Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ROMATOİD ARTRİT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ROMATOİD ARTRİT."— Sunum transkripti:

1 ROMATOİD ARTRİT

2 EPİDEMİYOLOJİ Prevalansı yaklaşık %1 ‘dir
Kadınlarda 2-3 kat daha fazladır Her yaşta görülmekle beraber en çok yaşlar arasında rastlanır. Diğer otoimmün hastalıklarla birlikte görülebilir Hastalık HLA-DR4 doku grubunda daha sık görülür.

3 ETYOPATOGENEZ İnfeksiyonlar Genetik faktörler İmmün sistem anormallikleri Travma Stres Cinsiyet Endokrin faktörler Çevresel faktörler

4

5 RA’nın Başlangıç Şekilleri
Artrit’li başlangıç (Poli-Oligo-Mono) Yumuşak doku tutulumu (Tenosinovit, Bursit, Karpal-tunel sendr.) Vazomotor bozukluklar ( Raynoud fenomeni, ellerde parestezi) Sistemik tutulum

6 Tenosinovit

7 Bursitis (olekranon)

8 EN SIK TUTULAN EKLEMLER:
EKLEM BULGULARI EN SIK TUTULAN EKLEMLER: *EL BİLEĞİ *MCP *PİP *AYAK BİLEĞİ *MTP *DİZ *DİRSEK A- EL EKLEMLERİ 1-Fusiform Şişlik 2-Fleksiyon Deformitesi 3-Ulnar Deviyasyon 4-Kuğu Boynu Deformitesi 5-Düğme İliği (Boutaniere) Deformitesi 6-Subluksasyon-dislokasyon

9

10

11 2-Çekiç Parmak Deformitesi 3-Pes Planus 4-Transvers Kavis Düşüklüğü
EKLEM BULGULARI B- AYAK EKLEMLERİ 1-Halluks Valgus 2-Çekiç Parmak Deformitesi 3-Pes Planus 4-Transvers Kavis Düşüklüğü 5-Lateral Deviasyon

12

13 EKLEM DIŞI BULGULAR DERİ BULGULARI *Romatoid noduller *Palmar eritem
*Vaskülitik deri lezyonları

14 Romatoid nodüller

15 Olekranon bursitis, romatoid nodül

16 Baker kisti

17 Vaskülitik deri lezyonları

18 EKLEM DIŞI BULGULAR SOLUNUM SİSTEMİ BULGULARI *Plörezi *İnterstisiyel akc. Hastalığı (erken dönem= alveolit) ( geç dönem = fibrosis) *Parankim’de nodüller *Pnömonitis- Bronşiolit *Pulmoner HT (arterit)

19 Plevral effüzyon, romatoid nodül, İAH

20 EKLEM DIŞI BULGULAR KARDİYOVASKÜLER SİSTEM BULGULARI *Perikardit *Miyokardit *Endokardit *Koroner vaskülit

21

22 EKLEM DIŞI BULGULAR GÖZ BULGULARI *Episklerit
*Keratokonjonktivitis sikka

23 Episklerit

24 EKLEM DIŞI BULGULAR NÖROLOJİK BULGULAR *Tuzak nöropatileri
(Karpal tunal sendr.) *Periferik nöropati (Mononöritis multipleks) *Servikal vertebrada subluksasyon- Lüksasyon (Quadripleji- Quadriparezi)

25 EKLEM DIŞI BULGULAR HEMATOLOJİK BULGULAR *Felty sendromu (RA+Nötropeni+Splenomegali) *Anemiler *Lenfoma DİĞERLERİ *Amiloidoz *Psikosomatik semptomlar

26 A- ERKEN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
RADYOLOJİK BULGULAR A- ERKEN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 1-Yumuşak Doku Şişliği 2-Peri-artiküler Osteoporoz 3-Periostit 4-Eklem aralığında daralma 5-Erozyonlar (Yüzeyel Erozyonlar Ve Psödokistler)

27 RADYOLOJİK BULGULAR (2)
B- GEÇ DÖNEM DEĞİŞİKLİKLERİ 1-Eklem Yüzeyinde Aşırı Düzensizlik 2-Subluksasyon 3-Genel Osteoporoz 4-Eklem Deformiteleri 5-Dejeneratif Değişiklikler 6-Destrüktif Değişiklikler 7-Kemik Ankilozlaşması

28

29

30

31 Erozyonlar, eklem aralığında daralma, yumuşak doku şişliği

32 İleri derecede ulnar deviasyon, MCP’de erozyonlar,el bileğinde destrüksiyon

33 MCP’de dislokasyon, osteoporoz

34 Ağır eklem destrüksiyonu, fraktür

35 Multipl erozyonlar, defektler, kemik kistleri, sublüksasyon

36 Erozyonlar defektler

37

38

39

40 LABORATUVAR BULGULARI
ANEMİ *Kr. Hastalık anemisi *Demir eksikliği anemisi *Hemolitik anemi *Megaloblastik anemi SEDİM YÜKSEKLİĞİ (orta derecede) LÖKOSİTOZ/TROMBOSİTOZ (aktif dönemde ise ve vaskülit varsa) TİT (genellikle normaldir) BİYOKİMYA (genellikle normaldir)

41 LABORATUVAR BULGULARI
Romatoid Faktör (RF) VE CCP (%70-75) Antinükleer Antikor (ANA) (%40) Poliklonal Hipergamaglobulinemi CRP (+) Ferritin (Özellikle Still Hastalığında Artar) Radyografik Değişiklikler: *Konvansiyonel grafiler *Kemik Sintigrafisi *CT ve MRI

42 TANI KRİTERLERİ 2- Üç veya  Eklemde Artrit 3- El Eklemlerinde Artrit
1- Sabah Sertliği 2- Üç veya  Eklemde Artrit 3- El Eklemlerinde Artrit 4- Simetrik Artrit 5- Romatoid Nodüller 6- Radyografik Değişiklikler 7- Romatoid Faktör Pozitifliği ( 4 veya  kriterin olması  RA tanısı konur.)

43 3- Destekleyici Tedaviler 4- İstirahat Ve Egzersiz
1- Eğitim 2- NSAİİ 3- Destekleyici Tedaviler 4- İstirahat Ve Egzersiz 5- Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon 6- Kortikosteroidler

44 TEDAVİ 7- SECOND LINE (DMARD) İlaçlar * Chloroquıne-Hydroxychloroquine * Sulfasalazine * Altın Tuzları * D-penicillamine (SİTOTOKSİK İLAÇLAR) *Methotrexate *Azathioprine *Cyclosporin-A *Leflunomide *Chlorambucil *Cyclophosphamide

45 TEDAVİ *İnfliximab *Etanercept *Adalimumab 9- BİYOLOJİK AJANLAR
10- CERRAHİ TEDAVİ

46 KOMBİNASYON TEDAVİ MODELLERİ
Chloroquine + Sulfasalazine Methotraxate + Sulfasalazine Methotraxate + Sulfasalazine + Chloroquine Methotraxate + Cyclosporin-A Azathioprine+ Sulfasalazine

47

48

49 ADULT STİLL HASTALIĞI

50

51 Still’s rash

52

53

54

55


"ROMATOİD ARTRİT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları