı),???? Bunama, Dikkat bilinci, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması, Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenler, Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar.

69 Sürücü belgesinin geçici olarak verilemeyeceği durumlar şunlardır;
Psikotik bozukluk, akut alevlenme dönemlerinde kişinin sürücü belgesi geri alınır. Patolojinin düzelmesi ya da tedaviye yanıtın oluşması için geçecek en az 3 aylık süre sonunda yeniden muayene şartı aranır. Kanıtlanmış, uzun süreli bir alkol almama döneminden sonra, uzman tabiplerin görüşlerine ve düzenli tıbbi kontrollere başvurularak, geçmişte alkol bağımlısı olan kimselere sürücü belgesi verilebilir. Sürücü belgesinin yenilenmesi de aynı şartlara tabidir.

70 Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan kişilerde remisyon ölçütleri karşılanana kadar sürücü belgesinin en az 6 ay süreyle geri alınmasına karar verilir. Bipolar duygu durum bozukluğu, psikotik özellikli dep. durumlarında, akut dönemlerde sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilir. Subakut ve remisyon durumlarında sürücü belgesi kontrol muayeneleri koşuluyla geri verilir. Kontrol muayenelerinin süre ve aralıklarının raporda belirtilmesi gerekir.

71 Bu durumdaki sürücülere ikinci grup sürücü belgesi sınıfları verilemez, ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar. Sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin verilen kararlar hakkında 4 üncü maddenin 11. fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.

72 Sinir Hastalıklarından;
Santral sinir sist. ile ilgili hastalıklarla ortaya çıkan uzuvların,parezi ve paralizileri (duyusal, motor, koordinasyon ve denge açısından), araç kullanmasını ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olanlara sürücü belgesi verilmez. Periferik sinir sisteminin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan uzuvlarda parezi ve paraliziler araç kullanmayı ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olanlara sürücü belgesi verilmez. İki ayağı felçli (parapleji), diğer vücut fonksiyonları normal olan şahıslara birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

73 Epilepsi hastaları; Altı aylık periyotlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, (3-5) yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji uzmanı veya nöroloji sağ.kurulunun raporuyla sadece 1. grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. kontrol süresi raporda belirtilir. Bu sürücüler ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

74 Epilepsi tanısı konulan ve araç kullanmalarında sakınca bulunan ya da araç kullanmaları belirli şartlara bağlanan kişiler hakkında 4 üncü maddenin 11. fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.

75  Progresif seyirli, fonksiyon kaybına neden olan.
Parkinson hastalığı, multipl skleroz, motor nöron hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları bulunan kişilere yılda bir kez nöroloji uzmanı muayenesinden geçmek kaydıyla hastalıklarındaki fonksiyon kayıplarına göre değerlendirme yapılarak sürücü belgesi verilebilir.

76 Kas hastalıkları; Myopati ve progresif muskuler distrofisi, myotonisi ve kas-sinir kavşak hastalıkları olan şahıslardan trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olanlara sürücü belgesi verilmez. Trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olmayanlara yılda bir kez muayene olmak kaydıyla 1. grup sürücü belgesi sınıflarından verilebilir. Ancak bu fıkrada belirtilen sürücü belgeleri ile iki tekerlekli motorlu araçlar, ambulans, resmi veya ticari araçlar kullanılamaz. Kişide bilinç kaybının yaşandığı ancak epilepsi tanısı konulmayan diğer durumlarda nöroloji uzmanınca bilinç kaybının sürüş esnasında tekrarlama riskine göre değerlendirilir.”

77 Kısa Algoritma; 1. Sürücü adayı beyan formunu doldurup imzalayarak hekime başvuracak.(formun saklanması???) 2.Hekim, AHBS kayıtlarından, Sağlık-Net ve SGK-Medulla sisteminden sürücü adayının sağlık verilerini kontrol ederek hastalık bilgilerini kontrol edecek.(medulaya veri gönd.!!!) 3. Hekim " Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre sürücü adayını muayene ederek uygunsa; rapor formatının ilgili yerlerini doldurarak sürücü olur kararı verecek. 4.Uzman hekim muayenesi veya görüşü gereken durumlarda sürücü adayını ilgili uzman hekim veya uzman hekimlere sevk edecek. Sevk edilen sürücü adayının ilk değerlendirmeyi yapan hekimle işi bitecek, tekrar ilk değerlendirmeyi yapan hekime geri dönmeyecektir.

78 5. Uzman hekimler kendisine sevk edilen sürücü adaylarını ilgili yönetmeliğin kendilerini ilgilendiren hükümlerine göre muayenelerini yaparak ya sürücü olur kararı yada sürücü olamaz kararı verecek veya özel tertibatlı araç kullanması gerektiğini düşünüyorsa İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı komisyona sürücü adayını sevk edecektir. 6. Özel tertibatlı araç kullanması gereken sürücü adayları İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı komisyondan olur raporu alarak ancak özel tertibatlı araç kullanma raporu alabilir. 7. Verilen raporların geçerlilik süresi iki yıldır.!!!!!! 8. Sevk edilen sürücü adayının hangi tip sürücü ehliyeti alacağına uzman hekim veya uzman hekimler karar verecektir. 9. Sevk edilen sürücü adayları için, sevk cümlesi şu şekilde olmalıdır. "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre yapılan muayane sonucunda; Göz, KBB, Psikiyatri, , , uzmanının/uzmanlarının sürücü olur raporuyla ehliyet almasında bir sakınca yoktur. "

79 Türkiyede ki motorlu kara taşıt ve ehliyetli sayıları
2016 rakamı 26milyon sürücü belgesi var Malatyada yaklaşık 145 bin tescilli araç- 250 binin özerinde sürücü belgesi var Ülkemizde 20 milyon motorlu kara taşıtı var .10 milyonu otomobil. 2014-kaza sayısı 285 bin yaralı-3500 ölüm Sürücü kusuru oran %89 –sağlık nedenli kaza oranı ????

80 Eski ehliyetlerin değiştirilme süresi;
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 01/01/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar beş (5) yıl içerisinde tamamlanacaktır.

81 Eski belgelerin değişimi için gerekli belgeler;
1.Nüfus cüzdanı, 2.Sürücü sağlık raporu 3.15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz 4.2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf) 5.Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.(hasta bilg,kan grubu bilg.)

82 M sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
SÜRÜCÜ BELGELERİ VE KULANMAYA YETKİLİ OLDUĞU ALT SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI M sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 sınıfı sürücü belgesi ile M, F sınıfı sürücü belgesi ile M, G sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 sınıfı sürücü belgesi ile M, A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1, A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,

83 B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,(eskiler d1 de kull)
BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F, CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE + D sınıfı sürücü belgesine ile ayrıca DE, D1 ve D1E, C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,

84 D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip ise CE, C1 ve C1E, D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

85

86 ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNE KARŞILIKLARI
A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi, A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sür bel. B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sür.bel.*** C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sür.belgesi, D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi, E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sür.bel, E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi, F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi, G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi,olarak değiştirilirler.

87 SÜRÜCÜ BELGESİ YAŞ ŞARTLARI;
M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21), C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21, D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

88 SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN DENEYİM BAKIMINDAN ŞARTLARI
A sınıfı sür. belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı, C1, C, D1 ve D sınıfı sür. Bel.alacakların en az B sınıfı, BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı, CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı, C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı, D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları zorunludur.A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda deneyim şartı aranmaz.

89 SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, (1.GURUP) C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü bel. ise 5 yıl geçerlidir.(2.GURUP)

90 ADAY SÜRÜCÜLÜK Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01/01/2016 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan Ek 3’üncü maddesinde; İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

91 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi
48 inci (Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı) veya 118 inci (Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması, 51 inci maddesinin (hız sınırları üzerinde araç kullanmak) üç kez ihlal edilmesi, 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi, 74 üncü maddesinin (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi, Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

92 Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı gerekir.

93


"SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları