Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULLARDA REHBERL İ K SERV İ S İ N İ N YAPILANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULLARDA REHBERL İ K SERV İ S İ N İ N YAPILANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü."— Sunum transkripti:

1 OKULLARDA REHBERL İ K SERV İ S İ N İ N YAPILANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü

2 Okullarda yeterli derecede rehberlik hizmetleri yürütülmemesi, psikolojik danışmanın öğrencilere ulaşamamasından dolayı rehberlik hizmetlerini sınıf ve branş öğretmenleri aracılığıyla yürütülmeye çalışılması 2 Sorunlar

3 Ülkemizdeki eğitime ayrılan maddi imkanların yetersizliğinden dolayı, eğitim kurumlarındaki ortaya çıkan rehberlikle ilgili problemlere çözüm olabilecek maddi imkanlar yeterli olmamaktadır. 3 Sorunlar

4 Gerek imkansızlıklar gerekse PDR’nin önemini iyi anlayamamaktan kaynaklanan yaklaşımlar sonucu yönetim bu faaliyetlere gereken ilgiyi gösteremiyor. 4 Sorunlar

5 Öğrenci sayısının fazla, psikolojik danışman azlığı, alınan eğitimin uygulamaya dökülmemesine neden oluyor. 5 Sorunlar

6 Ailelerin bu hizmetlerin gereğine inanmaması 6 Sorunlar

7 Uygulamada diğer bir zorluk ise psikolojik danışmana ait bir çalışma odası ve faaliyetleri yürütmek için gerekli araç ve gereçlerin olmayışıdır. 7 Sorunlar

8 Psikolojik Danışmanla ve sınıf öğretmenleriyle her zaman diyalog kurulamaması bir engel teşkil etmektedir. 8 Sorunlar

9 Öğretmenlerin, henüz yeni atanan PDR uzmanlarını kendi tabirleriyle “lüzumsuz” olarak görmeleri. Örn: Eskiden rehber öğretmen mi vardı? 9 Sorunlar

10 Rehberlik hizmetleri yalnızca uyumsuz öğrencilerin davranışlarını düzeltmeye ve başarısız öğrencilerin başarılarını artırmaya yardımcı hizmet olarak algılanması. 10 Sorunlar

11 PDR Servisinin ve Rehber Öğretmenin Gerçek Öneminin Bilinmesi İçin Neler Yapılabilir? 11

12 Servise gelenle görüşürüm, gelmeyenle görüşmem anlayışı olmamalı. 12 Ne Yapmalı?

13 Rehberlik servisinden yararlanacak danışanların çekingen yapıda olabileceklerini düşünerek, servise çekecek projeler geliştirmeye çalışmalı. 13 Ne Yapmalı?

14 Her sene eğitim başlamadan öğretmenlere, öğrencilere ve velilere, sene içerisinde ne yapacağınızı anlatmak 14 Ne Yapmalı?

15 Uyguladığınız testler ve envanterlerle ilgili yönetimi, aileleri, öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirme. 15 Ne Yapmalı?

16 Güven için: 1.Dedikodu ortamlarından uzak duracağız. 2. Çocuklarla konuştuklarımızı ortalıkta konuşmayacağız. Gizlilik önemli. 16 Ne Yapmalı?

17 İnsanların bizi yanıltmaması için alanımızdaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz gerekiyor. 17 Ne Yapmalı?

18 Sınıf ve branş öğretmenleriyle iletişimimizi iyi tutmamız gerekiyor. 18 Ne Yapmalı?

19 Rehberlik komisyonu toplantılarını mutlaka yapılması gerekiyor. 19 Ne Yapmalı?

20 Okul yönetiminin sözcüsü gibi davranmamalı, okul yöneticisi gibi davranmamalı. Bizde de diğerleri gibi öğretmeniz. 20 Ne Yapmalı?

21 Önleyici Rehberlik Çalışmaları Yapılmalı 21 Ne Yapmalı?

22 Önlemeyi beş boyutta ele alınıyor... 1. Problemi ortaya çıkmadan önce durdurmak, önlemek. 2. Bir problem davranışın oluşumunu azaltmak. 3. Varolan sorunun etkisini azaltmak 4. Bireylerin duygusal ve fiziksel iyi oluşlarını artıracak davranışları, tutumları, bilgileri güçlendirmek 5. Fiziksel ve duygusal iyi oluşu artıracak kurumsal, toplum ve hükümet politikalarını desteklemek. 22

23 ÖNLEME ÇALIŞMALARININ GENEL ÖZELL İ KLER İ 1. Olaydan öncedir, 2. Sa ğ lıklı ya da riskteki kişilere odaklıdır, 3. Sorunların ortaya çıkışını azaltıcıdır, 4. Grup temellidir, 5. Risk etmenlerini azaltıp koruyucu etmenleri artırmak için kullanılır, 6. İ şbirli ğ ine dayalıdır, (Conyne, 1994). 23

24 Önlemek için: Çok iyi gözlemci olmamız lazım İ letileri dikkatli dinlemek lazım Konuyla ilgili alan taraması yapmak lazım Konuyla ilgili önceki çalışmalara bakmak lazım 24

25 Dinledi ğ iniz İ çin Teşekkürler … 25


"OKULLARDA REHBERL İ K SERV İ S İ N İ N YAPILANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları