Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trakea, Bronşiyal Sistem, Akciğerler ve Plevranın BT Anatomisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trakea, Bronşiyal Sistem, Akciğerler ve Plevranın BT Anatomisi"— Sunum transkripti:

1 Trakea, Bronşiyal Sistem, Akciğerler ve Plevranın BT Anatomisi
Dr. Hüdaver Alper EÜ Tıp fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 Akciğer ve Bronş Ağacının Kısa Gelişimi
26. günde sindirim kanalı taslağı ön yüzünde bir epitel kabarcığı ve bir kesecik oluşur 28. günde iki ayrı bronş taslağı oluşur Trakea öne ve aşağıya doğru uzar, sindirim kanalından uzaklaşır Bu sırada toraks olacak bölgede akciğer hücreleri oluşmaya başlar Bronşlar dallanarak akciğer taslağı ile birleşir Sindirim kanalı proksimalinde larinks kabarcığının oluşacağı alanda epitelde, mezenkim hücrelerinin salgıladığı bazı gelişme faktörlerini algılayabilen reseptörler gelişir. Bu reseptörlerin aktivasyonu bir çukurlaşma ve dallanma oluşturur. Mezenkim hücreleri bu dallanmanın tepesine aynı büyüme faktörleri ile etki ederken yan duvarlarına bunun aksine dallanmayı durduran engelleyiciler oluşturur. Dallanma bu şekilde trakea taslağının sadece ucunda oluşarak önce iki ana bronkus, daha sonra lobar ve diğer bronş dalları ikiye bölünmek suretiyle oluşur. Bu erken dönemde dahi sağ ana bronş dik, sol ana bronş yatay seyirlidir.

3 Trakea Ortam havasını akciğerlere taşıyan düz boru
Kesiti at nalı şeklinde ( ? ) Üç tarafı kıkırdak, bir tarafı bağ dokusu Çeşitli yönlerde hareketleri var Erkek Kadın ( 20 y ) max min

4 TrakeoBronşiyal Ağaç

5 Tiroid Bezi Özefagus İnternal juguler ven Karotid arter Boyun adele yapıları

6 Trakeanın Vasküler Komşulukları

7

8

9

10 Azygos Veni ve Trakea ilişkisi

11

12 Karina

13 TRAKEA Boyun bölgesinde yumuşak dokularla çevrili, tiroid bezi ile yakın komşulukta Toraksa girdikten sonra sağ lateral ve dorsalde akciğerle komşu Bu komşuluk paratrakeal çizgiyi oluşturuyor

14 Paratrakeal çizgi

15 Paratrakeal çizgi

16 R ÜST LOB BRONŞU – Anterior segment b
R Üst Lob anterior segment bronşu R Ana Bronş R Üst lob bronşu

17 R ÜST LOB – Posterior ve apikal segment b.
R Üst lob bronşu R Üst lob apikal segment bronşu R Üst lob Posterior ve apikal ortak Sağ Ana Bronkus R Üst lob posterior segment bronşu

18 R ORTA LOB BRONŞU Medial segment Lateral segment

19

20 R ALT LOB – Superior segment bronşu
Alt lob superior segment bronkusları

21 R ALT LOB BRONŞU (Bazal segmentler ortak)

22 R ALT LOB – Medial bazal segment bronşu

23 R ALT LOB – Bazal segment bronşları
Medial bazal segment bronşu Anterior segment bronşu Lateral segment bronşu Anterior ve Lateral ortak bronşu Posterior segment bronşu

24 L ÜST LOB BRONŞU

25

26 L ÜST LOB – Anterior ve apikoposterior segment b
L Üst lob bronşu – anterior segment b L Üst lob bronşu – apikoposterior segment b L Üst lob bronşu L ANA BRONŞ

27 L ÜST LOB – Lingula segment b
L Üst Lob – İnferior lingula b L Üst Lob – Superior lingula b L Alt Lob Bronşu L Üst Lob Bronşu L Üst Lob – Lingula bronşu

28 L ALT LOB BRONŞU – Superior segment bronşu
L ALT LOB – Superior segment bronşu L ÜST LOB BRONŞU L ALT LOB BRONŞU

29 L ALT LOB – Bazal segment bronşları
L ALT LOB – Posterior bazal segment b L ALT LOB – Lateral bazal segment b L ALT LOB – Anteromedial bazal segment b L ALT LOB BRONŞU

30

31 Hilus anatomisi

32 Hilus anatomisi

33 Sol Ana Pulmoner Arter

34 Sağ Ana Pulmoner Arter

35 Sol Superior Pulmoner Ven

36 Sağ Superior Pulmoner Ven

37 İnferior Pulmoner Venler

38 Pulmoner Ven Dallarını Tanıyabilirmiyiz ?

39 Pulmoner Arter Dallarını Tanıyabilirmiyiz ?

40

41

42

43 İnferior Pulmoner ligament

44

45

46

47

48

49

50 PARİETAL TRİGON Parietal plevranın fissür içerisine doğru protrüzyonu Esas olarak yağ dokusu içeriyor Geniş hacimli olabilir Nodül yada subplevral lenf bezlerinden ayırdedilmeli

51

52 Frenik Sinir

53 Anatomi İçin Son Söz Elimden geldiğince açık ve şematik olmaya çalıştım. Bu oyunu oynadıkça anatomiyi tanımada ustalaştığınızı farkedeceksiniz


"Trakea, Bronşiyal Sistem, Akciğerler ve Plevranın BT Anatomisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları