Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME DERS SEÇİMİ YGS –LYS 2015 / 2016

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME DERS SEÇİMİ YGS –LYS 2015 / 2016"— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME DERS SEÇİMİ YGS –LYS 2015 / 2016
ATAKENT ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN NİLÜFER SAL

2 SINIF GEÇME Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

3 SINIF GEÇME PUAN DERECE 0 – 49.99 GEÇMEZ 50 – 59.99 GEÇER 60 – 69.99
ORTA 70 – 84.99 İYİ 85 – 100 PEKİYİ

4 TAKDİR – TEŞEKKÜR BELGESİ
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; arasındakileri Teşekkür belgesi, 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

5 DEVAM - DEVAMSIZLIK Günlük toplam ders saatinin 2/3’üve daha fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

6 DEVAM - DEVAMSIZLIK Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her ve 25. günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.

7 DEVAM - DEVAMSIZLIK Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir.

8 DEVAM - DEVAMSIZLIK Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir.

9 NAKİL Nakil başvuruları, her ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar, veli tarafından çalışma saatleri içerisinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Nakil veya ret işlemi, nakil istenilen okul müdürlüğünce e-okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.

10 NAKİL Nakil işlemleri puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanına göre bakanlıkça yürütülür. Nakil için başvuran öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği halinde yaşı küçük öğrencinin nakli kabul edilir.

11 Yazılı sınavlar Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

12 Performans çalışması, proje çalışmalarI
Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Öğrencilerin hangi dersten proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

13 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR?
BİR DERSİN YIL SONU NOTU : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM NOTLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. 1. Dönem Notu : 60 2. Dönem Notu : 40 Ortalama : 50 – BAŞARILI 1. Dönem Notu : 40 2. Dönem Notu : 45- BAŞARISIZ 1. Dönem Notu : 0 2. Dönem Notu : 70- BAŞARILI

14 öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
DOĞRUDAN SINIF GEÇME DERS YILI SONUNDA BÜTÜN DERSLERDEN BAŞARILI (‘’50’’ )OLANLAR; Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

15 AĞIRLIKLI ORTALAMA İLE SINIF GEÇME
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.  Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır

16 AĞIRLIKLI ORTALAMA İLE SINIF GEÇME
Yıl sonu ağırlıklı başarı ortalaması 50 ise, Öğrenci yıl sonu ortalaması ile doğrudan sınıf geçer.

17 Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden (DİL VE ANLATIM) başarısız olan öğrenciler, o dersten sorumlu geçer.

18 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Demokrasi insan hakları
YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI Yıl sonu ağırlıklı not toplamının, haftalık ders saati toplamına bölünmesiyle bulunur DERSLER Dönem Notu 2.Dönem Yıl Sonu Ortalama Haftalık Ders Saati Ağırlıklı Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji Fizik Kimya Sağlık Bilgisi Yabancı Dil Beden Eğitimi Sağlık bilgisi Resim(müzik) Bilgisayar (Seçmeli) Demokrasi insan hakları Bilgi kuramı 55 85 78 70 65 60 72 90 100 95 75 82 76 80 73 98 Toplam 3 2 1 6 39 195 140 160 146 450 180 152 156 390 200 190 2987

19 AĞIRLIKLI ORTALAMA Yıl Sonu Ağırlıklı Not Toplamı:2987 _____________________________ Haftalık Ders Saati Toplamı:39 Yıl Sonu Başarı Ortalaması =76.58

20 Yıl Sonu Başarı Ortalaması =
Yıl Sonu Ağırlıklı Not Toplamı _____________________________ Haftalık Ders Saati Toplamı

21 Sorumlu olarak sınıf geçme
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, ağırlıklı ortalaması 50’ nin altında olan ve bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

22 Sorumluluğun Kalkması
Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre, 1. ve 2. dönemin başladığı ilk hafta içerisinde 2 branş öğretmeni tarafından yapılır.  Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar (50).

23 Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle, devamsızlık nedeniyle (özürsüz 10, toplam 30 gün) başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı; hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.

24 MESLEK SEÇİMİ YAŞAMIMIZIN BİR DÖNEMİNDE VERMEK ZORUNDA KALDIĞIMIZ ÖNEMLİ KARARLARDAN BİRİDİR.

25 MESLEK SEÇİMİ İLE BİRLİKTE 10
MESLEK SEÇİMİ İLE BİRLİKTE 10. SINIF SONUNDA SEÇTİĞİMİZ DERSLER DE AYNI DERECEDE ÖNEMLİ HALE GELİYOR. 10. SINIFTAN SONRA SEÇTİĞİMİZ DERSLERE BAĞLI OLARAK OKUMAK İSTEDİĞİMİZ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINI DA SEÇECEĞİZ.

26 DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
11. SINIFTA DERS BAŞARINIZ DERS SEÇİMİNDE ÖNEMLİDİR. SEÇTİĞİNİZ DERSLERLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRENİM PROGRAMLARI VE MESLEKLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALISINIZ. SEÇTİĞİNİZ DERSLERLE İLGİLİ MESLEKLERİN İLGİ VE YETENEKLERİNİZLE UYUMLULUĞUNU KONTROL EDİN.

27 MESLEKLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR?
YAZLI KAYNAKLARDAN MESLEK ODALARINDAN ÜNİVERSİTELERDEN OKUL VE DERSHANE REHBERLİK SERVİSLERİNDEN TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN MESLEKTE ÇALIŞAN KİŞİLERDEN

28 MESLEKİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (MBS)

29 ORTAÖĞRETİMDE ALANSIZ DÖNEM
DERS GRUPLARI; ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER OLARAK BELİRLENDİ.

30 ORTAK DERSLER DIŞINDAKİ DİĞER DERSLER, ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERDEKİ
BÖLÜM TECİHLERİNE GÖRE SEÇMELİ DERSLERİN İÇİNE ALINDI

31 YENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ
ÖĞRENCİLER BİR ALT SINIFTA OKUDUKLARI SEÇMELİ DERSLERİ BİR ÜST SINIFTA DEĞİŞTİREBİLECEK BİRBİRİNİN DEVAMI OLAN DERSLERİN SEÇİMİNDE, BİR ÜSTÜ OLAN PROGRAMIN UYGULANMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.

32 YENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ
ÖRNEĞİN İLK 3 YIL HUKUK İÇİN HAZIRLANAN BİR ÖĞRENCİ, SON SINIFTA MÜHENDİSLİK İSTEYEBİLİR, BURADA SORUMLULUK AİLENİN VE ÖĞRENCİNİN OLACAKTIR.

33 MEZUN OLAN HER ÖĞRENCİNİN TRASKRİPTİNİ DEĞERLENDİRECEK,
ÖSYM, MEZUN OLAN HER ÖĞRENCİNİN TRASKRİPTİNİ DEĞERLENDİRECEK, ALANINA KARAR VERECEKTİR.

34 GERÇEK ALAN SEÇİMİNİ 10. SINIFTAN BAŞLAYARAK YAPMALI VE
HER NE KADAR ALANLAR MEZUN OLUNCA BELİRLENECEK OLSA DA, BİLİNÇLİ BİR ÖĞRENCİ, GERÇEK ALAN SEÇİMİNİ 10. SINIFTAN BAŞLAYARAK YAPMALI VE DERS SEÇİMİ DE BUNA UYGUN OLMALIDIR.

35 ORTAK DERSLER TOPLAM 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI 3 DİN KÜLTÜRÜ 1 TARİH - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK 6 FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL 4 İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK TRAFİK VE İLKYARDIM REHBERLİK TOPLAM 36 33 20 17

36 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM(2) - (3) SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI(2) (2) DİKSİYON VE HİTABET(1) (1) OSMANLI TÜRKÇESİ(3) MATEMATİK TEMEL MATEMATİK(2) İLERİ MATEMATİK(2) (6) FEN BİLİMLERİ İLERİ FİZİK(2) (4) İLERİ KİMYA(2) İLERİ BİYOLOJİ(2) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ(1) (1) (2) SOSYAL BİLİMLER SEÇMELİ TARİH(1) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ(1) SEÇMELİ COĞRAFYA(2) PSİKOLOJİ(1) SOSYOLOJİ(1) MANTIK(1) BİLGİ KURAMI (1) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1)

37 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF SEÇMELİ DERSLER SOSYAL BİLİMLER EKONOMİ(1)
(2) GİRİŞİMCİLİK(1) (1) YÖNETİM BİLİMİ(1) ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER(1) DİN-AHLAK VE DEĞERLER KUR’ AN-I KERİM(4) HZ MUHAMMED’İN HAYATI(4) TEMEL DİNİ BİLGİLER (2) (1) (2) YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SEÇMELİ BİRİNCİ YAB.DİL(2) - (2) (8) SEÇMELİ İKİNCİ YAB.DİL(2) (2) (4) ALMAN EDEBİYATI(1) İNGİLİZ EDBİYATI(1) FRANSIZ EDEBİYATI(1) SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ(4) SOSYAL ETKİNLİK(1) GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) SEÇMELİ MÜZİK(4) SANAT TARİHİ(1) DRAMA(1)

38 BİLİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ(1) (1) (2) PROJE HAZIRLAMA(1) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI 7 20 23 TOPLAM DERS SAATİ 40

39 Ders seçimi yapılırken;
Öğrencinin tercih ettiği mesleğe hazırlayıcı Yüksek öğretim programı Yüksek öğretim programının puan türü Puanı türünü meydana getiren sınavlar Sınavların kapsadığı testler Testleri meydana getiren dersler dikkate alınmalıdır.

40 Ders seçimi ne zaman yapılır?

41 Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul
Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

42 Adayların önce diploma puanları hesaplanır.
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) HESAPLANMASI (2015 ÖSYM KILAVUZUNA GÖRE) Adayların önce diploma puanları hesaplanır. (100 puan üzerinden) Diploma puanı= L1 + L2 + L3 +L yılsonu ortalamaları                                            4

43 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANINA DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİR. (NOT X 5)
ORTAÖĞRETİM BİTİRME NOTLARI EN KÜÇÜĞÜ 250, EN BÜYÜĞÜ 500 OLMAK ÜZERE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANINA DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİR. (NOT X 5)

44 BÖYLECE 50 OLAN EN DÜŞÜK DİPLOMA NOTU İÇİN OBP 250 OLACAK, EN YÜKSEK 100 OLAN DİPLOMA NOTU İÇİN OBP 500 OLACAKTIR. (50’NİN ALTINDA OLAN DİPLOMA NOTLARI 50 OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.)

45 OKUL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN
OBP HESAPLANMASINDA, OKUL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA ÖSYM’YE BİLDİRİLEN DİPLOMA NOTLARI KULLANILACAKTIR.

46 OBP = en az 30 / en çok 60 Örnek: Öğrencinin diploma notu: 70 ise,
OBP : (70 x 5) x 0.12 : 42 Örnek : Öğrencinin OBP : 60 ise, (60 x 5) x 0.12 : 36

47 YÜKSEK ÖĞRETİME YERLEŞME PUANI
(OBP X 0,12) + SINAV PUANI = Y-ÖSS (OBP : EN ÇOK 60) EN AZ 30

48 2015-YGS’DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI
SORU SAYISI TÜRKÇE 40 TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLİMLER TARİH 17 COĞRAFYA 14 FELSEFE 9 FEN BİLİMLERİ FİZİK KİMYA 13 BİYOLOJİ TOPLAM 160

49 TESTLERİN AĞIRLIKLARI ( % OLARAK)
YGS PUANLARI ( % ) PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI ( % OLARAK) TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLİMLER FEN BİLİMLERİ YGS-1 20 40 10 30 (SAY) YGS-2 YGS-3 (SÖZ) YGS-4 YGS-5 37 33 (EA) YGS-6

50 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
SORU TOPLAM SORU SÜRE TOPLAM SÜRE LYS-1 MATEMATİK – GEOMETRİ SINAVI MATEMATİK 50 80 75dk 120dk 22 45dk ANALİTİK GEOMETRİ 8 LYS-2 FEN BİLİMLERİ FİZİK 30 90 135dk KİMYA BİYOLOJİ LYS-3 EDEBİYAT – COĞRAFYA SNV. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 56 85dk COĞRAFYA-1 24 35dk LYS-4 SOSYAL BİLİMLER TARİH 44 65dk 25dk COĞRAFYA-2 16 FELSEFE GURUBU LYS-5 YABANCI DİL SÖZCÜK-DİL BİLGİSİ 20 ÇEVİRİ 12 OKUDUĞUNU ANLAMA 48

51 Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4)
TEST AĞIRLIKLARI ( % ) YGS LYS-1 LYS-2 PUAN TÜRLERİ TÜRKÇE TEMEL MATE MATİK SOSYAL BİLİM LER FEN BİLİMLERİ MAT GEO FİZİK KİMYA BİYO LOJİ MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 MF-2 7 12 MF-3 14 15 MF-4 9 22 MF-1 Puan türü MATEMATİK AĞIRLIKLI temel bilim programları MF 2 Puan türü FEN AĞIRLIKLI temel bilim programları MF -3 Puan türü SAĞLIK BİLİMLERİ programları MF -4 Puan türü MÜHENDİSLİK VE TEKNİK programlar

52 TÜRKÇE-MATEMATİK PUAN TÜRLERİ
TEST AĞIRLIKLARI ( % OLARAK) YGS LYS-1 LYS-3 PUAN TÜRÜ TÜRKÇE TEM MAT. SOSY BİL. FEN BİLM. MAT GEO EDB. COĞ-1 TM-1 14 16 5 25 10 18 7 TM-2 22 8 TM-3 15 TM-1; İşletme, İktisat. Bankacılık vb. TM-2; Kamu Yönetimi, Uluslar arası ilişkiler vb. TM-3 ; Psikoloji, Felsefe, Hukuk, PDR vb.

53 TÜRKÇE-SOSYAL PUAN TÜRLERİ
TEST AĞIRLIĞI ( % OLARAK ) YGS LYS-3 LYS-4 PUAN TÜRÜ TÜRKÇE TEM MAT. SOSY BİL. FEN BİLM. EDB COĞ 1 TARİH COĞ-2 FELSEFE GRUBU TS-1 13 10 12 5 15 8 7 TS-2 18 6 11 25 TS-1; Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Radyo televizyon, iletişim vb. TS-2 ; Türkçe, Edebiyat , Tarih (bölümler ve öğretmenlikler)

54 YABANCI DİL PUAN TÜRLERİ
TEST AĞIRLIKLARI ( % OLARAK) YGS LYS-5 PUAN TÜRÜ TÜRKÇE TEM MAT. SOSY BİL. FEN BİLM. YABANCI DİL DİL-1 15 6 9 5 65 DİL-2 25 7 13 50 DİL-3 48 20 DİL-1 ; İngilizce, Almanca, Fransızca DİL-2 ;Batı Dilleri Yunan dili, İtalyanca, İspanyolca, hırvatça vb. DİL-3; Doğu Dilleri, Japonca, kore dili, sinoloji vb.

55 başarılı ve mutlu bir gelecek dileriz…
Tüm öğrencilerimize başarılı ve mutlu bir gelecek dileriz…

56 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"SINIF GEÇME DERS SEÇİMİ YGS –LYS 2015 / 2016" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları