Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Akışı Kuraldışı/Problemli davranış nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Akışı Kuraldışı/Problemli davranış nedir?"— Sunum transkripti:

1 Ergenlik Döneminde Kuraldışı Davranışlar, Risk Faktörleri ve Yaklaşım Stratejileri

2 Sunum Akışı Kuraldışı/Problemli davranış nedir?
Ergenlik Dönemi ile İlişkisi Risk Faktörleri Riski Azaltma Kendini Toparlama Sonuç

3 Kuraldışı/Problemli davranış nedir?
Yasal ve sosyal normlara aykırı olan baskın olan kültür tarafından onaylanmayan, otoriteye karşı olan, toplumsal yapı içerisinde problem olarak tanımlanan davranışlardır.

4 Ergenlik Dönemi ile İlişkisi
Kuraldışı davranışları gösterme eğiliminin, ergenlik dönemde arttığı gözlenmektedir. Bu durumun nedeni araştırıldığında, kuraldışı davranışlarda bulunmanın ergene bir takım kazanımları olduğu bulunmuştur. Ergenlik Dönemi ile İlişkisi

5 Bu kazanımlar arasında: Kendini ispat etme, kişisel kimliğini doğrulama, kendi yaşamını kontrol edebilme, yetişkin otoritesine ve geleneksel topluma karşı açıkça karşı koyma, akran grubuna kabul edilme, kaygı, engellenme, yetersizlik ve başarısızlıkla baş etme sayılabilir.

6 Ergenlik döneminde risk ya da problem davranış olarak adlandırılan davranışlar arasında sigara, alkol, madde kullanımı, fiziksel şiddet, saldırganlık, hırsızlık, çete kurma, çetelere üye olma, silah taşıma, yalan söyleme, kurallara uymama, evden kaçma, okuldan kaçma, erken yaşta cinsel ilişki, ergen gebeliği sayılabilir.

7 Problem davranışların ortaya çıkmasında hem kişisel hem de çevresel faktörlerin etkisine vurgu yapılmaktadır. Risk alma davranışları da dahil olmak üzere ergenin çeşitli olumsuz sosyal davranışlarında, akran ve aile gibi iki sosyalleşme ortamının önemli etkileri olduğu görülmektedir.

8 Ergenlerin, ebeveynleriyle ilişkilerinin niteliği, ebeveynlerin ergenin arkadaş ilişkilerini yönetme davranışları ve de ergenin akran ilişkilerinin destekleyici ve olumlu olup olmaması gibi durumlar, ergenin sosyal davranışlarının niteliğini etkilemektedir

9 Ergenlerin yakın arkadaşlarının olumsuz sosyal davranışlar içinde olması ve arkadaşlık ilişkisinin çatışmalı ya da reddedici olması da ergenin saldırganlık, risk alma, madde kullanma ve suça yönelme gibi olumsuz sosyal davranışlarıyla ilişkilidir.

10 Risk Faktörleri Ebeveynin ayrılması, boşanması veya tek
ebeveynle yaşama Düşük sosyo-ekonomik düzey Kronik hastalıklar Çocuk ihmal ve istismarı Aile içi şiddet Savaş ve doğal afetler gibi toplumsal travmalar Risk faktörleri problem davranışlarla ilgilenme olasılığı arttıran faktörlerdir!

11 Evsizlik Ebeveynlerden biri ya da ikisinin alkol ve/veya uyuşturucu kullanması Gencin alkol ve/veya uyuşturucu kullanması Sık sık okuldan kaçma Akranları tarafından red edilme

12 Ailede suç işleyen bireylerin olması
Gencin duygu ve düşüncelerine zarar veren nörolojik bir probleminin olması Gencin daha önce herhangi bir suçtan tutuklanmış olması Akademik başarısızlık

13 Riski Azaltma Risk literatürü, çocukların ve ergenlerin yaşamlarında riskin etkilerini azaltmak ve kendini toparlama gücüne doğru gelişmelerini sağlamak için üç temel strateji önermektedir:

14 1. Bağlanmayı Artırma: Bu strateji, bireyler arasındaki iletişimi artırmayı içermektedir. Öğrenciler arkadaşları, öğretmenleri ve diğer yetişkinler tarafından kabul görmek, önemli işler yaptıklarını bilmek ve değerli olduklarını hissetmek isterler.

15 Ailelerin okula katılımını sağlamak, okulda etkin roller vermek, periyodik olarak okulda veli toplantıları düzenlemek, Öğrenciler için derslerin dışında müzik, resim, drama ve çeşitli spor aktiviteleri düzenlemek gibi yollarla hem öğrencilerin hem de ailelerin okula bağlanmaları arttırılabilir.

16 2. Açık ve Sürekli Sınırlar Oluşturma: Bu strateji, öğrencilerden beklenen davranışları oluşturmaya yönelik okul politikasını ve uygulamalarını oluşturmayı içerir.

17 Öğrenciler kendi davranışlarını etkileyecek olan kuralların oluşturulması sürecine ne kadar katılırsa, kuralları izlemeye ve sorumluluk almaya o kadar istekli olurlar.

18 Öğrenci ve öğrenciyle yakından ilişkili herkesin bu politikaları anlamaları çok önemlidir. Bu nedenle okulda panolar hazırlanabilir, ebeveynlere ve okul personeline bilgilendirici toplantılar düzenlenebilir.

19 3. Yaşam Becerilerini Öğretme: Bu strateji, işbirliğini, çatışma çözme becerilerini, atılganlık becerilerini, iletişim becerilerini, problem çözme ve karar verme becerilerini ve stresle başa çıkma becerilerini kazandırmayı içerir.

20 Kendini Toparlama İlgi ve Destek Sağlama: Bu strateji, mutlak olumlu saygıyı ve cesaretlendirmeyi içermektedir.

21 Belli bir yetişkin, bir çocuğa özel bir ilgi göstermeli ve bakım sağlayıcı, kolaylaştırıcı bir ilişki geliştirmelidir.

22 Kişinin destek alabileceği kişi (ler) olmadığı sürece, zor koşulların üstesinden gelmesi çok zordur.
Öğretmenler, yöneticiler, danışmanlar ve okul ortamındaki diğer kişiler, risk altındaki öğrencilere destek sağlamak için eşsiz bir konumdadırlar.

23 Yüksek Beklentiler Oluşturma: Bu strateji, öğrencilerin çabalarını ve ümitlerini belli bir amaca yöneltmelerine, akademik başarı için yüksek ama gerçekçi hedefler belirlemelerine, “yapabilirim” duygusunu geliştirmelerine, destekleyici ve yapıcı geribildirimlerle ne düzeyde olduklarını fark etmelerine yardımcı olmayı içermektedir.

24 Öğrencilere bu becerilerin kazandırılması işbirliğine dayalı öğrenme fırsatları sunma, başarıları ödüllendirme, başarıyı vurgulayan öyküler anlatma, sorumluluk alabilecekleri ve karar verme sürecine katılabilecekleri etkinlikler sunma, kişisel gelişim seminerleri düzenleme gibi yollar ile sağlanabilir.

25 Anlamlı Katılım İçin Fırsatlar Sunma: Bu strateji, öğrencilere, ailelerine, okul personeline problem çözme, karar verme, planlama, amaç belirleme, yardım etme için fırsatlar sunmayı içerir.

26 Sınıf problemlerini çözmek için sınıf toplantılarının düzenlenmesinin, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların öğrencilerle birlikte değerlendirilmesinin, sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte oluşturulmasının ve öğrencilerin okul arkadaşlarına ihtiyaç duydukları konularda yardım etmelerine ortam sağlamanın önemli olduğunu vurgulamaktadır.

27 Bu 6 stratejiyi kullanma; olumlu benlik algısını, okula bağlanmayı, kurallara inanmayı ve akademik başarıyı artırmakta, okulda sergilenen şiddet davranışını azaltmaktadır.

28 Sonuç Okulların yapıları, beklentileri, politikaları ya da prosedürleri öğrencilerin karşılaşabilecekleri riskleri artırmamalıdır. Okullar, sosyal ve akademik becerileri geliştirmeli, böylece öğrencilerin bağımsızlık ve başarı deneyimleri yaşamasını sağlamalıdır. Okullar, öğrencilere okulda ve toplumda anlamlı katılımda bulunma ve sorumluluk alma fırsatları sunmalıdır.

29 Katılımınız için teşekkür ederim.


"Sunum Akışı Kuraldışı/Problemli davranış nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları