Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KURAKLIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Eylül 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KURAKLIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Eylül 2015."— Sunum transkripti:

1 1 KURAKLIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Eylül 2015 – Ankara

2 İÇERİK Giriş Şube Müdürlüğümüz Görevleri Şube Müdürlüğümüz Faaliyetleri Hedefler

3 Kuraklık: Yağışların uzun yıllar ortalamasının önemli ölçüde altına düşmesi sonucu ortaya çıkan; – Su, toprak ve canlı hayatı olumsuz etkileyen – Hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan – Şiddet, süre ve coğrafi yayılış bileşenleri ile nitelendirilebilen doğal bir olaydır. TANIMLAR

4 Su kıtlığı kuraklığın aksine kalıcı bir durumu ifade edebilir; ancak insan faaliyetleri ve insanların su taleplerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Çölleşme iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere muhtelif faktörlerin (fiziksel, biyolojik, siyasi, kültürel, ekonomik vb.) etkisi altında kurak, yarı kurak ve az yağış alan bölgelerdeki toprağın doğal özelliklerini yitirmesidir. BENZER KAVRAMLAR

5 Kuraklık yönetimi: Muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin azaltılması, Su kıtlığının asgari düzeyde tutulması için, kuraklık sorununun çözümüne yönelik olarak, Kuraklık öncesinde Kuraklık esnasında Kuraklık sonrasında alınacak tedbirler belirlenir. TANIMLAR

6 Yağış Azlığı (Toplam Yoğunluk, Zaman) Yüksek Sıcaklık, Şiddetli Rüzgar, Düşük Nem, Yüksek Güneşlenme, Az Bulutluluk Sızma, Derine Süzülme, Akış, Yeraltı Suyunda Azalma Buharlaşma ve Terlemede Artma İklim Değişkenliği Toprak Suyu Azlığı Bitkilerde Su Sıkıntısı, Hasat Miktarında Azalma Akışta Azalma, Kaynaklarda, Göllerde, Nemli Alanlarda, Vahşi Yaşam Alanlarında Azalma Ekonomik Etkiler Sosyal Etkiler Çevre Etkileri Meteorolojik Kuraklık Tarımsal Kuraklık Hidrolojik Kuraklık Zaman KURAKLIK SAFHALARI

7 a) Kuraklık yönetimi ile ilgili ilke, strateji ve politikaları belirlemek, gerekli mevzuatı hazırlamak, b) Havza esaslı Kuraklık Yönetim Planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, planların uygulamalarını izlemek veya izletmek, neticeleri raporlamak, c) Kuraklık yönetimi ile ilgili olarak kurumlararası koordinasyonu sağlamak, kuraklıkları ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak izlemek ve tespit sonuçlarını raporlamak. ç) Kuraklık yönetimi ile alakalı uluslararası faaliyetler açısından ülkemizin odak noktası olma görevini yürütmek, neticeleri raporlamak, d) Kuraklık analizi ve kurak dönem su yönetimi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak. e) Türkiye’nin geçmişteki kurak dönemlerine ait verileri analiz etmek ve bunları değerlendirerek raporlamak, f) Türkiye’nin havza esaslı kuraklık kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları değerlendirerek raporlamak. g) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. GÖREVLER

8 8 PROJE ÇALIŞMALARI

9 07 Ekim 2013 tarihinde işe başlanmıştır. Proje süresi iki yıl olup 2015 yılı sonunda tamamlanacaktır. KONYA HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJELERİ İş Programı 1. Yönlendirme Toplantısı 2. Yönlendirme Toplantısı 3. Yönlendirme Toplantısı 4. Yönlendirme Toplantısı 5. Yönlendirme Toplantısı 6. Yönlendirme Toplantısı

10 20 Mart 2014 tarihinde işe başlanmıştır. Proje süresi iki yıl olup 2015 yılı Aralık ayında tamamlanacaktır. AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJELERİ 1. Yönlendirme Toplantısı 2. Yönlendirme Toplantısı 3. Yönlendirme Toplantısı 4. Yönlendirme Toplantısı

11 1.Havza Tanıtımı 2.Sosyoekonomi 3.Arazi Kullanımı 4.Su Kaynakları 5.Tarım 6.Metodoloji 7. Veri Temini Çalışmaları 1.Meteorolojik 2.Hidrolojik 3.Tarımsal Kuraklık Haritaları 1.Tedbirlerin Belirlenmesi 2.Yönetim Planı İş Programı Ön Rapor 1. Ara Rapor 2.Ara Rapor Nihai Rapor Veri Tabanı, WebCBS Uygulaması Kuraklık İndis, İndikatör ve Eşik Değerlerinin Tespiti ve Kuraklık Analiz Çalışmaları Modelleme Çalışmaları Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Sektörel Etki Analizi Çalışmaları PROJENİN İLERLEME DURUMU

12 Veri temini : Havzaya ait Meteorolojik, Hidrolojik Veriler ve Sektörlere Ait Veriler Toplandı. 12/22 VERİ TEMİNİ ÇALIŞMALARI

13 İndis Meteorolojik kuraklık Tarımsal kuraklık Hidrolojik kuraklık Klimatolojik kuraklık Agrohidrolojik çalışmalar İklim değişikliği senaryoları Tarihsel çözümlemeler Risk çözümlemeleri İzleme, öngörü Normal Yağışın Yüzdesi (PNI) ** Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) * * * Palmer Kuraklık Şiddet İndisi (PDSI) ** ** Palmer Hidrolojik Kuraklık İndisi (PDHI) * * Palmer Nem Anomali İndisi (ZNDX) * Aydeniz İndisi * Erinç Kuraklık İndisi (Im) * * * * Normalleştirilmiş Vejetasyon Değişim İndisi * * Aridite İndisi (AI) ** * * * KURAKLIK İNDİSLERİ KURAKLIK ANALİZLERİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

14 PALMER KURAKLIK ŞİDDET İNDİSİ (PDSI) KURAKLIK ANALİZLERİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

15 Orijinal PDSI (X) İndisi Eşik Değeri Yağış Sınıfı (Kuraklık/Nemlilik) Konya Havzası PDSI (X) İndisi Eşik Değeri 4.00 ve üzeriAşırı nemli 4.00 ve üzeri 3.00 - 3.99Çok nemli 3.00 – 3.99 2.00 - 2.99Orta nemli 2.00 – 2.99 1.00 - 1.99Biraz (Hafif) nemli 1.00 – 1.99 0.50 – 0.99Başlangıç evresindeki nemli dönem -0.99 – 0.99 0.49 – -0.49Normal (Normale yakın) -0.5 – -0.99Başlangıç evresindeki kurak dönem -1.00 – -1.99Biraz (Hafif) kurak -1.00 – -1.99 -2.00 – -2.99Orta kurak -2.00 – -2.99 -3.00 – -3.99Şiddetli kurak -3.00 – -3.99 -4.00 ve altıAşırı kurak-4.00 ve altı Konya Havzası’ndaki kurak ve nemli dönemlerin PDSI yöntemine göre eşik değerlerinin sınıflandırılması PALMER KURAKLIK ŞİDDET İNDİSİ (PDSI) EŞİK DEĞERLERİ KURAKLIK ANALİZLERİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

16 Bu çalışma kapsamında, kuraklık dönemleri süre ve şiddet özellikleri dikkate alınarak 4 sınıfa ayrıldı: SüreKuraklık Dönemi 6-8 ayEtkili Kısa Kuraklık 9-15 ayEtkili Orta-Uzun Kuraklık 16-24 ayEtkili Çok Uzun Kuraklık >24 ayŞiddetli Çok Uzun Kuraklık Konya Havzası’nda büyük olasılıkla etkili olmuş olan önemli ortak kuraklık dönemleri 1972-1974, 1984-1985, 1989-1990, 1999-2001, 2004-2008 ve 2012-2013 yılları olarak belirlendi. Önemli Ortak Kuraklık Dönemleri (ÖOKD) için etki (impact) analizi yapıldı. KURAK DEVRELERİN BELİRLENMESİ KURAKLIK ANALİZLERİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

17 İstasyon1972-19741984-19851989-19901999-20012004-20082012-2013 Aksaray29139265612 Beyşehir311781821 Cihanbeyli352116155621 Çumra221311234224 Ereğli2524 36445 Karaman2324 345321 Karapınar251321335621 Konya221620314721 Kulu35166204721 Niğde361312164913 Seydişehir292412183320 Konya Havzası için hesaplanan PDSI zaman dizilerine göre büyük olasılıkla Havza’da etkili olan önemli ortak kuraklık dönemleri ve kurak ay sayıları: KURAK DEVRELERİN BELİRLENMESİ KURAKLIK ANALİZLERİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

18 KURAK DÖNEM, YAS ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ KURAKLIK ANALİZLERİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

19 BÖLGESEL İKLİM MODELİ ÇALIŞMASI  Kullanılan küresel modeller:  MPI-ESM-MR Max Planck Meteoroloji Enstitüsü (Almanya)  HadGEM2-ES Met-Office Hadley Centre (İngiltere)  GFDL-ESM2M NOAA Jeofiziksel Akışkan Dinamiği Lab (ABD)  RCP 4.5 ve RCP 8.5 senaryoları altında RegCM 4.3.5 bölgesel iklim modeli 10 km’lik yüksek bir çözünürlükte koşulmuştur.  Bölgesel iklim modelinin performansı, referans dönem olan 1980-2005 dönemi için CRU ve MGM veri seti ile kontrol edilerek, havzayı ve yakın çevresini en iyi benzeştiren parametreler ile koşulmuştur.  Modelin güvenirliğini ve doğruluğunu artırmaya yönelik istatistiksel hata düzeltmesi yapılmıştır.

20 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJEKSİYONLARI BÖLGESEL İKLİM MODELİ ÇALIŞMASI

21 2015 – 2050 periyodunda bölgesel iklim modelleri koşulmuştur. Havza’nın sıcaklık, yağış, buharlaşma projeksiyonları elde edilmiştir. Hidrolojik modelleme yaklaşımı ile akış, su derinliği, yeraltı suyu seviyeleri belirleme ve su bütçesi hesabı çalışmaları tamamlanmıştır. MPI-ESM-MR, HadGEM2-ES & GFDL-ESM2M. RCP 4.5 & RCP8.5 RegCM 4.3.5 10x10km Küresel İklim Modeli Bölgesel İklim Modeli SU POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARI

22 Konumİsim Düşüm Süresi(yıl) Düşüm Toplam (m)Ortalama (m/yıl) BeyşehirDoğanbey35.201.73 SeydişehirTaşağıl31.790.60 AltınekinTutup4022.200.56 Meydan1317.551.35 SultanhanıEşmekaya1617.201.07 Ereğli-ZengenYeniköy1314.001.08 Y. Zengen132.000.15 Karapınar-HotamışEğilmez3137.401.21 Gülfet yaylası3931.600.81 Hatip-AlakovaHatip3439.001.15 AkçaşehirHöyükburun1217.001.42 Akçaşehir2931.001.07 KaramanSudurağı1639.002.44 Kazım KarabekirErenağa1513.000.87 Güneyahır1523.301.55 CihanbeyliSığırcık84.550.57 K. Kartal82.000.25 Kulu 55.001.00 ÇumraD. Höyüğü2814.100.50 Fethiye1916.500.87 Arıkören1922.001.58 ORTALAMA1816.790.99 HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMALARI

23 Sıra No. Havza No.Su kütlesi 14Gökgöl 25Kulu Gölü 312İnsuyu - Cihanbeyli 418Bolluk Gölü 526Şereflikoçhisar Barajı 662Mamasın Barajı 764Balıklı Göl + Kayı Gölü 872Gölcük başı 973Değirmenli Barajı 1074Gebere Barajı 1174Akkaya Barajı 1294Altınapa Gölü 1399 Akören Göleti & Hatunsaray Barajı 14114Suğla Gölü 15118Apa Barajı 16136Yeşildere Barajı 17151Meke Gölü + Acı Göl 18154Ceyhan Göleti 19(152,153)İvriz barajı (Ereğli) 20(132~134)Gödet Barajı 21(5~36)Tuz Gölü 22(102~112)Beyşehir Gölü Hidrolojik modelleme çalışmalarında kullanılmak amacıyla Konya Havzası 164 alt havzaya ayrılmış olup 22 su kütlesi için detaylı hesaplar yapılmıştır. HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMALARI

24 Gözlenmiş Akım YAĞIŞ - AKIŞ MODELİ Gözlenmiş Yağış & Sıcaklık Yanlılık düzeltilmesi yapılmış Yağış & Sıcaklık Senaryo Akımlar MGM Gözlem İstasyonları Beyşehir (MGM 17242) Seydişehir (MGM 17898) Çumra (MGM 17900) Karaman (MGM 17246) Ereğli (MGM 17248) Niğde (MGM 17250) Aksaray (MGM 17192) Kulu (MGM 17754) Cihanbeyli (MGM 17191) Konya (MGM 17244) Karapınar (MGM 17902) Akım gözlemleri havzada bulunan 161 AGİ’nin mevcut verilerinden alınmıştır. HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMALARI

25 Su bütçesi hesaplarında (Thornthwaite, 1948) tarafından teklif edilen aylık esasta su dengesi (bütçesi) hesaplamaları yapılmış ve bunun için yıllık periyotlar seçilmiştir. Thornthwaite hesaplamaları yapılırken göz önünde tutulan öncül parametreler: Akış faktörü (%50), Dolaysız akış faktörü (%5), Zemin nemi depolama kapasitesi (150 mm), Enlem derecesi (35 Kuzey), Yağış sıcaklık eşiği (3ºC), Kar sıcaklık eşiği (-1ºC). SU BÜTÇESİ ÇALIŞMALARI

26 26/22 SU BÜTÇESİ ÇALIŞMALARI

27 SU BÜTÇESİ MODEL BİLEŞENLERİ

28 Yer Altı Suyu Bütçesi SU BÜTÇESİ ÇALIŞMALARI Alt Havzalar Yeşil Raporlar (1970-75) Revize Etüt (2010) Konya Kuraklık (2015)* 16/1 Beyşehir-112140 16/2 Konya-Çumra-Karapınar397477450 16/3 Karaman-Ayrancı- Akçaşehir 66229230 16/4 Ereğli-Bor216,5443440 16/5 Aksaray-Sultanhanı-405410 16/6 Altınekin41,57470 16/7 Cihanbeyli-Yeniceoba- Kulu 2070 16/8 Şereflikoçhisar--30 16/9 Niğde-Misli61,5154130 Toplam (hm³)-19641970 *Yeni veriler ışığında güncellenecektir.

29 Yüzey Suyu Bütçesi SU BÜTÇESİ ÇALIŞMALARI Analiz Periyodu Top. Yağış (mm) Yerüstü Su Potansiyeli (hm³) PotansiyelDeğişimYüzde Değişim 1980-20133742530-- 2015-2019419283030012% 2020-20243672480-50-2% 2025-20293212170-360-14% 2030-20342921980-550-22% 2035-20393082080-450-18% 2040-20442891960-570-23% 2045-2050463313060024%

30 KONYA HAVZASI SU POTANSİYELİ Kaynak: DSİ Revize Etüt Raporu

31 Havzalarda yer alan dört ana sektör için sektörel etkilenebilirlik çalışmaları sürdürülmektedir.  İçme Suyu  Tarım  Sanayi  Çevre Hidrolojik Model Bölgesel İklim Modeli Kuraklık Analizleri Sektörel Etki Analizi SEKTÖREL ETKİ ÇALIŞMALARI

32 ETKİLENEBİLİRLİK ANALİZİ NEDİR?  “Vulnerability analysis bridges the gap between impact assessment and policy formulation by directing policy attention to underlying causes of vulnerability rather than to its result, the negative impacts, which follow triggering events such as drought” (Ribot et al. 1996).  Etkilenebilirlik analizi, karar vericilerin dikkatini kuraklık gibi tetikleyici bir vaka neticesinde oluşacak olumsuz etkiler yerine duyarlılığı oluşturan sebeplere odaklayarak etki değerlendirmesi ve karar vericiler arasındaki köprüyü oluşturur.

33 33/22 KONYA HAVZASI HARİTASI

34 HAVZADA MEVCUT SU KULLANIMI Kaynak: DSI 4.Bölge Müdürlüğü, 2012 Havza Master Planı, 2015

35 SEKTÖREL ETKİ ÇALIŞMALARI – İÇME SUYU 2050 yılında havza nüfusunun 6.093.615 kişi, su ihtiyacının da 399,6 hm3 / yıl olacağı öngörülmektedir.

36 HAVZADAKİ TÜM YERLEŞİMLERİN SU TÜKETİMİNİN DAĞILIMI (2025)

37 SEKTÖREL ETKİ ÇALIŞMALARI – TARIM PROJE DURUMUCazibe (ha)Pompaj (ha)Toplam (ha) DSİ SULAMALARI TOPLAMI336.971143.884480.855 Planlaması Tamamlanan Projeler121.630107.701229.331 İnşaa Halinde olan Projeler28.3030 Yatırım Programında olan Projeler2.6140 İşletmede olan Sulamalar184.42436.183220.607 DİĞER SULAMALAR TOPLAMI371.120 Kooperatif Sulamaları207.783 İl Özel İdaresi Sulamarı68.829 Halk Sulamaları94.508 HAVZA SULAMALARI TOPLAMI 851.975 Sulama Potansiyelinin Durumu (Toplam 851 975 ha) DSİ Sulamalarının Durumu (Toplam 480 855 ha) İşletmedeki Sulamaların Dağılımı (Toplam 591 727 ha)

38 TARIMSAL SU KULLANIMI DSİ İşletme Bakım Dairesi verilerine göre: Brüt sulama alanı: 173.683 ha Net sulama alanı: 124.368 ha Sulama oranı: %72 Tüketilen sulama suyu: 771,3 hm³ Tüketilen sulama suyu: 6.202 m³/ha Sulama suyu ihtiyacı: 3.545 m³/ha Sulama randımanı: %57

39 SEKTÖREL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  Havza’nın su tüketiminde en yüksek paya sahip sektör %90 oranında tarım sektörü’dür.  Tarım sektörünün su tüketimini azaltacak her faaliyet (toprak kanalların beton kaplanması, borulu şebekeye geçirilmesi gb) havzanın su kaynaklarının iyileştirmesinde çok büyük etki yaratacaktır.

40 SEKTÖREL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  Ülkemizdeki ve ABD’de ölçülen beton kaplamalı kanallardaki sulama suyu kayıpları karşılaştırıldığında ülkemizde ölçülen ortalama değerler ABD’de ölçülen kayıpların göre çok daha fazladır. Sulama Projeleri / Sızma miktarı (l/s/m²)YılMinimumMaksimumOrtalama Tokat-Eskişehir- Çumra (8 adet kanal)19690,00600,03100,0170 Adana Seyhan Sulaması (19 adet kanal)19850,00280,07530,0289 Adana Seyhan Sulaması (4 adet kanal)19850,00710,05020,0287 Eskişehir Sulaması (3 adet kanal)19920,00260,00760,0045 Eskişehir Sulaması (6 adet kanal)19920,00940,07540,0253 Türkiye ortalaması (40 adet kanal) -0,00260,07540,0321 A.B.D. Burau of Reclamation sulamaları -0,000140,0045 A.B.D. Kaliforniya sulamaları -0,000280,0096 Burau of Reclamation tarafından kabul edilen sızma standardı 0,00024

41 HAYVANCILIK SU TÜKETİMİ Konya Havzası’nda 2014 yılında 820.904 adet büyükbaş 2.446.396 adet küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Büyükbaş hayvanlar için 14,98 hm³/yıl, küçükbaş hayvanlar için 1,83 hm³/yıl olmak üzere toplam 16,82 hm³/yıl olarak hesaplanmıştır.

42 Konya Havzası’ndaki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve tekil sanayi tesisleri belediye şebekesi dışında 17,3 hm³/yıl su tüketmektedir. Konya OSB Konya Şeker Fabrikası SEKTÖREL ETKİ ÇALIŞMALARI SANAYİ

43 HARİTA ÇALIŞMALARI MeteorolojikHidrolojikTarımsalBütüncül

44  Konya istasyonun 1930-2013 gözlem periyodunda yapılan analize kıyasla 1930-2049 projeksiyonunda daha önce yaşanmış kuraklıklara benzer şiddetli, süreli ve tekerrürlü kuraklıklar öngörülmektedir. KURAKLIK VERİ TABANI ÇALIŞMALARI

45 GELECEK DÖNEM KURAKLIKLARI  Havza’da 2035-2040 yılları arasında uzun süreli ve şiddetli kuraklıkların yaşanması model çalışmalarında öngörülmektedir.  2035-2040 kurak döneminde beş ardışık meteorolojik ve tarımsal kuraklık ile 4-yıl süreli uzun hidrolojik kuraklık yaşanabileceği öngörülmektedir. PDSI indisine göre 2035-2040 Kuraklığının Havzadaki Dağılımı

46 20362037 20382039 PDSI indisine göre 2035-2040 Kuraklığının Yıllara Göre Değişimi GELECEK DÖNEM KURAKLIKLARI

47 KURAKLIK VERİ TABANI Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak ve/veya önlemek için indikatörlerin ve eşik değerlerinin izlenmesine imkân sağlayacak Kuraklık Veri Tabanı oluşturulmaktadır. DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR KURAKLIK YÖNETİM PLANI Kurumsal ve yasal çerçeve göz önüne alınarak, belirlenen tedbirleri uygulayacak ve denetleyecek model yönetim şekli belirlenmektedir. Kuraklık Yönetim Planı hazırlanmaktadır.

48 KONYA HAVZASI KURAKLIK VERİ TABANI ÇALIŞMALARI

49 KONYA HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI TASLAĞI Normal Koşullar Hafif Kuraklık Şiddetli Kuraklık İzleme 1. Aşama (Daha sık periyodik izleme gerçekleştirilmesi) 1. Aşama Kuraklık Müdahale çalışmalarının tamamlanarak normal duruma geçilmesi 2. Aşama Kuraklık Müdahale çalışmalarının kısmen azaltılması 2. Aşama (Gerekli Kuraklık Müdahale çalışmalarının başlatılması) 3. Aşama (Planın bütünüyle uygulamaya konması)

50 1-Kuraklık Etkilerinin Azaltılması için Hedefler 1.Su potansiyelinin izlenmesi ve kuraklık etki değerlendirmesinin geliştirilmesi 2.Toplumsal farkındalığının ve eğitimin artırılması, 3.Kuraklık dönemlerinde su sıkıntısı yaşayan bölgelere destek sağlanması 4.Kuraklık konusunda politikaların ve kurumlar arası koordinasyonunun geliştirilmesi 5.Kurumlar tarafından teknik destek sağlanması, 6.Su verimliliğinin, su tasarrufunun ve doğal kaynakların korunmasının teşvik edilmesi, su hasadı, gri su kullanımı gibi konuların değerlendirilmesi 7.Kuraklığın sektörel etkilerinin değerlendirilmesi 8.İklim değişikliğinin olası etkilerinin değerlendirilmesi 9.Su kalitesinin izlenmesi 2- Kuraklık Öncesinde, Esnasında ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 3- Kuraklık Yönetim Planın İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi KURAKLIK YÖNETİM PLANI

51 KONYA HAVZASI’NA BENZER DÜNYA’DAKİ ÖRNEK KURAKLIK PLANLARI: ABD Konya Havzası  ABD’nin Batı Yakası’nda Konya Kapalı Havzası’na benzer iklim özelliklere sahip birçok havza bulunmaktadır.  Bu havzalar TX, KS, NE, ND, SD, MO, WY, CO, NM, AZ, UT, ID, NV, OR & CA eyaletlerinde dağınık bulunmaktadır.  Öncelikli olarak Kaliforniya ve Colorado Eyaletlerinin KYP’leri incelenecektir. Köppen-Geiger İklim Sınıflaması’na Göre Dünya’daki Yarı-Kurak Alanlar Batı & Orta ABD

52 DEVAM EDEN PROJELER YENİ TEKLİF EDİLEN PROJELER

53 HEDEFLER KISA VADELİ HEDEFLER (2015-2016) Kuraklık Yönetim Planı (2 havzada) ORTA VADELİ HEDEFLER (2017-2019) Kuraklık Yönetim Planı (10 havzada) Tamamlanan Projelerin İzlenmesi Değerlendirilmesi UZUN VADELİ HEDEFLER (2020-2023) Kuraklık Yönetim Planı (13 havzada)

54 Genel Müdürlüğümüz tarafından koordinasyonu yürütülen İhtisas Heyeti Çalışmaları; -Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyeti - Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlanması Süreli Çalışma Grubu Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyeti

55 4-5 Mart 2014, tarihleri arasında “Uluslararası Kuraklık Yönetimi Çalışma Toplantısı” etkinliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlenmiştir. World Meteorological Orgaization (WMO) United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) United States Agency for International Development (USAID) Etkinliğe Katılan Uluslararası Kurumlar: ÇALIŞTAYLAR

56 Türkiye ve Fransa arasında “Çevre Alanında İşbirliği” başlığı çerçevesinde oluşturulan “Su Çalışma Grubu” faaliyetleri kapsamında 22 Ekim 2014’de Kuraklık Yönetimi Çalıştayı gerçekleştirildi. ÇALIŞTAYLAR

57 57 Teşekkür Ederim. Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Eylül 2015 – Ankara


"1 KURAKLIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Eylül 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları