Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hüseyin ÖZTÜRK MÜDÜR Gülderen AYDIN Müd.Yrd.V Çevre Yön.ve Den.Şb. Müd.V Osman OCAK İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü Saadet KULEİN Bilgi Tek. İnsan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hüseyin ÖZTÜRK MÜDÜR Gülderen AYDIN Müd.Yrd.V Çevre Yön.ve Den.Şb. Müd.V Osman OCAK İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü Saadet KULEİN Bilgi Tek. İnsan."— Sunum transkripti:

1

2 Hüseyin ÖZTÜRK MÜDÜR Gülderen AYDIN Müd.Yrd.V Çevre Yön.ve Den.Şb. Müd.V Osman OCAK İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü Saadet KULEİN Bilgi Tek. İnsan Kay.ve Des.Hizm. Şb.Müd.V. Ümit KORKMAZ Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdür V. Necati AKSU Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İşler. Sorumlu Şube Müd.V. Sezin TÜRKMEN ÇED ve İZİN Den. Sor.Şb.Müd.V M.Umut BEKTAŞ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müd. Erol KILIÇ

3 3 Kurum Personeli :121 Hizmet Alımı Yolu ile Çalışan:16 TOPLAM :137

4 4

5 5

6 BİLGİ TEK. İNSAN KAY. VE DESTEK HİZ.SOR.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20152016 KURUM PERSONELİ SAYISI 123121 HİZMET ALIMI YOLU İLE ÇALIŞAN GÜVENLİK PERSONEL SAYISI 55 HİZMET ALIMI YOLU İLE ÇALIŞAN TEMİZLİK PERSONEL SAYISI 44 HİZMET ALIMI YOLU İLE ÇALIŞAN ŞÖFÖR SAYISI 77 RESMİ ARAÇ 66 KİRALIK ARAÇ 44

7 2014 YILI20152016 Hizmet Binası bakım onarımı için 500.000,00 350.000,00 - Koruma Güvenlik Elemanı için 145.000,00 124.000,00190.000,00 Temizlik Elemanı için97.500,00 144.000,00168.000,00 Resmi Araçlara şoför temini için 76.00,00 96.000,00114.000,00 Kiralık Araç temini için (şoförlü) 132.000,00 209.600,00 Not: K.DV. hariç BAKANLIĞIMIZCA 2016 YILINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER

8 YAPILAN ÇALIŞMALAR VE VERİLER PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20152016 GENEL BÜTÇELİ YENİ İŞ SAYISI 1 1 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE DİĞER KURUMLARA AİT GENEL BÜTÇELİ ONARIM İŞLERİ 5 - DİĞER KURUM BÜTÇELİ YENİ İŞLER 2 - DİĞER KURUM BÜTÇELİ ONARIM İŞLERİ 5 - TOPLAM KOOPERATİF SAYISI 54 53 FAAL KOOPERATİF SAYISI 23 TASFİYE HALİNDE KOOPERATİF SAYISI 27 26 MAHKEMEDE OLAN KOOPERATİF SAYISI 4 4 GENEL KURUL YAPILAN KOOPERATİF SAYISI 49 4

9 KABATAŞ EMNİYET AMİRLİĞİHİZMET BİNASI YAPIM İŞİ. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORDU VALİLİĞİ 9 Başlama Tarihi21.01.2013 Bitiş Tarihi20.05.2015 Sözleşme Bedeli (2012 Birim fiyatları) 1.435.000,00 Parasal Gerçekleşme% 93 Fiziki Gerçekleşme% 95 İnşaat tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapılmıştır. Noksan ve kusurlu işler için süre verilmiştir.

10 Sıra BÜTÇE TERTİBİ ( 2015 yılı )SAYISIPROJE-SÖZLEŞME TUTARI AÇIKLAMA 1 Genel Bütçeli Yeni İş. (İşkur Hizmet Binası) 1 adet4.600.000,00 TL. Bakanlıkta Proje Aşamasında 2 Diğer kurum bütçeli yeni işler. (Kabataş Emniyet Müd. Hiz. Binası) 1 adet1.435.000,00 TL. -Kabataş hizmet binası tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Noksan ve kusurlu işler için süre verildi. TOPLAM2 adet6.035.000,00TL. 10 T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20152016 YAPI DENETİM FİRMA SAYISI 10 HAZIR BETON FİRMA SAYISI 16 ÖZEL LABORATUVAR SAYISI 33 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ 12419 YAPI DENETİM FİRMASI DENETİMİ 976 BETON DENEYİ 2709 ÇELİK ÇEKME DENEYİ 17- BETON SANTRAL DENETİMİ 17216 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ VERİLMESİ 36228 GEÇİCİ USTALIK BELGESİ VERİLMESİ --

12 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20152016 Toplam sahil şerit uzunluğu (km)121 Onaylı sahil şerit uzunluğu (km)121 Onaylanmak üzere bakanlığa gönderilen sahil şeridi uzunluğu- - İmar uygulaması şikayet incelemesi25 6 İmar planı ilave,revizyon, değişiklik görüş bildirimi89 4 Çevre düzeni plan değişikliği1 - Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onayı9 - İmar planı tadilat incelemesi106 2 Define arama harita onayı6 2 Kamu kurumlarına ait binalarının plankotelerinin hazırlanması ve onaylanmasıProje Ahşap İskele Talebi4 1 ÇED dosyası için Çevre Düzeni Planı Onayı11 1

13 13 İmar Planları:Belediyelerce hazırlanan ve arşivlenmek üzere Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre Müdürlüğümüze gönderilen imar planları, revizyon ve ilaveleri ile plan tadilatları 3194 sayılı İmar Kanunu, Yönetmelikleri ile Genelgeler kapsamında incelenerek Bakanlığımız mekânsal veri arşiv sistemine yüklenmektedir. İmar Denetimi:3194 sayılı İmar Kanunu Kapsamında Bakanlığımız İmar denetçi belgesine haiz teknik elemanlardan oluşan komisyon Valilik Oluru ile oluşturularak Belediyelerin şikayete konu imar uygulamaları incelenerek eksiklikler raporlanmak suretiyle Belediyelere gönderilmekte ilgilileri de bilgilendirilmektedir. Jeolojik jeoteknik etüt raporları:İmar Planı yapılmasına esas teşkil eden jeolojik jeoteknik etüt raporlarının 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı Genelge kapsamında Müdürlüğümüz kontrolünde hazırlanması sağlanarak onaylanmaktadır. İmar Planı Görüşleri: Belediyelerce hazırlanacak imar planlarına esas teşkil etmek üzere talep edilen kurum görüşleri ilimizin üst ölçek planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında verilmektedir. T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

14 14 Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler: Malmüdürlüklerinin Hazine arazilerinin kiralanması ve satışına yönelik talepleri ilimizin üst ölçek planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilerek görüş bildirilmektedir. Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerin idari yoldan tesciline yönelik görüş bildirilmektedir. Mezarlık Komisyonu Eleman Görevlendirilmesi: Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri hakkında Yönetmelik Kapsamında Kaymakamlıklara bağlı Toplum sağlığı Merkezleri bünyesince oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonuna eleman görevlendirilmesi yapılarak ilimizin üst ölçek planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında teknik rapor düzenlenmektedir. T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 15 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelikleri Kapsamındaki Uygulamalar; Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri: İlimizin 121 km lik sahil kesiminin tamamının kıyı kenar çizgisi tespitleri tamamlanmış ve onaylıdır. Kıyı Davaları: İlgililerince Bakanlığımız aleyhine açılan kıyı kenar çizgilerinin iptali talebine yönelik davalar Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. İdare Mahkeme Kararları:Bakanlığımız aleyhine açılan ve İdare Mahkeme Kararı ile iptal edilen kıyı kenar çizgilerinin bulunduğu alanda İdare mahkeme Kararı ve Bilirkişi Raporları doğrultusunda yeniden tespit yapılarak Bakanlığımızca onaylanması sağlanmaktadır. Aktarma:Belediyeler mevcut imar planlarına ilave ya da revize yapmaları durumunda halihazır haritalarını güncellemektedirler. Sahil şeridinin kıyı kenar çizgisi tespitleri değişik tarihlerde onaylı olduğundan revize ya da ilave imar planı yapılmadan önce onaylı kıyı kenar çizgilerinin güncel halihazır haritalar üzerine aktarılması gerekmektedir. Bu amaçla Belediyelerden gelen kıyı kenar çizgisi aktarma talepleri hazırlanarak Bakanlığımızca teyit edilmesi sağlanmaktadır. T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

16 16 Kıyı kenar çizgisi verileri: Gerçek ve tüzel kişiler tereddüt edilen kadastro parsellerinin kıyı kenar çizgisine göre konumunu içeren talepleri parseller üzerine kıyı kenar çizgileri işlenerek karşılanır. Kıyıda Planlama:3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında kıyıda plan onama yetkisi Bakanlığımıza ait olup ilgilisince hazırlanan planların mevzuata uygun yapılması sağlanarak Bakanlığımız onayına sunulmaktadır. Ahşap İskeleler:3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında kıyıda imar planı yapılmadan yapılacak tesislerden olan ahşap iskeleler mevzuat çerçevesince yapılması sağlanarak ilgili kurumlar arasında protokol düzenlenmektedir. T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

17 17 Mevzuat Bilgilendirme Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler: 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki uygulamalar ile ilgili Bakanlığımızca çıkarılan Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ilgili kurumlara gönderilmek suretiyle mevzuat konusunda bilgilendirilmeler yapılmaktadır. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik Uygulamaları: Söz konusu Yönetmelik kapsamında Belediyelerden gelen Mahalle Kurulması yada Mahalle Sınırlarının Değişikliklerine Dair talepler 1/25000 ölçekli haritalar üzerine hazırlanarak karşılanmaktadır. Define Arama İşlemine ait haritalar Müdürlüğümüze gelen define arama işlemlerine ait haritalar incelenerek Kültür ve Turizm Bakanlığının Define Arama Yönetmeliği kapsamında onaylanmaktadır. T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

18 18 Çevre Düzeni Planları İlimizin de içinde olduğu Ordu, Giresun. Trabzon, Rize Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan bölge bazındaki ölçek planları 1/100000 ölçekli olup mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 2011 tarihinde onaylıdır. Çevre Düzeni Planı ve Değişikliği onama yetkisi Bakanlığımıza aittir. Bakanlığımızca yapılan Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri Müdürlüğümüzce ilan edilmek suretiyle halkımıza duyurulması sağlanmaktadır. İlimizde yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre Etki Değerlendirilmesi dosyasında kullanılmak üzere proje alanlarını kapsayan Çevre Düzeni Planları ilgililerinin talebi üzerine onaylanarak verilmektedir. T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

19 19 20152016 ÇEVRE DENETİMİ (ÇED, GÜRÜLTÜ, ŞİKAYET, KÖMÜR VB.)545 37 EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPILAN ARAÇ SAYISI52.808 4.500 BELEDİYELERE YAPILAN ŞARTLI YARDIM MİKTARI3.233.574,13 208.000,00 İDARİ YAPTIRIM UYGULANAN GERÇEK KİŞİ20 - İDARİ YAPTIRIM UYGULANAN TÜZEL KİŞİ14 - GERÇEK KİŞİYE UYGULANAN YAPTIRIM TUTARI241.689,00 - TÜZEL KİŞİYE UYGULANAN YAPTIRIM TUTARI600.242,00 -

20 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20152016 GÜRÜLTÜ DENETİMİ (EĞLENCE, ŞANTİYE, SANAYİ, TRAFİK, İŞ YERİ V.S. HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER İLGİLİ MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA İNCELENEREK GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMIŞTIR. 402 KÖMÜR NUMUNESİ ALINARAK YAPILAN DENETİM706 KATI YAKIT SATICI BELGESİ DÜZENLENMESİ291 KÖMÜR ELEME VE PAKETLEME TESİSİ (İTHALATÇI FİRMALAR TOPLAM )77

21 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20152016 TOPLANAN ATIK AKÜ2277kg- ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TOPLANAN LASTİK44.784 kg- TOPLANAN TIBBİ ATIK709.282kg1972 BİTKİSEL ATIK YAĞ8.368- EGZOZ EMİSYONU YAPAN SABİT İSTASYON1819 EGZOZ EMİSYONU MOBİL SABİT İSTASYON11 TOPLANAN TEHLİKELİ ATIK YAĞ186.118- KAFES BALIKÇILIĞI YAPAN FİRMA SAYISI (TOPLAM)88 BALIK KAFESLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİ (TOPLAM)3928 TON

22 2015 YILI ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI

23 23 YIL ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR ÇED OLUMLU 08.06.1993 31.01.2016 51340 MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI Yıl 200720082009201020112012201320142015 2016 (31.01.2016) Adet 431465562454943451

24 24

25

26

27 MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI 2010-201501.01.2016 - 31.01.2016TOPLAM 144-

28 MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN ÇEVRE İZNİ VE LİSANS BELGESİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI TARİH2010-201501.01.2016 - 31.01.2016TOPLAM ÇEVRE İZNİ VE LİSANS BELGESİ 1131114

29 ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORDU VALİLİĞİ 29

30 ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORDU VALİLİĞİ 30 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede, Kanuna ilişkin hazırlanan Uygulama Yönetmeliği 15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

31 ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORDU VALİLİĞİ 31 2015 2016 Riskli Tespiti Yapılan Bina Sayısı105 15 Yıkımı Gerçekleşen Bina Sayısı110 35 Kira Yardımından Faydalanan Hane sayısı(Aylık 625 TL) 52 18

32 ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORDU VALİLİĞİ 32 RİSKLİ ALAN VE REZERV ALAN VE YÜZÖLÇÜMLERİ MEVKİİRİSKLİ ALANREZERV ALANIYÜZÖLÇÜMÜ(M2) STADYUM VE ÇEVRESİ 84.000 ALTINORDU OTOGAR VE ÇEVRESİ (mahkeme kararı ile iptal edildi) 80.000 KAMYON GARAJI 24.592 ÜNYE SARAÇLI MAHALLESİ 210.300 GÖLEVİ MAHALLESİ 210.000 KALEDERE,LİSELER BAYRAMCA MAH. 83.830 FATSAESKİ ÇÖP ALANI VE STADYUM ÇEVRESİ 550.000 Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Riskli Alan ve Rezerv Alanlar Bakanlığımıza gönderilmiştir.

33 Hüseyin ÖZTÜRK Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


"Hüseyin ÖZTÜRK MÜDÜR Gülderen AYDIN Müd.Yrd.V Çevre Yön.ve Den.Şb. Müd.V Osman OCAK İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü Saadet KULEİN Bilgi Tek. İnsan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları