Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Sağlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Sağlığı."— Sunum transkripti:

1 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

2 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İşverenin Sorumlulukları Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği “ İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler ” (İŞ KANUNU Madde 77)

3 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İşçi- Çalışanların Sorumlulukları “ …………., işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler ” (İŞ KANUNU Madde 77)

4 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İşverenin Sorumlulukları Denetim, Bilgilendirme “ İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar ” (İŞ KANUNU Madde 77)

5 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İşverenin Sorumlulukları İş Kazalarının Bildirilmesi “ İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar ” (İŞ KANUNU Madde 77)

6 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İşçi- Çalışanların Sorumlulukları Talimatlara Uymak “ Çalışanlar, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler ” (İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik-Madde 6)

7 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İşçi- Çalışanların Sorumlulukları Sağlık Çalışmalarına Destek-Eğitimlere Katılma Talimatlara Uymak “ Çalışanlar ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler ” ( Madde 6- İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

8 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Hukuki Sorumluluklar SGK, İK ve MH sonucunda zarar gören çalışana; Her türlü sağlık yardımını yapar. Geçici iş göremezlik ödeneklerini öder. Çalışana ya da hak sahiplerine gelir bağlar. SGK'ca bu harcamalar Borçlar Yasası hükümlerine göre rücu edilir.

9 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Hukuki Sorumluluklar İSG faaliyetlerinin yürütülmesinden doğan sorumluluklarını yerine getirmeyen İşveren/Vekilleri/3.şahıslar hakkında; İSG Kanununa göre İdari Para Cezaları, SGK Kanununa göreRücu Davaları, Borçlar Kanununa göre Tazminat Davaları, Türk Ceza Kanununa göre Ceza Davaları açılabilir.

10 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Hukuki Sorumluluklar SSK yardım ve ödenekleri, Zarara uğrayan çalışan ve hak sahiplerinin gerçek zararlarını karşılayamaz. Manevi zararı karşılayamaz. Sorumluluk hukukunun genel ilkesine göre; zarar görenin zararlarının tümünün karşılanması gerekir.

11 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Hukuki Sorumluluklar 6098 Sayılı BORÇLAR KANUNU MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

12 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Davalar Bireysel İş Hukuku (Özel Hukuk) hükümlerine göre;  Rücu Tazminat Davası  Manevi Tazminat Davası  Maddi Tazminat Davası

13 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Manevi Tazminat İK ve MH sonucu çalışanın yada ölümlü İK ve MH uğrayan çalışanın ailesinin çektiği acı ve elem için hakim takdiri ile manevi tazminat tutarı belirlenir ve işverene ödettirilir.

14 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Manevi Tazminatı Etkileyen Hususlar İşverenin kusurunun hafif veya ağır olması İşçinin işverenle birlikte kusuru olması Kusur işçide veya birlikte kusurda işçinin kusuru çok ağır,işverenin kusuru çok hafif ise dava red edilebilir. Ölüm halinde boçlar kanunun 47. Maddesine rağmen yargıtaya göre kan ve sıhri (kanuni yollarla oluşan) hısımlık şart değildir. Aile hukuku çevresindeki yakınlık değil duygusal yakınlık önemlidir.

15 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Maddi Tazminat İK ya da MH geçiren kimse, iş göremezlik ölçüsünde çalışmasının aksaması ve bu nedenle gördüğü zararı kendisini çalıştırandan talep edebilir. İş Göremezlik Tazminatı Destekten Yoksunluk Tazminatı

16 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sürekli ya da Geçici İş Göremezlik Ödeneği İK ya da MH sonucu, meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 10 ve daha fazla ise, SGK tarafından sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. İyileşmesi durumunda, çalışmadığı zaman boyunca geçici iş göremezlik ödeneği bağlanır. Tam iş göremezlik (%100) halinde; Sürekli İş Göremezlik Geliri = Yıllık Kazanç x 70 100

17 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Göremezlik Tazminatı İK ya da MH nedeniyle iş görme gücünde azalma olan veya iş göremez duruma düşen çalışan, iş göremezlik tazminat davası açabilir.

18 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Destekten Yoksunluk Tazminatı İK ya da MH sonucu ölen çalışanın desteğinden yoksun kalan kişiler tarafından işveren aleyhine destekten yoksunluk tazminat davası açılabilir. Yargıtay kararlarına göre; Ölen ile destekten yoksun kalanlar arasında, miras ilişkisi ya da nafaka yükümlüğü bulunması şart değildir. Ölen kişinin destek olduğu kişilere düzenli olarak yardımda bulunmuş olması yeterlidir.

19 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Destekten Yoksunluk Tazminatı -Destekten yoksun kalanlarla ölenin yaşayabilecekleri olası süreler, -Ölenin çalışıp kazanabileceği süredeki kazancı tutarı, Dikkate alınır. Tazminatın, peşin ödenmesinden esastır. Bu tutarın hesaplanmasında, ölen çalışanın yıllık net geliri hesaplandıktan sonra, bu gelirin % 70‘i destekten yoksun kalanlara dağıtılmaktadır. İK ve MH da ölenin kusuru var ise, bu kusur oranında tazminatın miktarı azaltılır.

20 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. KAMU (CEZA) DAVALARI

21 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Ceza Davası İşlenen bir suç nedeniyle, sadece suçtan zarar gören kişinin değil, aynı zamanda tüm toplumun mağduriyeti söz konusudur. Bu nedenle ceza davaları toplumun yani kamunun temsilcisi olarak Cumhuriyet Savcısı tarafından takip edilir ve “kamu davası” olarak adlandırılır.

22 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Ceza Davası Kişi yaralanmışsa bu defa tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan yaralamaya sebebiyet verme suçundan ötürü TCK madde 89’a göre dava açılmaktadır.

23 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Ceza Davası İş kazası sonucu ÖLÜM halinde dava kamu davası niteliğinde görüldüğünden çalışanın ailesi şikâyetçi olmadığını bildirse dahi yargılama devam etmektedir.

24 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Taksir Türk Ceza Hukuku’nda iş kazalarıyla ilgili suçlar “taksirli suçlar” olarak adlandırılmıştır. Taksir, sözcüğü kusurda bulunma, kusurlu olma durumu anlamındadır. Bu tür suçlarda kasıt söz konusu değildir.

25 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 22 Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

26 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 22 Bilinçli Taksir, kişinin öngördüğü sonucu istememesine karşın, sonucun meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

27 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 85 Taksirle, bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

28 Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Teşekkür Ederim.


"Edit the text with your own short phrases. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. İş Sağlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları