Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 2 GENETİK ve ÇEVRESEL TEMELLER Genler nelerdir ve bir kuşaktan diğerine nasıl aktarılırlar? Konunun Temel Sorusu 1 Genetik Temeller.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 2 GENETİK ve ÇEVRESEL TEMELLER Genler nelerdir ve bir kuşaktan diğerine nasıl aktarılırlar? Konunun Temel Sorusu 1 Genetik Temeller."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 2 GENETİK ve ÇEVRESEL TEMELLER

3 Genler nelerdir ve bir kuşaktan diğerine nasıl aktarılırlar? Konunun Temel Sorusu 1 Genetik Temeller

4 Her bireyin fenotipi ya da direk gözlemlenebilir karakteristikleri, hem genotipin hem de çevrenin ürünüdür. Genetik Temeller

5 Hücre çekirdeği içindeki çubuksu yapıda olan kromozomlar, bizim kalıtsal mirasımızı taşırlar. Uzunlukları boyunca genleri ve deoksiribonükleik asit (DNA) segmentlerini yani bizi insan yapan, gelişimimizi ve karakteristiklerimizi etkileyen zengin protein yelpazesini oluşturmak için hücre sitoplazmasına komutları gönderen yapıları içerirler.

6

7

8 Genetik Temeller Gametler ya da cinsiyet hücreleri mayoz denilen bir hücre bölünme süreci sayesinde üretilmişlerdir.

9 Genetik Temeller Çaprazlama ve kromozomların gametlere ayrılmasındaki olasılık, her bireyin ebeveynlerinden özgün bir gen seti almasını sağlar.

10

11 Genetik Temeller Annenin yumurtalıklarından iki yumurta salgılandığında ve her ikisi de döllendiğinde çift yumurta (fraternal) ikizleri ortaya çıkar. Özdeş ya da monozigot ikizler, bir zigotun hücre bölünmesinin erken aşamalarında ikiye bölünmesi ile oluşurlar.

12

13 Genetik Temeller Genetik kalıtımın değişik örüntülerini anlatın. Konunun Temel Sorusu 2

14 Genetik Temeller Tek genlerle kontrol edilen özellikler kalıtım örüntülerinde, baskın-çekinik (dominantresesif) ve tamamlanmamış baskınlık yolları ile ortaya çıkarlar.

15 Genetik Temeller Tamamlanmamış baskınlıkta, her iki alel de fenotipte kendini göstermiştir ve bu durum her ikisinin de karıştığı bir özellik yaratır. Değiştirici genler, diğer genlerin etkilerini zenginleştirir ya da yok ederler.

16 Genetik Temeller Genomik damgalamada, genetik yapısına bakılmaksızın, bir ebeveynin aleli aktive edilir.

17 Genetik Temeller Çekirdek bazlı (germline) mutasyon gametleri yetiştiren hücrelerde ortaya çıkar; somatik mutasyon, hayatın herhangi bir anında vücut hücrelerinde ortaya çıkabilir.

18 İnsanlar arasında sürekli olarak değişen zekâ ve kişilik gibi insani özellikler, çoklu kalıtımdan; birçok genin etkilerinden kaynaklanır. Genetik Temeller

19 Başlıca kromozomsal kusurları ve bunların nasıl ortaya çıktığını açıklayın. Konunun Temel Sorusu 3

20 Çoğu kromozomsal anormallikler mayozdaki kusurlara bağlıdır. En yaygını, fiziksel yetersizlikler ve zekâ geriliği ile sonuçlanan Down sendromudur. Genetik Temeller

21

22 Ebeveynleri sağlıklı çocuk sahibi olmada destekleyen süreçler nelerdir? Konunun Temel Sorusu Üreme Seçenekleri

23 Genetik danışmanlık genetik kusurlara sahip çocuk dünyaya getirme konusunda, risk altında olan ebeveynlerin uygun üreme seçeneklerini gözden geçirmelerine yardım eder, gibi. Üreme Seçenekleri

24

25 Gelişim İçin Çevresel Şartlar Ekolojik sistem kuramının bakış açısından, çocukların gelişimini ve ailenin iyi oluşunu destekleyen çevre özellikleri ile aile işleyişini açıklayın. Konunun Temel Sorusu

26 Çocuk gelişimi için öncelikli ve en önemli şart ailedir. Aile, her üyenin davranışının diğerinin davranışını etkilediği çift yönlü etkileşimler ile karakterize olan dinamik bir sistemdir. Gelişim İçin Çevresel Şartlar

27

28 Sosyoekonomik durum (SED), aile işleyişini büyük oranda etkiler. Gelişim İçin Çevresel Şartlar

29 Yüksek SED’daki aileler; daha küçük olma, psikolojik özellikleri destekleme, sıcak yaklaşım kurma, çocukları ile zengin sözel iletişimi sürdürme eğilimindedirler. Gelişim İçin Çevresel Şartlar

30 Sıklıkla ebeveyn ve öğretmen iletişiminin olduğu, yüksek kalitedeki okullar da önemlidir. Gelişim İçin Çevresel Şartlar

31 Kültürlerin ve alt kültürlerin değer ve uygulamaları çocukların günlük hayatlarının tüm yönlerini etkiler.

32 Grup ihtiyaçlarını ve amaçlarını vurgulayan toplulukçu toplumlar ile bireysel iyi oluşu vurgulayan bireyci toplumlar, çocukları da etkileyen sosyal sorunları ele alan sosyal politikalara farklı yaklaşırlar. Gelişim İçin Çevresel Şartlar

33 Kalıtım ve Çevre Arasındaki İlişkiyi Anlamak Kalıtım ve çevrenin bir arada değişik yollarla karmaşık özellikleri etkileme sürecini açıklayınız. Konunun Temel Sorusu

34 Davranış genetiği, doğa ve çevrenin karmaşık özelliklere katkısını inceleyen bir alandır. Kalıtım ve Çevre Arasındaki İlişkiyi Anlamak

35 Araştırmacılar yakınlık çalışmalarına dayanarak; zekâ ve kişilik gibi özelliklerdeki genetik faktörlerin etkilerini gösteren kalıtsal tahminlerde bulunurlar. Kalıtım ve Çevre Arasındaki İlişkiyi Anlamak Fakat kalıtsal tahminlerin doğruluğu ve yararlılığı tartışılmaktadır.

36 Kalıtım ve Çevre Arasındaki İlişkiyi Anlamak Tepki aralığı kavramına göre, kalıtım çocukların çeşitli ortamlardaki tepkiselliklerini etkiler.

37 Kalıtım ve Çevre Arasındaki İlişkiyi Anlamak Genetik-çevresel ilişki ve yaşam alanı oluşturma çocukların genlerinin nasıl karşılaştıkları çevre koşullarını etkilediğini tanımlar.

38 Kalıtım ve Çevre Arasındaki İlişkiyi Anlamak

39 Epigenetik gelişimin, kalıtım ve çevrenin tüm düzeyleri arasındaki sürekli, çift yönlü alışverişten kaynaklandığını bize hatırlatır.

40

41 Kalıtım ve Çevre Arasındaki İlişkiyi Anlamak


"BÖLÜM 2 GENETİK ve ÇEVRESEL TEMELLER Genler nelerdir ve bir kuşaktan diğerine nasıl aktarılırlar? Konunun Temel Sorusu 1 Genetik Temeller." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları