Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV KAYGISI VE BAŞETME YÖNTEMLERİ TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı» Ebru KAPÇAK 50. Yıl Ortaokulu 8. Sınıflar Rehberlik Ö ğ retmeni «Sınav Kaygısı»

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV KAYGISI VE BAŞETME YÖNTEMLERİ TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı» Ebru KAPÇAK 50. Yıl Ortaokulu 8. Sınıflar Rehberlik Ö ğ retmeni «Sınav Kaygısı»"— Sunum transkripti:

1

2 SINAV KAYGISI VE BAŞETME YÖNTEMLERİ TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı» Ebru KAPÇAK 50. Yıl Ortaokulu 8. Sınıflar Rehberlik Ö ğ retmeni «Sınav Kaygısı»

3 Kaygı Nedir? Herhangi bir stresli durumda yaşanan doğal bir duygudur ve yaşamın doğal bir parçasıdır.

4 KAYGI… Nedeni belli olmayan korkulardır.

5 Kaygı… Kişi duygusal ya da fiziksel baskı altındayken ortaya çıkan bir tepkidir. Bir miktar kaygının olumlu etkileri vardır. Ancak aşırı kaygı durumu paniğe sebep olur.

6 Sınav kaygısı Sınav kaygısı Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır.

7 Sınav Kaygısı; her yaş grubundan öğrencinin yaşadığı bir problemdir. Ancak, aşılamayacak bir problem değildir!

8 Sınav kaygısı böyle başlar. “Sınavı kazanamazsam her şey biter,hayatım mahvolur,herkese rezil olurum” vb. düşüncelere kapılarak sınava girmeden kaygı hali başlar. Sınav kaygısı, sınav sonucunda olumsuz bir sonuç umuldu ğ u için olur.

9 H İ Ç KAYGI YAŞAMADAN BAŞARI GEL İ R M İ ? Her duygu gibi “kaygı” da kişinin yaşamında önem taşır ve gereklidir. Orta düzeyde bir kaygı kişiye enerji verir, onu motive eder. !!!!!! Amaç; kaygıyı tümüyle ortadan kaldırmak de ğ il, yapıcı bir düzeyde tutabilmektir. TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

10 NASIL TANINIR? Kendinize hem fiziksel, hem psikolojik, hem de bedensel olarak bir bakın!

11 BU KAYGIYI TAŞIYAN Ö Ğ RENC İ T İ PLER İ NASILDIR?

12 SINAV KAYGISININ ETK İ LER İ (Kaygılı Ö ğ renci Tipleri)  Çabuk üzülür.  Çabuk heyecanlanır.  Hep gergin ve tedirgindir.  Duygusal ve içlidir. Her şeyi büyütür, küçük şeyleri kendine dert eder.  Sınavlarda heyecanlanır, sararır, solar, terler.  Uykuları düzensizdir.  Be ğ enilmek ister.

13 BU Ö Ğ RENC İ LERDEK İ F İ ZYOLOJ İ K BEL İ RT İ LER NELERD İ R?

14 SINAV KAYGISININ F İ ZYOLOJ İ K BEL İ RT İ LER İ  Kalp atışlarında hızlanma  Hızlı nefes alıp-verme  Gerginlik ve/veya sinirlilik hali  Terleme ve/veya titreme  Dilin dama ğ ın kuruması  Mide şikayetleri  Ba ğ ırsak hareketlerinde de ğ işme (ishal-kabızlık)

15 SINAV KAYGISININ F İ ZYOLOJ İ K BEL İ RT İ LER İ Telaş, şaşkınlık Telaş, şaşkınlık Baş a ğ rısı Baş a ğ rısı Konsantrasyon bozuklukları Konsantrasyon bozuklukları Kaygı ve korku içeren düşünceler Kaygı ve korku içeren düşünceler Ortamdan uzaklaşmak isteme Ortamdan uzaklaşmak isteme Yorgunluk belirtileri. Yorgunluk belirtileri.

16 Sınav kaygısı yaşayan bir ö ğ renci, Acaba sınavı kazanabilecek miyim? Arkadaşlarım kazanır ve ben kazanamaz isem Etrafımdakilerin yüzüne nasıl bakarım Daha hazır de ğ ilim sınava çok az bir süre kaldı.

17 Ö ğ renciye göre SINAV;  “Sınav karizmadır.”  “Sınav her şeydir.”  “Sınav ne kadar iyi oldu ğ unu gösterir.”  “Kazanırsan her şeysin, kazanmazsan hiçbir şey.”

18 SINAV KAYGISININ NEDENLER İ ?  Zamanı iyi kullanamama  Sonuçları tahmin etme  Sınava gerçe ğ inden farklı anlamlar yükleme  Daha önce yaşanmış başarısızlıkların tekrarlanabilece ğ i endişesi  Aile ve çevrenin beklentilerinin yüksek olması  Kendine güvensizlik  Karamsarlık

19 SINAV KAYGISININ NEDENLER İ ?  Bilgisizlik ve hedefin belirsizli ğ i  Gerçekçi olmayan hedefler  Plânsızlık  Çalışma metotlarını bilmemek  Danışılacak kişilerin olmaması  Arkadaşların olumsuz telkinleri  Ö ğ rencinin önünde başarılı bir örnek olmaması

20 FELAKET YORUM LARI İ ÇEREN DÜŞÜNCELER:  Performans ile ilgili olumsuz beklenti “Bu sınavda başarılı olamayaca ğ ım, yetersizim.”  Fizyolojik tepkiler ile ilgili olumsuz beklentiler: “Ellerim titreyecek, karnım a ğ rıyacak, midem bulanacak.”  Var olan fizyolojik tepkilerin yanlış yorumlanması: “Beynim uyuşuyor, kesin beynimde tümör var. Zaten okuduklarımı da anlamıyorum, evet evet var bende bir şey.” SINAV KAYGISININ NEDENLER İ «Sınav Kaygısı»

21 DUYGUSAL VE F İ ZYOLOJ İ K BAKIMDAN BU DURUMDA OLAN Ö Ğ RENC İ KEND İ N İ NASIL İ FADE EDER?

22 Sürekli Kaygı Taşıyan Ö ğ renci İ fadeleri “Sınava hazır de ğ ilim.” “Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma.” “Nerede ve ne zaman kullanaca ğ ım ki ?” “Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek var ?” “Bu bilgiler gelecekte benim işime yaramaz.” “Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok.” “Ben zaten bu konuları anlamıyorum.” “Biliyorum bu sınavda başarılı olamam.” “Sınav kötü geçecek.”

23 BU NOKTADA B İ ZE DÜŞEN NED İ R, NELER İ YAPMAMIZ GEREK İ R?

24

25 İ çinizdeki “siz” ile iyi geçinin: “Şimdi böyle düşünmem için bir sebep var mı?” “Böyle düşünmemin bana bir faydası var mı?” “Daha iyimser olarak ne düşünebilirim?” SINAV KAYGINIZI NASIL YENEB İ L İ RS İ N İ Z? TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

26 Olumsuz düşünceleri fark et, yakala ve yeniden yapılandır: “Dün affedilmez bir yanlış yaptım  ” DEMEK YER İ NE, “Dün tekrar yapabilece ğ im bir yanlışın farkına vardım ” SINAV KAYGINIZI NASIL YENEB İ L İ RS İ N İ Z? TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

27 Olmasını istemedi ğ iniz olayları belirginleştirmeyin, pozitif düşünün: Bu bir “Korktu ğ um şey başıma geldi” olayıdır.  “Sınavda soruları vaktinde bitiremezsem..?” DÜŞÜNCES İ N İ TEKRAR ETMEK YER İ NE “Vaktinde bitirebilmek için gerekli tedbirlerimi aldım, bu durumda hiçbir şey ters gitmeyecek.” SINAV KAYGINIZI NASIL YENEB İ L İ RS İ N İ Z? TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

28 Felaket tellallı ğ ı yapmayın:  «E ğ er bu sınavdan yüksek puan alamazsam ne yaparım.» DEMEK YER İ NE “Bu sınavdan yüksek not almak için elimden geleni yapmaya çalışaca ğ ım.” SINAV KAYGINIZI NASIL YENEB İ L İ RS İ N İ Z? TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

29 De ğ iştirmemiz gereken bazı cümle örnekleri Olumsuz TEOG sınavı hayatta başarılı ve mutlu olabilmek için tek yoldur. Sınavı kazanmak zorundayım Kazanamazsam mahvolurum, Ailemin yüzüne nasıl bakarım, çok korkunç olur. Sınav sonucu, benim iyi ya da kötü oldu ğ umu gösterir. Sınavı kazanamamak herşeyin sonu olur Olumlu TEOG’deki başarısızlık dünyanın sonu de ğ ildir. Sınavdaki başarısızlık benim kişilik de ğ erimi düşürmez. Bu sınav zor olmasına ra ğ men başarabilece ğ im bir sınav. Çünkü ben zorluklarla başedebilirim. Bu sınavı kazanmak istiyorum. Yeterince çalıştım, yapabilirim. TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

30 Olumsuz düşüncelere “DUR” dü ğ mesi takın: Olumsuz düşünceler genellikle sinsice ve fark ettirmeden gelirler. Aklınızdan kaygıya sebep olabilecek bir düşünce geçti ğ inde “DUR!” diye ba ğ ırın. Birdenbire olumsuz düşüncenin kesintiye u ğ radı ğ ını göreceksiniz. Durdurduktan sonra negatif düşünceler yerine pozitif düşünmeye çalışın. SINAV KAYGINIZI NASIL YENEB İ L İ RS İ N İ Z? TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

31 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Biliyorum bu sınavda başarılı olamayacağım. Başarmak için elimden geleni yapacağım!

32 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne zaman kullanacağım ki? Yapabildiğimin en iyisini yapmamın bana ne yararı olabilir? Ne kaybederim?

33 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki! Yeterli zamanımın olmadığı doğru. Ancak olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim?

34 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek var? Yapmam gereken nedir?

35 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Çok fazla konu var, hangi birine hazırlanabilirim ki? Tüm kaynakları çalışamasam bile, önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, hiç olmazsa bu bölümlerden puan kazanırım.

36 Son anda sınava hazırlanmayın. Son dakikada göz atmayın, kafanız karışabilir. Sınavlardan önceki gece iyi bir uyku çekin ve dinlenin. Aç karnına sınava girmeyin. İ yi ve do ğ ru beslenin. Protein (balık, soya, vs.), su, sebze, vitaminler kaygıyı dengeleyen yiyeceklerdir. Bol bol bu yiyeceklerden tüketin. Sınava kendinize güvenerek girin. Sınava acele içinde girmeyin. SINAV KAYGINIZI NASIL YENEB İ L İ RS İ N İ Z? SBS’YE DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

37 Günü gününe çalışın, ö ğ rendiklerinizi tekrar edin. Sınava girerken sevdi ğ iniz elbiseleri giyin. Sınav salonunuzu daha önceden gidip görün. Sınavda gerekli olacak araçları önceden yedekli olarak hazırlayın. Bütün hazırlıklarınıza ve ayrıntılardaki dikkatinize ra ğ men sınav sabahı bir dizi aksilikle karşılaşırsanız, bunu sakın sınavın da kötü geçece ğ i şeklinde yorumlamayın. SINAV KAYGINIZI NASIL YENEB İ L İ RS İ N İ Z? TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

38 KAYGI İ LE BAŞED İ YORUZ… (Ö ğ rencilere) Kaygıyla baş etmede bazı yaklaşımlar Kaygıyla baş etmede bazı yaklaşımlar  Kendini tanıma yoluyla kaygıyı yenme  Test tekni ğ ini gözden geçirme  Psikolojik-kaygının kontrolü

39 Kendini tanıma :  Öncelikle kendinizi tanıyın.  Kaygı duydu ğ unuz alanları tespit edin. Mesela sınava geç kalma korkusu taşıyan bir ö ğ renci gerekli önlemleri aldı ğ ı zaman geç kalmayaca ğ ını düşünerek bu kaygısını yenebilir.

40 Test tekni ğ i açısından : Sınav kitapçıkları da ğ ıtıldı ğ ında aceleyle kitapçı ğ ı çözme telaşına düşmeyin. En iyi oldu ğ unuz bölümden başlayabilirsiniz. Ama şimdiye kadar denemedi ğ iniz taktikler denemeyin. Turlama Tekni ğ i ile soruları çözün. (Bilmedi ğ iniz ve veya emin olmadı ğ ınız soruları geri dönüp bakmak üzere işaret koyun). Belli bir bölümü bitirdikten sonra ya da bütün sınavı bitirdikten sonra…

41 Test tekni ğ i açısından : Sorulardaki; de ğ ildir, her zaman, hiçbiri, birlikte, en çok, en az gibi vurguları önemseyin, bu vurguların farkında olun. Matematik ve Fen bölümünde genellikle basit hatalarla soru yanlış yapılır. (Örn: eksi,artı veya dört işlem hataları).

42

43 Neyi başarabileceğinizden emin olmazsanız, Neyi başarabileceğinizden emin olmazsanız, Başarısız olacağınıza inanırsanız ve Başarısız olacağınıza inanırsanız ve Olumsuz düşünceler geliştirirseniz, Olumsuz düşünceler geliştirirseniz, KENDİNİZ HAKKINDA “ÖNYARGILI” OLURSUNUZ KENDİNİZ HAKKINDA “ÖNYARGILI” OLURSUNUZ

44 Başarısız olduğunuz konularla ilgili hemen ve anında olumlu sonuç beklemeyin, kendinize zaman tanıyın ve sabırlı davranın Başarısız olduğunuz konularla ilgili hemen ve anında olumlu sonuç beklemeyin, kendinize zaman tanıyın ve sabırlı davranın

45

46 Kitapçık türünü kodlamayı unutmayın. Soruları dikkatlice okuyun. Sorulara bakın ve şöyle düşünün: “Bu so ğ uk görüntünüzle beni kandıramazsınız. Ço ğ unuzun çözebilece ğ im sorular oldu ğ unuzu biliyorum. Şimdi size sakin bir şekilde yaklaşaca ğ ım ve karışık görüntünüzün altındaki kolaylı ğ ı ortaya çıkaraca ğ ım.” Sınav esnasında endişelenmek yerine güzel şeyler düşünmeye çalışın. SINAV ANINDA D İ KKAT ETMEN İ Z GEREKENLER TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

47 Önce soruları içlerinden birine takılmadan bütün olarak bir inceleyin. İ yi bildi ğ iniz konular, kolay çözebilece ğ iniz sorularla göz göze geleceksiniz. Sorular için zamanınızı iyi ayarlayın. Sorularla inatlaşmayın. SINAV ANINDA D İ KKAT ETMEN İ Z GEREKENLER TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

48 Zaman zaman duruşunuzu, oturma pozisyonunuzu de ğ iştirin, bu sizi rahatlatacaktır. Çok heyecanlanıp aklınıza bir sorunun cevabı gelmedi ğ inde o soruyu geçin. Sınıf arkadaşlarınız sınavı erkenden bitirip çıkmaya başladı ğ ında panik olmayın, unutmayın: “ERKEN B İ T İ RENLERE FAZLA PUAN VER İ LM İ YOR!..” SINAV ANINDA D İ KKAT ETMEN İ Z GEREKENLER TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

49 Sadece sınava odaklanın. Zamanınızı kaygılanarak, şüpheye düşerek, kendinizi suçlayarak geçirmeyin. “NE YAPAB İ L İ RD İ M?” D İ YE DE Ğİ L, “ŞU ANDA NE YAPAB İ L İ R İ M?” D İ YE DÜŞÜNÜN!... ! SINAV ANINDA D İ KKAT ETMEN İ Z GEREKENLER TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı»

50 Fiziksel olarak rahat olun. Sınavda artık düşünemedi ğ inizi ya da çok gergin oldu ğ unuzu fark ederseniz, sınav ka ğ ıdını bir kenara koyun ve arkanıza yaslanıp derin bir nefes alıp verin. Bu anda sadece nefes alıp verişlerinize odaklanın. Rahatladı ğ ınızı göreceksiniz... SINAV ANINDA D İ KKAT ETMEN İ Z GEREKENLER TEOG’A DOĞRU

51 OLUMSUZ DÜŞÜNCELER Her ne şart da olursa olsun olumlu görmek ve olumlu düşünmemiz gerekiyor.Bu iyimserlik başarı için gereklidir.

52 A İ LELER İ N YAKLAŞIMLARI Bizi mahçup etme Bak dayının o ğ lu kazandı Yemedik yedirdik Kazanamazsan ben elalemin yüzüne nasıl bakarım

53 BEKLENT İ LER… Ailemiz, ö ğ retmenlerimiz, sosyal çevremizin beklentileri mutlaka olacaktır. KURAL: ÇEVREY İ OMUZLARININZDAN ATIN!

54 YAŞANMIŞ BAŞARISIZLIKLAR KURAL: Geçmişi unutun, gelece ğ i de bırakın yalnızca bugüne odaklanın! SADECE BUGÜN…

55

56 KAYGIYI ÖNCE PS İ KOLOJ İ K OLARAK YEN İ N! Kendinizi tanıyın! Olumlu düşünün! Kendinize güvenin! Olumsuz düşüncelerden korkmayın!

57 YAPTIKLARINIZLA KAYGIYI YEN İ N! Sınavdan önce Son tekrarlar Çıkmış sorular Denemeler

58 BEDENSEL ETK İ NL İ KLERLE YEN İ N! Sa ğ lı ğ ınıza dikkat edin! Beslenmenize dikkat edin! Uykunuza dikkat edin! Düzenli nefes egzersizleri yapın!

59 Duygu ve düşüncelerinizi paylaşın! Ailen ve arkadaşların ile birilikte olmak ve olumlu ilişkilerin moralimizi yükseltti ğ ini, Baş edemedi ğ in durumlarda başvurabilece ğ in uzman kişiler oldu ğ unu unutma!

60 Unutmayın! Bu sınav yalnızca başarınızın de ğ erlendirildi ğ i bir sınavdır. Kişili ğ inizin de ğ il.

61 Kendini Yönetirsen, Dünyayı Yönetecek Gücü De Bulursun! Eflatun

62 50. YIL ORTAOKULU TEOG SINAVLARINDA SİZLERE BAŞARILAR DİLER. SEVGİLERİMİZLE…


"SINAV KAYGISI VE BAŞETME YÖNTEMLERİ TEOG’A DO Ğ RU «Sınav Kaygısı» Ebru KAPÇAK 50. Yıl Ortaokulu 8. Sınıflar Rehberlik Ö ğ retmeni «Sınav Kaygısı»" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları