Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. OTURUM – Ergenlİk DÖNEMİ VE CİNSEL EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. OTURUM – Ergenlİk DÖNEMİ VE CİNSEL EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 2. OTURUM – Ergenlİk DÖNEMİ VE CİNSEL EĞİTİM 30.12.2015
AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 2. OTURUM – Ergenlİk DÖNEMİ VE CİNSEL EĞİTİM

2 1. OTURUMDA NELER YAPTIK?

3 BU EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR?
Çocukların daha çok sosyalleşmesini sağlamak, Çocukların eğitimleri için yeni bilgiler öğrenmek, Çocuklara daha iyi eğitim verebilmek.

4 BEKLENTİLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NELER YAPACAKSINIZ?
Aile eğitimi programlarına katılmak, Öğrendiklerimizi uygulamak, Okul ve öğretmenlerle işbirliği yapmak.

5 BEKLENTİLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN SİZE NELER ENGEL OLUR?
Ulaşım zorluğu, İşlerimizin olması, Çocuk sayısının fazla olması.

6 AİLE EĞİTİMİNİN AMACI Aile Eğitiminin Amacı; eğitim sürecine aileyi aktif olarak dahil etmek ve çocuğa istendik davranışların kazandırılmasını kolaylaştırmaktır.

7 Ebeveyn Tepkilerinin Evreleri

8 ÖZEL EĞİTİMDE SIKÇA KULLANILAN KAVRAMLAR
Özel Gereksinimli Çocuk Pekiştirme Pekiştireç Olumsuz Pekiştireç Premack İlkesi BEP BÖP

9 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE TANINAN HAKLAR
EVDE BAKIM ÜCRETİ ENGELLİ KARTI ARAÇ ALIMI TOKİ DEN EV ALIMI TTNET KAMPANYASI ENGELLİ MAAŞI

10 Ev Ödevinin Kontrolü 

11 Ön Test Uygulanması

12 ERGENLİK DÖNEMİ Ergenlik; Toplumdan topluma, Devirden devire,
Kişiden kişiye, farklı özellikler gösterebilir.

13 Her birey ergenliği yaşar…

14 ERGENLİĞİN TANIMI Ergenlik; İnsanın içinde fırtınaların koptuğu,
Sosyal, Psikolojik, Fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı, Çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, Hızlı bir BÜYÜME, GELİŞME ve OLGUNLAŞMANIN olduğu, Gelecekteki yaşantıyı belirleyen dönem olarak tanımlanabilir.

15 ERGENLİK DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ
ETKİNLİK YAPIYORUZ

16 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLSUN NORMAL OLSUN HER BİREY CİNSİYETİ İLE DOĞAR

17 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLSUN NORMAL OLSUN HER BİREY CİNSİYETİ İLE DOĞAR
Maalesef zihinsel ve fiziksel engelli çocuk ve gençlerin cinsel hakları olduğu unutulmakta, cinsel konularda bilgi gereksinimleri, cinsellikle ilgili duygu ve düşünceleri çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Cinsellik toplum tarafından en çok baskı altına alınan sınırlandırılan konudur. Bu konuyla ilgili gerek eğitimciler gerek anne babalar çocuklarına nasıl bir yaklaşım içerisinde olacaklarını bilememişlerdir.

18 Özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve gençlerde cinsel gelişim incelenirken takvim yaşları değil , gelişim düzeyleri, zeka yaşları dikkate alınmalıdır. Bu insanların çoğu kere erişkinlerin sahip oldukları zeka düzeyine ulaşamadıkları bir gerçektir; ancak onlar da yemek yemek, su içmek, uyumak ve özellikle sevmek sevilmek, paylaşmak ihtiyacı hissederler. Çünkü mideleri, kalpleri, dolaşım ve böbrek sistemleri yumurtalıkları, testisleri kısaca zihinsel güçlükleri dışında tüm organları diğer insanlar gibi çalışır.

19 Nasıl acıktıklarını ifade edemeyip yaşamak için beslenmeye ihtiyaçları varsa, normal düzeninde çalışan hormonları nedeniyle cinsel aktivite istekleri de olacaktır. Ne yazık ki toplumda özel eğitime gereksinim duyduğu kabul edilse bile bireylerin fiziki gelişimleri ve yaşlarına göre değerlendirme yapılmaktadır. Dıştan bakan gözlere göre koca adam ve koca kızın yaptıkları bir çok şey yadırganır.

20 Genel olarak özel eğitime gereksinim duyan birey tanısı almış kişiler 3-6 yaş ya da 6-11 yaş seviyesindeki zihinsel becerilere sahiptir. 3-6 Yaş Dönemi Cinsel Gelişimi Çocuk cinsel organını eliyle dokunarak tanımaya çalışır. Bu davranış çoğu kez büyükleri rahatsız eder. Çocuk bunu arada bir yaparsa problem değil ancak bu durum çok fazla artarsa ve haz alma boyutuna varırsa onu korkutmadan ve konuya değinmeden onu bir şeyle oyalayarak dikkatini başka bir yöne çekmek genellikle yeterli olur.

21 6-11 Yaş Dönemi Cinsel Gelişimi
Çocukta cinsel ilgi okul öncesi çağda en yoğundur, okula başlamayla birlikte ilgi ve merakta azalma olur. Düşüncelerini okuldaki etkinliklere çevirir ve aynı cinsten çocuklarla oynar. Bu şekilde değerlendirildiğinde anne-baba ve eğitimcilere sorun gibi görünen pek çok durumun gerçekte sorun sayılmayacağı anlaşılır.

22 Örneğin takvim yaşı 17, ancak zihinsel düzeyi 5 yaş olan bir genç cinsel organlar, göğüsler, bebeklerin nasıl doğduğu ile ilgili sorular sorabilir. Bu sorular altı yaş zihinsel düzeyi için beklenen sorulardır. Özel eğitime gereksinim duyan çocukların genelde yaşıtlarından daha fazla cinsel ilgileri olduğu, daha fazla cinsel içerikli davranışları olduğu düşünülür. Oysa bu çocukların cinsel içerikli davranışların ne zaman nerede hangi durumlarda uygun olup olmadığını bilemedikleri için yani bir anlamda cinsel tipli davranışlarını kontrol edemedikleri için böyle algılanmaktadır.

23 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin çoğunluğu başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekmektedir. Herhangi bir davranışı sorun olarak algılamadan önce çocuklar için uygun olduğunu düşündüğümüz davranışları hatırlamakta fayda vardır. 1. Cinsel organlar göğüsler hakkında soru sormak 2. Banyo yapan birini gördüğünde ilgi ile izlemek

24 3. Bazen heyecanlı ve korkmuş iken cinsel organına dokunmak 4
3. Bazen heyecanlı ve korkmuş iken cinsel organına dokunmak 4. Arkadaşları ile cinsellik hakkında konuşmak 5. Karşı cins arkadaşları olduğunu söylemek 6. Giyinirken banyo yaparken yalnız olmak istemek 7. Ayıp sözler duyduğunu söylemek ve bunları tekrar etmek istemek 8. Diğer çocukları ve yetişkinleri öpmek, onların kendilerini öpmelerine izin vermek

25 Bunların herhangi birini problem olarak tanımlamadan önce bazı noktalara dikkat edilmelidir. 1. Zeka düzeyine uygunluk 2. Şiddet 3. Sıklık ve sürekliliktir.

26 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN BİREYLERİN OLUMLU CİNSEL KİMLİK GELİŞTİRMESİ

27 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN BİREYLERİN OLUMLU CİNSEL KİMLİK GELİŞTİRMESİ
Cinsel kimlik; bireyin ait olduğu cinsi kabul etmesi, kendi bedenini ve benliğini bu cinsellik içinde algılaması, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde davranmasıdır. Çocukta temel cinsel kimlik, 3 yaşına gelmeden önce oluşmaktadır. Çocuklar, yaklaşık olarak iki yaşlarında kız ve erkek olarak farklı iki cinsiyetin bulunduğunu kavrarlar. Kendi cinslerinin de farkına varırlar. Çocuklarda cinsel kimlik, başlangıçta fiziksel ve bedensel özellikler ile ilgilidir. Çocuklar, cinsiyetin normal olarak değişmediğini ancak 5-6 yaşlarında kavrarlar. Cinsel kimlik algısı daha sonra iki cinse ait inanç ve tutumların gelişmesi ve bunlara ilişkin davranışların öğrenilmesi ile devam eder.

28 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN BİREYLERİN OLUMLU CİNSEL KİMLİK GELİŞTİRMESİ
Cinsel kimliğin gelişiminde aile ve yakın çevre çok önemli bir rol üstlenmektedir. Aileler, bebek doğduğu günden itibaren, isim seçmek, kızlara daha süslü giysiler giydirmek, saçlarını uzatmak ya da süslemek, erkeklerin saçlarını kısa kesmek, farklı oyuncaklar almak (kızlara bebek, ev eşyaları; erkeklere araba, tabanca vb), farklı rollere ilişkin beklentileri ifade etmek (“Kızlar uslu olur”, “Erkekler cesur olur” gibi) ve bu beklentilerine uygun davranışları pekiştirmek, tersi davranışları görmezden gelmek, ayıplamak, kınamak hatta cezalandırmak yoluyla cinsel kimliğin oluşmasına yardımcı olurlar.

29 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN BİREYLERİN OLUMLU CİNSEL KİMLİK GELİŞTİRMESİ
Çocuklar, aile içinde kendi cinsiyetlerine uygun rolleri, ilgileri ve davranışları benimsemeyi öğrenirler. Erkek çocuklar, sert ve saldırgan oyunları oynadıkları, duygusallık göstermedikleri ve daha çok mekanik konulara ilgi duydukları zaman, ana-babaları tarafından ödüllendirilirler. Kız çocukları ise, söz dinledikleri, “tatlı” ve duygusal olduklarında ödüllendirilirler. Kendilerine, mekanik ve teknik birtakım ilgiler edinmede cesaret verilmez. Toplumun kültür ve değerlerinden kaynaklanan bu “ödüllendirme sistemi,” kız ve erkek çocuklar arasında gözlenen cinsiyet ve cinsel kimlik farklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

30 NELER YAPILMALIDIR? Çocuklara cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun elbiseler giydirilmeli ve yine cinsiyetlerine uygun oyuncaklar alınmalıdır. Çocuklara günlük yaşam becerileri kazandırılırken cinsel kimlikleri de vurgulanmalıdır. Örneğin kız çocuğa pembe etek giydirilirken ‘bu pembe etek. Kızlar pembe etek giyerler’ şeklinde vurgulanmalıdır. Çocuklar engel türlerinden dolayı yavaş öğrendiğinden bu vurgulamalar sürekli yapılmalıdır. Karşı cinsin davranışlarını yapan çocuklara sert müdahale edilmemeli, çocuğun kendi cinsel kimliğine göre doğru olan davranış söylenmeli veya gösterilmelidir.

31 DEĞİŞİM GÖSTEREN BEDEN YAPISINA UYUM SAĞLAMA

32 DEĞİŞİM GÖSTEREN BEDEN YAPISINA UYUM SAĞLAMA
Ergenlik döneminde bireylerin vücutlarında meydana gelen değişiklikler ve yine bu dönemde oluşmaya başlayan cinsel davranışlar şu şekilde özetlenebilir; Koltuk altında, dış üreme organları çevresinde kılların çıkması, Cinsel organların büyümesi, Boy uzaması, Suratta, sırtta vb. yerlerde sivilcelerin oluşması, Ses tonunun kalınlaşması, Göğüslerin büyümesi, Erkeklerde gece boşalmaları, Kadınlarda adet (menstrüasyon) döneminin başlaması

33 Normal bireyler yukarıda anlatılan basamakları genellikle yetişkinleri gözlemleyerek ve taklit ederek geçerler. Ergenlikte beden imgesinin ansızın değişmesi bedeni ve cinsel kimliği yeniden tanıma sorununu ortaya çıkarır. Hormonlar bedenin görünümünü değiştirir ve ona çocuğun ve çevresindekilerin gözünde yeni bir anlam kazandırır. Normal bireylerin bu dönemde yaşadığı kaygı ve endişelerin aynısını, özel eğitime gereksinim duyan ergenler de değişen beden yapısı karşısında yaşayabilmektedir. Bireylerde var olan engel türü bireylerin kendisinde ve çevresindeki kişilerde meydana gelen değişiklikleri tam anlamı ile fark edememesine neden olabilir.

34 Zihin engelli bireylerin anlama ve öğrenme özellikleri bakımından ergenlik döneminde bedenlerinde meydana gelen değişikliklerin nedenini kendi kendilerine öğrenmelerinin çoğu zaman mümkün olmadığı için cinsel eğitime diğer bireylerden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bedende meydana gelen değişimler ergenin ilgisini çeker ve değişimin olduğu organlara dokunarak bu bölgeleri uyarır, tüylenen bölgeleri inceler, göğüslerine dokunur. Bu dokunuşlardan tesadüfen haz duyan ve aldığı haz ile bunu tekrarlayan engelli ergenler, mahremiyet kavramının olmaması sebebi ile bu davranışları uygun olmayan ortamlarda da sergileyebilirler. Bu dönemde engelli ergen kadar onunla ilgilenen anne, baba kardeş ve diğer kişilere de çocuklarının cinsel gelişimi üzerine eğitim verilmesi gerekmektedir.

35 UYGUN CİNSEL DAVRANIŞLAR SERGİLEME

36 UYGUN CİNSEL DAVRANIŞLAR SERGİLEME
Mastürbasyon Birçok aile ve engelli çocuklar ile çalışan meslek insanları için mastürbasyon zor bir konudur. Bu davranışın ihmal edilmesi veya bundan kaçınılması gibi eğilimler söz konusudur. Ergenlik döneminde mastürbasyonun ortaya çıkması bireyde hormonal gelişme, cinsel dikkatin uyanmasına bağlı olduğu söylenebilir.

37 Ergenlik süresince kendini uyarmanın, cinsel gerginliğin azalmasına, cinsel kimliğin gelişimine ve cinsel organlara ilişkin öğrenmeye yardım edeceğine inanılmaktadır. Özellikle ağır derecede zihinsel engeli bulunan bazı çocuklar ve ergenler mastürbasyon yapma davranışını elleriyle sıraya vb. yerlere cinsel organlarını sürterek, cinsel organlarını bacakları ve elleri arasına alıp ileri geri sallanarak, yatakta yatarken yüz üstü yatıp yatağa sürtünerek gerçekleştirmektedirler. Bu davranışlar çoğu ergen ve çocuklarda tesadüfen öğrenilmiş davranışlardır. Bu davranışlardan alınan haz güçlü bir pekiştireç etkisi özelliği taşımaktadır. Ağır derecede zihinsel engelli çocukların çoğu mahremiyet kavramını bilmediği için bu davranışları çoğu ortamda sergileyebilirler.

38 Bu konuda çocukla ilgilenen kişilerin öncelikle mastürbasyon yapma davranışının anormal bir davranış olmadığını bilmeleri gerekmektedir. Ergenlerin mastürbasyon yaparken cinsel organına ve sağlıklarına zarar vermeleri çocukla ilgilenen kişileri ve çocuğu olumsuz etkiler. Asıl sorun zihinsel engeli olan çocuğun veya ergenin mastürbasyon yapma davranışını hangi ortamlarda, ne şekilde ve nasıl yapacağını bilmemesinden kaynaklanmaktadır.

39 Eşcinsel Davranışlar Sergileme
Eşcinsellik, cinsiyeti aynı olan iki kişinin birbirine karşı cinsel ilgi göstermesi ve birbiri ile ilişki kurmasıdır. Diğer bir ifade ile hemcinsine karşı duyulan ve hemcinsi ile kurulan cinsel ilişkilerdir. Evde anne babanın kıza erkek, erkeğe kız gibi muamele etmesi hatta onlara karşıt cinsin kıyafetlerini giydirmesi gibi durumlar cinsiyete ait özelliklerin gelişmesini engellemektedir.

40 Zihinsel engelli bireylere okul ya da evde uygulanan toplumsal baskılar sonucu kız erkek yakınlaşmalarına genelde izin verilemez. Fakat erke erkeğe kız kıza birbirlerine sarılmalarına, birbirlerine dokunmalı şaka yapmalarına izin verilmektedir. Bu durum engelli bireylerin erkek erkeğe, kız kıza bazı hazlar almaya başlamalarına yol açmaktadır. Eğer bu çocuklara uygun ilişkiler anlatılmazsa farklı türden ilişkiler yaşayabilmesinin önü açılmış olacaktır.

41 KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK

42 KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK
Ped Değiştirme Perine bölgesi, dış genital (üreme) organları kapsayan, vücudun en sıcak, nemli bölgesidir. Çeşitli vücut atıkları buradan atıldığı için de hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kadınların anatomik yapısı, menstrüasyon (ay hali) dönemleri, onların, perine temizlik ve bakımına daha çok dikkat etmelerini gerektirir. Kullanılan iç çamaşırlarının kişiye özel olması ve kullanılan pedlerin uygun aralıklarla değiştirilmesi temizlik açısından oldukça önemlidir.

43 Zihin engelli bireylere ped değiştirme becerisinin öğretiminin yapılması, bireylerin bağımsız olarak kendi kişisel bakımlarını yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu becerinin öğretimine başlamadan önce ilk yapılması gereken beceriye ilişkin basamakların belirlenmesidir. Basamaklar belirlendikten sonra öğrencinin durumuna göre fiziksel, model ya da sözel ipucu ile her basamak öğrenciye tek tek öğretilir. Ped değiştirme becerisine yönelik basamaklar da şu şekilde sıralanabilir;

44 Külotunu indirir. Kirli pedin temiz yüzeyini bulur. Kirli pedi temiz yüzeyinde tutarak çekip çıkarır. Pedin kirli kısmı içeride kalacak şekilde pedi ikiye katlar. Cebinden peçetesini çıkarır. Peçeteyi açar. Kirli pedi peçetenin içinde kalacak şekilde sarar. Çöpü bulur. Peçeteyi çöpe atar. Temiz pedi alır. Poşetinden çıkarır. Pedin kanatlarını bulur. Pedin kanatlarını arkaya doğru çevirerek külotuna yapıştırır. Külotunu çeker. Giysisini düzeltir.

45 Koltuk Altı Temizliği İçin Belirlenmiş Basamaklar
Ergen banyoya girer. Banyonun kapısını kapatır. Kıyafetlerini çıkarır. Tüy dökücü kremi eline alır. Aynanın karşısına geçer. Tüy dökücü kremi diğer elinin parmak uçlarına bir miktar sürer. Tüy dökücü kremi yerine bırakır. Bir kolunu yukarı kaldırır. Tüy dökücü krem olan elini koltukaltına getirir. Tüy dökücü kremi koltukaltındaki tüylerin üzerine sürer. 5 dakika bekler. Plastik aparatı eline alır. Krem sürdüğü bölge üzerinde yukarıdan aşağı doğru hareket ettirir. (3-4 kez)

46 10 DAKİKA ÇAY MOLASI 

47 CİNSEL İSTİSMAR!!!

48 CİNSEL İSTİSMAR Bireylerin cinselliğe ilişkin bilgileri öğrenmesinde bir başka önemli konu da, yakın ya da uzak çevreden gelebilecek istismara karşı bilinçlenmesidir. Birey, vücudunun kendisine ait ve özel olduğunu bilmelidir. Çocuk, cinsellikle ilgili sorularının cevaplarını ailesinden alırsa cinsel istismara uğramada kandırılma ihtimali de azalır. Cinsel İstismar; bir yetişkinin cinsel gereksinimlerini ve isteklerini karşılamak amacı ile hedef aldığı kişide mutsuzluk, üzüntü, sıkıntı hatta bedensel zarar oluşturan, sözle ya da davranışla yapılan cinsel içerikli bir sömürü ve saldırganlık biçimidir. Cinsel istismar; okşama, sözlü taciz, öpme, kucaklama ve cinsel ilişkiye kadar değişen bir cinsel amaçlı yakınlıktır.

49 Yetişkinlerin cinsel isteklerine hedef olanlar genellikle kız çocuklardır; ancak erkek çocuklar da aynı durumla karşılaşabilmektedirler. Genellikle de istismar eden taraf, çocuğun tanıdığı ve yanına yaklaşmasına izin verdiği bir yakını, yetişkin bir erkek veya kadındır. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar, kendilerine sunulan ilgi ve sevgiye olumlu cevaplar verirler. Ancak, yargılama ve değerlendirme yetersizliği nedeniyle, cinsel ilişki için yapılacak bir teklifi ya da bir cinsel yakınlaşmayı, cinsel olarak sömürülebileceklerini bilmeden, sessizce kabul edebilirler. Ayrıca özel eğitime gereksinim duyan bireyin kendini ifade etmede güçlük çekmesi de maalesef cinsel istismar ihtimalini artırmaktadır.

50 Çocuklara yönelik istismar; cinsel olmayan kucaklaşma, sıkıştırma ve okşama gibi davranışlarla kademeli olarak başlayabilir. Çocuklar, bu davranışlara eğlenceli geldiği ve şiddet içermediği için genellikle karşı çıkmazlar. Masum dokunuşlar bir süre sonra yerini cinsel dokunuşlara bırakabilir. İstismarda bulunan birey, çocuğa bu ilişkinin bir sır olarak kalmasını söyleyebilir. Çocuk, hediyeler ya da şekerlemelerle kandırılabilir ya da istismarda bulunan birey tarafından tehdit edildiği için susmaya zorlanabilir . Çocuk, içinde bulunduğu ilişkide bir şeylerin yanlış yürüdüğünün farkına varır. Bu farkında oluş beraberinde suçluluk ve utanç getirir. İstismarın acı ya da zevk veriyor olmasının bu sonuçla bir ilgisi yoktur. Cinsel istismarın çocuk üzerindeki uzun süreli etkisi, güven duygusunun sarsılmasıdır.

51 CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Özel gereksinimi olsun olmasın tüm bireylere; Herkesin bedeninin özel olduğu, Muayene sırasında doktorun dışında ya da herhangi bir acı duyduğunda ailesi dışında , kimsenin bedenine dokunmasına izin vermemesi gerektiği, Dokunan kişi kim olursa olsun, rahatsızlık veriyorsa dokunmamasını söylemesi gerektiği öğretilmelidir. Böylece, cinselliğin doğal, ama kişiye özel bir davranış olduğunu algılaması da sağlanabilir.

52 CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Aileler , özel eğitime gereksinim duyan bireye, sevildiğini hissettirmeli ve güven duygusunun gelişmesini sağlamalıdır. Özel eğitime gereksinim duyan birey, karşılaştığı davranışları ailesine anlatabilmeli, gizlememelidir. Çocuklara, cinsel istismara kalkışanlara karşı koyabilme yöntemleri öğretilmelidir. Bu yolla birçok istismar olayı önlenebilir. Kendisine yapılan davranışın kötü olduğunu anlayabilecek yaşa geldiğinde çocuk, yapılanlara direnme konusunda desteklenmelidir. Çocuk, bağırabilir, saldırabilir, elinden ne geliyorsa yapabilir. Böyle bir durumda çocuğa “uslu çocuk” olmaması gerektiği anlatılmalıdır. Cinsel istismarda bulunan kişiler yasal makamlara bildirilmelidir.

53 CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bunların yanında; bazen takvim yaşı büyük bireylere çok bebeksi kıyafetler giydirildiği, saçlarının bebeksi bir modelde tarandığı görülmektedir. Bu da özel eğitime gereksinim duyan bireylerin çevre tarafından algılanışlarını etkilemektedir. Ayrıca Tv’ den yanlış öğrenmeler, bazı şeylerin doğal karşılanması algısını geliştirebilir. Aileler bu konuya dikkat etmelidirler.

54 CİNSEL EĞİTİMDE YAPILAN HATALAR

55 CİNSEL EĞİTİMDE YAPILAN HATALAR
Susmak, sorulara cevap vermemek, “Ayıp” diye tepki göstermek, azarlamak, Hiç anlayamayacağı ya da yanlış yorumlayabileceği kadar karışık cevaplar vermek, Gerçeğe uygun olmayan, yanlış bilgiler vermek, Çocuğun sorularını sürekli ertelemek, unutturmak, dikkatini başka konuya çekmek.

56 AİLELERE ÖNERİLER Çocukların ve bireylerin cinsellikle ilgili sorularına cevap vermeyi reddetmemeli, gerekli bilgiler cinsel gelişim evrelerine, zihinsel gelişim düzeyine uygun olarak ve zamanında verilmelidir. Cinsellikle ilgili sorular yalın, doğru ve yeterli olarak cevaplanmalıdır. Bireyin anlayabileceği düzeyde eğitim verilmeli, her şey öğretilmeye çalışılmamalıdır. Enerjisini uygun biçimde harcayabileceği oyun ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir. Ergenlik öncesi dönemdeki çocuğa, yaşayacağı cinsel ve bedensel gelişimler hakkında bilgi verilmelidir. Özgüvenini pekiştirecek ( el becerileri, müzik, resim vb) aktivitelere yönlendirilmelidir.

57 AİLELERE ÖNERİLER Cinsel eğitim sırasında çocuğunuza bilgi verirken uygulanabilecek en geçerli yöntem, basamak basamak ilerlemektir. Bu basamaklar; 1. Çocuğunuzun neden bu soruyu sormuş olabileceğini düşünmek, 2. Çocuğunuza hangi konuda bilgi vereceğinize karar vermek ve konuyu net olarak belirlemek, 3. Çocuğun yaşı ve zihinsel gelişim düzeyi dikkate alınarak, uygun yanıtı gerektiği kadar vermek, çocuğunuzun ne kadar bilgiye ihtiyacı olduğunu belirlemek, 4. Çocuğunuza, ihtiyacı doğrultusunda konuşarak, doğru bilgileri öğrenip bilgi vermektir. Aileler bu basamakları, özel eğitime gereksinim duyan bireyin ihtiyaçlarını, özelliklerini, gelişim düzeyini göz önünde tutarak uygulamalıdır. Aktaracağı bilgileri, bireyin zeka yaşını dikkate alarak tasarlamalıdır.

58 Son Test Uygulanması

59 ÖZET ve DEĞERLENDİRME…

60 Ev ödevi… Çocuğumuzda gördüğümüz ergenlik dönemi genel özelliklerini dağıtılan formda işaretliyoruz. Ev ödevlerimizi bir sonraki eğitime getiriyoruz.

61 KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


62 ERZURUM ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ
REHBERLİK SERVİSİ


"2. OTURUM – Ergenlİk DÖNEMİ VE CİNSEL EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları