Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Eğitim Toplantısı 15 Şubat 2016 ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Eğitim Toplantısı 15 Şubat 2016 ANKARA."— Sunum transkripti:

1 Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Eğitim Toplantısı 15 Şubat 2016 ANKARA

2 Dr. Musa ALKAN Veteriner Hekim V ETERINER T IBBİ Ü RÜN T AKİP S İSTEMİ VTÜTS

3 5996 sayılı kanun MADDE 12- (1) Veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı, onayı, kontrolü ve teminine ilişkin işlemler Bakanlık tarafından belirlenir. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı, izin verilmesi, kontrolü ve teminine ilişkin uygulamaları belirlemektir. MADDE 34 (12) (Ek:RG-11/1/2013-28525) Pazarlama izni sahipleri, üretim yerleri, veteriner ecza depoları, perakende satış izinli yerler ve Bakanlıktan toptan veteriner tıbbi ürün temini için izin alan hayvancılık işletmeleri; Bakanlıkça belirlenen yazılı ve elektronik izleme sistemlerine uymak ve gerekli altyapıyı kurmak zorundadır. Bakanlıkça verilen süre içerisinde izleme sistemlerinin gereğini yerine getirmeyenlerin pazarlama, üretim yeri, perakende satış yeri veya toptan temin izni veya veteriner ecza deposu ruhsatı şartlar sağlanıncaya kadar askıya alınır. İzleme sisteminin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yapılacak tüm izin ve ruhsat başvurularında, başvuru şartlarına ek olarak izleme sisteminin gereklilikleri de aranır. DAYANAK

4 Veteriner Tıbbi Ürün Takip Sistemi Veteriner Tıbbi Ürünleri, tekilleştirip bir takip numarası ile kayıt altına alarak üretiminden tüketimine kadar her aşamada, ürünün geçtiği her noktadan yapılacak bildirimler ile izlenmesini amaçlamaktadır. 2.000 Veteriner Farmasotik Ürün 500 Veteriner Biyolojik Ürün KAPSAM

5 Piyasa kontrolü ve denetiminin daha etkili ve daha verimli bir şekilde yapılabilmesi VTÜ satış süreçlerinin kayıt altına alınması, hangi üründen kaç adet üretilip, nereye teslim edildiği bilgisine sahip olunması Akılcı ilaç kullanımı süreçlerinin desteklenmesi Hayvanda veya işletmede kullanılan tıbbi ürünlerin raporlanabilmesi. VTÜ hareketlerinin veri halinde görülmesi ve bu veriyi anlamlı sonuçlara çevirerek politikaların üretilmesi Son kullanma tarihi geçen VTÜ kullanımının engellenmesi Amaç

6 Ürünün piyasadan toplatılması gerektiren durumlarda anlık olarak satışın durdurulması. Orjinal ve güvenilir VTÜ tedarik edilmesinin sağlanması. Yasal olmayan yollarla satışın önlenmesi Üreticiler, ecza depoları, veteriner klinikleri, poliklinikleri, hayvan hastaneleri ve eczanelerin belli bir standartta çalışmasının sağlanması ve bu çalışmalarının otomasyon ile desteklenmesi Soğuk zincirde saklanması gereken ürünlerin muhafaza edildiği depoların sıcaklık takibinin yapılması Amaç

7 SİSTEM KULLANICILARI Üretici / İthalatçı 200 Ecza Deposu 500 Perakende Satış Noktası 10.000 İl ve İlçe Müdürlükleri 1.000 Bakanlık Sistem Kullanıcısı

8 SİSTEM MODÜLLERİ Soğuk Zincir Takip Perakende Satış Yerleri Satın alma bildirimi Satış bildirimi İade alma bildirimi İade etme bildirimi Kullanım bildirimi İl ve İlçe Müdürlükleri Satın alma bildirimi İade alma bildirimi İade etme bildirimi Bedelsiz aktarma bildirimi Kullanım bildirimi Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme Üretici/İthalatçı Üretim Bildirimi Satış Bildirimi İade alma bildirimi Ecza Depoları Satın alma bildirimi Satış bildirimi İade alma bildirimi İade etme bildirimi Veteriner Tıbbi Ürün Kayıt

9 Takip Etme ve İz Sürme Takip etme (Track): Bir ürünün güncel durumu ve konumu gibi bilgilerin belirlenebilmesi ve kayıt altında tutulmasıdır. İz sürme (Tracing): Bir ürünün üretildiği yer ve geçmişte bulunduğu konumlar gibi bilgilerinin kayıt altında tutulmasıdır.

10 Yöntem KAREKOD (01) GTIN-Barkod Numarası: Ürünleri dünya genelinde tekil olarak tanımlayan en fazla 14 basamaktan oluşan numaradır. (21) SN-Sıra Numarası: GTIN ile tanımlanan ürünün her bir birimini tanımlamak için kullanılan numaradır. Bir ürün için kullanılan sıra numarası, aynı çeşit üründe bir daha kullanılamaz. (17) Son Kullanma Tarihi: Ürünün güvenli olarak kullanılabilecek son tarihini belirtir. Verinin formatı YYAAGG şeklindedir. (10) Parti Numarası: Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan numaradır.

11 Üretici / İthalatçı Ecza Depoları

12 REÇETE Perakende Satış Noktaları Kullanım Noktası

13 Kazanımlar Akılcı ilaç kullanımının desteklenmesi Antimikrobiyal direnç konusunda politikalar üretilmesi HALK VE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI İlaç kalıntısı olabilecek hayvansal ürünlerin tüketime sunulmasının engellenmesi Organik hayvansal gıdaların elde edildiği hayvanların izlenmesi

14 Kazanımlar Güvenilir ve etkin veteriner tıbbi ürünün son kullanıcıya kadar ulaştırılması Yan etki tespiti gibi ürünün piyasadan toplatılmasını gerektiren durumlarda anlık ve kesin aksiyonların alınabilmesi Salgın hastalıklarla mücadelede kullanılan biyolojik ürünlerin anlık stok durumlarının takip edilmesi Optimum şartlarda saklanmayan biyolojik ürünlerin kullanımının engellenmesi HALK VE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI

15 Piyasa kontrolü ve denetiminin daha etkili ve daha verimli bir şekilde yapılabilmesi, Kaçak ve sahte ilaç üretiminin ve kullanımının engellenmesi Son kullanma tarihi geçen ilaçların bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanılmasının engellenmesi Yasal olmayan satışın önüne geçilmesi Ecza depolarında bulundurulması zorunlu ürünlerin takip edilmesi GÜVENİLİR ÜRÜNE ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ Kazanımlar

16 İlaç Takip Sistemi İlaç Takip Sistemi

17 İlaç Takip Sistemi İlaç Takip Sistemi


"Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Eğitim Toplantısı 15 Şubat 2016 ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları