Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Turizm İş letmelerinde Sanal Kaytarma: Teorik Bir İ nceleme Oğuzhan SERTTAŞ & Yrd. Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Turizm İş letmelerinde Sanal Kaytarma: Teorik Bir İ nceleme Oğuzhan SERTTAŞ & Yrd. Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Turizm İş letmelerinde Sanal Kaytarma: Teorik Bir İ nceleme Oğuzhan SERTTAŞ & Yrd. Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK

2 Sanal kaytarma Sanal aylaklık Siber aylaklık Sanal sapkınlık

3 SANAL KAYTARMA ETKİNLİKLERİ & DAVRANIŞLARI SANAL KAYTARMA ÖLÇEĞİ (LİM, 2002) 1. Sporla ilgili web sitelerini ziyaret ederim. 2. Yatırımla ilgili web sitelerini ziyaret ederim. 3. E ğ lence ile ilgili web sitelerini ziyaret ederim. 4. Genel haber sitelerini ziyaret ederim. 5. İş le ilgili olmayan web sitelerini ziyaret ederim. 6. İş le ilgili olmayan bilgiler indiririm. 7. Ki ş isel ürünler için internet üzerinden alı ş veri ş yaparım. 8. Yeti ş kinlere yönelik (cinsel içerikli) web sitelerini ziyaret ederim. 9. İş le ilgili olmayan e-postaları kontrol ederim. 10. İş le ilgili olmayan e-posta gönderirim. 11. İş le ilgili olmayan e-posta alırım.

4 SANAL KAYTARMA FAALİYETLERİNİN HUKİKİ BOYUTU İş amaçlı bilgisayarı mesai saatleri içerisinde internet alı ş veri ş ve oyun sitelerine birden fazla girmek sureti ile amacı dı ş ında kullandı ğ ı ve bu süre zarfında zamanını i ş görme edimine harcamadı ğ ı anla ş ılmaktadır. Üstlenilen i ş in yeti ş tirilmesi veya i ş verenin zararının olu ş maması, bu olumsuz davranı ş ı ortadan kaldırmaz. Davacı yan yükümlülü ğ ü ihlal etmi ş tir. Bu davranı ş ının di ğ er i ş çi gibi i ş yerinde olumsuzluklara yol açtı ğ ı ve i ş ili ş kisinin i ş veren açısından devam ettirilmesinin beklenmez bir hal aldı ğ ı anla ş ılmaktadır, i ş verenin i ş sözle ş mesini feshetmesi, davacının davranı ş larından kaynaklanan nedene dayanmaktadır. [(Yarg. 9. H.D. 04.05.2009, E.2008/36305, K.2009/12393 ) (Özkalp vd., 2012:30- 31).]

5 TURİZM & SANAL KAYTARMA KRONOLOJİSİ

6 SON İ LG İ N İ Z VE SABRINIZ İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ M…


"Turizm İş letmelerinde Sanal Kaytarma: Teorik Bir İ nceleme Oğuzhan SERTTAŞ & Yrd. Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları