Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversiteler İçin Proje Yönetim Bilgi Sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversiteler İçin Proje Yönetim Bilgi Sistemi"— Sunum transkripti:

1 Üniversiteler İçin Proje Yönetim Bilgi Sistemi
Abdulkadir YALDIR, Mehmet Ulaş KOYUNCUOĞLU, Emre ÇAKIR Pamukkale Üniversitesi

2 Kapsam Proje Proje Yönetimi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
BAP Koordinasyon Süreci Kullanılan Teknolojiler Sistem Tasarımı Geliştirilen Uygulama Kazanımlar Örnek Raporlar Sonuçlar & Tartışma

3 Proje Bir öneride bulunmak, çözüm üretmek veya plana yardımcı olmak için yapılan tasarım, ön çalışma, plan- program. Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

4

5 Proje Yönetimi Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi işlevidir.

6 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları sözleşme ile belirlenmiş, yeni bilgiler üretilmesi veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmalardır.

7 BAP - 2 Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerelinde, BAP Koordinasyon Birimi araştırma projelerini desteklemek, uluslararası ve ulusal resmi ve özel kuruluşlarla ortaklaşa proje çalışmalarını koordine ve teşvik etmek, bu projelerle ilgili her türlü mali ve akademik süreçleri takip etmek amaçlarıyla kurulmuştur.

8 BAP - 3 Ayrıca; Dış Kaynaklı Projeler, Mentör/Mentee Başvuruları ve Döner Sermaye Destekli Projeler de Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Bilgi Sistemi kapsamı altına alınmıştır. WEB Başvuru Değerlendirme Bütçe İşlemleri

9 BAP - 4 Proje ile PAÜ BAP Koordinasyon Biriminde;
Manuel olarak gerçekleştirilen gereksiz iş yükünü hafifletmek, İş karmaşıklığını gidermek, Bilimsel projelerin ve bu projelerin gerektirdiği süreçlerin sistem üzerinden şeffaf bir şekilde takip edilmesini sağlamak, Verilerin daha güvenli ve anlamlı bir formatta tutulmasını sağlamak amaçlanmıştır.

10 BAP Koordinasyon Süreci
BAP Koordinasyon Birimi Destekli Projeler: Başlangıç Seviyesi Araştırma Projeleri Yüksek Lisans Tez Projeleri Doktora Tez Projeleri Kurumsal Altyapı Projeleri Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri Hızlı Destek Projeleri Kongre Katılım Projeleri Yayın Destek Kongre Katılım Projeleri

11 BAP Koordinasyon Süreci - 2
Şekil 1: Bilimsel Araştırma Projeleri Genel Başvuru Süreci

12 BAP Koordinasyon Süreci - 3
Şekil 2: Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütme Süreci

13 Kullanılan Yazılım Teknolojileri
SQL Server Reporting Service (SSRS) Microsoft Visual Studio ASP.NET SQL Server

14 Sistem Tasarımı Karşılaşılan Zorluklar Geliştirilen Çözümler
Kullanıcıların bilgi sistemlerine karşı gösterdikleri klasik direnç ve güvensizlik Uygulamanın tasarım ve geliştirme aşamasında daha önce hiç bahsedilmeyen ara süreçlerin olduğunun ortaya çıkması Geliştirilen Çözümler Kullanıcı dostu arayüzler hazırlanarak olası olumsuz senaryolar için kullanıcılara yönelik toplantılar düzenlenmiş ve olumlu geri dönüşler alınmıştır. Analiz süreci revize edilerek bu süreçler de kapsanmıştır.

15 Sistem Tasarımı - 2 Şekil 3: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Bilgi Sistemi Genel Bakış Diyagramı

16 Sistem Tasarımı - 3 Şekil 4: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Bilgi Sistemi Rollere Göre İşlemler

17 Sistem Tasarımı - 4 Şekil 5: BAP Veritabanı E-R Diyagramı

18 Geliştirilen Uygulama

19 Geliştirilen Uygulama - 2

20 Geliştirilen Uygulama - 3

21 Geliştirilen Uygulama - 4

22 Geliştirilen Uygulama- 5

23 Geliştirilen Uygulama- 6

24 Kazanımlar Proje Bilgi Sistemi akademik personel proje başvuruları ile ilgili yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda belirlenen ve üniversite yönetiminin belirlediği politikalar çerçevesinde tüm süreçleri kapsayacak şekilde devreye alınmıştır. BAP Koordinasyon Birimi destekli projeler yanında, Dış Kaynaklı Projeler, Mentör/Mentee Başvuruları ve Döner Sermaye Destekli Projeler de sistem kapsamına alınmıştır.

25 Kazanımlar - 2 TÜBİTAK ve YÖK gibi kurumlar tarafından istenen raporların oluşturulmasında gerekli göstergeler şeffaf bir şekilde raporlanabilmektedir. Uygulama PAÜ BAP Yönergesi yanında YÖK Çerçeve Yönetmeliğine de uygun bir şekilde ve parametrik olarak hazırlandığı için Türkiye’deki diğer üniversitelere de rahatlıkla adapte edilebilir durumdadır.

26 Kazanımlar - 3 PAÜ’de yapılan tüm bilimsel çalışmaların kayıt altına alınması sağlanmış ve PAÜ bu göstergeler sayesinde Türkiye sıralamasında olması gereken yere yükselmiştir. Proje sayesinde hem üniversitemiz akademik birimlerinin hem de bireysel olarak akademisyenlerimizin proje bazlı performans kriterleri de ölçülebilir hale gelmiştir.

27 Örnek Raporlar Şekil 6: Örnek BAP Öneri Belgesi

28 Örnek Raporlar - 2 Şekil 7: Örnek BAP Bütçe Dağılım Listesi
Şekil 8: Örnek BAP Harcama Listesi Şekil 9: Örnek BAP Başvuru Listesi

29 İleriye Dönük Planlanan Çalışmalar
Uygulamaya e-posta bildirimlerinin yanında proje yürütücüleri ve hakemler için SMS yolu ile bildirim yapılması da eklenebilir. Hakem değerlendirme süreci de sistem üzerinden yapılabilir. YÖKSİS tamamen devreye alındığında ise akademisyenlerimizin proje performanslarıyla ilgili iki sistem arasındaki gerekli entegrasyon da sağlanmış olacaktır.

30 Kaynaklar [1]http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio ( ) [2] ( ) [3] ( )

31 Sorular ve Tartışma


"Üniversiteler İçin Proje Yönetim Bilgi Sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları