Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 UYGULAMASINDA ÖNCE (01.01.2015 - 31.12.2015 ARASI TEŞVİK DEĞERLENDİRME İÇİN) A.GEÇİCİ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE) B.GEÇİCİ ÖN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 UYGULAMASINDA ÖNCE (01.01.2015 - 31.12.2015 ARASI TEŞVİK DEĞERLENDİRME İÇİN) A.GEÇİCİ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE) B.GEÇİCİ ÖN."— Sunum transkripti:

1

2 2015 UYGULAMASINDA ÖNCE (01.01.2015 - 31.12.2015 ARASI TEŞVİK DEĞERLENDİRME İÇİN) A.GEÇİCİ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE) B.GEÇİCİ ÖN İNCELEME KOMİSYONU (BİRİM DÜZEYİNDE) BELİRLENECEK…

3 DOÇENTLİK TEMEL ALANLARI 1. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2. Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3. Filoloji Temel Alanı 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı 5. Hukuk Temel Alanı 6. İlahiyat Temel Alanı

4 DOÇENTLİK TEMEL ALANLARI 7. Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı 8. Mühendislik Temel Alanı 9. Sağlık Bilimleri Temel Alanı 10. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 11. Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 12. Spor Bilimleri Temel Alanı

5 HER BİR DOÇENTLİK TEMEL ALANINDAN EN AZ BİR KİŞİ OLMAK ÜZERE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ÖDÜLLER, PROJELER DİKKATE ALINARAK REKTÖR VEYA GÖREVLENDİRECEĞİ REKTÖR YARDIMCISININ BAŞKANLIĞINDA REKTÖRÜN ÖNERECEĞİ ÜÇ ADAY ARASINDAN SENATO TARAFINDAN 1. YIL İÇİN SEÇİLEN

6 A. GEÇİCİ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (GATK) EN AZ ÜÇ (3) ÜYELİ KOMİSYON Yani bizde 10 tane temel alan var, Her biri için rektörün önereceği 3 kişi arasından 1 yıl için en az 3 üyeli komisyon olacak [O ZAMAN BİZDE 10 ÜYELİ OLACAK]

7 B. BİRİM DÜZEYİNDE GEÇİCİ ÖN İNCELEME KOMİSYONU OLUŞUTURULMALI

8 GEÇİCİ ÖN İNCELEME HEYETİ (GÖİH) REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER BÖLÜM BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA BİR YIL İÇİN GEÇİCİ ÖN İNCELEME HEYETİ (GÖİH) FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARI ARASINDAN BÖLÜM BAŞKANININ SEÇECEĞİ EN AZ İKİ, EN ÇOK DÖRT ÜYELİ BÖLÜM BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA DEKAN ÖNERİSİ FAKÜLTE KURULUNCA ÖĞRETİM ELEMANLARI ARASINDAN BİR YIL İÇİN EN AZ İKİ, EN ÇOK DÖRT ÜYELİ (GÖİH) YÜKSEKOKUL KURULUNCA ÖĞRETİM ELEMANLARI ARASINDAN YÜKSEKOKUL BÖLÜM BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA MÜDÜR ÖNERİSİ BİR YIL İÇİN EN AZ İKİ, EN ÇOK DÖRT ÜYELİ (GÖİH)

9 GEÇİCİ ÖN İNCELEME HEYETİ (GÖİH) MYO BÖLÜM BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA BİR YIL İÇİN ENSTİTÜLERDE MÜDÜR ÖNERİSİ EN AZ İKİ, EN ÇOK DÖRT ÜYELİ ABD, ASD BAŞKANLIĞINDA MÜDÜR ÖNERİSİ ENSTİTÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ARASINDAN BİR YIL İÇİN EN AZ İKİ, EN ÇOK DÖRT ÜYELİ (GÖİH) MESLEKYÜKSEKOKUL KURULUNCA ÖĞRETİM ELEMANLARI ARASINDAN (GÖİH)

10 GEÇİCİ ÖN İNCELEME HEYETİ (GÖİH) MYO BÖLÜM BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA BİR YIL İÇİN ENSTİTÜLERDE MÜDÜR ÖNERİSİ EN AZ İKİ, EN ÇOK DÖRT ÜYELİ ABD, ASD BAŞKANLIĞINDA MÜDÜR ÖNERİSİ ENSTİTÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ARASINDAN BİR YIL İÇİN EN AZ İKİ, EN ÇOK DÖRT ÜYELİ (GÖİH) MESLEKYÜKSEKOKUL KURULUNCA ÖĞRETİM ELEMANLARI ARASINDAN (GÖİH)

11 BAŞVURU NASIL OLACAK? AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURULARI 1-15 OCAK ARASINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARININ BULUNDUĞU YÖK KURUMUNUN REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLERDE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA ENSTİTÜLERDE ABD, ASD BAŞKANLIĞINA FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MYO’ LARDA BÖLÜM ABAŞKANLIĞINA

12 2016 ve son rası üç yıl için AKADEMİK TEŞVİK KURULU (En az Üç Üyeli) En yüksek akademik teşvik puanına sahip üyelerin içinden HER BİR DÖÇENTLİK TEMEL ALANINDAN EN AZ BİR KİŞİ Her bir üyelik için Rektörün önereceği üç aday arasından SENATONUN SEÇTİĞİ ÜYELERDEN OLUSUR OLMAK ÜZERE

13 BAŞVURUDA AKADEMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN YÖKSİS’ TEN ALINAN ÇIKTI İLE AKADEMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖRNEK VE BELGELER SUNULARAK BAŞVURULUR.

14

15 Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı İçin Örnek Hesaplama AKADEMİK TEŞVİK ÖDEMESİ TUTARI = En yüksek memur brüt aylığı * Akademik unvanlara göre belirlenen oran * (Akademik Teşvik puanı/100) En yüksek Devlet Memuru Brüt Aylığı Hesabı: Maaş Katsayısı; 1 Ocak 2016- 30 Haziran 2016 tarihleri için Maaş katsayısı: 0,088069 1 Temmuz 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri için Maaş katsayısı: 0,092473 Bu durumda; 1 Ocak 2016- 30 Haziran 2016 tarihleri için; 9500*0,088069 = 836 TL 1 Temmuz 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri için; 9500*0,092473 =878 TL

16 Akademik Kadro Unvanlarına Göre Belirlenmiş Oranlar: a) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100 b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90 c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80 d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70 e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar için %70 f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70

17 Akademik Teşvik Puanı: Yönetmeliğin 7. maddesinin 2/a fıkrası şu şekildedir: "Öncelikle her bir akademik faaliyet türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, öğretim elemanının her bir faaliyet türünün alt faaliyetinden dolayı almış olduğu oranların toplamı ile her bir akademik faaliyet türü için belirlenmiş olan (30) puanın çarpılması sonucu elde edilir [Akademik faaliyet türü puanı = alt faaliyet oranları toplamı x 30]."

18 Aynı maddenin 7. fıkrası şu şekildedir: " (7) Faaliyet puanı hesaplanırken, alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1; yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2; uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılır." Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanını en az 30 olması gereklidir.

19 Örnek Hesaplama: Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan ve 2015 yılı içerisinde 1 SCI-Exp yayını (bu yayında ismi 2. sırada), 1 Uluslararası bildirisi (bu yayında ismi 2. sırada), 1 BAP projesini yürütücü olarak tamamlamış ve SCI-Exp kapsamında 30 atıfı bulunan öğretim üyesi için Akademik teşvik ödemesi tutarı hesabı; AKADEMİK TEŞVİK ÖDEMESİ TUTARI= En yüksek memur brüt aylığı * Akademik unvanlara göre belirlenen oran*(Akademik Teşvik puanı/100) Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı=836,66 X 0,8 X (Akademik Teşvik Puanı/100)

20 Akademik Teşvik Puanı Hesabı; YAYINLAR Hesaplama = Alt faaliyet türü oranı X yardımcı doçent katsayısı X yayında kaçıncı isim olduğuna dair çarpan 1 SCI-Exp yayını (bu yayında ismi 2. Sırada) = 0,40 puan X 1,5 X 0.75 (ikinci isim olduğu için)= 0,45 puan Bu faaliyet "Yayın" kapsamında olup, oran 30 ile çarpılacaktır. = Alt faaliyet türü oranı X 30 =0,45 X 30 =13,5

21 TEBLİĞ Hesaplama = Alt faaliyet türü oranı X yardımcı doçent katsayısı X yayında kaçıncı isim olduğuna dair çarpan 1 Uluslararası bildirisi (bu yayında ismi 2. sırada) = 0,20 puan X 1,5 X 0.75 (ikinci isim olduğu için)= 0,225 puan Bu faaliyet "Tebliğ" kapsamında olup, oran 30 ile çarpılacaktır. = Alt faaliyet türü oranı X 30 = 0,0225 X 30 = 6,75

22 PROJE 1 BAP projesi tamamlamış= 30 puan... = Alt faaliyet türü oranı X yardımcı doçent katsayısı X 30 =0,30 X 1,5 X 30 = 13,5 puan

23 ATIF SCI-Exp kapsamında 30 atıf = 30 X 5 puan = 150 puan. = Alt faaliyet türü oranı X yardımcı doçent katsayısı X 30 =1,5 X 1,5 X 30 =67,5 puan

24 Bir faaliyet türünde en fazla 30 puan alınabilmektedir. Bu nedenle Atıf'tan 67,5 değil, hesaplama 30 puan yazılacaktır. Akademik Teşvik Puanı= 13,5+ 6,5 + 13,5 + 30 = 63,75 puan Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı=836,66 X 0,8 X (63,75/100) = 836,66 X 0,8 X 0,64 = 699,3 X 0,64 = 445,8 TL


"2015 UYGULAMASINDA ÖNCE (01.01.2015 - 31.12.2015 ARASI TEŞVİK DEĞERLENDİRME İÇİN) A.GEÇİCİ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE) B.GEÇİCİ ÖN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları