Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Viranşehir REHBERLİK ARAŞTIRA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEK SEÇİMİ VE MESLEKLERİN TANITIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Viranşehir REHBERLİK ARAŞTIRA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEK SEÇİMİ VE MESLEKLERİN TANITIMI."— Sunum transkripti:

1 Viranşehir REHBERLİK ARAŞTIRA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEK SEÇİMİ VE MESLEKLERİN TANITIMI

2 Meslek Seçiminde Rol Oynayan Faktörler Mesleğin toplumdaki statüsü MESLEK SEÇİMİ Akranların Etkisi ve düşünceleri Meslek hakkındaki bilgi düzeyi Okul başarısı Ailenin ve çevrenin beklentisi İstek ve Hayaller Cinsiyet ve Fiziksel özellikler Ülkenin ekonomik durumu ve teknolojik gelişmeler İlgiler ve yetenekler

3 En çok neleri yapmayı seviyorum? Kendimi en iyi nasıl ifade ediyorum? Meslekler hakkında neler biliyorum? 10 yıl sonra neler yapıyor olacağım? En başarılı hissettiğim alanlar neler? Nasıl biriyim? Özelliklerim neler? 3 Kendimi ne kadar tanıyorum ?

4 4 Kendi Özelliklerimi aktarabileceğim meslekler nelerdir? Mesleğin gerektirdiği beceriler neler? Bu meslekten kişiler hangi işlerde ve sektörlerde çalışabiliyorlar? Bu işlerde ne gibi faaliyetlerde bulunuluyor?

5 MESLEK SEÇ İ M İ NDE YAPILAN YANLI Ş LAR A)Çevre Anne babanın istediği meslekleri seçmek Arkadaş grubunun etkisinde kalmak Öğretmenlerin etkisinde kalmak Toplumsal yargılar

6 MESLEK SEÇ İ M İ NDE YAPILAN YANLI Ş LAR B) Kişisel yanlışlar En çok bilinen meslekleri seçmek Önyargılar(Erkekten hemşire olmaz…) En çok para kazandıran mesleklere yönelmek Alınan puana göre tercih yapmak Bölüm değil üniversite ya da şehir seçmek(Kesinlikle Ankara’da okumalıyım gibi)

7 MESLEKLER İ N TANITIMI 7

8 + DİYETİSYEN FAKÜLTE-MF3 PUANI

9 + Tüketicilerin besin gereksinmelerine, alışkanlıklarına uygun, ekonomik, besleyici, sağlıklı, kalite ve standartlara uygun beslenme hizmeti sunmakla görevli personeldir.

10 + 10 ÇALIŞMA ALANLARI;  Diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetsyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği yapabilirler.  Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler.  Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.  Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev yapabilirler.

11 + BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ FAKÜLTE-MF-4

12 + - Bilgisayar kurulacak yerin bilgisayar ağı ihtiyacını saptamak, -Kurulması için şartname hazırlamak ve temin etmek, -İhale tekliflerini değerlendirmek, -Yazılım konusunda çalışmak, -Bilgisayar şirketlerinde danışmanlık yapmak, -Sistem çözümleyicisi ve programcısı olarak çalışmak, -Bilgisayar donanımını tasarlamak, programcısı olarak çalışmak,donanımını tasarlamak,

13 + 13 ÇALIŞMA ALANLARI - Yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.

14 + DİŞ HEKİMİ MF3

15 + - Hastaya şikayetlerine göre rahatsızlık veren dişe gerekli tedaviyi uygular - Diş hekimleri serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilir.

16 + MF4 PUANI ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

17 + Elektrik enerjisinin nükleer,hidrolik ve rüzgar gibi diğer kaynaklara dayalı üretimini sağlar. Üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte plan, proje ve uygulamasını yapar. Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje,montaj ve işletmesinde görev alır. Haberleşme, endüstriyel,tıbbi cihazlarda yani elektronik aletlerin olduğu her alanda görev alırlar.

18 + 18 ÇALIŞMA ALANLARI  PTT, TRT, gibi kamu kuruluşlarında bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışabilir.  Meslek liselerinde öğretmen, bobi-najcılık, elektromekanik taşıyıcılar, asansörcülük bakım ve tamirciliği gibi işlerde çalışabilir.

19 + MİMAR MF4 PUANI

20 + 20 - Önce istek ve ihtiyaç sahibinin, yaptıracağı binada bulunmasını istediği özellikleri saptar. Yürülükteki, imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin parasal olanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarak binanın projesinin cizip maket hazırlar. Çalışma Alanları; - Kamu da Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alır. Mimarlık bürosu açıp serbest de çalışabilirler.

21 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Fizyoterapist

22 Doğuştan veya herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı belirlenen hastalara gerekli tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygular Tıp ekibinin üyesi olarak hastanelerin fiziktedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediatri ve kadın doğum kliniklerinde görev yapabilir

23 HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ Havacılık Mühendisi

24 Yapımı düşünülen hava taşıtını tasarlar, ön projesini hazırlar, bunlar için en ekonomik yöntemi düşünür. Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar ve bizzat kendisi katılır. Ayrıca bakım ve işletme mühendisi görevinide görür. Çalışma Alanları : THY’de, Kara ve Hava Kuvvetlerinin ana bakım üstlerinde, TUSAŞ’ta ve MKE’de bazı özel hava şirketleri.

25 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

26 İşletme Mühendisi Türkiye’de giderek aranan bir meslek olma yolunda İş bulma olanağı geniş

27 Kamu İktisadi Teşekkülerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında çalışabilirler.

28 28 ŞeHİR VE BÖLGE PLANCISI

29 29 Meslek BİlGİSİ Şehirlerin planlı ve düzenli bir şekilde gelişebilmesi için sosyal,mekansal,teknik,estetik ve kültürel etmenleri değerlendirerek alternatifler sunan ve uygulayan kişilerdir. Binaların nerelere hangi yoğunlukta yapılacağına karar verir.Şehrin nasıl gelişeceğine ilişkin tahminde bulunur. Belediye,Devlet Planlama Teşkilatı,Turizm Bakanlığı,Kültür Bakanlığı,Çevre Bakanlığı,Özel şirketler ve kendi bürolarında çalışabilirler.

30 30 Bölüm Bilgileri Mimarlık ve mühendislik fakülterinde, “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinde eğitimi verilir. Eğitim süresi 4 yıl ve MF-4 puanıyla tercih edilir. 20 Üniversitede bulunmaktadır. Odtü(400)-İTÜ(389)-Yıldız Teknik(371)-Gazi Üni(336)

31 31 Tekstİl MühendİsLİĞİ

32 32 MESLEK BİlGİSİ Tekstil sanayinin kullandıgı alanlarda teknik ve idari du ̈ zenlemeleri yapan, yeni yo ̈ ntem ve tekniklerin gelistirilmesi ic ̧ in c ̧ alısmalar yu ̈ ru ̈ ten, yeni u ̈ ru ̈ nlerin tasarımını ve u ̈ retimini planlayan kisidir. Tekstil mu ̈ hendisleri tekstil ve konfeksiyon endu ̈ strisinde fabrika ve ato ̈ lyelerde mu ̈ hendis olarak çalışabilir

33 33 Bölüm BİlGİlerİ Meslek eğitimi, c ̧ eşitli u ̈ niversitelere bağlı mu ̈ hendislik faku ̈ ltelerinin “Tekstil Mu ̈ hendisliği” bo ̈ lu ̈ mu ̈ nde verilmektedir. Eğitim su ̈ resi 4 yıldır. MF-4 Puanıyla tercih edilir İTÜ(361)-Marmara(288)-Aydın Üni. Tam Burslu(287)

34 34 Uzay Mühendİsİ

35 35 Meslek BİLGİSİ Hava ve uzay arac ̧ larının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya go ̈ nderilmesi, arac ̧ ların yerden izlen- mesi, arac ̧ larla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. TU ̈ BİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, askeri kuruluşlarda, Marmara Araştırma Enstitu ̈ sü’nde çalışılabilir.

36 36 Bölüm BİLGİSİ Meslek Egitimi; Istanbul Teknik U ̈ niversitesi, “Uzay Mu ̈ hendisligi” bo ̈ lu ̈ mu ̈ nde verilmektedir. MF-4 ile tercih edilmektedir. 439 puanla alınmıştır. Eğitim süresi 4+1(İngilizce hazırlık)=5 yıldır.

37 Hayvan saglıgının korunması ic ̧ in o ̈ nlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girisimler- de bulunarak hastalıgın tedavisini saglayan kisidir Ordu hayvan saglıgı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilac firmaları, o ̈ zel sekto ̈ r c ̧ iftlikleri, hayvan saglıgı mu ̈ du ̈ rlu ̈ klerinde çalışabilirler. + VETERİNERLİK

38 38 Bölüm BİLGİSİ Üniversitelerin veterinerlik faku ̈ ltelerinde eğitim verilmektedir. Eğiitim su ̈ resi 5 yıldır. MF-3 puanıyla tercih edilir. Ankara Üni.(331)-İst. Üni(329)-Adnan Menderes(312)

39 NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ(MF4) Programın Amacı: Nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçıl amaçlarla kullanılmasıyla ilgili eğitim ve araştırma yapma. Programda Okutulan Dersler: İlk 3 yıl hazırlık yılı olarak Matematik,Fizik, Bilgisayar Programlama,Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği,Isı iletimi, Teknik Çizim...Son Yıl Nükleer Reaktör Fiziği, Mühendisliği, Kontrolü, yaz aylarında 2 ay süreyle nükleer bir kuruluşta staj zorunluluğu Kazanılan Ünvan: Nükleer Enerji Mühendisi Yapılan İş:Nükleer Enerji ile çalışan elektrik santrallerinin tasarımı,yapımı,işletilmesi ve geliştirilmesi gibi işlerde çalışır. Çalışma Alanları: Türkiye Atom Enerjisi ve Endüstri Kurumu,TÜBİTAK gibi araştırma kurumları, üniversiteler,

40 SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ(MF4) Programın Amacı: Her türlü geleneksel ve ileri teknoloji seramiği üretimi konusunda eğitim yapma Programda Okutulan Dersler: Matematik, Fizik, İstatistik, Mukavemet Termodinamik,Seramik Sırları ve 30 iş günü staj Kazanılan Ünvan:Seramik Mühendisi Yapılan İş: Cam, çimento gibi fabrikalarda üretim sürecini planlar, gerekli malzemeyi teknisyen ve işçilerin yapacakları işleri belirler,işlerin uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Çalışma Alanları: Sanayi ve Teknoloji,Enerji ve Tabii Kaynaklar,fabrikalar,tesisler,özel sektör...

41 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Programın Amacı:Basit alt sistemlerin veya bu alt sistemlerden oluşan karmaşık alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak,gerçekleştirmektir.Karmaşık alt sistemler: finansal,politik,çevresel endüstriyel gibi birkaç değişkenin birleşmesidir.Bu meslek farklı disiplinlerin birleşimini inceler. Programda Okutulan Dersler: (4 yıl)Yabancı Dil, Genel Kimya, Fizik,Bilgisayar Programlama, Matematik,Proje Yönetimi, Sistem Dizaynı, Maliyet Mühendisliği, Maliyet Ekonomisi... Kazanılan Ünvan: Sistem Mühendisi Çalışma Alanları: Kurumlar içerisinde farklı birim ve kademelerde (üretim, planlama, kontrol, yönetim) görev alınabilir.

42 BİZİ DİNLEDİĞİNİZİÇİN TEŞEKKÜREDERİZBİZİ DİNLEDİĞİNİZİÇİN TEŞEKKÜREDERİZ HİÇBİR İŞİN GELECEĞİ YOKTUR, O İŞİ YAPAN KİŞİNİN GELECEĞİ VARDIR.” Dr.George W.Crane


"Viranşehir REHBERLİK ARAŞTIRA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEK SEÇİMİ VE MESLEKLERİN TANITIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları