Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gruptaki bireylerin motİvasyonu ve grubu harekete geçirmek

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gruptaki bireylerin motİvasyonu ve grubu harekete geçirmek"— Sunum transkripti:

1 Gruptaki bireylerin motİvasyonu ve grubu harekete geçirmek
Yrd. Doç. Dr. İhsan Sarı

2 EKİP………. ………….., ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşan, aralarında çeşitli rol farklılaşmaları gerçekleştiren, ortak bir amaca sahip ve bu amaç doğrultusunda birbirleri ile iletişim içinde olan, karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen iki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi ile oluşan sosyal bir olgudur.

3 Bir beyin fırtınası yapalım…
ŞU ANA KADAR PARÇASI OLDUĞUNUZ EKİPLERİ DÜŞÜNÜN. ÖĞRENİM HAYATINIZDA ÇALIŞMA HAYATINIZDA SOSYAL YAŞAMDA …

4 MOTİVASYONUNUZU OLUMLU/OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KİŞİLER/OLANAKLAR İLE İLGİLİ FAKTÖRLER NELERDİ ?

5 Bir beyin fırtınası daha yapalım…
MOTİVASYONUNUZU OLUMLU/OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE VERDİĞİNİZ TEPKİLER NELERDİ ?

6 MOTİVASYONUN TANIMI Motivasyon en basit anlamıyla “bir şeyleri yapma arzusudur”. Hedef temelli davranışları başlatan, rehberlik eden ve devam ettiren süreçtir. Motivasyon harekete geçmemizi sağlayan şeydir. 

7 veya değiştirme ve yeni bir davranışta bulunma...?
Diğer insanların davranışını etkileme veya değiştirme ve yeni bir davranışta bulunma...?

8 neuro-linguistique programlama
NLP  neuro-linguistique programlama

9 Motivasyon İÇSEL Kendi ilgi ve merakımız veya sadece yaşayacağımız deneyimden duyacağımız mutluluk ile oluşan motivasyon Ör: Gün batımını seyretmek DIŞSAL Dış etkenler veya çevresel faktörler nedeni ile oluşan motivasyon Ör: ödül, ceza, sosyal baskı

10 İhtiyaçlar Davranışın nedenidir,
İHTİYAÇ YAKLAŞIMI Motivasyon,bilinçli veya bilinçsizce karşılanmamış bir ihtiyaçtan doğar, İhtiyaçlar Davranışın nedenidir, Hiçbir ihtiyaç tam anlamıyla giderilemez, İhtiyaçlar sürekli değişmektedir.

11 Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi

12 Temel psikolojik ihtiyaçlar (self determination theory- hür irade kuramı)
Özerklik Yeterlik İlişkili olma

13 AMAÇ YAKLAŞIMI Motivasyon,çalışanların zor ve fakat imkansız olmayan amaçları olduğunda ve performansları hakkında bilgi alabilmeleri durumunda yüksektir.

14 Amaç yaklaşımı performans yönetimi sistemine baz teşkil eder.
  Çalışanlar için zorlayıcı amaçlar belirlenmesi,bu amaçların gerçekleştirimesi için gereken imkanların sağlanması, motive edici unsurlardır.

15 BEKLENTİ YAKLAŞIMI    Gösterilecek çabanın bir sonuç yaratacağı ihtimaliyle kişinin harekete geçmesidir. Arzulama derecesi belirli bir sonucu seçme sebebinin şiddetini yansıtır.

16 Grupları Üretken Hale Getirmek ve Motive Edebilmek için Stratejiler
Bireylerin yeteneklerine inanın ve değiştirebileceğiniz faktörlerle ilgilenin Dışsal motivasyonu gereğinden fazla vurgulamayın Çalışma durumları için pozitif ortamlar oluşturun Bireylerin ilgisi ve içsel motivasyon değerlerine göre davranın


"Gruptaki bireylerin motİvasyonu ve grubu harekete geçirmek" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları