Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI"— Sunum transkripti:

1 GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI
MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI ERKAN TOKATLI

2 BANKA KREDİSİ > Kredinin Çekilmesi
> Kredi kartı ile ₺1.000 (KDV hariç) mal alınmıştır. 100-KASA 153-TİCARİ MALLAR 1.000 300-BNK KRD. 191-İND. KDV 180 300-BANKA KREDİLERİ 1.180 > Krediye faiz işlenmesi 780-FİNANSMAN GİD. 1.000 *300 yerine; 309 veya 329 da kullanılabilir. 300-BNK KRD. 1.000 > Kredi kartı borcu faizi ile birlikte ödenmiştir. > Kredi tutarının faizi ile birlikte ödenmesi 300-BNK KRD. 100-KASA

3 (SERBEST MESLEK MAKBUZU)
MUHASEBE ÜCRETİ (SERBEST MESLEK MAKBUZU) ₺200 ₺800 + ₺180 Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir. Serbest meslek erbabına ödeme yaparken gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapıldıktan sonra kalan kısım ödenir. Ayrıca brüt ücret üzerinden KDV hesaplanarak ödenir. Maliye Bakanlığı Mükellef SMMM ₺1.000’lık Hizmet SMMM HİZMET ALAN 770-GYG 1.000 191-İND. KDV 180 1.000 200 360-ÖDVF 200 800 100-KASA 980 180 980

4 Satıcı Alıcı + GİDER PUSULASI ALICI FİRMA SATICI FİRMA
Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. Alıcı ticari mal bedelini öderken satıcıdan gelir vergisi kesintisi (stopaj) yaparak kalan tutarı öder. Satıcı KDV tahsil etme yetkisine sahip olmadığı için alıcı KDV ödemez. Satıcı MAL Alıcı (Vergiden Muaf) (Mükellef) + NAKİT GİDER PUSULASI - Ticari belge veremez. - Gider pusulasını imzalar. - Belgenin aslını alır. - Satış bedelini alır. - Ticari belge verir. - Gider pusulasını düzenler. - Belgenin kopyasını alır. - Satış bedelini öder. ALICI FİRMA TEMİZLİK HİZMET 1 100 100 770-GYG 100 360-ÖDVF 10 100 100-KASA 90 10 90 SATICI FİRMA

5 POLİÇE 320-SATICILAR 5.000 120ALICILAR 5.000 320-SATICI (LEHTAR) Ali
İŞLETMEMİZ (KEŞİDECİ) Emre 120-ALICI (MUHATAP) Recep ₺30.000’lık Mal ₺5.000’lık Mal ₺5.000’lık Poliçe ₺5.000’lık Poliçe ₺5.000 320-SATICILAR 5.000 120ALICILAR 5.000

6 ORTAKLARA BORÇLAR KÂR DAĞITIMI
İşletmeye sermaye koyan ortaklar elde edilen dönem karından yasal yedekler ayrıldıktan ve geçmiş yıl zararları kapatıldıktan sonra pay alırlar. Kâr dağıtımı işletme türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. İşletmemiz şirket ortağından ₺ borç almıştır. 100-KASA 20.000 331-ORT. BORÇ 20.000 İşletmemiz 10 martta yapılan genel kurul toplantısında önceki yıl kârlarından ₺25.000’nın ortaklara dağıtılmasına karar vermiştir. Ortakların payları aşağıdaki şekildedir. - Ahmet Demir: %40 - Taner Beyaz: %40 - Selim Uğur: %20 Ortağa olan borç ₺500’lık faizi ile birlikte ödenmiştir. 331-ORTAKLARA BORÇ 20.000 780-FİNANSMAN GİD. 500 100-KASA 20.500 570-GEÇMİŞ YIL.KÂRLARI 25.000 331-ORT. BORÇ 25.000 Ahmet Demir Taner Beyaz Selim Uğur 10.000 5.000

7 KIDEM TAZMİNATI İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem için her yıl sonunda karşılık ayrılıyorsa; a. Karşılık ayrıldığında 472-KIDEM TAZMİNATI 1.000 100-KASA 1.000 b. Kıdem tazminatı ödendiğinde Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. 770-GYG 5.360,73 Kıdem Tazminatı Hesaplama Kıdem tazminatı almayı hak eden bir işçinin 5 yıl 4 ay 10 gün hizmeti bulunmaktadır. İşçinin son ay brüt ücreti ₺1.000’dır. 5 yıl için : ₺1.000 x 5 yıl = ₺5.000 4 ay için : (₺1.000 /12 ay) x 4 ay= ₺333,33 10 gün için : (₺1.000/365 gün) x 10 gün = ₺27,40 Toplam = ₺ ₺333, ,40 = ₺5.360,73 472-KID. TAZ. 5.360,73 Kıdem tazminatı doğrudan ödendiğinde 770-GYG 5.360,73 100-KASA 5.360,73

8 İşveren SGK Yükümlülükleri = 440
İŞÇİ ÜCRET KAYDI 770-GYG 2.440 Brüt Ücret = 2.000 İşçi Ücret Gid Vergi Res. Harç SGK İşçi Payı = x 0,14 = 280 136-DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC. 80,33 İşsizlik İşçi Payı = x 0,01 = 20 AGİ ,33 Gelir Vergisi = ( ) x 0,15 = 255 Damga Vergisi = x 0,00759 = 15,18 335-PERS. BORÇLAR 1.510,15 Net Ücret = ,18 = 1,429,82 Ücret ,82 AGİ ,33 360-ÖD.VERGİ 270,18 AGİ = 80,33 Gelir Ver Damga Ver ,18 361-ÖD.SOSYAL G. 740 İşveren SGK Yükümlülükleri = 440 İşçi SGK İşçi İşsizlik SGK İşveren Payı = x 0,20 = 400 İşveren SGK İşsizlik İşveren Payı = x 0,02 = 40 İşveren İşsizlik

9 İşçi İŞÇİ ÜCRET KAYDI 770-GYG 136-DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC. 335-PERS. BORÇLAR
B-Ödeme 770-GYG 2.440 İşçi Ücret Gid Vergi Res. Harç 136-DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC. 80,33 AGİ ,33 335-PERS. BORÇLAR 1.510,15 Ücret Bordrosu İşçi Ücret ,82 AGİ ,33 335-PERS. BORÇLAR 1.510,15 360-ÖD.VERGİ 270,18 Ücret ,82 Gelir Ver AGİ ,33 Damga Ver ,18 100-KASA 1.510,15 361-ÖD.SOSYAL G. 740 İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK İşveren İşsizlik

10 İŞÇİ ÜCRET KAYDI 770-GYG 136-DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC. 335-PERS. BORÇLAR
B-Ödeme 770-GYG 2.440 İşçi Ücret Gid Vergi Res. Harç 360-ÖD.VERGİ 270,18 136-DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC. 80,33 Gelir Ver AGİ ,33 Damga Ver ,18 100-KASA 189,85 335-PERS. BORÇLAR 1.510,15 136-D. ÇEŞ. ALC. 80,33 Ücret ,82 AGİ ,33 AGİ ,33 360-ÖD.VERGİ 270,18 Muhtasar Beyanname Maliye Bakanlığı Gelir Ver Damga Ver ,18 361-ÖD.SOSYAL G. 740 İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK İşveren İşsizlik

11 Aylık Hizmet ve Prim Belgesi
İŞÇİ ÜCRET KAYDI B-Ödeme 770-GYG 2.440 İşçi Ücret Gid Vergi Res. Harç 136-DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC. 80,33 AGİ ,33 361-ÖD.SOSYAL G. 335-PERS. BORÇLAR 1.510,15 740 İşçi SGK Ücret ,82 İşçi İşsizlik AGİ ,33 İşveren SGK 360-ÖD.VERGİ İşv.İşsizlik 270,18 100-KASA 740 Gelir Ver Damga Ver ,18 361-ÖD.SOSYAL G. 740 Aylık Hizmet ve Prim Belgesi İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK İşveren İşsizlik

12 HESAPLARINI KAPATILMASI
GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI 750  630 760  631 770  632 780  660 100  750, 760, 770, 780 600, 642, 621, 632 vb.  690 690  590, 591 İşletmenin ana faaliyet konusun için yaptığı giderler ve varlık tüketimleri 7’li hesaplara kaydedilir. 7’li hesaplardaki tutarlar dönem sonunda gelir tablosunda raporlanmak üzere 6’lı hesaplara aktarılır. Bu aktarım yansıtma hesapları aracılığı ile yapılır. 6’lı hesaplarındaki tutarlar 690 hesabına atılarak kapatılır. 690 hesabının bakiyesi; Borç ise  591-Dönem Net Zararı Alacak ise  590-Dönem Net Kârı hesaplarına aktarılarak kapatılır.

13 1 2 3 1 2 3 7’li maliyet hesaplarının kapatılması
6’lı gider-gelir hesaplarının kapatılması 2 3 6’lı hesapların bilançoya aktarılması 3 Eğer giderler gelirlerden fazla olsaydı zarar ortaya çıkacaktı ve yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde olacaktı:

14


"GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları