Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİLERDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ. Yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan ve bu yönetmelikte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİLERDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ. Yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan ve bu yönetmelikte."— Sunum transkripti:

1 KOBİLERDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ

2 Yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlerdir.

3 Ülkemizde Kobiler; İşletmelerin % 99,77 Toplam istihdamın % 78 Toplam katma değerin % 55 Toplam satışların % 65,5 Toplam yatırımların % 50 Toplam ihracatın % 60 Toplam kredilerin % 24 ünü oluşturmaktadır.

4 * KOBİ’ lerde girişimlerin ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre; %42,4’ü Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı, %16,5’i Ulaştırma ve Depolama, %12,9’u İmalat Sanayi’ nde faaliyet göstermişlerdir.

5 * Hazırladığımız anketleri MESS (Metal Sanayicileri Sendikası) in üyeleriyle yaptığı anketlerle beraber yorumlayarak hazırlamış bulunmaktayız.

6

7 MESS Üyelerinde Sosyal Sorumluluk” araştırmasında MESS üyelerinin %95,1’inin sosyal sorumluluğa yönelik politikaların olduğu ve %97 oranında sosyal sorumluluğa yönelik faaliyetlerin varlığı işletmelerin bu konuya duyarlı olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

8

9 MESS üyelerinin bu konuda ki anket sonuçlarına baktığımızda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha çok çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirildiğini görmekteyiz daha sonra müşterilerine yönelik olarak devam etmektedir. %95,8’i tarafından iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılarak çalışanlar ile tedarikçiler tarafından benimsenmesine yönelik sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yaptığımız anket sonucunu desteklemektedir

10

11 Anket sonuçlarına göre anlık kar sağlamak işletmelerce önemsenmemiş, sosyal sorumluluk her zaman desteklenmiştir.

12

13

14 MESS in üyeleri ile yapılan araştırma sonucunda bu sosyal sorumluluk faaliyetlerinin %62,5’i işyeri faaliyetleri toplumun ihtiyaç ve ahlaki değer beklentilerini büyük ölçüde karşılamaktadır cevabıyla bu orana bakıldığında bunun işyerinin kar sağlama amacını olumsuz etki etmediği kobiler açısından düşünülüyor

15

16 Yapılan araştırmada MESS üyelerinin %51’i İstanbul bölgesindendir, %83,7’si ise büyük ölçeklidir sonucu çıkmıştır.Bizim anketimizle kıyaslandığında işletmeler en çok ‘kararsızım’ seçeneğini seçmişlerdir. Kısacası herkes kendi bütçesine göre büyük küçük bakmadan topluma faydalı olabilmek için elinden geleni yapmalıdır.

17

18 MESS in sonuçlarında sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha çok çalışanlara yönelik olması,iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verilmesi toplumun ihtiyaç ve ahlaki değer beklentilerinin göz önünde bulundurulması %97 sinin sosyal sorumluluğa yönelik faaliyetler sürdürmesi bu cevabı destekler niteliktedir.

19

20 MESS üyeleri ile yapılan araştırma sonucunda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve de politikalarının oranı(%97) da bu konulardaki dikkatin gerekliliğini ve sorumlulukların gerekliliğini vurgular niteliktedir.Bizim anketimizde MESS verilerini desteklemektedir. Örn;KOÇ,TURKCELL

21

22 MESS üyelerinin %88,7’si tarafından müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilere yönelik faaliyetler düzenlemesi,kirliliği önleme ve doğal çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler ve bunun yanında işyeri faaliyetleri toplumun ihtiyaç ve ahlaki değer beklentilerini büyük ölçüde karşılamaya yönelik sosyal sorumluluk politikaları belirlemiştir.Bizim anketimizin sonucuna göre de bu durum desteklenmiş bulunmaktadır.

23

24 MESS araştırmasına bakıldığında sosyal sorumluluk faaliyelerinin daha çok çalışanlara yönelik gerçekleştirilmesi ve de önceliğin iş sağlığı güvenliği konusuna verilmesi çalışanlar açısından motivasyonu arttırıcı bir etki yaratır.Anketimizi yaptığımız işletmelerdende aynı sonuçlar çıkmıştır.

25

26 Tüketiciler ürünlerini alırken ufaktanda olsa bir sosyal sorumluluk projesine dahil olmak isteyebilirler.Bunun için de sosyal sorumluluğa önem veren markaları tercih ederler.MESS üyelerinin %88.7 si tarafından ‘Müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilere’ yönelik sosyal sorumluluk politikaları oluşturmuştur

27

28 MESS üyelerinin %88.7 si tarafından ‘Müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilere’ yönelik sosyal sorumluluk politikaları oluşturmuştur.Bir toplumsal projeye dahil olduğunu düşünen çalışanlar kendini daha yararlı, değerli hissedip işine 4 elle sarılabilir.Anket sonuçlarımızda bunları desteklemektedir.

29

30 MESS araştırması sonucunda %84.4 ü ‘Kirliliği önleme ve doğal çevrenin korunması’ na yönelik üyeler sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir.Anket yapılan işletmelerde de geri dönüşüme çok önem verilmiştir.

31

32 Anket yaptığımız işletmeler toplum sağlığına yönelik çalışmalar yapmakta ve desteklemektedir.MESS MESS üyelerine yapılan araştırma sonucun da %95.9 tarafından ‘İş sağlığı ve güvenliği’ ne yönelik sosyal sorumluluk politikaları oluşturulmuştur. İş sağlığı güvenliği konusu toplumu ilgilendiren başlıca konulardan biridir.

33

34 MESS in üyeleri ile yaptığı araştırma sonucuna göre MESS üyelerinin %81,6’sında sosyal sorumluluk faaliyetlerinden genel müdür,%66,3’ünden insan kaynakları müdürü sorumludur cevabı verilmiştir bu da bu durumun sadece devlet tarafından yapılması gereken bir durum değil işyeri işletme tarafından sorumluluğu olan bir konu olduğu görülmektedir.Bizim yaptığımız anketde mess araştırmasını destekler nitelikte sonuçlar görülmektedir.

35 * Demet OKTA * Sena UĞRAŞKAN


"KOBİLERDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ. Yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan ve bu yönetmelikte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları