Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDOKRIN SISTEM SORULARı Yrd. Doç. Dr. Recep Dokuyucu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDOKRIN SISTEM SORULARı Yrd. Doç. Dr. Recep Dokuyucu."— Sunum transkripti:

1 ENDOKRIN SISTEM SORULARı Yrd. Doç. Dr. Recep Dokuyucu

2 1.Hangisi adenohipofizden sentezlenemez? Nisan 88 A)TSH B) FSH C) LH D) ACTH E) ADH CEVAP E

3 2.Hangisi sentezlendiği hücrede etki göstermez? Eylül 89 A) FSH B) Tromboksan A C) Histamin D) Serotonin E) Prostosiklin CEVAP A

4 3.Kadında ovülasyon ve overial folliküllerin maturasyonunu, erkekte ise testosteron sekresyonunu stimüle eden hipofiz hormonu hangisidir? Eylül 90 A)STH B)FSH C)LH D)TSH E) Oksitosin CEVAP C

5 4.İnhibin hipofiz hormonlarından hangisinin salgılanmasını inhibe eder? Nisan 92 A) LH B)FSH C) ACTH D)TSH E) Prolaktin CEVAP B

6 ***Aşağıdakilerden hangisi Sertoli hücrelerinden salgılanır ve ön hipofizden FSH salgısını baskılar? Nisan 2010 A) Testosteron B) Müllerian inhibe edici faktör C) Folistatin D) Östrojen E) İnhibin B CEVAP E

7 5.Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofizden salınmaz?TSG** A)ADH B)TSH C)LH D)GnRH E) Prolaktin CEVAP D

8 7.Aşağıdaki hormonlardan hangisi arka hipofiz bezinden salgılanır?TSG** A)ACTH (adrenokortikotropik hormon) B)ADH C)Tiroid uyarıcı hormon (TSH) D)Büyüme hormonu (GH) E)Prolaktin CEVAP B

9 8.Melanosit stimulan hormon (MSH) nereden salgilamr?TSG** A) Glandula hypophysea pars distalis B) Glandula hypophysea pars intermedia C) Glandula hypophysea pars tuberalis D) Para ventrikuler nukleus E) Supra optik nukleus CEVAP B

10 1.Hipotalamo-hipofizer (portal sistemin) yetmezliğinde aşağıdakilerden hangisinin salınım. etkilenmez? Eylül 94 A) ACTH B) ADH C) Prolaktin D) LH E)FSH CEVAP B

11 2.Hipotalamusta sentezlenip, nörofizin-I ile beraber salınan hormon aşağıdakilerden hangisidir? Nisan 95 A) Oksitosin B) ACTH C) MSH D) Growth hormon E) Prolaktin CEVAP A

12 3.Hipotalamohipofizer venöz portal sistemin blokajında aşağıdaki hormonlardan hangisinin sekresyonunda artış beklenir?TSG** A)GH B)ACTH C)TSH D)Prolaktin E)LH CEVAP D

13 4.Hipotalamusta sentezlenip, nörofizin-II ile beraber salınan hormon aşağıdakilerden hangisidir?TSG** A)ADH B)Oksitosin C)MSH D)Growth hormon E)Prolaktin CEVAP A

14 1.Hangisi adenohipofizden sentezlenemez? Nisan 88 A)TSH B) FSH C) LH D) ACTH E) ADH CEVAP E

15 2.Bir kişinin ani olarak ve önemli derecede kan basıncı düştüğünde, arka hipofizden salınarak kan basıncının normale dönmesinde önemli katkıda bulunan hormon hangisidir? Eylül 88, Nisan 89 A) Oksitosin B) TSH C) LH D) ACTH E) Vazopressin CEVAP E

16 4.Aşağıdakilerden hangisi arteriyel kan basıncı akut olarak ve önemli derecede düştüğünde arka hipofizden salınarak kan basıncının normale dönmesine önemli katkıda bulunur? Nisan 89 A)Noradrenalin B)Adrenalin C)ACTH D)ADH E)Oksitosin CEVAP D

17 5.Vazopressin yokluğunda böbrekte sıvı en fazla nereden absorbe edilir? Eylül 90 A) Proksimal tübül B) Distal tübül C) Henlenin çıkan kolu D) Henlenin inen kolu E) Toplayıcı kanallar CEVAP A

18 6.Böbrekte su emilimini arttıran hormon hangisidir? Nisan 95 A) Aldosteron B) Angiotensin II C) Vazopressin D) Renin E) Angiotensinojen CEVAP C

19 7.Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun supraoptik nükleusunda sentez edilir? Nisan 96 A) ADH B) Oksitosin C) ACTH D) TSH E) GH CEVAPA

20 9.TSG**Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusta paraventriküler nükleuslarda sentez edilir? A) ADH B) Oksitosin C) ACTH D) TSH E) GH CEVAP B

21 10.Aşağıdakilerden hangisi ADH salınımını arttırmaz?TSG** A) Extraselüler osmolaritede azalma B) Hipoglisemi C) Hipovolemi D) Ağrı E) Asetilkolin CEVAP A

22 13.Aşağıdakilerden hangisi ürenin toplayıcı tüpten geri emilmesinde rol oynayan hormondur?TSG** A) ANP B)Aldosteron C)Parathormon D)ADH E)Kortizol CEVAP D

23 1.Hipotalamus zedelenmesi sonucu hangisi olur? Eylül 93 A) Parapleji B) Isı regülasyonunun bozulması C) Göz hareketlerini yapamama D) Ağrı duyusunun artması E) Dokunma duyusunun azalması CEVAP B

24 5.Aşağıdaki hipotalamik çekirdeklerden hangisinin zedelenmesinde şişmanlık görülür? Nisan 2001 A)Posterior çekirdek B)Supraoptik çekirdek C)Dorsamedial çekirdek D)Ventromedial çekirdek E)Lateral çekirdek CEVAP D

25 6.Hipotalamusun ventromedial çekirdeğinin uyarılması hangisine sebep olur? Eylül 2002 A) Oksitosin salgılanmasına B) Tokluk hissinin doğmasına C) Barsak hareketlerinin artmasına D) Kalp atımında yavaşlamaya E) Kan basıncının yükselmesine CEVAP B

26 7.Aşağıdaki hipotalamik çekirdeklerden hangisinin zedelenmesinde uyku ritminde bozulma görülür?TSG** A)Posterior çekirdek B)Supraoptik çekirdek C)Dorsomedial çekirdek D)Ventromedial çekirdek E)Suprakiazmatik çekirdek CEVAP E

27 8.Posterier hipotalamusun uyarılması hangisine sebep olur?TSG** A)Oksitosin salgılanmasına B)Tokluk hissinin doğmasına C)Vücut sıcaklığında azalma D)Miyozise E)Kan basıncının yükselmesine CEVAP E

28 9.Aşağıdakilerden hangisi hasarlandığında hasta anoreksik olur?TSG** A)Ventromedial çekirdek B)Lateral çekirdek C)Preoptik çekirdek D)Suproptik çekirdek E)Dorsomedial çekirdek CEVAP B

29 1.Aşağıdaki hormonlardan hangileri etkilerini intrasellüler reseptörlere bağlanarak göstermez? Nisan 88 I. Glükokortikoidler II. Mineralokortikoidler III. Kalsitriol (D vit) IV. T3 V. Anjiyotensinojen VI. TSH A)l+ll B)ll+IV C)V+VI D)IV+V E)ll+VI CEVAP C

30 2.Hangisi hücre içi reseptöre bağlanarak etki eder? Eylül 88 A) Kortizol B) Glukagon C) insülin D) Epinefrin E) Somatomedin CEVAP A

31 3.Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü hücre içindedir? Nisan 89 A)İnsülin B)Glukagon C)Tiroid hormonları D)Gastrin E)Somatostatin CEVAP C

32 4.Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini intraselüler reseptöre bağlanarak gösterir? Eylül 91 A)Vazopressin B)ACTH C)TRH D)Östrojen E)Anjiyotensin II CEVAP D

33 5.Aşağıdakilerden hangisi ikincil haberci değildir? Nisan 93 A)Kalsiyum B)Fosfatidilinositiol C)cAMP D)cGMP E)Kalmodülin CEVAP E

34 6.Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini hücre içi reseptör etkisi ile yapar? Nisan 96 A) Kortizol B)TSH C) İnsülin D) LH E) Anjiotensin CEVAP A

35 7.Aşağıdakilerden hangisi hedef doku hücrelerinde gen ekspresyonu yoluyla etki eden hormonlardan bir değildir? Nisan 97 A)Testosteron B)Progesteron C)Kortizol D)Tiroksin E)Glukagon CEVAP E

36 8.Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü enzimatik aktiviteye sahiptir? Eylül 97 A)Kortizol B)insülin C)T4 D)Aldosteron E)PTH CEVAP B

37 9.Aşağıdakilerden hangisi hedef hücre üzerindeki etkinliğini reseptörlerindeki tirozin kinaz aktivitesi yardımıyla oluşturur? Nisan 99 A)Adrenalin B)Noradrenalin C)İnsülin D)Glükagon E)TSH CEVAP C

38 10.Aşağıdaki hormonlardan hangisi hedef hücrede etkili olması için ikincil haberciye ihtiyaç duyar? Nisan 2000 A)Kortizol B)T3 C)Aldosteron D)Testosteron E)TSH CEVAP E

39 11.Hangi hormonun reseptörü hücre çekirdeğindedir? Nisan 89 A) insülin B) Glukagon C) T3 D) Gastrin E) Somatostatin CEVAP C

40 12.Hücre nukleusunda DNA'ya direkt etki ile transkripsiyonu artıran hormon aşağıdakilerden hangisidir? Eylül 98 A)ACTH B)Kortizol C)Adrenalin D)TSH E)Tiroid hormonları CEVAP E

41 13.Aşağıdakilerden hangisi hücre membranından geçerken taşıyıcı kullanmaz? Eylül 98 A)Glukoz B)Amino asit C)Steroidler D)ADP E)NADP CEVAP C

42 14.Aşağıdakilerden hangisi bir peptid hormon değildir? Eylül 2001 A)İnsülin B)Kortizol C)Glukagon D)ADH E)Somatostatin CEVAP B

43 15.Atrial Natriüretik Peptid (ANP) etkisini hangisi üzerinden gerçekleştirir? Eylül 2002 A) Fosfotidil kolin B) cGMP C) Asetil kolin D) Fosfotidil inozitol E) cAMP CEVAP B

44 16.Aşağıdaki hormonlardan hangisi depolanmaz?TSG** A) ADH (Vazopressin) B) Kalsitonin C) T3 D) Kortizol E) Adrenalin CEVAP D

45 17.Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini hücre içi reseptör etkisi ile yapar?TSG** A)Kalsitriol B)TSH C)İnsülin D)FSH E) Anjiotensin CEVAP A

46 18.Hangisi polipeptit yapılı hormonlardan değildir?TSG** A) İnsülin B) Glukagon C) Vazopressin D) Tiroksin E) Endotelin CEVAP D

47 19.Aşağıdaki hormonların hangisinin etki mekanizması sitoplazmik reseptörlere bağlandıktan sonra çekirdekte DNA ile etkileşmesi değildir?TSG** A) Kortizol B) Östrogen C) Testosteron D) T3 E) TSH CEVAP E

48 20.Aşağıdakilerden hangisi protein yapılı hormon değildir?TSG** A) Kalsitonin B) Parathormon C) Glukagon D) D3 Vitamini E) Oksitosin CEVAP D

49 1.Renin nereden salgılanır? Eylül 92 A) Jukstaglomeruler aparatus B) Toplayıcı kanallar C) Proksimal tübül D) Henle kulpu E) Distal tübül CEVAP A

50 2.Renini artıran hangisidir? Nisan 91 A) Na+ deplesyonu B) Aldosteron artışı C) Anjiotensin II artışı D) Hipertansiyon E) Hipervolemi CEVAP A

51 3.Renal perfüzyonun azalması durumunda hangisi görülmez? Nisan 95 A) Renin miktarında artma B) Aldosteron düzeyinde artma C) Atılan sodyum miktarında azalma D) Ekskresyone su miktarında artma E) Oligüri CEVAP D

52 4.Renal arter darlığında hangisi gözlenir? Nisan 96 A) Plazma aldosteronu yükselir B) Glomerüler filtrasyon artar C) İdrar Na'u artar D) İdrar K'u düşer E) Hiçbiri CEVAP A

53 5.Hangisi böbrek tubullerinde K+ ve H sekresyonunu ve Na reabsorbsiyonunu sağlar? Nisan 88 A) Kortizol B) Progesteron C)ADH C) Aldosteron D) Renin CEVAP D

54 6.Kan Na+ düzeyini ayarlayan en önemli hormon hangisidir? Eylül 88 A) Kortizol B) Östrojen C) Progesteron D) Aldosteron E) ADH CEVAP D

55 7.Aldosteron böbrekden asağıdakilerden hangisinin tubuler sekresyonunu artırır? Nisan 2006 A) Sodyum B) Potasyum C) Kalsiyum D) Su E) Bikarbonat CEVAP B

56 8.Hücre içi asidoz, hücre dışı alkaloz hangi elementin kaybında görülür? Nisan 92 A) Na B)K C) Ca D) Mg E) Fe CEVAP B

57 9.Asağıdakilerden hangisi kronik olarak asırı mineralokortikoid salınımı olan kisilerde gozlenmesi beklenen durumlardan biri değildir? Eylül 2006 A) Hipertansiyon B) Ekstraseluler volum artısı C) Hipopotasemi D) Poliuri E) Metabolik asidoz CEVAP E

58 10.Aşağıdakilerden hangisinde renin düzeyinin artması beklenilmez?TSG** A) Dehidratasyon B) Kalp yetmezliği C) Siroz D) Adrenejik reseptörları bloke eden bir ilacın kullanılması E) Anjiyotensin çevirici enzimi bloke eden bir ilacın kullanılması CEVAP D

59 11.Hangi iyon aldosteron salgısının düzenlenmesinde temel iyondur?TSG** A)Sodyum B) Kalsiyum C)Potasyum D)Magnezyum E)Flor CEVAP C

60 12.Böbrekte renin salgılayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?TSG** A)Kortikal peritübüler kapiller hücreleri (Gormaghtigh hücreleri) B)Proksimal tüp hücresi C)Mezenjial hücre D)Podosit E)Jukstaglomerüler aparattaki granüler hücreler CEVAP E

61 13.Aşağıdakilerden hangisi aldosteronun sodyum potasyum pompasını aktive ettiği renal tüp bölgesidir?TSG** A)Proksimal tübül B)Henle inen kısmı C)Henle çıkan kısmı D)Distal tübül E)Kollektör tübül CEVAP D

62 14.Aşağıdakilerden hangisi pimer hiperaldosteronizmli 40 yaşındaki erkek hastanın bulgusu olamaz?TSG** A) Kan basıncı 120/100 mm/Hg B) Plazma aldosteronu/ renin oranı 60 C) İdrarla K+ atılımı 100 mEq/gün D) Serum potasyum düzeyi 4.2 mEq/L E) Günlük 5 lt idrar çıkartımı CEVAP D

63 15.Aşağıdakilerden hangisinin natriüretik etkisi yoktur?TSG** A) Dopamin B) Atrial natriüretik peptid C) Ürodilatin D) Anjiyotensin I E) BNP CEVAP D

64 16.Aşağıdaki hücrelerden hangisi tübülüs NaCl konsantrasyonu düştüğünde juxtaglomeruler hücreleri uyarır?TSG** A) Macula densa hücreleri B) Mezengial (polkissen) hücreleri C) Becker hücreleri D) Gormaghtigh hücreleri E) Granüler hücreler CEVAP A

65 17.Şokta renin-angrotensin sistem cevabı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?TSG** A)Renal arteryel tonusun sempatik uyarısı olayı başlatır B)Olay jukstaglomerüler hücrelerden aldosteron salinimı ile başlar C)Antiotensin II akciğerde üretilir D)Antiotensin II etkili bir vazodilatördür E)Aldosteron distal tubülde sodyuma karşı potasyum değişimini azaltır CEVAP C

66 18.Aşağıdakilerden hangisi proksimal tübülden sodyumun geri emilimini azaltır?TSG** A)Renal kan akımı azalması B)Renal kan akımı artışı C)Anjiotensin II D)PTH E)Katekolaminler CEVAP B

67 1.Aşağıdakilerden hangisi ikincil taşıyıcı olarak c- AMP kullanmaz? Eylül 89 A)Tiroksin B)TSB C)Glukagon D)Epinefrin E)FSH CEVAP A

68 2.Hangisi yağ dokusunda cAMP'yi attırmaz? Eylül 91 A) Adrenalin B) Noradrenalin C) insülin D) Glukagon E) Growth hormon CEVAP C

69 3.c-AMP hangisinde 2.haberci olarak rol almaz? Eylül 95 A) Glukagon B) FSH C) LH D) ADH E) Östrojen CEVAP E

70 4.Aşağıdakilerden hangisi adenilat siklazı aktive ederek etki gösteren bir hormon değildir? Eylül 96 A)Glükagon B)Parathormon C)Aldosteron D)ACTH E)ADH CEVAP C

71 5.Hücre içinde fosfodiesteraz ile etki gösteren hormon aşağıdakilerden hangisidir? Nisan 97 A)Progesteron B)Kortizol C)İnsülin D)Tiroksin E)Tiroid stimüle edici hormon CEVAP C

72 6.Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenilat siklaz enzim sistemini inhibe eder? Nisan 2002 A)Somatostatin B)ACTH C)Kalsitonin D)Glukagon E)Tiroid stimüle eden hormon CEVAP A

73 7.Aşağıdaki hormonlardan hangisinin hedef hücredeki ekileri cAMP yoluyla gerçekleşmez? Nisan 2003 A)Glukagon B)Troid stimülen hormon C)Parathormon D)Tiroksin E)Vazopressin CEVAP D

74 CEVAP E 11.c-AMP aşağıdakilerden hangisinde 2. haberci olarak rol almaz?TSG** A) Glukagon C) PTH B) hCG D) ADH E) Progesteron CEVAP E


"ENDOKRIN SISTEM SORULARı Yrd. Doç. Dr. Recep Dokuyucu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları