Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKAN TOKATLI MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKAN TOKATLI MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI."— Sunum transkripti:

1 ERKAN TOKATLI MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI

2 100-KASA BNK KRD FİNANSMAN GİD BNK KRD BNK KRD KASA > Kredinin Çekilmesi > Krediye faiz işlenmesi > Kredi tutarının faizi ile birlikte ödenmesi 153-TİCARİ MALLAR > Kredi kartı ile ₺1.000 (KDV hariç) mal alınmıştır. 191-İND. KDV 300-BANKA KREDİLERİ BANKA KREDİSİ BANKA KREDİSİ > Kredi kartı borcu faizi ile birlikte ödenmiştir. *300 yerine; 309 veya 329 da kullanılabilir.

3 ₺1.000’lık Hizmet ₺800 + ₺180 Mükellef SMMM Maliye Bakanlığı GYG 360-ÖDVF KASA İND. KDV 180 SMMM HİZMET ALAN ₺200 ❷ ❸ ❶ Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir. Serbest meslek erbabına ödeme yaparken gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapıldıktan sonra kalan kısım ödenir. Ayrıca brüt ücret üzerinden KDV hesaplanarak ödenir. MUHASEBE ÜCRETİ (SERBEST MESLEK MAKBUZU) MUHASEBE ÜCRETİ (SERBEST MESLEK MAKBUZU)

4 Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. Alıcı ticari mal bedelini öderken satıcıdan gelir vergisi kesintisi (stopaj) yaparak kalan tutarı öder. Satıcı KDV tahsil etme yetkisine sahip olmadığı için alıcı KDV ödemez. Satıcı + GİDER PUSULASI NAKİT (Vergiden Muaf) MAL - Ticari belge veremez. - Gider pusulasını imzalar. - Belgenin aslını alır. - Satış bedelini alır. - Ticari belge verir. - Gider pusulasını düzenler. - Belgenin kopyasını alır. - Satış bedelini öder. ❷ ❶ Alıcı (Mükellef) ALICI FİRMA TEMİZLİK HİZMET SATICI FİRMA 770-GYG 360-ÖDVF KASA GİDER PUSULASI GİDER PUSULASI

5 ₺5.000’lık Mal ₺5.000’lık Poliçe ₺30.000’lık Mal İŞLETMEMİZ (KEŞİDECİ) Emre 320-SATICI (LEHTAR) Ali 120-ALICI (MUHATAP) Recep ❶ ❷ ❸ ❹ ₺5.000’lık Poliçe ❺ ₺ SATICILAR ALICILAR POLİÇE

6 100-KASA ORT. BORÇ İşletmemiz şirket ortağından ₺ borç almıştır. 331-ORTAKLARA BORÇ KASA Ortağa olan borç ₺500’lık faizi ile birlikte ödenmiştir. 780-FİNANSMAN GİD. 500 İşletmeye sermaye koyan ortaklar elde edilen dönem karından yasal yedekler ayrıldıktan ve geçmiş yıl zararları kapatıldıktan sonra pay alırlar. Kâr dağıtımı işletme türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. 570-GEÇMİŞ YIL.KÂRLARI 331-ORT. BORÇ İşletmemiz 10 martta yapılan genel kurul toplantısında önceki yıl kârlarından ₺25.000’nın ortaklara dağıtılmasına karar vermiştir. Ortakların payları aşağıdaki şekildedir. - Ahmet Demir: %40 - Taner Beyaz: %40 - Selim Uğur: % Ahmet Demir Taner Beyaz Selim Uğur ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR KÂR DAĞITIMI KÂR DAĞITIMI

7 770-GYG 5.360, KID. TAZ.5.360,73 b. Kıdem tazminatı ödendiğinde 472-KIDEM TAZMİNATI KASA Kıdem için her yıl sonunda karşılık ayrılıyorsa; a. Karşılık ayrıldığında İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem Tazminatı Hesaplama Kıdem tazminatı almayı hak eden bir işçinin 5 yıl 4 ay 10 gün hizmeti bulunmaktadır. İşçinin son ay brüt ücreti ₺1.000’dır. 5 yıl için : ₺1.000 x 5 yıl = ₺ ay için : (₺1.000 /12 ay) x 4 ay= ₺333,33 10 gün için : (₺1.000/365 gün) x 10 gün = ₺27,40 Toplam = ₺ ₺333, ,40 = ₺5.360, GYG 5.360, KASA 5.360,73 Kıdem tazminatı doğrudan ödendiğinde KIDEM TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATI

8 Brüt Ücret SGK İşçi Payı İşsizlik İşçi Payı Gelir Vergisi Damga Vergisi AGİ İşveren SGK Yükümlülükleri SGK İşveren Payı İşsizlik İşveren Payı = = x 0,14 = 280 = x 0,01 = 20 = ( ) x 0,15 = 255 = x 0,00759 = 15, 18 Net Ücret = , 18 = 1,429, 82 = 80, 33 = x 0,20 = 400 = x 0,02 = GYG İşçi Ücret Gid Vergi Res. Harç DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC AGİ 80, , PERS. BORÇLAR Ücret 1.429, AGİ 80, , ÖD.VERGİ 270, Gelir Ver Damga Ver. 15, ÖD.SOSYAL G İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK İşveren İşsizlik 40 = 440 İŞÇİ ÜCRET KAYDI

9 770-GYG İşçi Ücret Gid Vergi Res. Harç DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC AGİ 80, , PERS. BORÇLAR Ücret 1.429, AGİ 80, , ÖD.VERGİ 270, Gelir Ver Damga Ver. 15, ÖD.SOSYAL G İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK İşveren İşsizlik PERS. BORÇLAR Ücret 1.429, AGİ 80, , KASA 1.510, 15 İşçi Ücret Bordrosu İŞÇİ ÜCRET KAYDI B-Ödeme İŞÇİ ÜCRET KAYDI B-Ödeme

10 770-GYG İşçi Ücret Gid Vergi Res. Harç DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC AGİ 80, , PERS. BORÇLAR Ücret 1.429, AGİ 80, , ÖD.VERGİ 270, Gelir Ver Damga Ver. 15, ÖD.SOSYAL G İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK İşveren İşsizlik KASA 189, ÖD.VERGİ 270, Gelir Ver Damga Ver. 15, 18 Maliye Bakanlığı 136-D. ÇEŞ. ALC AGİ 80, 33 80, 33 Muhtasar Beyanname İŞÇİ ÜCRET KAYDI B-Ödeme İŞÇİ ÜCRET KAYDI B-Ödeme

11 770-GYG İşçi Ücret Gid Vergi Res. Harç DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC AGİ 80, , PERS. BORÇLAR Ücret 1.429, AGİ 80, , ÖD.VERGİ 270, Gelir Ver Damga Ver. 15, ÖD.SOSYAL G İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK İşveren İşsizlik 40 Aylık Hizmet ve Prim Belgesi 100-KASA ÖD.SOSYAL G İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK İşv.İşsizlik 40 İŞÇİ ÜCRET KAYDI B-Ödeme İŞÇİ ÜCRET KAYDI B-Ödeme

12 GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI İşletmenin ana faaliyet konusun için yaptığı giderler ve varlık tüketimleri 7’li hesaplara kaydedilir. 7’li hesaplardaki tutarlar dönem sonunda gelir tablosunda raporlanmak üzere 6’lı hesaplara aktarılır. Bu aktarım yansıtma hesapları aracılığı ile yapılır. 100  750, 760, 770,     660 6’lı hesaplarındaki tutarlar 690 hesabına atılarak kapatılır. 600, 642, 621, 632 vb.  hesabının bakiyesi; Borç ise  591-Dönem Net Zararı Alacak ise  590-Dönem Net Kârı hesaplarına aktarılarak kapatılır. 690  590, 591 ❸❶ ❷

13 3 6’lı hesapların bilançoya aktarılması 2 6’lı gider-gelir hesaplarının kapatılması 1 7’li maliyet hesaplarının kapatılması 123 Eğer giderler gelirlerden fazla olsaydı zarar ortaya çıkacaktı ve yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde olacaktı:

14


"ERKAN TOKATLI MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları