Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkçe 1.metin Erhan KESKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkçe 1.metin Erhan KESKİN."— Sunum transkripti:

1 Türkçe 1.metin Erhan KESKİN

2 KUŞKUCU HOROZ Her şey den kuş ku la nan bir ho roz var dı. Sü rek li
çin- de ol du ğu i çin hep şün ce li bir

3 hal de do la şı yor du. Ba ge- ce ler ya sın da bi le bir şey ler den kuş ku la nıp u ya yor du.

4 Bir gün bah çe de şü nür ken Dün ya’ nın şüy le il gi li kuş ku lar ge liş tir me ye baş la dı. Dün ya yor sa bu nun

5 rün me si ge re kir di. Ho roz bu la bil di ği en yük sek a ğa cın te pe si ne çık ve o ra dan Dün ya ‘ya bak .

6 Dünya’nın döndüğü falan yoktu. Ağaçtan inip çevredeki en yüksek dağa çıkarak uzun uzun Dünya’ya baktı.

7 Hayır Dünya öylece duru- yordu. Horoz Dünya’nın dön- mediğine kesin olarak inanmak üzereydi. Tam o sırada radyodan

8 kendisine çok yakın bir şehir- den uzaya roket gönderileceğini duydu. Kuşkucu horoz bunu bir fırsat olarak düşünüp hemen

9 hazırlıklara başladı. Kuşkucu horoz şehre vardığında roketin parlak metal rengini gördü. Hemen kendisini de aynı renge boyadı.

10 Sonra ayaklarını rokete sıkıca yapıştırdı. Beklenen an geldi. Geri sayma işlemi başlamıştı. On, dokuz, sekiz,.. iki, bir ve sıfır!

11 Roket korkunç bir homurtu ve sarsıntıyla yükseldi. Roket uzayda üç gün dolaştıktan sonra yeniden Dünya’ya indi.

12 Horoz sağ salim Dünya’ya döndüğü için çok mutluydu. Evine doğru yürürken uzayda geçen üç günü düşündü.

13 Ne yazık ki hiçbir şey hatır- lamıyordu. Roketin hızı nede- niyle bütün görüntüler birbirine girmişti.

14 Kuşkucu horoz Dünya’nın dönüşünü göremedi ama olsun. O, dünyanın ‘’ilk astronot horozu‘’ olarak her zaman anıla- caktır.

15 son


"Türkçe 1.metin Erhan KESKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları