Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kişisel rehberlik, eğitsel ve mesleki planlarla ilgili olmayan, kişinin duygu ve düşüncelerinden, sosyal ilişkilerinden doğan problemlerle ilgili hizmetlerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kişisel rehberlik, eğitsel ve mesleki planlarla ilgili olmayan, kişinin duygu ve düşüncelerinden, sosyal ilişkilerinden doğan problemlerle ilgili hizmetlerdir."— Sunum transkripti:

1

2 Kişisel rehberlik, eğitsel ve mesleki planlarla ilgili olmayan, kişinin duygu ve düşüncelerinden, sosyal ilişkilerinden doğan problemlerle ilgili hizmetlerdir. Kişisel rehberlik kişisel sorunların çözümü için yapılan psikolojik yardımdır.

3 Kişisel rehberlik genel olarak aşağıdaki alanlarla ilgilidir:  İletişim becerileri  Farkındalık  Problem çözme  Farklılıklara saygı  Sorumluluk  Sosyal ilişkiler

4 İletişim Becerileri Temel iletişim becerilerini anlama ve kullanma Duygularını açık ve yapıcı biçimde ifade etme Düşüncelerini açık ve yapıcı biçimde ifade etme Başkalarını etkin dinleme Çatışmayı önleyici iletişim becerilerini kullanma

5 Kendi Farkındalığını ve Kendi Kabulünü Artırma Kişisel tutum ve davranışlarını keşfetme Kişisel ilgi ve yeteneklerini keşfetme Kendi biricikliğini takdir etme

6 Problem Çözme ve Karar Verme Kişisel hedefler koyma Problemleri tanımlama Kararları değerlendirme Günlük yaşamda karar verme becerilerini uygulama

7 Farklılıklara Anlayışlı Olma Bireysel farklılıkları tanıma Kendi kültürünü tanıma Diğer kültürlere saygı gösterme Kalıp yargıların kişilerarası ilişkileri nasıl etkileyeceğinin farkında olma

8 Sorumluluk Kişisel sorumluluklarını kabul etme Sorumlu davranma Stresle başa çıkma Disiplinli olma Zaman yönetimi becerilerini kullanma

9 Sosyal İlişkiler Arkadaşlık kurma ve devam ettirme Akran baskısı ile baş etme Aile içinde farklı rolleri bilme Çatışma çözme becerilerini geliştirme Gruplara etkin şekilde katılma becerilerini geliştirme


"Kişisel rehberlik, eğitsel ve mesleki planlarla ilgili olmayan, kişinin duygu ve düşüncelerinden, sosyal ilişkilerinden doğan problemlerle ilgili hizmetlerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları