Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?"— Sunum transkripti:

1 1- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Mektup b) Gazete c) Televizyon d) Radyo e) Dergi 2- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir? Yüz yüze iletişimdir. Çift yönlü olma zorunluluğu vardır. Tek yönlü iletişim olarak kalabilir. Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır. Karşılıklı iletişim vardır.

2 3- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden birisi değildir?
a) Kaynak b) Gelenekler c) Kanal d) Mesaj e) Alıcı 4- İnsanın kendi içinde bir takım mesajlar üretmesi ve iç gözlem yapması hangi iletişim türüdür? Ast- üst iletişimi Kitle iletişimi Örgüt içi iletişim Rastgele iletişim Kişi içi iletişim

3 5- Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Kişiler arası iletişim b) Kişi içi iletişim c) Örgüt içi iletişim d) Kitle iletişimi e) Grup iletişimi 6- Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir? Gürültü Kodlama Geri Bildirim (Feedback) Kaynak Empati

4 7- İnsanların bilgi sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir? İletişim b) Kaynak c) Sözlü iletişim d) Sözsüz iletişim e) Kodlama 8- Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişime örnektir? Kişinin gördüğü bir rüya sonucu bir kuruma bağışta bulunması Gazetedeki bir haber üzerine bir kişinin tavuk eti yememesi Akşam yemeğinde ailenin kendi arasında yaptığı konuşma Bir okuldaki müdürün, memurdan resmi yazışmalara cevap vermesini istemesi Uzun bir süre sonra karşılaşan iki asker arkadaşın aralarında yaptığı hasret dolu konuşmalar

5 9- Tv, gazete reklam panoları vb gibi araçlar hangi tür iletişimde kullanılır?
Kişiler arası iletişim b) Kişi içi iletişim c) Aile iletişimi d) Kitle iletişimi e) Hiçbiri 10- Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin hangi öğesini oluşturmaktadır? Dönüt (Geri Bildirim, Feedback) Kaynak Kanal Mesaj Alıcı

6 11- İletişim sürecinin öğelerinden bir tanesi de kanal’dır
11- İletişim sürecinin öğelerinden bir tanesi de kanal’dır. Bir iletişimde kanal olabilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfta bulunan öğrenciler Konu sonunda yapılan yazılı yoklamalar Öğretmenin kullandığı araç ve gereçler Dersi anlatan öğretmen Öğretmenin anlattığı konu 12- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir? Kaynak Alıcı Kanal İletişim Dönüt (Geri Bildirim, Feedback)

7 13- İletişimde yansıma nedir?
Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır. Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır. Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını bildirmesidir. Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır. Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir. 14- Algıda seçicilik nedir? Kişilerin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir. Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir. Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır. Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir. Hiçbiri

8 15- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğeleri arasında sayılmaz?
Kaynak b) Kanal c) İleti d) Korku e) Hedef 16- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden bir tanesi olarak gösterilemez? Dinleme b) Duyarsızlık Alınganlık d) Benmerkezcilik e) Ön kabuller

9 17- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?
Korkular- Benmerkezcilik Önyargılar-Duyarsızlık Dinlemek-Anlamak d) Duyarsızlık-İsim Takma e) Kararsızlık-Alınganlık 18- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir? Anlayışlı olmak b) Korkular c) Ön kabuller d) İsim takmak e) Duyarsızlık

10 19- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Korkular b) Ön kabuller c) Duyarsızlık Empati e) Karasızlık 20- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir? Karşımızdakini dinlemek Kendimizi tanımak c) Kendini başkalarına açmak d) Sadece ilgimizi çeken konuları dinlemek e) Kendini doğru ifade etmek

11 21- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?
Karşımızdakini dinlemek b) Kendini açmak c) Kendini dinlemek Kendini doğru ifade etmek e) Kendini tanımak 22- Karşımızdakini dinlerken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Sabırlı olmak b) Saygı göstermek Konuşmak d) Kendini onun yerine koymak e) Hiçbiri

12 23- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Korkular b) Ön kabuller c) Kendini tanımak İsim takmak e) Benmerkezcilik 24- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişim için gerekli olanlardan biri değildir? Kendini tanımak Alıcıyı tanımak Konuyu çekici kılmak Sosyal kültürel altyapıya dikkat etmek e) Geri bildirim almamak

13 25- Aşağıdakilerden hangisi “Etkin Dinleme” durumunda yapılmamalıdır?
Konuşan kişinin gözlerine bakmak Konuşanı cesaretlendirmek Karşımızdakini yargılamak Ne söylediğini anlamaya çalışmak e) Başka şeyler düşünmemek 26- Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi engelleyen tutum ve davranışlardan biri değildir? Kendi söyleyeceklerimize hazırlanmak Karşımızdaki konuşurken hayal kurmak İşimize gelmediğinde konuyu değiştirmek Söylenenleri filtreden geçirmek e) Hepsi

14 27- Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir? Savunmada dinleme Nezaketen dinleme Yaltaklanmacı dinleme Denetçi dinleme Seçerek dinleme 28- En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir? Beden dili b) İmaj Olumlu kelimeler d) Olumsuz kelimeler e) Ses tonu

15 29- Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?
Yüz ifadeleri b) Baş hareketleri Jestler d) Ses tonu Beden duruşu 30- “Bazen bir bakış binlerce söze bedeldir.” cümlesi neyi ifade etmektedir. Beden dili Gözlerin büyük olması, o gözlerin güzel olması Bakışmak konuşmaktan güzeldir Gözler yalan söylemez e) Hepsi

16 31- Aşağıdakilerin hangisinin iletişimin güçlenmesinde olumlu bir etkisi yoktur?
İletişimde muhatabımıza karşı durmak Muhatabımızın kişiliğinin elverdiği ölçüde ve dengeli bir şekilde beden teması Temsil ettiğimiz role uygun kıyafetler giymek Konuşmamızın net ve anlaşılır olması Muhatabımızın arkadaşlarını sevmek 32- “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? Empati b) Enformasyon Beden dili d) Yaşantı Öğrenme

17 33- Aşağıdakilerin hangisi bir empati biçimidir?
Bireyin ölen kedisi için duygulanması Bireyin hastalanan annesi için üzülmesi Bireyin piyangodan para çıktığı için sevinmesi Arkadaşının kendisine hediye almasından dolayı sevinmesi e) Kendisine kötülük yapılmasını istemeyen birisinin başkalarına kötülük yapmaması 34- Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına …….. denir. Cümlesinde boşluğa uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Sempati b) jest mimik Beden dili d) Empati Taklit

18 Karşımızdaki kişilere saygı duymak Gerçekçi ve doğal davranmak Empati
35- Bir kimsenin gönderdiği mesajı doğru algılamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Önyargılardan uzak, etkin bir dinleme Konuyla ilgili önceden bilgi sahibi olma Mesajı gönderen kişiyi önceden tanıma Kaynak ve alıcının ortak deneyimlere sahip olması e) Kaynak ve alıcının aynı mekanda bulunması 36- Başarılı iletişimin kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Karşımızdaki kişilere saygı duymak Gerçekçi ve doğal davranmak Empati Uzun boylu olmak e) Motivasyon

19 Karşımızdaki kişilere saygı duymak Gerçekçi ve doğal davranmak Empati
37- Başarılı iletişimin kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Karşımızdaki kişilere saygı duymak Gerçekçi ve doğal davranmak Empati Kısa boylu olmak Motivasyon 38- Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin unsurlarından değildir? Karşımızdaki kişiye saygılı duymak Terbiyeli ve nazik olmak Duygusal davranmak Hiçbiri

20 39- Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Empatide anlama, sempatide hak verme vardır Empatide duygular önemli değildir Sempatide düşünceler önemlidir Aralarında hiçbir fark yoktur Empati yandaş olmaktır 40- Aşağıda verilen ifadelerden hangileri stresin belirtilerindendir? I) Saldırganlık ve kayıtsızlık II) Korkulu rüyalar III) Karamsarlık, kendini küçük görme IV) Durgunlaşma, çökkünlük hali a) I,II b) I,III c) I,II,III d) II,III,IV e) I,II,III,IV

21 41- Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur?
Saldırganlık ve kayıtsızlık Unutkanlık Korkulu rüyalar görmek Aile ile birlikte vakit geçirmek Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk 42- “Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna …… denir.” cümlesinde boşluk bölümüne aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Depresyon b) Mobbing c) Kaygı d) Stres e) Panik

22 43- Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden değildir?
Beden sağlığı üzerinde önemli zararlı etkileri vardır İş performansını düşürür Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar Kısır döngü yaratır Sorunlarla başa çıkmamızı zorlaştırır 44- Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından değildir? Motivasyon Rol belirsizliği c) Kişiler arası çatışma Aşırı sorumluluk yüklemesi Yoğun iş gücü

23 45- İnsanların belli bir amacı geçekleştirmek için harekete geçmelerine ne denir?
Empati b) Motivasyon c) Rekabet Terfi e) İletişim 46- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir motivasyonun şartlarından değildir? Kendine inanmak Kendine özgüven c) Örgüt içi çatışma Gizli yeteneklerini ortaya çıkarma Hepsi

24 47- Motivasyon nedir? Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak düşüncelerini doğru olarak algılaması Duygu, düşünce, bilginin akla gelebilecek türlü yollarla başkalarına aktarılması Zihinsel yorgunluk yaşamak Olumsuz sözsüz reaksiyonlar İnsanların belli bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçmeleri 48- Başarılı olan personele takdir ya da teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Personeli mutlu etme Yasal bir zorunluluğa uyma c) Personeli motive etme Personelin başarılarını ölçme Başarılı personelleri belirleme

25 49- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir?
Genel bir yaklaşım Problemin tanımlanması Seçeneklerin belirlenmesi Karar verme Zamana bırakma 50- Problem çözme işleminde başarı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Problemin doğru tanımlanması Problemle ilgili yeterli bilgi sahibi olunmasına c) Farklı çözüm önerilerinin üretilmesine Mevcut seçeneklerin uygulamaya konulup değerlendirmenin yapılmasına Hepsi

26 51- “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görürüz? Yargılamak, eleştirmek, suçlamak Ad takmak, alay etmek Yorumlamak, tanı koymak Övmek, olumlu değerlendirme yapmak Sınamak, sorguya çekmek 52- Bazı yaşlı ve çocukların işlerine geleni dinleme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Görünüşte dinleme Seçerek dinleme c) Saplantılı dinleme Savunmacı dinleme Yüzeysel dinleme

27 CEVAP ANAHTARI 1-A 2-C 3-B 4-E 5-B 6-C 7-A D D B C D C 14-A 15-D A C 18-A D 20-D 21-C C C E C 26-E A A D A E 32-C E D A D 37-D 38-D A E D 42-B C 44-A B C E C 49-E 50-E A 52-B


"1- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları