Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME DERS SEÇİMİ YGS –LYS 2015 / 2016 ATAKENT ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN NİLÜFER SAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME DERS SEÇİMİ YGS –LYS 2015 / 2016 ATAKENT ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN NİLÜFER SAL."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME DERS SEÇİMİ YGS –LYS 2015 / 2016 ATAKENT ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN NİLÜFER SAL

2 SINIF GEÇME Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

3 SINIF GEÇME PUANDERECE 0 – 49.99 GE Ç MEZ 50 – 59.99 GE Ç ER 60 – 69.99 ORTA 70 – 84.99 İYİ 85 – 100 PEKİYİ

4 TAKDİR – TEŞEKKÜR BELGESİ Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

5 DEVAM - DEVAMSIZLIK Günlük toplam ders saatinin 2/3’üve daha fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Günlük toplam ders saatinin 2/3’üve daha fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

6 DEVAM - DEVAMSIZLIK Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her 5.- 15. ve 25. günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her 5.- 15. ve 25. günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.

7 DEVAM - DEVAMSIZLIK Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir.

8 DEVAM - DEVAMSIZLIK Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir.

9 NAKİL Nakil başvuruları, her ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar, veli tarafından çalışma saatleri içerisinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Nakil başvuruları, her ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar, veli tarafından çalışma saatleri içerisinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Nakil veya ret işlemi, nakil istenilen okul müdürlüğünce e-okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Nakil veya ret işlemi, nakil istenilen okul müdürlüğünce e-okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.

10 NAKİL Nakil işlemleri puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanına göre bakanlıkça yürütülür. Nakil işlemleri puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanına göre bakanlıkça yürütülür. Nakil için başvuran öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği halinde yaşı küçük öğrencinin nakli kabul edilir. Nakil için başvuran öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği halinde yaşı küçük öğrencinin nakli kabul edilir.

11 YAZıLı SıNAVLAR Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

12 PERFORMANS ÇALıŞMASı, PROJE ÇALıŞMALARI Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Öğrencilerin hangi dersten proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Öğrencilerin hangi dersten proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

13 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR? BİR DERSİN YIL SONU NOTU : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM NOTLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50veya Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. 1. Dönem Notu:60 1. Dönem Notu:60 2. Dönem Notu:40 2. Dönem Notu:40 Ortalama :50 – BAŞARILI Ortalama :50 – BAŞARILI 1. Dönem Notu:40 1. Dönem Notu:40 2. Dönem Notu:45- BAŞARISIZ 2. Dönem Notu:45- BAŞARISIZ 1. Dönem Notu:0 1. Dönem Notu:0 2. Dönem Notu:70- BAŞARILI 2. Dönem Notu:70- BAŞARILI

14 DOĞRUDAN SINIF GEÇME DERS YILI SONUNDA BÜTÜN DERSLERDEN BAŞARILI (‘’50’’ )OLANLAR; DERS YILI SONUNDA BÜTÜN DERSLERDEN BAŞARILI (‘’50’’ )OLANLAR; BAŞARıSıZ DERSI/DERSLERI OLANLARDAN, YıLSONU BAŞARı PUANı EN AZ 50 OLAN BAŞARıSıZ DERSI/DERSLERI OLANLARDAN, YıLSONU BAŞARı PUANı EN AZ 50 OLAN BIRINCI DÖNEM PUANı NE OLURSA OLSUN IKINCI DÖNEM PUANı EN AZ 70 OLAN BIRINCI DÖNEM PUANı NE OLURSA OLSUN IKINCI DÖNEM PUANı EN AZ 70 OLAN ÖĞRENCILER DOĞRUDAN SıNıF GEÇER.

15 AĞIRLIKLI ORTALAMA İLE SINIF GEÇME Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır

16 AĞIRLIKLI ORTALAMA İLE SINIF GEÇME Yıl sonu ağırlıklı başarı ortalaması 50 ise, Öğrenci yıl sonu ortalaması ile doğrudan sınıf geçer. doğrudan sınıf geçer.

17 YıLSONU BAŞARı PUANıYLA BAŞARıLı SAYıLAMAYACAK DERSLERDEN (DİL VE ANLATIM) BAŞARıSıZ OLAN ÖĞRENCILER, O DERSTEN SORUMLU GEÇER. (DİL VE ANLATIM) BAŞARıSıZ OLAN ÖĞRENCILER, O DERSTEN SORUMLU GEÇER.

18 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI Yıl sonu ağırlıklı not toplamının, haftalık ders saati toplamına bölünmesiyle bulun ur DERSLER1.Dönem1.Dönem Notu Notu2.DönemNotu Yıl SonuYıl Sonu Ortalama OrtalamaHaftalık Ders SaatiDers SaatiAğırlıklıNotu Türk Dili ve Edebiyatı,Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve AnlatımDil ve Anlatım Din Kültürü ve Ahlak BilgisiDin Kültürü ve Ahlak BilgisiTarihCoğrafyaMatematikBiyolojiFizikKimya Sağlık BilgisiSağlık Bilgisi Yabancı DilYabancı Dil Beden EğitimiBeden Eğitimi Sağlık bilgisiSağlık bilgisiResim(müzik) Bilgisayar (Seçmeli)Bilgisayar (Seçmeli) Demokrasi insan haklarıDemokrasi insan hakları Bilgi kuramıBilgi kuramı55558578706560728590551009595908575758585827685608070907510095100100859565708580737560767890651009598958585Toplam321226322262112113919514085160146450180152156180390200959819085852987

19 AĞIRLIKLI ORTALAMA Yıl Sonu Ağırlıklı Not Toplamı:2987 _____________________________ Haftalık Ders Saati Toplamı:39Haftalık Ders Saati Toplamı:39 Yıl Sonu Başarı Ortalaması =76.58Yıl Sonu Başarı Ortalaması =76.58

20 Yıl Sonu Başarı Ortalaması = Yıl Sonu Ağırlıklı Not Toplamı _____________________________ Haftalık Ders Saati ToplamıHaftalık Ders Saati Toplamı

21 Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, ağırlıklı ortalaması 50’ nin altında olan ve Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, ağırlıklı ortalaması 50’ nin altında olan ve bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumlu olarak sınıf geçme

22 Sorumluluğun Kalkması Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre, 1. ve 2. dönemin başladığı ilk hafta içerisinde 2 branş öğretmeni tarafından yapılır. Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre, 1. ve 2. dönemin başladığı ilk hafta içerisinde 2 branş öğretmeni tarafından yapılır. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar (50). Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar (50).

23 SıNıF TEKRARı VE ÖĞRENIM HAKKı Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle, devamsızlık nedeniyle (özürsüz 10, toplam 30 gün) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle, devamsızlık nedeniyle (özürsüz 10, toplam 30 gün) başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı; hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilir. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.

24 MESLEK SEÇİMİ YAŞAMIMIZIN BİR DÖNEMİNDE VERMEK ZORUNDA KALDIĞIMIZ ÖNEMLİ KARARLARDAN BİRİDİR.

25 MESLEK SEÇİMİ İLE BİRLİKTE 10. SINIF SONUNDA SEÇTİĞİMİZ DERSLER DE AYNI DERECEDE ÖNEMLİ HALE GELİYOR. MESLEK SEÇİMİ İLE BİRLİKTE 10. SINIF SONUNDA SEÇTİĞİMİZ DERSLER DE AYNI DERECEDE ÖNEMLİ HALE GELİYOR. 10. SINIFTAN SONRA SEÇTİĞİMİZ DERSLERE BAĞLI OLARAK OKUMAK İSTEDİĞİMİZ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINI DA SEÇECEĞİZ. 10. SINIFTAN SONRA SEÇTİĞİMİZ DERSLERE BAĞLI OLARAK OKUMAK İSTEDİĞİMİZ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINI DA SEÇECEĞİZ.

26 DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 11. SINIFTA DERS BAŞARINIZ DERS SEÇİMİNDE ÖNEMLİDİR. 11. SINIFTA DERS BAŞARINIZ DERS SEÇİMİNDE ÖNEMLİDİR. SEÇTİĞİNİZ DERSLERLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRENİM PROGRAMLARI VE MESLEKLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALISINIZ. SEÇTİĞİNİZ DERSLERLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRENİM PROGRAMLARI VE MESLEKLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALISINIZ. SEÇTİĞİNİZ DERSLERLE İLGİLİ MESLEKLERİN İLGİ VE YETENEKLERİNİZLE UYUMLULUĞUNU KONTROL EDİN. SEÇTİĞİNİZ DERSLERLE İLGİLİ MESLEKLERİN İLGİ VE YETENEKLERİNİZLE UYUMLULUĞUNU KONTROL EDİN.

27 MESLEKLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? YAZLI KAYNAKLARDAN YAZLI KAYNAKLARDAN MESLEK ODALARINDAN MESLEK ODALARINDAN ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTELERDEN OKUL VE DERSHANE REHBERLİK SERVİSLERİNDEN OKUL VE DERSHANE REHBERLİK SERVİSLERİNDEN TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN MESLEKTE ÇALIŞAN KİŞİLERDEN MESLEKTE ÇALIŞAN KİŞİLERDEN

28 MESLEKİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (MBS) http://mbs.meb.gov.tr http://mbs.meb.gov.tr

29 ORTAÖĞRETİMDE ALANSIZ DÖNEM DERS GRUPLARI; DERS GRUPLARI; ORTAK DERSLER ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER OLARAK BELİRLENDİ. OLARAK BELİRLENDİ.

30 ORTAK DERSLER DIŞINDAKİ DİĞER DERSLER, DİĞER DERSLER, ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERDEKİ BÖLÜM TECİHLERİNE GÖRE SEÇMELİ DERSLERİN SEÇMELİ DERSLERİN İÇİNE ALINDI

31 YENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ ÖĞRENCİLER BİR ALT SINIFTA OKUDUKLARI SEÇMELİ DERSLERİ BİR ÜST SINIFTA DEĞİŞTİREBİLECEK ÖĞRENCİLER BİR ALT SINIFTA OKUDUKLARI SEÇMELİ DERSLERİ BİR ÜST SINIFTA DEĞİŞTİREBİLECEK BİRBİRİNİN DEVAMI OLAN DERSLERİN SEÇİMİNDE, BİR ÜSTÜ OLAN PROGRAMIN UYGULANMASI ÇOK ÖNEMLİDİR. BİRBİRİNİN DEVAMI OLAN DERSLERİN SEÇİMİNDE, BİR ÜSTÜ OLAN PROGRAMIN UYGULANMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.

32 YENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ ÖRNEĞİN İLK 3 YIL HUKUK İÇİN HAZIRLANAN BİR ÖĞRENCİ, SON SINIFTA MÜHENDİSLİK İSTEYEBİLİR, ÖRNEĞİN İLK 3 YIL HUKUK İÇİN HAZIRLANAN BİR ÖĞRENCİ, SON SINIFTA MÜHENDİSLİK İSTEYEBİLİR, BURADA SORUMLULUK AİLENİN VE ÖĞRENCİNİN OLACAKTIR. BURADA SORUMLULUK AİLENİN VE ÖĞRENCİNİN OLACAKTIR.

33 ÖSYM, MEZUN OLAN HER ÖĞRENCİNİN TRASKRİPTİNİ DEĞERLENDİRECEK, ALANINA KARAR VERECEKTİR.

34 HER NE KADAR ALANLAR MEZUN OLUNCA BELİRLENECEK OLSA DA, BİLİNÇLİ BİR ÖĞRENCİ, GERÇEK ALAN SEÇİMİNİ 10. SINIFTAN BAŞLAYARAK YAPMALI VE DERS SEÇİMİ DE BUNA UYGUN OLMALIDIR. DERS SEÇİMİ DE BUNA UYGUN OLMALIDIR.

35 ORTAK DERSLER 9.SINIF 9.SINIF10.SINIF11.SINIF12.SINIF DİL VE ANLATIM 2222 TÜRK EDEBİYATI 3333 DİN KÜLTÜRÜ 1111 TARİH22-- T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK --2- COĞRAFYA22-- MATEMATİK66-- FİZİK22-- KİMYA22-- BİYOLOJİ33-- SAĞLIK BİLGİSİ 1--- FELSEFE--2- YABANCI DİL 6444 İKİNCİ YABANCI DİL 2222 BEDEN EĞİTİMİ 2222 GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK 1111 TRAFİK VE İLKYARDIM ---1 REHBERLİK1111 TOPLAM36332017

36 SEÇMELİ DERSLER 10.SINIF11.SINIF12.SINIF DİL VE ANLATIM SEÇMELİ DİL VE ANLATIM(2) - (3) (3) SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI(2) -(2)(2) DİKSİYON VE HİTABET(1) (1)(1)(1) OSMANLI TÜRKÇESİ(3) (2)(2)(2) MATEMATİK TEMEL MATEMATİK(2) -(2)(2) İLERİ MATEMATİK(2) -(6)(6) FEN BİLİMLERİ İLERİ FİZİK(2) - (4) (4)(4) İLERİ KİMYA(2) İLERİ KİMYA(2)- (4) (4)(4) İLERİ BİYOLOJİ(2) İLERİ BİYOLOJİ(2)- (3) (3) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ(1) (1) (2) SOSYAL BİLİMLER SEÇMELİ TARİH(1) - (4) (4)- ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ(1) -- (4) (4) SEÇMELİ COĞRAFYA(2) - (4) (4) PSİKOLOJİ(1)-(2)(2) SOSYOLOJİ(1)-(2)(2) MANTIK(1)-(2)(2) BİLGİ KURAMI (1) (1) (2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) (1)(1)(1) İŞLETME (1) (2)(2)(2)

37 SEÇMELİ DERSLER 10.SINIF11.SINIF12.SINIF SOSYAL BİLİMLER EKONOMİ(1)(2)(2)(2) GİRİŞİMCİLİK(1)(1)(1)(1) YÖNETİM BİLİMİ(1) (2)(2)(2) ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER(1 ) (2)(2)(2) DİN-AHLAK VE DEĞERLER KUR’ AN-I KERİM(4) (2)(2)(2) HZ MUHAMMED’İN HAYATI(4) (2) (2)(2) TEMEL DİNİ BİLGİLER (2) (1) (2) YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SEÇMELİ BİRİNCİ YAB.DİL(2) - (2) (8) SEÇMELİ İKİNCİ YAB.DİL(2) - (2) (4) ALMAN EDEBİYATI(1) (1) (2) İNGİLİZ EDBİYATI(1) (1) (2) FRANSIZ EDEBİYATI(1) (1) (2) SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ(4) (2)(2)(2) SOSYAL ETKİNLİK(1) (1) (2) GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) (2)(2)(2) SEÇMELİ MÜZİK(4) (2)(2)(2) SANAT TARİHİ(1) (2)(2)(2) DRAMA(1)(1)(1)(1)

38 BİLİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ(1) (1) (2) PROJE HAZIRLAMA(1) (1) (2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI 72023 TOPLAM DERS SAATİ 404040

39 Ders seçimi yapılırken; Öğrencinin tercih ettiği mesleğe hazırlayıcı Yüksek öğretim programı Yüksek öğretim programının puan türü Puanı türünü meydana getiren sınavlar Sınavların kapsadığı testler Testleri meydana getiren dersler dikkate alınmalıdır.

40 Ders seçimi ne zaman yapılır?

41 Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okulSeçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

42 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) HESAPLANMASI (2015 ÖSYM KILAVUZUNA GÖRE) Adayların önce diploma puanları hesaplanır. (100 puan üzerinden) Diploma puanı= L1 + L2 + L3 +L4 yılsonu ortalamaları 4

43 ORTAÖĞRETİM BİTİRME NOTLARI EN KÜÇÜĞÜ 250, EN BÜYÜĞÜ 500 OLMAK ÜZERE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANINA DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİR. (NOT X 5)

44 BÖYLECE 50 OLAN EN DÜŞÜK DİPLOMA NOTU İÇİN OBP 250 OLACAK, EN YÜKSEK 100 OLAN DİPLOMA NOTU İÇİN OBP 500 OLACAKTIR. (50’NİN ALTINDA OLAN DİPLOMA NOTLARI 50 OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.)

45 OBP HESAPLANMASINDA, OKUL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN OKUL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA ÖSYM’YE BİLDİRİLEN DİPLOMA NOTLARI KULLANILACAKTIR. ELEKTRONİK ORTAMDA ÖSYM’YE BİLDİRİLEN DİPLOMA NOTLARI KULLANILACAKTIR.

46 OBP = en az 30 / en çok 60 Örnek: Örnek: Öğrencinin diploma notu: 70 ise, OBP : (70 x 5) x 0.12 : 42 OBP : (70 x 5) x 0.12 : 42 Örnek : Örnek : Öğrencinin OBP : 60 ise, (60 x 5) x 0.12 : 36 (60 x 5) x 0.12 : 36

47 YÜKSEK ÖĞRETİME YERLEŞME PUANI Y-ÖSS (OBP X 0,12) + SINAV PUANI = Y-ÖSS (OBP : EN ÇOK 60) EN AZ 30

48 2015-YGS’DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI TEST SORU SAYISI TÜRKÇE40 TEMEL MATEMATİK 40 SOSYALBİLİMLERTARİH1740 COĞRAFYA14 FELSEFE9 FEN BİLİMLERİ FİZİK1440 KİMYA13 BİYOLOJİ13 TOPLAM160

49 YGS PUANLARI ( % ) PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI ( % OLARAK) TÜRKÇE TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLİMLER FEN BİLİMLERİ YGS-1 20401030(SAY) YGS-2 20301040 YGS-3 203010(SÖZ) YGS-4 30204010 YGS-5 37332010(EA) YGS-6 33371020

50 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) SORU TOPLAM SORU SÜRE TOPLAM SÜRE LYS-1 MATEMATİK – GEOMETRİSINAVIMATEMATİK50 80 75dk 120dk GEOMETRİ2245dk ANALİTİK GEOMETRİ 8 LYS-2FENBİLİMLERİSINAVIFİZİK30 90 45dk 135dk 45dk KİMYA30 BİYOLOJİ 45dk LYS-3 EDEBİYAT – COĞRAFYA SNV. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 56 80 85dk 120dk COĞRAFYA-12435dk LYS-4 SOSYAL BİLİMLER SINAVITARİH44 90 65dk 135dk 25dk COĞRAFYA-216 45dk FELSEFE GURUBU 30 LYS-5 YABANCI DİL SINAVI SÖZCÜK-DİL BİLGİSİ 20 80120dk ÇEVİRİ 12 OKUDUĞUNU ANLAMA 48

51 Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4) TEST AĞIRLIKLARI ( % ) YGSLYS-1LYS-2 PUAN TÜRLERİTÜRKÇETEMELMATEMATİKSOSYALBİLİMLERFEN BİLİ MLER İ MATGEOFİZİKKİMYABİYOLOJİ MF-111165826131065 MF-21111513167131212 MF-31111711135131415 MF-411146922111395 MF-1 Puan türü MATEMATİK AĞIRLIKLI temel bilim programları MF 2 Puan türü FEN AĞIRLIKLI temel bilim programları MF -3 Puan türü SAĞLIK BİLİMLERİ programları MF -4 Puan türü MÜHENDİSLİK VE TEKNİK programlar

52 TÜRKÇE-MATEMATİK PUAN TÜRLERİ TEST AĞIRLIKLARI ( % OLARAK) YGSLYS-1LYS-3 PUAN TÜRÜ TÜRKÇETEM MAT. SOSY BİL. FEN BİLM. MATGEOEDB.COĞ-1 TM-11416552510187 TM-214 75228 8 TM-31510 51872510 TM-1; İşletme, İktisat. Bankacılık vb. TM-2; Kamu Yönetimi, Uluslar arası ilişkiler vb. TM-3 ; Psikoloji, Felsefe, Hukuk, PDR vb.

53 TÜRKÇE-SOSYAL PUAN TÜRLERİ TEST AĞIRLIĞI ( % OLARAK ) YGSLYS-3LYS-4 PUAN TÜRÜ TÜRKÇETEM MAT. SOSY BİL. FEN BİLM. EDBCOĞ 1 TARİHCOĞ-2FELSEFE GRUBU TS-11310125158 7 TS-218611525515510 TS-1; Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Radyo televizyon, iletişim vb. TS-2 ; Türkçe, Edebiyat, Tarih (bölümler ve öğretmenlikler)

54 YABANCI DİL PUAN TÜRLERİ TEST AĞIRLIKLARI ( % OLARAK) YGSLYS-5 PUANTÜRÜ TÜRKÇETEM MAT. SOSY BİL. FEN BİLM.YABANCIDİL DİL-11569565 DİL-225713550 DİL-348720520 DİL-1 ; İngilizce, Almanca, Fransızca DİL-1 ; İngilizce, Almanca, Fransızca DİL-2 ;Batı Dilleri Yunan dili, İtalyanca, İspanyolca, hırvatça vb. DİL-2 ;Batı Dilleri Yunan dili, İtalyanca, İspanyolca, hırvatça vb. DİL-3; Doğu Dilleri, Japonca, kore dili, sinoloji vb. DİL-3; Doğu Dilleri, Japonca, kore dili, sinoloji vb.

55 Tüm öğrencilerimize başarılı ve mutlu bir gelecek dileriz…

56 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"SINIF GEÇME DERS SEÇİMİ YGS –LYS 2015 / 2016 ATAKENT ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN NİLÜFER SAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları