Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Hüseyin ÖZTÜRK MÜDÜR Gülderen AYDIN Müd.Yrd.V Çevre
Yön.ve Den.Şb. Müd.V Osman OCAK ÇED ve İZİN Den. Sor.Şb.Müd.VM.Umut BEKTAŞ İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü Saadet KULEİN Bilgi Tek. İnsan Kay.ve Des.Hizm. Şb.Müd.V Ümit KORKMAZ Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdür V. Necati AKSU Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İşler. Sorumlu Şube Müd.V Sezin TÜRKMEN Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müd Erol KILIÇ

3 Kurum Personeli :121 Hizmet Alımı Yolu ile Çalışan:16 TOPLAM :137

4

5

6 BİLGİ TEK. İNSAN KAY. VE DESTEK HİZ.SOR.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEK. İNSAN KAY. VE DESTEK HİZ.SOR.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 KURUM PERSONELİ SAYISI 123 121 HİZMET ALIMI YOLU İLE ÇALIŞAN GÜVENLİK PERSONEL SAYISI 5 HİZMET ALIMI YOLU İLE ÇALIŞAN TEMİZLİK PERSONEL SAYISI 4 HİZMET ALIMI YOLU İLE ÇALIŞAN ŞÖFÖR SAYISI 7 RESMİ ARAÇ 6 KİRALIK ARAÇ

7 BAKANLIĞIMIZCA 2016 YILINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER
2015 2016 Hizmet Binası bakım onarımı için ,00 ,00 - Koruma Güvenlik Elemanı için ,00 ,00 ,00 Temizlik Elemanı için 97.500,00 ,00 ,00 Resmi Araçlara şoför temini için 76.00,00 96.000,00 ,00 Kiralık Araç temini için (şoförlü) ,00 ,00 Not: K.DV. hariç

8 YAPILAN ÇALIŞMALAR VE VERİLER PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR VE VERİLER PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 GENEL BÜTÇELİ YENİ İŞ SAYISI 1 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE DİĞER KURUMLARA AİT GENEL BÜTÇELİ ONARIM İŞLERİ 5 - DİĞER KURUM BÜTÇELİ YENİ İŞLER 2 DİĞER KURUM BÜTÇELİ ONARIM İŞLERİ TOPLAM KOOPERATİF SAYISI 54 53 FAAL KOOPERATİF SAYISI 23 TASFİYE HALİNDE KOOPERATİF SAYISI 27 26 MAHKEMEDE OLAN KOOPERATİF SAYISI 4 GENEL KURUL YAPILAN KOOPERATİF SAYISI 49

9 KABATAŞ EMNİYET AMİRLİĞİHİZMET BİNASI YAPIM İŞİ.
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KABATAŞ EMNİYET AMİRLİĞİHİZMET BİNASI YAPIM İŞİ. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sözleşme Bedeli (2012 Birim fiyatları) ,00 Parasal Gerçekleşme % 93 Fiziki Gerçekleşme % 95 İnşaat tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapılmıştır. Noksan ve kusurlu işler için süre verilmiştir.

10 Bakanlıkta Proje Aşamasında
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Sıra BÜTÇE TERTİBİ ( yılı ) SAYISI PROJE-SÖZLEŞME TUTARI AÇIKLAMA 1 Genel Bütçeli Yeni İş. (İşkur Hizmet Binası) 1 adet ,00 TL. Bakanlıkta Proje Aşamasında 2 Diğer kurum bütçeli yeni işler. (Kabataş Emniyet Müd. Hiz. Binası) ,00 TL. -Kabataş hizmet binası tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Noksan ve kusurlu işler için süre verildi. TOPLAM 2 adet ,00TL.

11 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 YAPI DENETİM FİRMA SAYISI 10 HAZIR BETON FİRMA SAYISI 16 ÖZEL LABORATUVAR SAYISI 3 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ 124 19 YAPI DENETİM FİRMASI DENETİMİ 97 6 BETON DENEYİ 270 9 ÇELİK ÇEKME DENEYİ 17 - BETON SANTRAL DENETİMİ 172 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ VERİLMESİ 362 28 GEÇİCİ USTALIK BELGESİ VERİLMESİ

12 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2015 2016 Toplam sahil şerit uzunluğu (km) 121 Onaylı sahil şerit uzunluğu (km) Onaylanmak üzere bakanlığa gönderilen sahil şeridi uzunluğu - İmar uygulaması şikayet incelemesi 25 6 İmar planı ilave ,revizyon, değişiklik görüş bildirimi 89 4 Çevre düzeni plan değişikliği 1 Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onayı 9 İmar planı tadilat incelemesi 106 2 Define arama harita onayı Kamu kurumlarına ait binalarının plankotelerinin hazırlanması ve onaylanması Proje Ahşap İskele Talebi ÇED dosyası için Çevre Düzeni Planı Onayı 11

13 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İmar Planları: Belediyelerce hazırlanan ve arşivlenmek üzere Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre Müdürlüğümüze gönderilen imar planları, revizyon ve ilaveleri ile plan tadilatları 3194 sayılı İmar Kanunu, Yönetmelikleri ile Genelgeler kapsamında incelenerek Bakanlığımız mekânsal veri arşiv sistemine yüklenmektedir. İmar Denetimi: 3194 sayılı İmar Kanunu Kapsamında Bakanlığımız İmar denetçi belgesine haiz teknik elemanlardan oluşan komisyon Valilik Oluru ile oluşturularak Belediyelerin şikayete konu imar uygulamaları incelenerek eksiklikler raporlanmak suretiyle Belediyelere gönderilmekte ilgilileri de bilgilendirilmektedir. Jeolojik jeoteknik etüt raporları: İmar Planı yapılmasına esas teşkil eden jeolojik jeoteknik etüt raporlarının gün ve sayılı Genelge kapsamında Müdürlüğümüz kontrolünde hazırlanması sağlanarak onaylanmaktadır.  İmar Planı Görüşleri: Belediyelerce hazırlanacak imar planlarına esas teşkil etmek üzere talep edilen kurum görüşleri ilimizin üst ölçek planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında verilmektedir.

14 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler: Malmüdürlüklerinin Hazine arazilerinin kiralanması ve satışına yönelik talepleri ilimizin üst ölçek planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilerek görüş bildirilmektedir. Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerin idari yoldan tesciline yönelik görüş bildirilmektedir. Mezarlık Komisyonu Eleman Görevlendirilmesi: Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri hakkında Yönetmelik Kapsamında Kaymakamlıklara bağlı Toplum sağlığı Merkezleri bünyesince oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonuna eleman görevlendirilmesi yapılarak ilimizin üst ölçek planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında teknik rapor düzenlenmektedir.

15 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelikleri Kapsamındaki Uygulamalar; Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri: İlimizin 121 km lik sahil kesiminin tamamının kıyı kenar çizgisi tespitleri tamamlanmış ve onaylıdır. Kıyı Davaları: İlgililerince Bakanlığımız aleyhine açılan kıyı kenar çizgilerinin iptali talebine yönelik davalar Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. İdare Mahkeme Kararları: Bakanlığımız aleyhine açılan ve İdare Mahkeme Kararı ile iptal edilen kıyı kenar çizgilerinin bulunduğu alanda İdare mahkeme Kararı ve Bilirkişi Raporları doğrultusunda yeniden tespit yapılarak Bakanlığımızca onaylanması sağlanmaktadır. Aktarma: Belediyeler mevcut imar planlarına ilave ya da revize yapmaları durumunda halihazır haritalarını güncellemektedirler. Sahil şeridinin kıyı kenar çizgisi tespitleri değişik tarihlerde onaylı olduğundan revize ya da ilave imar planı yapılmadan önce onaylı kıyı kenar çizgilerinin güncel halihazır haritalar üzerine aktarılması gerekmektedir. Bu amaçla Belediyelerden gelen kıyı kenar çizgisi aktarma talepleri hazırlanarak Bakanlığımızca teyit edilmesi sağlanmaktadır.

16 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı kenar çizgisi verileri: Gerçek ve tüzel kişiler tereddüt edilen kadastro parsellerinin kıyı kenar çizgisine göre konumunu içeren talepleri parseller üzerine kıyı kenar çizgileri işlenerek karşılanır. Kıyıda Planlama: 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında kıyıda plan onama yetkisi Bakanlığımıza ait olup ilgilisince hazırlanan planların mevzuata uygun yapılması sağlanarak Bakanlığımız onayına sunulmaktadır. Ahşap İskeleler: 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında kıyıda imar planı yapılmadan yapılacak tesislerden olan ahşap iskeleler mevzuat çerçevesince yapılması sağlanarak ilgili kurumlar arasında protokol düzenlenmektedir.

17 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuat Bilgilendirme Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler: 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki uygulamalar ile ilgili Bakanlığımızca çıkarılan Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ilgili kurumlara gönderilmek suretiyle mevzuat konusunda bilgilendirilmeler yapılmaktadır. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik Uygulamaları: Söz konusu Yönetmelik kapsamında Belediyelerden gelen Mahalle Kurulması yada Mahalle Sınırlarının Değişikliklerine Dair talepler 1/25000 ölçekli haritalar üzerine hazırlanarak karşılanmaktadır. Define Arama İşlemine ait haritalar Müdürlüğümüze gelen define arama işlemlerine ait haritalar incelenerek Kültür ve Turizm Bakanlığının Define Arama Yönetmeliği kapsamında onaylanmaktadır. İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

18 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Düzeni Planları İlimizin de içinde olduğu Ordu, Giresun. Trabzon, Rize Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan bölge bazındaki ölçek planları 1/ ölçekli olup mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nca tarihinde onaylıdır. Çevre Düzeni Planı ve Değişikliği onama yetkisi Bakanlığımıza aittir. Bakanlığımızca yapılan Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri Müdürlüğümüzce ilan edilmek suretiyle halkımıza duyurulması sağlanmaktadır. İlimizde yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre Etki Değerlendirilmesi dosyasında kullanılmak üzere proje alanlarını kapsayan Çevre Düzeni Planları ilgililerinin talebi üzerine onaylanarak verilmektedir.

19 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 ÇEVRE DENETİMİ (ÇED, GÜRÜLTÜ, ŞİKAYET, KÖMÜR VB.) 545 37 EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPILAN ARAÇ SAYISI 52.808 4.500 BELEDİYELERE YAPILAN ŞARTLI YARDIM MİKTARI ,13 ,00 İDARİ YAPTIRIM UYGULANAN GERÇEK KİŞİ 20 - İDARİ YAPTIRIM UYGULANAN TÜZEL KİŞİ 14 GERÇEK KİŞİYE UYGULANAN YAPTIRIM TUTARI ,00 TÜZEL KİŞİYE UYGULANAN YAPTIRIM TUTARI ,00

20 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 GÜRÜLTÜ DENETİMİ (EĞLENCE, ŞANTİYE, SANAYİ, TRAFİK, İŞ YERİ V.S. HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER İLGİLİ MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA İNCELENEREK GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMIŞTIR. 40 2 KÖMÜR NUMUNESİ ALINARAK YAPILAN DENETİM 70 6 KATI YAKIT SATICI BELGESİ DÜZENLENMESİ 29 1 KÖMÜR ELEME VE PAKETLEME TESİSİ (İTHALATÇI FİRMALAR TOPLAM ) 7

21 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 TOPLANAN ATIK AKÜ 2277kg - ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TOPLANAN LASTİK kg TOPLANAN TIBBİ ATIK kg 1972 BİTKİSEL ATIK YAĞ 8.368 EGZOZ EMİSYONU YAPAN SABİT İSTASYON 18 19 EGZOZ EMİSYONU MOBİL SABİT İSTASYON 1 TOPLANAN TEHLİKELİ ATIK YAĞ KAFES BALIKÇILIĞI YAPAN FİRMA SAYISI (TOPLAM) 8 BALIK KAFESLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİ (TOPLAM) 3928 TON

22 ÇED FAALİYETLERİ 2015 YILI ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI

23 ÇED YÖNETMELİĞİ EK-I VE EK-II LİSTESİ KAPSAMINDA
ÇED FAALİYETLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI Yıl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ( ) Adet 4 31 46 55 62 45 49 43 1 ÇED YÖNETMELİĞİ EK-I VE EK-II LİSTESİ KAPSAMINDA “MADEN, ENERJİ, SANAYİ, TARIM GIDA, ATIK KİMYA, ULAŞIM KIYI VE TURİZM KONUT” SEKTÖREL BAŞLIKLARI ALTINDA YAPILAN MÜRACAATLARDAN ÇED KARAR SAYISINI GÖSTEREN VERİLER YIL ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR OLUMLU 513 40

24 HES VERİLERİ

25 HES FAALİYETLERİ

26 İLİMİZDE İNŞAATI TAMAMLANMIŞ HES PROJELERİNE AİT FOTOĞRAFLAR

27 MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
TOPLAM 144 -

28 ÇEVRE İZNİ VE LİSANS BELGESİ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN ÇEVRE İZNİ VE LİSANS BELGESİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI TARİH TOPLAM ÇEVRE İZNİ VE LİSANS BELGESİ 113 1 114

29 ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLERİNDEN SORUMLU
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazetede, Kanuna ilişkin hazırlanan Uygulama Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

31 Riskli Tespiti Yapılan Bina Sayısı 105 15
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Riskli Tespiti Yapılan Bina Sayısı Yıkımı Gerçekleşen Bina Sayısı Kira Yardımından Faydalanan Hane sayısı(Aylık 625 TL)

32 Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Riskli
T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Riskli Alan ve Rezerv Alanlar Bakanlığımıza gönderilmiştir. RİSKLİ ALAN VE REZERV ALAN VE YÜZÖLÇÜMLERİ MEVKİİ RİSKLİ ALAN REZERV ALANI YÜZÖLÇÜMÜ(M2) STADYUM VE ÇEVRESİ 84.000 ALTINORDU OTOGAR VE ÇEVRESİ (mahkeme kararı ile iptal edildi) 80.000 KAMYON GARAJI 24.592 ÜNYE SARAÇLI MAHALLESİ GÖLEVİ MAHALLESİ KALEDERE,LİSELER BAYRAMCA MAH. 83.830 FATSA ESKİ ÇÖP ALANI VE STADYUM ÇEVRESİ

33 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
ARZ EDERİM Hüseyin ÖZTÜRK Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları