Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“PALEONTOLOJİ” “ OMURGASIZ MAKROFOSİLLER ” “PALEONTOLOJİ” “ OMURGASIZ MAKROFOSİLLER ” Dr. Gonca NALCIOĞLU MTA - ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“PALEONTOLOJİ” “ OMURGASIZ MAKROFOSİLLER ” “PALEONTOLOJİ” “ OMURGASIZ MAKROFOSİLLER ” Dr. Gonca NALCIOĞLU MTA - ANKARA."— Sunum transkripti:

1 “PALEONTOLOJİ” “ OMURGASIZ MAKROFOSİLLER ” “PALEONTOLOJİ” “ OMURGASIZ MAKROFOSİLLER ” Dr. Gonca NALCIOĞLU MTA - ANKARA

2 Sözcük anlamı; “eski varlık bilimi” Yunancada paleos = eski, ontos = varlık, logos = bilim Paleontoloji: fosilleri inceleyerek geçmişte yeryüzünde var olmuş canlıları, bunların bölge ve zamandaki dağılımlarını araştıran bilim dalıdır.

3 Paleontoloji “Jeolojinin temelidir” Paleontoloji Fosillerin; tanımlamaları, tanımlamaları, sınıflandırılmaları, sınıflandırılmaları, yaşam ortamı koşullarının yaşam ortamı koşullarının ve ve coğrafik dağılımlarının belirlenmesi coğrafik dağılımlarının belirlenmesi ile yapılır. ile yapılır.

4 Paleontoloji ile saptanan; hayvan (fauna) ve bitki (flora) fosili toplulukları ile; *jeolojik zamanlarda kara ve deniz alanlarının dağılımını (paleocoğrafya), *iklimsel değişimleri, ve *çökelme ortamlarına bağlı gelişen petrol, kömür ve çeşitli maden yataklarının bulunduğu düzeyleri saptanmak mümkün olmaktadır.

5 Paleontoloji; Omurgasız Paleontolojisi * Omurgasız Paleontolojisi (Makro ve Mikro) ve Omurgalı Paleontolojisi * Omurgalı Paleontolojisi (Makro ve Mikro) olarak iki alt bölüme ayrılmıştır.

6 Fosil ?.... Geçmişte yaşamış organizmaların günümüze kadar korunmuş kalıntıları veya izleridir. Latince “fossilis= yerden çıkarılmış”

7 fosiller, tortul kayaçlar içinde bulunan “yeryuvarı tarihinin kanıtları” dırlar.

8 Fosiller; Bugün yaşayan bir çok grubu temsil ettikleri gibi, soyları tükenmiş grupları da tanımamıza yardımcı olurlar. Bilinen en eski fosiller günümüzden 3.6 milyar yıl önce yaşamış olan fotosentetik siyanobakteriler (mavi-yeşil algler) dir.

9 3.6 milyar yıl önce….. (Atmosferin mimarları: CYANOBACTERIA) Siyanobakteriler fotosentez yaparak CO2 tüketip O2 ürettiler… Bu sayede önce denizlerde, sonra atmosferde yaşamın kaynağı olan “oksijen” birikmeye başladı.

10 Fosillerin Fosillerin jeolojiye olan katkıları; Fosiller,Fosiller, yeryuvarının jeolojik tarihini ortaya koyan kayıtlar olması bakımından, jeolojik dönemlerde yaşamış topluluklar olarak yeryuvarının yaşını belirleyecek birer olgudurlar. Bu yaklaşımla, her jeolojik dönemin belirli bitki ve hayvan fosil grupları tarafından karakterize edildiklerini söylemek mümkündür. Yeryuvarındaki kayaçlar, ZamanDevirKatZon karakteristik (indeks) fosiller sayesinde Zaman, Devir, Kat ve Zon 'lara ayrılmışlardır.

11 Bulundukları ortamın göstergesi olan Fosillerle Fosillerle ; ortamın; -deniz, lagün, delta, göl yada kara olduğunu -derinliğini, -tuzluluk derecesini, -sıcaklığını ve pH’değerini, -dalgalı veya durgun olduğunu, belirleyebiliriz..

12 Fosilleşme nasıl olur ? Canlılar öldükten sonra organik-yumuşak kısımları diğer hayvanlar tarafından tüketilir veya bakteriler tarafından tahrip edilir (çürür). Eğer ortam bakterilerin yaşamasına uygun oksijene sahip değilse ve fosilleşmeye uygun taşlaşma süreci koşulları taşıyorsa, canlıdan arta kalan kemik, kabuk ve diş gibi sert ve dayanıklı kısımlar korunarak günümüze ulaşır. Ayrıca bazı hayvanların; dışkısı (koprolit), yumurtası ve sürünme izleri de fosil olarak korunabilir.

13 Fosilleşme ortamları ? -Deniz ve göl tabanları, bataklık, çöl ortamları -buzullar, akarsu yatakları -delta, lagünler -volkanik kül-lav ve çamurlu ortamlar

14 denizlerle Yaşamın başlangıcı yaklaşık 542 milyon yıl önce KAMBRİYEN devrinin başlangıcında, denizlerle bazı hayvan gruplarının ortaya çıkışı ile oldu (Kambriyen Patlaması).

15 Dünyanın oluşumu……..4.600.000.000 yıl En yaşlı kayaç…………..3.800.000.000 yıl En yaşlı fosil……………..3.600.000.000 yıl Kambriyen patlaması....542.000.000 yıl ……milyon yıllarla konuşmak yerine…. “4.600.000.000 yılın takvimi” JEOLOJİK ZAMAN ÇİZELGESİ

16 PROTEROZOYİK 2.500-542 my Kambriyen Ordovisiyen Siluriyen Devoniyen Karbonifer Permiyen PALEOZOYİK 542-251 my MESOZOYİK 251-66 my SENOZOYİK 66-0 my FANEROZOYİK DevirZamanÜst Zaman ARKEEN 4.570-2.500 my Ökaryotik çok hücreliler Ökaryotik tek hücreliler Bakteriler (prokaryotik hücreli) Dünyanın oluşumu Kretase Jura Triyas Neojen Paleojen Yaşamda ani gelişme

17

18 Filum PORIFERA Filum PORIFERA (Yaş:Kambriyen – Güncel ) Süngerler en basit çok hücreli organizmalardır. Denizel Organizmalardır

19 Filum CNIDARIA Filum CNIDARIA (Yaş: Kambriyen – Güncel) Denizel ve resif yapıcı organizmalardır

20 Mercan resifleri

21 Mercan fosilleri

22 Filum BRYOZOA Filum BRYOZOA Denizlerde yaşarlar (Yaş: Ordovisiyen-Güncel)

23 Denizel organizmalar (Yaş: Kambriyen – Güncel) Filum BRACHIOPODA Filum BRACHIOPODA Özellikle Paleozoyik dönemde çok bol

24 Filum MOLLUSCA Filum MOLLUSCA Sınıf Bivalvia Sınıf Gastropoda Sınıf Cephalopoda deniz ve göl Ordovisiyen - Güncel Kara, deniz ve göl denizel

25 Cephalopoda Ammonoidler (Yaş: Devoniyen-Kretase)

26 Sınıf: Echinoidea Sınıf: Crinoidea Filum ECHINODERMATA Filum ECHINODERMATA (Yaş:Ordovisiyen – Güncel) Denizel organizmalar

27 Filum HEMICORDATA Filum HEMICORDATA (Yaş: Ordovisiyen – Siluriyen) Denizel organizma

28 Filum ARTHROPODA Filum ARTHROPODA Denizel organizma (Yaş: Kambriyen – Permiyen)

29 Trilobit Trilobit

30 Ordovisiyen dönemi deniz canlıları canlandırması

31 Trilobitler Brachiopodlar + Mercanlar + Bryozoalar Trilobitler Trilobitler, Brakiyopodlar (eklemsiz) Trilobitler Trilobitler, Graptolitler, Brakiyopodlar, Bryozoalar, Krinoidler, Nautilidler TrilobitlerGraptolitler Trilobitler, Graptolitler, Koloni Mercanlar Brakiyopodlar, Krinoidler, Nautilidler Brakiyopodlar Brakiyopodlar, Koloni Mercanlar, Trilobitler, Krinoidler, Bryozoalar Brakiyopodlar Brakiyopodlar, Koloni Mercanlar, Krinoidler, Bryozoalar Brakiyopodlar Brakiyopodlar, Bryozoalar, Koloni Mercanlar Baskın Makrofosil Grupları

32 MESOZOYİK 251-66 my Kretase Jura Triyas SENOZOYİK 66-0 my Neojen Paleojen Ammonitler,Bivalvler Mercanlar Ammonitler, Bivalvler, Gastropodlar, Ekinitler, Mercanlar, Krinoidler Bivalvler Bivalvler, Gastropodlar, Ekinitler, Mercanlar Baskın Makrofosil Grupları

33 Geçmiş zamanın takvimini oluşturabilmek için gereken bilgiyi bize kimler verdi?

34 Kitabelerini yazan ölüler Adımız Pleurodictyum Biz bir m mm mercan cinsiyiz, bireyler bir araya gelerek koloni oluşturduk. Gördüğünüz kolonimizdir. Erken Devoniyen zamanında sığ- sıcak denizlerde, kendimizi deniz tabanına bağlayarak yaşadık. Erken Devoniyen zamanı sonunda yeryüzünden silinip gittik. Bizimde bir zamanlar var olduğumuzu bilin diye size fosilimizi bıraktık. Not: nasıl fosilleştiğimizi çözebilirseniz size tortul ortam koşullarını da anlatırız.

35 Adım Crioceratites Ben bir a aa ammonit cinsiyim. Erken Kretase zamanında açık denizlerde yüzerek yaşadım. Kendi ürettiğim dikenli bir kabuğum vardı. Ölünce derin deniz tabanına indim. Yumuşak gövdem çürüdü, kabuğumun içine o ortamdaki çökeller doldu. Kabuğum zamanla eridi gitti. Gördüğünüz kabuğumun iç kalıbıdır.

36 Adımız Planorbis Biz, bir g gg gastropod cinsiyiz. Bizim cinsimiz ilk kez Jura’da ortaya çıktı, o günden beri varız. Tatlı su göllerinde yaşadık-yaşıyoruz. Fosillerimizi bulmak isterseniz gölsel kireçtaşlarını veya kiltaşlarında arayın.

37 Onlar yazdıkları kitabelerde bize ne zaman, nerde, nasıl yaşadıklarını, nasıl öldüklerini, nasıl gömüldüklerini anlatırlar. Bununla da kalmayıp yaşadıkları dönemde dünyada neler olup bittiğini hikayelerine eklerler. Kendilerine özgü dilleri vardır, öğrenebilirsek, sessizce anlattıkları “dünyanın tarihi” ni anlayabiliriz. Onların dillerini bilmeyenler, anlattıklarını anlayamadıkları için, doğal olarak onların değerlerini de bilemezler.


"“PALEONTOLOJİ” “ OMURGASIZ MAKROFOSİLLER ” “PALEONTOLOJİ” “ OMURGASIZ MAKROFOSİLLER ” Dr. Gonca NALCIOĞLU MTA - ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları