Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK 1001 PROJESİ YAZIM ÇALIŞTAYI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK 1001 PROJESİ YAZIM ÇALIŞTAYI"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK 1001 PROJESİ YAZIM ÇALIŞTAYI
PROJE DESTEK OFİSİ 17 Aralık 2015

2

3 ODTÜ’NÜN BAŞARI İSTATİSTİKLERİ

4 ODTÜ’NÜN 1001 PERFORMANSI (2009 – 2015)
Dönem Kabul Edilen Proje (Türkiye Geneli) Başvuru Sayısı (ODTÜ- Yürütücü Kurum) Kabul Edilen Proje Sayısı (ODTÜ- Yürütücü Kurum) Başarı Yüzdesi (ODTÜ Başvuru- Kabul Yüzdesi) 2009 Yılı Eylül Dönemi 274 68 25 36% 2010 Yılı Mart Dönemi 332 59 22 37% 2010 Yılı Eylül Dönemi 321 48 14 29% 2011 Yılı Mart Dönemi 271 61 21 34% 2011 Yılı Eylül Dönemi 219 49 16 32% 2012 Yılı Mart Dönemi 320 55 40% 2012 Yılı Eylül Dönemi 289 39 10 25% 2013 Yılı Mart Dönemi 458 57 23 2013 Yılı Eylül Dönemi 41 53% 2014 Yılı Mart Dönemi 484 64 24 38% 2014 Yılı Eylül Dönemi 425 17 30% 2015 Yılı Mart Dönemi 391 70 24%

5 2015 Yılı 1. Dönem Kabul Edilen TÜBİTAK-1001 Projeler Listesi
No Yürütücü Bölüm TÜBİTAK Grubu Proje İsimleri 1 Doç.Dr. Ali Doğanaksoy Matematik EEEAG Sözde Diferansiyel Faktörler ve Blok Şifre Atakları Zaman Karmaşıklıkları 2 Doç.Dr. Alpan Bek Fizik MFAG Plazmonik Uygulamaları İçin Geniş Alanlı Dielektrik Yüzeylerin Kontrollü Asimetrik Metal Nanoyapılarla Donatımları 3 Doç.Dr. Bülent Çetinkaya Eğitim SOBAG Matematik Öğretmen Eğitimcisi Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Matematik Öğretmen Eğitimcilerinin Yeterlik Algıları 4 Dr. Demet Asil Kimya PbTe Kuantum Noktacıklarının Yüzey Modifikasyon Tekniklerinin Tasarımı ve Singlet Fisyona Duyarlı Fotovoltaik Hücrelere Uygulanması 5 Doç.Dr. Eray Baran İnşaat Müh. MAG Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi 6 Yrd.Doç.Dr Ercan Gürses Havacılık ve Uzay Müh. Karbon Nanotüp ile Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi 7 Doç.Dr. Hasan Öztürk Maden Müh. Farklı Püskürtülen İnce Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sayısal Modellenmesi 8 Prof.Dr. İpek İmamoğlu Çevre Müh. ÇAYDAG Bromlu Alev Geciktiricilerin Sucul Sedimanlardaki Akıbetinin İncelenmesi 9 Doç.Dr. Mayda Gürsel Biyoloji SBAG Bakteri RNA’sının İmmün Sistem Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

6 2015 Yılı 1. Dönem Kabul Edilen TÜBİTAK-1001 Projeler Listesi
No Yürütücü Bölüm TÜBİTAK Grubu Proje İsimleri 10 Prof.Dr. Naime Aslı Sezgi Kimya Mühendisliği MAG Yerleşik Sistem Yakıt Pillerinde Hidrojen İhtiyacının Karşılanması İçin Süreç, Yakıt ve Katalizör Sistemi Tasarımı 11 Prof.Dr. Neriman Şahin Güçhan Mimarlık Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulanmak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi 12 Prof.Dr. Nülüfer Tülün Güray Biyoloji KBAG Protein Kafeslerine Hapsedilmiş Paramanyetik Ultra Küçük Gadolinyum Oksit Nanoparçacıklarının Sitotoksisitesi 13 Doç.Dr. Özgür Erdur Baker Eğitim SOBAG Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevrimiçi Eğitim Geliştirilmesi 14 Yrd.Doç.Dr. Pınar Zeynep Çulfaz Emecen Mühendislik Bilimleri Organik Çözücü ile Nanofiltrasyon Uygulamaları için Selüloz Membranların Düz Tabaka ve Kovuklu Elyaf Olarak Üretilmesi ve Karakterizasyonu 15 Prof.Dr. Süleyman Gürdal Tuncer Çevre Mühendisliği ÇAYDAG Atmosfer Parçacık Sayısal Konsantrasyonu ile Kitlesel Konsantrasyonu Arasındaki İlişkinin Kurulması ve Parçacık Sayısal Boyut Dağılımlarının Atmosferik Olaylardan Ne Kadar Etkilendiğinin İncelenmesi 16 Prof.Dr. Uğur Halıcı Elektrik Elektronik Müh. EEEAG Farelerde Ağrıya Bağlı Yüz İfadesinin Otomatik Değerlendirilmesi (Fare-Mimik) 17 Prof.Dr. Zahide Yıldırım BÖTE Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi

7 Mart 2015 TÜBİTAK 1001 Programı Başarı Oranları
Birimlere Göre Mühendislik Fakültesi 17,6 Fen Edebiyat Fakültesi 31,3 Eğitim Fakültesi 75,0 Mimarlık Fakültesi 25,0 Enstitüler 11,1 Merkezler 33,3 ARDEB Grubuna Göre ÇAYDAG 20,0 EEEAG 18,2 KBAG 30,0 MAG 28,6 MFAG 33,3 SBAG 0,0 SOBAG 27,3 TOVAG Birimlere Göre Dr. 50,0 Yrd. Doç. Dr. 21,4 Doç. Dr. 24,1 Prof. Dr. 24,0

8 ODTÜ’DE 3501 yılları arasında ODTÜ’den toplamda 79 adet 3501 projesi önerilmiş, 37 proje desteklenmiştir. Başarı oranı %47 BAŞVURU KABUL 2009 6 1 2010 12 2011 14 2012 10 5 2013 13 7 2014 15 2015 (Mart) 9

9

10 Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
Maksimum Destek Süresi Destek Üst Limiti Başvuru İnceleme Dönemleri Online TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi 36 ay 4 ay Mart Eylül TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi 12 ay 30.000 2-3 ay Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar 24-36 ay 4-6 ay Çağrılı TÜBİTAK 1005 18 ay TÜBİTAK 1007 Kamu Projesi 48 ay Üst Limit Yok - TÜBİTAK 3001 24 ay 60.000 TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi

11

12

13

14

15

16

17

18 ARDEB Programları Kapsamında Yapılan Önemli Değişiklikler – 1
2015 yılı 1. döneminden itibaren, proje yürütücüsü kurumdan farklı kurum/kuruluşlarda çalışan araştırmacı ve danışmanların kuruluş yetkililerinden de imza alınmasına karar verilmiştir. “Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları”ndaki imzaların zamanında tamamlanmasına dikkat edilmelidir. Proje başvuru sistemine, tüm proje ekibinin doktora tez danışmanları ile birlikte yüksek lisans tez danışmanlarına ilişkin bilgilerin de girilmesi için bir düzenleme yapılmıştır. 20 sayfa limiti bulunan Başvuru Formunun sayfa sayısı kontrolünün sistem tarafından otomatik olarak yapılması sağlanmıştır. Hazırlık buna göre yapılmalıdır.

19 ARDEB Programları Kapsamında Yapılan Önemli Değişiklikler – 2
“Proje Önerisi Sunumu”, 2015 yılı 1. döneminden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır. Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü 10 MB’ı aşmamalıdır. E-imza uygulamasına geçiş için çalışmalar ODTÜ’de ilgili birimlerde gerçekleştirilmektedir. Burs Miktarları ve Projelerde Uygulanacak Gündelik/Konaklama Miktarları arttırılmış, proje kapsamında verilebilecek aylık burs miktarları toplamının üst limitleri kaldırılmıştır.

20 E-İMZA UYGULAMASI HAKKINDA
TÜBİTAK’ın 1 Ocak 2016 yılından itibaren bütün destek programlarında uygulamaya geçireceği e-imza uygulaması KKTC üniversitelerini de kapsamaktadır. Bunu herkesin alması şart değil, ancak TÜBİTAK projesi vermeyi veya bir TÜBİTAK projesinde yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak yer almayı düşünen (yani imza atması gerekecek olan) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki herkesin alması gerekmektedir. TC uyruklular TC kimlik numarası ile alabileceklerdir. KKTC ve diğer ülke uyruklu olanlar ise YÖKSİS numarası + pasaport numarasını birlikte kullanarak alabileceklerdir. Bu grubun ayrıca pasaportun ilgili sayfalarının kopyasını da vermeleri istenmektedir ve başvuru tarihinde pasaportun en az 1 yıl süresi olması gerekmektedir. Kurumsal başvuru yapılacaktır. Kamu Sertifikasyon Merkezi ve KKTC üniversiteleri ile ortak bir takvim belirlendikten sonra, konu ile ilgili açıklama ve çağrı önümüzdeki haftalarda yapılacaktır.

21

22

23

24

25

26

27

28 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

29

30

31 *Son başvuru tarihini müteakip 2 hafta içerisinde

32

33

34 Unutulmaması Gerekenler
Çevrimiçi başvuru yapabilmek için ARBİS’e kayıtlı olmanız gerekmektedir. Başvurudan önce ARBİS’teki bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunuz. Çevrimiçi başvurudan hemen sonra çıktısını alacağınız Proje Öneri Formu’nun ilgili Rektör Yardımcısı tarafından imzalanması gerekmektedir. İlgili Rektör Yardımcısı’nın imzasına sunmadan önce Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık veya Enstitü/Merkez onaylı Kapak Yazısı almanız gerektiğini unutmayınız. Kapak Yazısı örneğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Proje Öneri Formu’nun biçimsel olarak incelenebilmesi için (imzalar vb.) PDO’ya getirmek için son güne bırakmamanızı rica ediyoruz..

35 ODTÜ’DE ARAŞTIRMA PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE YER ALAN BİRİMLER
ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJE DESTEK OFİSİ – PDO (Rektörlük 6. Kat) BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ – BAP (Çatı Kafeterya Üst Kat) TÜBİTAK ve AB PROJELERİ OFİSİ – TAB (Rektörlük Giriş Katı) BİLGİ TRANSFER OFİSİ – BTO (MATPUM Binası)

36 PROJE YAZIMI

37 1001 Programının Özellikleri
Temel araştırma düzeyindeki AR-GE’yi destekler ve özel bir «çıktı» vurgusu yoktur. Uluslararası düzeyde özgün değeri ve AR-GE niteliği önemlidir. Sanayi işbirliği gerektirmemektedir. Bütçe dengeli olmalıdır. Altyapı geliştirmek için yazılmaz. Salt kritik bir ekipman almak için yazılmaz.

38 Literatür Özeti Güncel literatüre yer verilmeli, etki faktörü yüksek dergilerden, önemli kitaplardan, varsa meta-analizlerden faydalanılmalıdır. Literatür özeti ham liste biçiminde kesinlikle olmamalıdır. Kaynaklarla metin kurgusal olarak ilişkilendirilmelidir. Kaynak listesi metnin sonuna eklenmelidir.

39 Özgün Değer Projenin özgünlüğünü oluşturan hususlar net açıklanmalıdır. Literatür özetinin ilgili alanda bugüne kadar yapılmış tüm çalışmaları bir kurgu içinde anlatıyor olması gerekir. Özellikle Türkiye’deki yapılmış araştırmaların tümüne mutlaka değinilmelidir. Literatür özetinin sonunda bu çalışmanın literatürdeki hangi eksiği ne şekilde gidereceği net bir şekilde vurgulanmalıdır.

40 Frascati Kılavuzu Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama ««Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.»»

41 AR-GE Nedir? Üç tür Ar-Ge vardır:
Temel Araştırma: Görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

42 Oslo Kılavuzu Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması için İlkeler ««Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.»»

43 Yenilik Nedir? Bir ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir. Bir süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir. Bir pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. Bir organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır.

44 Yöntem-1 Amaç ve proje kapsamına uygun yöntemler seçilmelidir.
Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere, seçilen parametreler, uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyaller, yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler) ve kurulacak ilişkiler, ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.

45 Yöntem-2 Disiplinlerarası çalışmalarda iş paketleri uygun bir düzende sıralanmalı ve ilişkilendirilmelidir, ör. Pert diagram. Yapılacak istatistiksel çalışmalar (ön analizler ve belirlenen yöntemler) mutlaka anlatılmalıdır. Varsa ilgili görseller ile zenginleştirilmelidir.

46 Proje Yönetimi ve Ekip Yürütücünün proje deneyimi olan bir araştırmacı olmasına özen gösteriniz. En azından bir başka projede araştırmacılık deneyiminin olması önemlidir. Proje yürütücülüğü kariyerine daha küçük bütçeli ve kısa süreli proje türlerinden (Ör. 1002, 3001, 3501) başlamanızı öneririz. Her bir iş paketine konunun uzmanı bir araştırmacının atanması gerekmektedir. Değerlendirme aşamasında, araştırmacı ve yürütücülerin uzmanlıklarının konu ile örtüşmesi daha çok önem teşkil etmektedir. Araştırma grubunun altyapısı, bilgi birikimi ve önerilen proje süresini aşabilecek ifade, vaat ve iş paketlerinden kaçınılmalıdır.

47 Araştırma Olanakları Öneren kuruluşta var olup da projede kullanılacak olan altyapı (laboratuvar, kütüphane vb.) ve ekipman olanakları belirtilmelidir. Öneren kuruluşta var olup da yenisi gereken ekipmanların neden yenisinin gerektiği açıkça belirtilmelidir. Öneren kuruluşta bulunmayan ekipmanın projenin başarısı açısından neden gerektiği meşrulaştırılmalıdır. Öneren kuruluşta bulunmayıp, hizmet alımı ile temin edilecek hizmetlerin sebebi ve önemi açıkça yazılmalıdır.

48 Yaygın Etki ve Katma Değer-1
Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda, Ulusal ekonomiye ve bilimsel birikime katkısı, Toplumun sorunlarına çözüm üretme potansiyeli, Sonuçlarından kimlerin ne şekilde yararlanabileceği, Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliği, Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü konuma gelmesine katkısı, Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni projeler üretme potansiyeli yeterince açıklanmalıdır.

49 Yaygın Etki ve Katma Değer-2
Proje kapsamında yapılan araştırmanın yayın ile sınırlı kalmayacağı, devamı niteliğinde yeni projeler üretilebileceği, ve bunların sayesinde ortaya çıkacak ürün ve katma değer net bir şekilde açıklanmalıdır. Yazılan projenin araştırmacının araştırma kariyeri içinde hangi aşamaya tekabül ettiğini ve büyük resimdeki yerini anlatmak önemlidir.

50 Yaygın Etki ve Katma Değer - 3
«... Economic Impacts: Products and Services (Keywords: target, market..), Technological facilitation of economic impacts Societal Impacts Health Impacts Environmental Impacts Employment and competitiveness Political/Legislative Impacts

51 Strateji Raporlarına Atıf
Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi (Vizyon2023) 10. Kalkınma Planı Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporları ( )-alana özgü (göç, hayvancılık, kamu yönetimi, otomotiv...) Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Sektörel Raporlar İlgili bakanlıkların web sayfasındaki strateji raporları

52 Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016

53 Çalışma Takvimi Ek sayfa kullanmaktan kaçınmayınız.
Gerçekçi olmaya özen gösteriniz. Proje personeli ve iş tanımları ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

54 Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi
Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleşmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği ölçütlerle belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalıdır. Ölçütlerden her birinin önem derecesi açıklanmalıdır. Ölçütlerin tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir. Proje kapsamındaki öngörülebilen riskler belirlenmeli ve önemli ölçüde aksaklık yaratacak gelişmelerle karşılaşılması durumunda başvurulacak «B Planı» mutlaka ana hatları ile açıklanmalıdır.

55

56

57

58

59 Bütçe ve Gerekçesi Her kalemi net bir şekilde açıklamak faydalıdır.
Bütçeye %20-30 hata payı eklemekte fayda vardır. Özellikle yurt dışı alımları için bu çok önemlidir. Ek ödenek ancak istisnai durumlarda kabul edilmektedir. Kalemler arası aktarım mümkün olmakla birlikte, bazı kalemler (ör. Seyahat faslı) aktarılamamaktadır. Yazarken bu doğrultuda öngörüde bulunmak çok önemlidir.

60 Projede Personel Çalıştırma-1
Projede kimler görev alır? Proje öneri formunda önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler görev alır. Projede kimler görev alamaz? Halen TÜBİTAK’ta çalışan veya TÜBİTAK’taki görevlerinden ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş kişiler, danışmanlık ve hizmet alımı şeklinde temin edilen kişiler dahil, projede görev alamazlar.  Diğer kamu ve vakıf üniversite personeli (ör. Öğretim üyeleri) projede çalışabilir mi? Çalıştıkları üniversitenin rektörlük makamından alacakları izin yazısı ile projede çalışabilirler.

61 Projede Personel Çalıştırma-2
Diğer kamu ve vakıf üniversitesi personelinin ödemeleri nasıl yapılır? Kamu üniversitesi personelinin ödemeleri gerekli yasal kesintiler yapılarak ödenir. Vakıf üniversitesi personelinin ödemeleri ise projeden avans alınarak yapılır. Projede yabancı uyruklu personel çalışabilir mi? Gerekli yasal izin alınarak çalışabilir. Bir kişiye aynı projeden veya farklı projelerden hem PTİ, hem de burs ödemesi yapılabilir mi? Hayır, yapılamaz.

62 Projede Personel Çalıştırma-3
Projeden ayrılan bir araştırmacının yerine alınan araştırmacıya PTİ ödenir mi? İlgili grubun uygun görmesi halinde ve projeye ek ödenek getirmeyecek biçimde PTİ ödenebilir.  Proje personelinden emekli olanlara PTİ ödemesine devam edilir mi? Gerekli yasal kesintileri yapılmak şartıyla (vergi, sigorta vb.) ödemelere devam edilir. Bir araştırmacının projeden ayrılması halinde PTİ diğer araştırmacılar arasında paylaştırılır mı? Hayır.

63 Projede Personel Çalıştırma-4
Projede yürütücünün sorumlulukları nedir? Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Esaslar ve TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur. ODTÜ’de yürütülen TÜBİTAK 1001 Projelerinde çalışan Geçici İşçilere ödenen ücretler ne kadardır? PROJE MALİYETİ BRÜT NET (G.V. % 15 den) LİSE LİSANS Y. LİSANS DOKTORA 7.500,00 TL 6.122,45 TL 4.377,00 TL X 2.800,00 TL 2.285,71 TL 1.634,08 TL 3.100,00 TL 2.530,61 TL 1.809,16 TL 2.000,00 TL 1.632,65 TL 1.167,20 TL Lise (Teknik)

64 Kurum Hissesi

65

66 Püf Noktalar-1 Panelistlerin konunuzun tam uzmanı olmama ihtimali bulunduğundan, konuyu herkesin anlayabileceği şekilde yazmaya özen gösteriniz. Projeyi konunun uzmanı olmayan bir başka araştırmacıya okutmak çok faydalıdır. Projeyi yazdıktan sonra, ara verip bir daha okumanız da çok faydalıdır.

67 Püf Noktalar-2 Konunu belirle Problemini seç Problemini tanımla
Kaynakları tara Hipotezini belirle Yöntem ve modelini belirle Nasıl veri toplayacağını ve analiz edeceğini belirle Ortaya çıkacak bilgi veya ürünün kimin işine nasıl yaracağını tanımla.

68 Püf Noktalar-3 Gerekli izin belgelerini öğrenmek için TÜBİTAK’taki ilgili araştırma grubunu aramaktan çekinmeyiniz. Online başvuruyu yapar yapmaz, basılı kopyayı PDO’ya getiriniz. TÜBİTAK 1001 projenizi COST programına başvuruda kullanabilirsiniz. TÜBİTAK Başarı Öyküleri Kitabı’na göz atınız 

69 İletişim Bilgileri Proje Destek Ofisi (PDO): Dr. Sara Banu Akkaş
ODTÜ Rektörlük 6. Kat T: E: F: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP): Fatma Kılıç ODTÜ Çatı Kafeterya Üst Kat T: Bilgi Transfer Ofisi (BTO): Dr. Aysu Günal ODTÜ MATPUM Yanı T: E: F:

70 TEŞEKKÜRLER..


"TÜBİTAK 1001 PROJESİ YAZIM ÇALIŞTAYI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları